Posts Tagged ‘high‑voltage cable’

hoogspanningBeste lezer,

Bekomen van de koude douche afgelopen week, tijdens het debat op 22 mei in de Tweede Kamer met betrekking tot “uitkoop voor woningen onder de hoogspanningslijnen”, ben ik weer een beetje in staat om te reageren.
En reageren is nodig! Ook al ben ik een van de weinigen die 3 jaar geleden heeft kunnen vluchten uit dit rampgebied( want zo is het inmiddels wel daar), ik heb daar mijn vrienden en mede-oud bewoners die ik door onze strijd heb leren kennen, en heb beloofd mee te blijven vechten tegen dit enorme onrecht wat hen (en mij) wordt aangedaan.

IK PLAATS BIJ DEZE EEN NOODKREET!

Graag nodig ik Minister Kamp uit om in Oostzaan zijn oordeel en beslissingen te komen bijstellen. Dit is nodig want als de Minister de JUISTE informatie heeft ontvangen van de gemeente en haar inwoners zal hij zijn beslissing bij stellen en de juiste prioriteiten aangeven.
In en over Oostzaan is gesproken over een specifieke situatie, en dat is het daar ook. Mensen zijn nooit geïnformeerd en stilzwijgend zijn die lijnen over hun hoofden en zeer nabij nieuwbouw woningen, opgehoogd van 150kV naar 380kV.
Hier liggen de nodige berichtgevingen van in Den Haag.

Ondanks de inzet van velen tijdens het debat was het resultaat teleurstellend.  Eén positief punt,  er komt een wet, maar wie bewaakt de samenstelling van die wet? Borgt het de acties van TenneT en hoe worden de burgers beschermd?
Het is wederom jammer dat onze zeer intelligente Minister Kamp zich zo voor het karretje van Geld en TenneT laat spannen. Als de Minister niet voldoende of juiste informatie krijgt (en helaas gebeurde dat al bij mevrouw Verhoeven in 2006 en 2007), kan hij ook niet de juiste beslissingen nemen. Hij maakt wel overwogen standpunten duidelijk op halve informatie.

Waar ik blij van wordt is, dat er een wet komt ( hoe ziet die er dan uit?) die voorkomen zal dat deze situaties ooit nog eens zal ontstaan. Althans dat hoop ik.
Wat worden de veilige zones in die wet? En hoe mag Tennet door blijven gaan, als we steeds meer alternatieven hebben voor energie? Alle nieuwbouw met zonnepanelen etc. etc..

In het rapport dat onder leiding van de heer Verhagen tot stand kwam, werd slechts een kwart van de werkelijke woningen in de GEVARENZONE VAN DE MAGNEETVELDEN benoemd: 1200 stuks (rond de 50.000 gezinnen daar praten we over!).
Inderdaad berekende men toen al naar eigen portemonnee. Nu weer!
Men houdt vanaf het begin de eindtijd 2017 in het oog, want dat is de tijd die TenneT nodig heeft om zijn Randstad 380kV af te maken. Dus géén gezeur voor die tijd.
Minister Kamp laat zich nu een worst voorhouden en hapt in een zone die slechts voordelig is voor TenneT, namelijk de lastige (waar men niet makkelijk bij kan voor onderhoud) plekken uitkopen.
Dus direct onder de lijnen. Nu slechts 300 tot 400 woningen. Onbegrijpelijk met alle specialistische kennis die in april 2011 met de Tweede Kamer is gedeeld.

De zone bij 380kV is namelijk 150 tot 200 meter.
Uitkoop, is waar de mensen niet op wachten, maar is het enige alternatief voor dit moment. Verkabelen kan namelijk wel op gelijk stroom (Siemens rapport aanwezig in de Tweede Kamer), met weliswaar een duur converterstation, maar niet met het verlies wat nu werd genoemd in de Tweede Kamer door Minister Kamp.
Men vergeet dat de zo nodige windmolenparken op een zelfde wijze werken en worden aangesloten op het net. Bij mij rijst dan de vraag  – als leek – daar wel en hier niet mogelijk?

Laagspanning en dat omzetten naar Hoogspanning. Kost geld en ruimte. Het trieste was dat het verlies, genoemd, maar niet tegen de transporten/lees winsten werd aangehouden. En dat gebeurd iedere keer als er over geld word gesproken.
Tennet heeft geldproblemen door haar expansiedrang. Als ik geen geld voor iets heb, kan ik niet doen wat ik zou willen, toch? Waarom moet TenneT niet eerst eens orde op zaken stellen en de winsten eens zichtbaar maken voor een ieder?
Geld toe krijgen op de stroom uit Duitsland (goede vraag van Groen Links), waarom dan nog een vervuilende kolencentrale bouwen?

Geld genereren met Norned, 73 miljoen in het 1e half jaar, wat zal dat nu zijn? Kabel 1 x in de problemen, probleem opgelost! Dit systeem kan ook in b.v. Oostzaan!!
Die z.g. grote verliezen, zijn het peulenschillen als je het vergelijkt met de doorzet. Verliezen op de bovengrondse worden wijselijk ook niet tegen het licht gehouden.
Sinds Oostzaan vecht, zijn er diverse dure akkevietjes met deze bovengrondse kabels geweest, vliegtuigjes, parachutist, ongevallen, dode vogels(!) etc., schade die bij ondergronds volledig worden uitgesloten. buiten de niet zichtbare, en door Nederland bewust nog steeds niet gemonitorde ziektebeelden rond de lijnen. Dat durven ze niet.
Inderdaad beangstigend wat wij in die vele jaren van strijd te horen kregen over ziektebeelden die geheel volgens de verwachtingen van de experts zouden kunnen voorkomen.
Natuurlijk zijn er erfelijke belastingen mogelijk, maar alleen al in die paar straten in Oostzaan een reeks aan doden, aangetaste en chronisch zieken is enorm hoog te noemen.
Mede door de combinatie Coentunnelweg, fijnstof en het Corona-effect zijn er nog meer zieken te verwachten. Met dank aan het RIJK, die o.a. de luchtkwaliteitsmetingen losliet voor de 2e Coentunnel.
Wat de woningen betreft, de woningen die niet hoeven te worden geruimd. Gemeenten die een eenheid blijven en niet of er een bom is gevallen op sommige plekken. Waar is er in zo’n kleine gemeente plek om mensen terug te plaatsen?
Want de uitspraak is helder, de woningen die uitgekocht worden dienen te worden vernietigd!
Op gebied van techniek is mij verteld dat 380kV slechts een overvolle vrachtwagen is die eigenlijk op een  te kleine straat rijdt en waar geen tunnel voor te maken is (ondergronds). Als je diezelfde vracht verdeeld over kleinere vrachtauto’s (gelijkspanning voor b.v. 150 of 220kV) dan zou je daar wel een tunnel (op gelijkspanning ondergronds) kunnen maken.
Dit houdt in geen kostbare centen van Rijk of (maar afwachten) de gemeentes(25%) om mensen uit te kopen. Gebruik dat geld voor een nieuwe infrastructuur, en dat kan onder de bestaande woningen door!
Waar halen de gemeenten het geld vandaag (ook al mogen ze lenen volgens de Minister)?

  • Geen gedwongen (want zo voelt het voor velen) verhuizing uit je geliefde buurt, waar de kinderen naar school gaan en vriendjes hebben!
  • Geen lege plekken in het dorp en de straat, want dat gaat er vrolijk uitzien in een wijk!
  • Geen buren die ineens geen buren meer hebben maar een tochtgat vanwege de weg gesloopte woningen.

Dit alles is tot stand gekomen door diezelfde Tweede Kamer; zij hebben toestemming verleend om ongezonde situaties te creëren. Nu proberen ze een doekje voor het bloeden (vindingrijkheid van TenneT om hun zakelijkrecht zone uit te kopen, grappig dat die al jaren nog steeds niet is gevestigd op vele woningen in de nieuw en zelfs oudbouw in OOSTZAAN, steekt Tennet al jaren in eigen zak!) te bieden, maar men is er zeker nog niet met de uitkoop van 300 woningen.

Minister en dames en heren van de Tweede Kamer, besef wat er werkelijk speelt. U speelt zeer bewust met de gezondheid van vele inwoners van Nederland. Nogmaals artikel 21 verplicht u de burgers van Nederland te beschermen en hun woonsituatie en gezondheid te borgen. Dit is nog steeds niet voldoende gedaan met de nu geboden oplossing.
Sorry, maar ons vertrouwen in een eerlijk en gelijke behandeling van iedere inwoners staat hier flink op de tocht!

Uitkoop bij veel meer woningen (EN SNEL!) of een alternatief (tracé of ondergronds!) is wat echt nog verder moet worden door gesproken.
Volgens Diederik Samsom is DE toekomst ondergronds op gelijkspanning (bij hoogspanning ben je alleen het beeld kwijt maar niet de schadelijke magneetvelden). Hier werd tijdens de zitting overheen gevlogen, onbegrijpelijk. EN TENNET BLIJFT OP DE OUDERWETSE MANIER DOORBOUWEN.
Niet willen, is niet wat de Minister wil dat was duidelijk, maar niet kunnen door gebrek aan meer informatie houdt hem tegen in een goede beslissing te nemen.

Werkgelegenheid als men nu al start met de gedupeerden te helpen!!! Ruimte om te wonen blijft over bij ondergronds op gelijkspanning, leven, werken wordt geborgd. Nu wordt alleen gezegd het kost veel geld dus gefaseerd starten vanaf 2017. En men praat nog steeds hoogspanningstaal.

Mensen worden reeds vanaf 2006 blootgesteld aan een ongewenste situatie! Vergis u niet wat de ziektebeelden betreft! Niet aantoonbaar, maar wel significant hoger dan elders. Niet gemonitord, zoals we in 2006 al vroegen, zo kun je handen in onschuld blijven wassen.
Dit wordt echt een 2e asbestaffaire! Waak hiervoor.
Onbegrijpelijk!

Vriendelijke groet,
Marit Jekkers

Reageren kan via: redactie@beeldvaneendorp.com. Uw reactie wordt na moderatie aan dit artikel toegevoegd.

hoogspanningOOSTZAAN – Het Comité Oostzaan 380kV schrijft in een brief aan de Vaste Kamercommissie Economische Zaken dat minister Kamp er voor kiest gezondheidsrisico’s te bagatelliseren. Het is niet uit te leggen waarom kinderen van De Kweekvijver niet op een speelveldje onder de hoogspanningsmasten mogen spelen, maar dat dezelfde kinderen wel mogen slapen in een bed dat staat op een plek waar de straling zeer veel hoger is.

Het is niet het enige element waarover bij het comité verbazing is ontstaan. Minister Kamp stelt dat uitkoop niet een taak is voor netbeheerder TenneT. Verrassend, omdat TenneT in 2011 een brief aan de Tweede Kamer stuurde met uitgewerkte voorstellen. Zelfs Maxime Verhagen (de toenmalige minister) zag het kennelijk als een taak voor Tennet, althans hij schreef niet, zoals zijn opvolger nu wel doet, dat ‘aankopen en slopen van woningen een wezensvreemde taak’ is voor de netbeheerder.

Verbazing is er ook over het tijdstip waarop de uitkoopregeling moet gaan starten. Kamp schuift dat ver voor zich uit. Een nieuw kabinet zal het moeten gaan doen. “Hiermee dreigt het bekende adagium: van uitstel komt afstel”, schrijft een verontrust comité. Ze hebben daarmee een punt, want Henk Kamp is de derde minister die zich bezighoudt met de hoogspanningsproblematiek. “…en weer lijkt een brief van een minister niet meer dan een voornemen tot voorbereiding van een uitkoopregeling.”

Het derde punt dat het Comité Oostzaan 380kV onder aandacht brengt van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken betreft de bij uitkoop te betrekken woningen. Minister Kamp schrijft in zijn brief dat alleen woningen die direct onder de 380kV hoogspanningslijnen staan voor uitkoop in aanmerking komen. Een strook van 2 x 18 meter. Het comité vraagt zich af waarom de minister niet gekozen heeft voor de door TenneT gedefinieerde zakelijk rechtstrook van 2×38 meter? “In de beeldvorming en ten gevolge van het uiterst trage besluitvormingsproces, hebben alle woningen in de zakelijk rechtstrook het stempel ‘onbewoonbaar’ gekregen. Het comité is daarom van mening dat voor een duurzame en definitieve oplossing voor woningen die zich onder 220/380kV lijnen bevinden de door TenneT genoemde zakelijk rechtstrook in aanmerking moet worden genomen.”

Het comité doet een dringend beroep op de leden van de Vaste Kamercommissie de minister te wijzen op de onhoudbare situatie. Ze wil dat de Minister wordt opgeroepen TenneT de uitkoop te laten uitvoeren (desnoods via een wetswijziging).

De Tweede Kamer vergadert op 25 mei over de hoogspanningsproblematiek. Het zogenaamde Algemeen Overleg over de uitkoopregeling is gepland van 17.00 – 19.30 uur.


Hele brief van het Comité Oostzaan 380kV
“Afgelopen vrijdag hebben wij een brief gestuurd naar de leden van de vaste kamercommissie Economische Zaken met de volgende inhoud:
“Het Comité Oostzaan380kV heeft kennis genomen van de brief van Minister Kamp aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake het wonen in de buurt van hoogspanningsverbindingen. Door middel van deze brief wil het comité gaarne haar zienswijze ten aanzien van de door de Minister geformuleerde regeling aan u kenbaar maken.

Het comité is blij dat er nu weer over een oplossing voor de hoogspanningsprobematiek wordt gesproken. Uit de brief blijkt dat de noodzakelijke oplossingsbereidheid bij de Minister aanwezig is.

Het comité constateert verder dat de Minister ervoor kiest om de gezondheidsrisico’s te bagatelliseren. Het is voor de bewoners van Oostzaan niet te begrijpen dat kinderen van basisschool De Kweekvijver niet op het onder de hoogspanning gelegen speelveldje mogen spelen vanwege vastgestelde stralingswaarden boven 0,4 microTesla, terwijl dezelfde kinderen wel mogen slapen in hun bedje dat op een plek staat waar volgens de Minister stralingswaarden tot 100 microTesla geen enkel probleem zijn.

Ten aanzien van de door de Minister voorgestelde uitkoopregeling zijn het comité een drietal zaken opgevallen:
• De stelling van de Minister dat uitkoop niet past bij de taken van netbeheerder TenneT.
• Het tijdstip waarop aangevangen zal worden met de regeling.
• De definitie van de strook woningen welke in aanmerking komt voor uitkoop.

Hieronder zullen wij deze onderwerpen bespreken.

Uitkoop door TenneT
Het comité verwijst naar de brief van TenneT aan de Tweede Kamer d.d. 31 mei 2011 (bijlage 1).
Tevens verwijst zij naar de informatie zoals verstrekt wordt op de gezamenlijke website van TenneT en het Ministerie van EZ, http://www.randstad380kv-noordring.nl.
Het comité is verbaast dat de Minister in zijn brief stelt:
“Uitkoop past niet bij de wettelijke taken van netbeheerder TenneT, het aankopen en slopen van woningen zou een wezensvreemde taak voor TenneT zijn. De kosten kunnen daarom niet verrekend worden in de transporttarieven. Deze kosten zullen worden gedekt vanuit de algemene middelen.”

Dit is om een aantal redenen een bevreemdend standpunt:

  • Als uitkoop niet bij de wettelijke taken van TenneT hoort, waarom wordt dit dan door TenneT als “beleid” verkondigt op de informatieve website van TenneT en EZ?
  • Waarom werkt TenneT in haar brief van 31 mei 2011 allerlei voorstellen uit die volgens de Minister voor TenneT wettelijk niet zijn toegestaan. Is TenneT zo slecht op de hoogte van haar taken? En als dit al het geval zou zijn, waarom heeft Minister Verhagen dit dan in zijn brief 8 juni 2011 (bijlage 2) niet aangegeven?
  • Daarnaast is het voor het comité bevreemdend dat de redenatie van de Minister blijkbaar is: “Wanneer een tracé moet worden aangelegd, omgelegd, of aangepast: behoort het tot de taak van TenneT. De investeringen worden bekostigd via de nota. Als het gaat om het aanpassen van omgevingsfactoren, zodat een tracé voldoet aan de gestelde normen, is het opeens geen investering meer die TenneT uit de nota zal mogen bekostigen”.

Om dit laatste punt concreet toe te spitsen op de situatie in Oostzaan: de stelling van de Minister houdt in dat wanneer het 380 Kv tracé, door het dorp, zou worden omgelegd naar een tracé door de weilanden, de financiering via de nota kan verlopen. Echter, wanneer TenneT verkiest de omgevingsfactoren van het tracé door uitkoop aan te passen (de veruit goedkoopste optie), moet er een wet komen en gaat de financiering opeens uit de algemene middelen komen.

Het comité neemt aan dat u het met haar eens zult zijn dat dit op z’n minst vreemd zou zijn wanneer dit de werkelijke situatie is. Naast de twijfel omtrent de juistheid van de stelling van de Minister, lijkt met een betrekkelijke eenvoudige aanpassing van de bevoegdheid van TenneT voorzien te kunnen worden in de basis waarin TenneT haar voorstellen uit de brief van 31 mei 2011 ten uitvoer kan brengen.

Tijdstip aanvang regeling
In navolging van het voorgaande punt is het gevolg van het door de Minister aangedragen argument dat de regeling vooruit geschoven wordt naar een volgend kabinet vanwege gebrek aan middelen in de huidige begroting. Hiermee dreigt het bekende adagium: van uitstel komt afstel. U bent ongetwijfeld bekend met de talloze voorbeelden waarin problemen vanwege politieke motieven doorgeschoven werden naar volgende kabinetten en vervolgens nooit tot een oplossing kwamen, Minister Kamp is al de derde Minister die zich met deze problematiek bezig houdt en weer lijkt een brief van een Minister niet meer dan een voornemen tot voorbereiding van een uitkoopregeling.

Door de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet door politiek en TenneT aangevuld met publieke uitspraken van verschillende Ministers inclusief de Minister-President en andere politici, is hier inmiddels een schrijnend beeld ontstaan. De schrijnende situatie is dat de betrokken woningen feitelijke onbewoonbaar zijn verklaard. Door alle ophef ontstaan na het Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen van Staatsecretaris Van Geel (2005) willen vele bewoners het liefst zo spoedig mogelijk naar een andere woning verhuizen, echter hun woningen zijn onverkoopbaar geworden aangezien er uiteraard geen weldenkend mens te vinden is die genegen zal zijn een “onbewoonbaar” verklaarde woningen inclusief mogelijke gezondheidsrisico’s te kopen. Woningen van mensen die overleden zijn of die tegen iedere prijs weg wilden, blijven leeg en onbewoond. Het gegeven dat de regeling op z’n vroegst over vier tot vijf jaar ten uitvoer wordt gebracht, betekent dat dit schrijnende beeld alleen maar verder zal toenemen.

De door TenneT geformuleerde voorstellen bieden de mogelijkheid de uitvoeringsdatum met jaren te vervroegen. Bovendien zijn er o.a. door TenneT de afgelopen twee jaar diverse verkenningen uitgevoerd waardoor men feitelijk gereed is om de regeling ten uitvoer te brengen.

Definitie betrokken woningen
De Minister verwijst in zijn brief naar de woningen welke gesitueerd zijn direct onder de 380 kV hoogspanningslijnen. Daardoor lijkt een keuze te zijn gemaakt de uitkoop te beperken tot een strook van 2×18 meter. Het comité vraagt zich af waarom de Minister niet verwijst naar de door TenneT gedefinieerde zakelijk rechtstrook van 2×38 meter. De Minister gaat voorbij aan het gegeven dat de afgelopen jaren in alle uitgewerkte oplossingsrichtingen en voorbereidingen van een definitieve regeling, vrijwel uitsluitend gesproken is over de zakelijk rechtstrook.

In de beeldvorming en ten gevolge van de het uiterst trage besluitvormingsproces, hebben alle woningen in de zakelijk rechtstrook het stempel “onbewoonbaar” gekregen. Het comité is daarom van mening dat voor een duurzame en definitieve oplossing voor woningen die zich onder 220/380 kV lijnen bevinden de door TenneT genoemde zakelijke rechtstrook in aanmerking moet worden genomen.

Conclusie
Het bevreemdt het comité dat de Minister niet voortgaat op de oplossingen zoals door TenneT aangedragen in haar brief van 31 mei 2011. In deze brief is het meest logische en passende voorstel de uitkoop van de zakelijk rechtstrook.Het comité verbaast zich ook over het feit dat de Minster zijn eigen plan maakt en beloftes van ex-ministers naast zich neerlegt zoals door Minister Verhagen verwoordt in zijn brief aan de Gemeente Oostzaan van 20 juli 2011 (bijlage 3).

Met het voorstel van Minister Kamp komt het kabinet dan ook niet tegemoet aan de maatschappelijke wens om ook in bestaande situaties bewoners te ontlasten van hoogspanningsverbindingen, van de 1316 woningen nabij 220/380kV uit het “Plan TenneT” blijven er niet meer dan 208 woningen over die voor uitkoop in aanmerking komen.

Het comité doet om deze reden een dringend beroep op u de Minister te wijzen op de onhoudbare situatie waarin de betrokkenen zich bevinden. Zij verzoekt u de Minister te wijzen op de mogelijkheid TenneT de uitkoop ter hand te laten nemen en desnoods een wetsaanpassing voor te stellen welke eventuele door de Minister geconstateerde belemmeringen wegneemt.

Wij rekenen op u!”


OOSTZAAN – Minister Kamp van Economische Zaken heeft vandaag de Tweede Kamer een brief gestuurd over Wonen in de buurt van hoogspanningsverbindingen. In de brief is een voorstel opgenomen voor de uitkoop van mensen die direct onder hoogspanningslijnen wonen. Het zou gaan om zo’n 400 woningen. Het voorstel wordt vanaf 2017 uitgevoerd als de Kamer er mee instemt. Dat is rijkelijk laat, maar dat komt – zo schrijft Kamp – door de “huidige staat van de overheidsfinanciën en de inkomensposities van burgers en bedrijven”. Met de voorgestelde regeling lijkt er nu duidelijkheid te komen voor mensen die onder hoogspanningslijnen wonen. Maar is dat ook zo?

Geen onveilige situatie
De minister ontkent dat er sprake is van onveilige situatie als mensen onder of in de buurt van een hoogspanningslijn wonen. Hij beroept zich op een Europese richtlijn ten aanzien van de magneetveldsterkte. Die is door de EU bepaalt op 100 microTesla. Nederland, stelt minister Kamp, voldoet op alle plaatsen aan die referentiewaarde. Daarmee lijkt de minister dus niet gevoelig voor het argument, onder meer vanuit de wetenschap, dat elektromagnetische velden een oorzaak zijn van kinderleukemie. Sinds 2005 hanteert het Rijk juist in verband hiermee een ‘voorzorgsbeginsel’. Is de magneetveldsterkte hoger dan 0,4 microTesla dan mogen kinderen daaraan niet langdurig worden blootgesteld. Door dat uitgangspunt werden gemeenten gedwongen om niet in de buurt van hoogspanningslijnen te bouwen.

Kamp constateert dat door 0,4 microTesla norm er een verschil in behandeling tussen nieuwe en oude verbindingen is ontstaan. Dat is dan ook de reden voor zijn voorstel. Kamp schrijft: “Met dit voorstel komt het kabinet… tegemoet aan de maatschappelijke wens om ook in bestaande situaties bewoners te ontlasten van hoogspanningsverbindingen.” Wat hij feitelijk met de uitkoopregeling bereikt is dat netbeheerder TenneT wordt ontlast van bewoners die problemen ondervinden van de hoogspanningsverbindingen. Natuurlijk zullen er beslist mensen zijn die graag verkassen naar een veiliger plaats, maar het is klip en klaar TenneT wordt uit de brand geholpen. Eigenlijk toch een beetje de wereld op z’n kop.

Uitkoop
Het ondergronds brengen (verkabelen) is ‘nettechnisch alleen verantwoord voor 110/150 kV-lijnen. “Verbindingen van 220/380 kV kunnen op dit moment vanwege nettechnische redenen niet onder de grond worden gebracht.” In die situatie wordt een aanbod tot uitkoop gedaan. Er zit echter een addertje onder het gras. De uitkoopregeling lijkt te worden beperkt tot ‘woningen die direct onder de hoogspanningslijnen liggen.’ Elders schrijft Kamp: “woningen die direct onder de geleiders (de hoogspanningslijnen) staan…”. Dat is dus de in fel bekritiseerde zakelijk rechtstrook. Zo komt de minister tot een uitkoopregeling waarin het nog maar om 400 woningen gaat in het hele land. De zakelijk rechtstrook is namelijk veel smaller dan de magneetveldzone die ontstaat bij 380 kV. Hoewel de regeling vooral onduidelijk is over dit punt, lijkt het er dus op dat bijvoorbeeld in de Oostzaanse situatie alleen woningen aan de Kerkstraat en het Zuideinde*) voor uitkoop in aanmerking komen. Die staan namelijk direct onder de hoogspanningslijnen. De overige hebben alleen met het elektromagnetische veld te maken, maar dat is geen probleem, want dat mag van Europa tot 100 microTesla en dat scheelt de minister en TenneT een flinke slok op een borrel. De mensen die net niet in aanmerking komen voor een regeling hebben pech gehad, al is dat misschien een boude uitspraak omdat de exacte uitkoopregeling nog moet worden ontworpen en misschien komt de minister nog terug op zijn uitgangspunt alleen mensen direct onder een hoogspanningslijn uit te kopen.

Sloop?
Het Rijk gaat niet zelf de uitkoopregeling uitvoeren. Dat wordt een taak van de gemeenten. De minister wil een structurele oplossing. “Dat betekent dat de woning na uitkoop niet opnieuw op de woningmarkt komt”, schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer. Een uitgekochte woning kan worden gesloopt, of een nieuwe bestemming krijgen meent Kamp. In Oostzaan zal het neerkomen op sloop, want zo veel bestemmingen zijn er niet voor een uitgekochte woning in een dorp. Mochten de woningen aan de Kievit, Grutto en Brasem ook binnen de regeling vallen (het lijkt er niet op!), dan betekent dat deze Oostzaanse wijk een heel ander karakter zal krijgen, misschien wel geheel of gedeeltelijk gesloopt zal worden. Is dat maatschappelijk aanvaardbaar? De minister doet er geen uitspraak over. Zo krijgt Oostzaan er een probleem bij. Weliswaar zorgt het Rijk voor het geld, maar een gemeente loopt natuurlijk ook inkomsten mis (bijv. WOZ).

Alternatieven
In de brief van minister Kamp is niets te lezen over alternatieven voor de hoogspanningslijnen. Een andere route bijvoorbeeld. Of het plaatsen van andere masten, waarbij de hoogspanningslijnen dichter bij de kern van de mast zijn bevestigdn en het elektromagnetisch veld minder breed wordt. Alternatieven die al bestaan.

De brief
U kunt hieronder de brief van minister Henk Kamp aan de Tweede Kamer (16 april 2013) downloaden.

Wonen in de buurt van hoogspanningsverbindingen

*)= aanvulling n.a.v. commentaren Gert Visser en Riet Nuij. Vanzelfsprekend zijn er aan het Zuideinde ook een aantal huizen die onder de 380 kV lijnen liggen, die mogelijk onder de uitkoopregeling vallen.


UPDATE 17/4 16.00 uur
In een eerste reactie noemt Marit Jekkers, de oud-voorzitter van Comité Oostzaan 380 kV, de ‘verhuispremie hoogspanningskabels een druppel op de gloeiende plaat’. Ze doet die uitspraak op de regionale omroep RTVNH. Maar ook dat de verhuispremie geen oplossing is voor de hoogspanningsproblematiek. Alleen al in Oostzaan zouden 400 mensen voor een verhuispremie in aanmerking moeten komen zegt Jekkers. Mensen die naast de hoogspanningslijnen wonen krijgen niks, aldus Jekkers. Zie ook: Verhuispremie hoogspanningskabels is druppel op de gloeiende plaat.

De VVD Oostzaan schrijft dat fractievoorzitter Tine Schaafsma-Buys zielsgelukkig is met de aankondiging van minister Henk Kamp. “De eerste stap is gezet”, stelt Schaafsma. Maar helemaal laaiend enthousiast lijken de liberalen eigenlijk ook weer niet. Zo schrijft Edwin Stokvis: “Vooralsnog gaat het om mensen die direct onder de masten leven…” en dat Tine Schaafsma “…zich zal blijven inzetten voor hen die in de nabijheid wonen.” Het moet toch een beetje een tegenvaller zijn dat dit een veel grotere groep is dan de mensen in Oostzaan die daadwerkelijk voor uitkoop in aanmerking komen.

Raadslid Eelco Taams reageert via facebook aldus: “Ik ben zeer benieuwd naar de precieze criteria volgens welke tot 400 woningen is gekomen. Hoe zit het met de vele huurwoningen die in Zaanstad recht onder de strook staan? Vallen woningbouwcorporaties ook onder de regeling? Of vallen huurders buiten ‘de maatschappelijke wens om ook in bestaande situaties bewoners te ontlasten van hoogspanningsverbindingen’ ? Het gaat bij de voorgenomen regeling om gemiddeld ruim €350.000 per woning. Nog niet duidelijk is welke uitvoeringskosten in dat bedrag zitten.” Taams maakt zich ook zorgen over de vraag of gemeenten moeten gaan bijdragen in de kosten. “In zijn brief geeft Kamp aan dat gemeenten ook moeten bijdragen aan de kosten. Onduidelijk is of dat alleen geldt voor bekabeling in de buitengebieden of ook voor de uitkoopregeling. Er moet in ieder geval een bestemmingsplanwijziging komen omdat hij aangeeft dat er na uitkoop niet meer gewoond mag worden. Wellicht kunnen bedrijfsbestemmingen gewoon blijven. Met andere woorden: je krijgt wel geld om ergens anders te gaan wonen, maar geen geld om je bedrijf daar naar toe te verplaatsen.”hoogspanningPERSBERICHT MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
DEN HAAG – Bestaande hoogspanningslijnen worden waar mogelijk onder de grond gebracht. Bewoners die direct onder hoogspanningslijnen wonen die niet onder de grond worden gebracht, kunnen een aanbod tot uitkoop van hun woning krijgen. Deze maatregelen worden vanaf 2017 uitgevoerd, er is geen ruimte op de begroting ze direct door te voeren. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) woensdag 17 april 2013 aan de Tweede Kamer.

Duidelijkheid voor bewoners
‘Bewoners die onder hoogspanningslijnen wonen krijgen nu duidelijkheid,’ aldus minister Kamp. ‘Gezien de huidige economische situatie kunnen we de maatregelen echter pas in 2017 uitvoeren.’ Nieuwe hoogspanningslijnen worden al zo veel mogelijk aangelegd in gebieden zonder bebouwing. Met dit voorstel komt het kabinet vanaf 2017 tegemoet aan de maatschappelijke wens om ook in bestaande gevallen mensen die direct onder hoogspanningslijnen wonen te ontzien. De periode tot 2017 wordt gebruikt om de uitvoering van de maatregelen grondig voor te bereiden.

135 kilometer hoogspanningslijnen ondergronds
In dorpen of steden worden bestaande hoogspanningslijnen met een voltage van 110 en 150 kilovolt binnen vijftien jaar onder de grond gebracht. Dat geldt voor ongeveer 135 kilometer aan hoogspanningslijnen. De kosten bedragen 440 miljoen euro, betrokken gemeenten betalen een kwart hiervan. De resterende 330 miljoen worden vanaf 2017 door netbeheerder Tennet verrekend in de transporttarieven voor energie.

Aanbod voor uitkoop
Hoogspanningslijnen met een voltage 220 en 380 kilovolt kunnen niet onder de grond worden gebracht. Mensen die direct onder deze hoogspanningslijnen wonen kunnen een aanbod voor uitkoop krijgen van hun gemeente. Dit geldt ook voor bewoners onder hoogspanningslijnen met een voltage van 110 en 150 kilovolt die in het buitengebied wonen. Het gaat in totaal om circa 400 woningen. De kosten van de uitkoop van woningen bedragen naar verwachting 140 miljoen euro en worden betaald via de Rijksbegroting. De regeling heeft een looptijd van vijf jaar.

hoogspanning
DEN HAAG – Er lijkt toch wat schot in de zaak te komen rond de hoogspanningsproblematiek, in het bijzonder over de uitkoopregeling. Op woensdag 22 mei aanstaande vindt namelijk een zogenaamd Algemeen Overleg over de uitkoopregeling hoogspanningslijnen plaats. Dat laat René Leegte (VVD-kamerlid) vandaag via zijn fractiemedewerker aan Tine Schaafsma-Buys weten.

Het overleg is in de Tweede Kamer te volgen, en ook via de website van de Tweede Kamer. Het Algemeen Overleg over de uitkoopregeling is gepland van 17.00 – 19.30 uur.
Geachte meneer Kamp (minister van Economische Zaken),

Nogmaals vraag ik uw aandacht voor het leed wat Oostzaanse inwoners onder en nabij de 380.000 volt (380kV) masten wordt aangedaan. Ik wil uw geheugen graag opfrissen of bijstellen

Oostzaan is voortdurend in een bijzondere positie geweest vanwege onderstaande feiten:

Na de onze inspraak aan de ronde tafel op 14 april 2011 was iedereen overtuigd dat er niet met 2 maten gemeten kan worden (oude en nieuwe situaties). Daarnaast heeft Tennet al dan niet bewust verzaakt zakelijk recht te vestigen. En dit nog steeds niet heeft geregeld!

Dit heeft geleid dat tot aankoop van onze “nieuwbouwwoningen” 20 jaar geleden in een gebied waarvan men (de Gemeente, overheid) wist dat via de hoogspanningslijnen in de toekomst 380 kV getransporteerd zou gaan worden. NIEMAND, Gemeente, Makelaar etc. heeft de bewoners ooit geïnformeerd. Er stond niets vermeld in de koopakten, anders was er geen huis verkocht! Niemand heeft ten tijde van het opvoeren van 150kV naar 380kV (2006) enige informatie naar al deze bewoners gecommuniceerd. Niemand heeft gecommuniceerd dat de woningen niet geblust kunnen worden, hoogwerkers van de brandweer mogen niet omhoog met een spuit om elektrocutie te voorkomen. Je kind zal maar boven bij het raam staan!
Dit zijn feiten waar we door de jaren heen achter moesten komen. Men is al vele jaren in paniek, echte paniek!

Ons is vele malen excuus aangeboden over de gang van zaken.

Tennet houdt al jaren geld in haar zak, doordat er NOOIT een zakelijk recht is gevestigd (de 38 meter zone, gevarenzone voor b.v. geknapte kabels en gelegenheid geven tot onderhoud, wordt hiermee bekrachtigd).
Had men dat gedaan dan had men voor 2006 dit ook voor 380kV moeten aanpassen. Dan waren de mensen wakker geschud en had met het beleid van de heer van Geel deze situatie nooit kunnen ontstaan!
Mensen zijn niet op geld of uitkoop uit! Laat dat duidelijk zijn, men woont daar fijn. Mensen zijn op zoek naar een veilige en gezonde woonomgeving!
Deze is zodanig verslechterd dat men ook niet meer kan vluchten als men dat zou willen (daar was die uitkoop voor), niet door de recessie, men woont dicht bij Amsterdam in een mooi gebied, daar zijn altijd kopers voor te vinden.
Niet iedereen wil weg! Het dorp slaat leeg, een prettige woonomgeving is vernield door het doorvoeren van deze ophoging.

Er zijn legio oplossingen, die voor de toekomst een veilige woon omgeving voor iedereen garanderen. De investering staat in géén vergelijking met de winsten die men genereert over deze lijnen.

Uw winst als Rijk is meer bruikbare openbare ruimten, mensen die met plezier wonen en het gevoel hebben als volwaardige inwoner (gelijke behandeling art 21) van Nederland te worden gezien. Meer gelegenheid, als de economie weer aantrekt, om daar woningen te bouwen.

En wat nooit te bewijzen valt is het ziek worden van mensen. Uit de woonwijk ontvingen wij diverse meldingen van allerlei ziektebeelden die wel gerelateerd worden aan de hoogspanningslijnen. Dit is alleen wat ik weet omdat mij dat werd verteld, het stille leed ken ik niet.
Zelf kon ik vluchten, maar heb een flinke en langdurende longaandoening gehad (waarvan ik hoop dat ik er niet ooit nog iets van terug krijg). Ik heb twee zaken uitgesloten, mijn mooie huis en mijn fijne werk, sinds ik weg ben heb ik geen problemen meer, bewijs het maar!
Want ook u weet dat de combinatie Coentunnelweg/fijnstof, niet positief zijn in combinatie met deze lijnen.
Een straat met daar geboren kinderen, niet een is er gezond! Chronisch ziek, onverklaarbaar. Deze mensen wonen 38 tot 100 meter van deze lijnen!

Al deze ziektebeelden kunnen zijn getrickerd door deze lijnen.

Tweede Asbest affaire?
Hoelang laat u het duren dat de apparatuur om dit vast te leggen is uitgevonden, terwijl wereldwijd wordt geadviseerd: “houdt mensen weg bij die lijnen”. Hoeveel verkeerde energie en geld verdwijnt er nog in deze affaire? Wil u thuis vertellen dat u mede verantwoordelijk bent geweest voor een Tweede “Asbest affaire”? U kunt er nu wat aan doen. Vergeet niet dat het inmiddels over dik 50.000 gezinnen gaat in Nederland.

Investeren doet u niet vanuit paniek (Ira Helsloot). U weet allen inmiddels dat het wonen naast een kerncentrale beduidend veiliger is dan wonen in de nabijheid van hoogspanningslijnen.
U bent de opdrachtgever, ieder andere opdrachtgever die bewust mensen in mogelijk gevaar brengt krijgt allerlei instanties en boetes te verwerken. Waar blijft uw verantwoordelijkheid?
Geld is belangrijk, maar plotseling via een in de maak zijnde NMA-wet u kunnen onttrekken van uw verantwoordelijkheid lijkt me geen optie.

Een toezegging van de heer Rutte, Minister Verhagen kunnen toch niet zomaar teniet gedaan worden? De familie Lust werd zelfs gebeld dat ze uitgekocht zouden worden, door de heer Leegte, toen de Maxime Verhagen met een noodoplossing kwam.

Wij vroegen om een wetsontwerp om dit soort situaties te voorkomen, maar ook daar wordt nog niet aan gewerkt, want de lijnen leveren te veel geld op.

Zet uw beste beentje voor, zorg voor werkgelegenheid door de boel ondergronds te laten brengen op Gelijkspanning of kies voor de Noordzeekanaal-variant waar slechts een paar woonboten mogelijk moeten worden verplaats. Hier hebben we het over meer dan 400 gezinnen in het hele gebied, waarvan er mogelijk een aantal op het ziektekostenpakket gaan drukken, op geestelijke en lichamelijke klachten veroorzaakt door uw doorvoeren van de Randstad 380kV over hoofden van mens en dier.

Vriendelijke groet,
Marit Jekkers


Hart van Nederland: Bewoners Oostzaan moe van hoogspanning

SBS6 – Bewoners Oostzaan moe van hoogspanning


Update: 1 maart 2013. Lees hieronder de brief die de Vereniging Oostzaaqn 380kV heeft verstuurd aan de leden van de Tweede Kamer op 21 februari jongstleden.

Brief Vereniging Oostzaan 380kV aan Tweede Kamer 21 februari 2013

hoogspanning
De uitkoopregeling voor mensen die onder hoogspanningslijnen wonen lijkt van de baan. Dat meldt Tine Schaafsma vanmiddag op Facebook. Er zou een persbericht bestaan waarin een en ander is verwoord. Morgenochtend tussen 07.00 – 09.00 uur besteedt de NOS hier aandacht aan.

Geen geld
Minister Kamp lijkt tot de slotsom gekomen te zijn dat uitkopen te duur is. Bovendien blijkt ook weer een oud argument om de uitkoop niet te kunnen uitvoeren genoemd te worden. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) staat niet toe dat op de energierekening een opslag komt, waardoor de uitkoopregeling of andere regelingen kunnen worden gefinancierd. Iedereen zou er dan aan meebetalen. Dit is een argument dat al in juni 2011 speelde. Pauline Gras van de NMA liet toen weten dat de uitkoop- en verkabelingskosten “alleen in de tarieven verwerkt kunnen worden, wanneer de wet wordt aangepast.” Wouter Hylkema schreef hierover onder andere op energeia.nl. Hylkema schrijft op 9 juni 2011: “De NMA bepaalt de tarieven voor TenneT op basis van de ‘efficiënte kosten’ die de netbeheerder maakt. Wanneer TenneT kosten gaat maken die niet in de wettelijke taakomschrijving staan – zoals uitkopen – dan kan de NMA niet anders dan deze als niet efficiënt beoordelen, en ze daarom uit de tarieven weren. Uitkopen en verkabelen moet dus eerst een wettelijke taak worden, voordat de kosten ervan over alle stroomgebruikers uitgesmeerd kunnen worden.”

Verhagen
Dit allemaal vond nog plaats onder de vorige bewindsman, Maxime Verhagen, die destijds aankondigde “het uitkooppad verder (te willen) bewandelen wanneer hij brede steun in de Tweede Kamer ontmoet.” De situatie die nu ontstaat onder de kennelijke stellingname van minister Kamp dat er geen geld is voor uitkoop en de NMA moeilijk doet, is dat er geen enkele oplossing wordt geboden. Juist vanwege de heldere situatie dat een opslag alleen kan op wettelijke basis, zou Kamp hebben om de wetgeving op dit punt aan te passen. Die route lijkt nu niet aan de orde. Voor TenneT misschien de meest gewenste oplossing. Voor de bewoners van de 1.316 woningen die in de zakelijk rechtstrook wonen van de hoogspanningslijnen (d.i. in heel Nederland) is het uitblijven van een oplossing natuurlijk niet te tolereren. Het is interessant te horen wat de Tweede Kamer hiervan gaat vinden. Was het niet Diederik Samsom die tijdens een hoorzitting zei dat hij liever bij een kerncentrale zou gaan wonen, dan onder of bij een hoogspanningslijn als hij voor die keuze zou staan? Zo’n uitspraak herinneren inwoners zich terdege.

Update 18 februari 7.25 uur
Vanochtend waren Kees Lust (woont onder HS-lijn in de Kerkstraat) en Tine Schaafsma (Fractievoorzitter VVD Oostzaan) te zien in Vandaag de Dag van Wakker Nederland. Zij wezen er vooral op dat het overleg nu al lang duurt en er nog steeds niets is geregeld. Lust herhaalde nog maar eens dat in een nieuwe situatie niet in de buurt van hoogspanningslijnen gebouwd mag worden, terwijl duizenden mensen in een al bestaande situatie wel wordt toegestaan. Het staat al enige tijd vast dat kinderen een grotere kans hebben op leukemie als ze in de buurt van hoogspanningslijnen wonen.

Het ministerie laat via Vandaag de Dag weten dat minister Kamp nog bezig is met zijn onderzoek en hoopt begin maart uitsluitsel te geven.

Meer artikelen
Beeld van een Dorp-redacteur Dré Prijs heeft de afgelopen 7 jaar met grote regelmaat gepubliceerd over de hoogspanningsproblematiek in Oostzaan. Selecteer nieuwscategorie ‘Hoogspanning’ om ze te lezen.


OOSTZAAN - De hoogspanningsproblematiek in Oostzaan begint nu ook nijpend te worden voor de firma Ruig Wild en Gevogelte. Het bedrijf is al jaren in gesprek met de gemeente Oostzaan over een verplaatsing van het bedrijf naar het gloednieuwe bedrijventerrein Bombraak. Maar het blijkt puur lastig om voor de huidige locatie aan het Zuideinde een zodanig geschikte invulling te vinden dat daarmee de verplaatsing gefinancierd kan worden. De firma kwam in 2012 zelf tot de conclusie dat er géén goeie mogelijkheden waren.

B. en W. schrijven op 15 januari jl aan de Gemeenteraad een brief waarin nu ten aanzien van een eventuele verplaatsing naar Bombraak de raad wordt geadviseerd “om geen verdere tijd en middelen hieraan te besteden, aangezien de kans op mislukken erg hoog wordt ingeschat.” Als de raad dit advies volgt kan Ruig niet verhuizen naar Bombraak.

Er is onderzocht of op het terrein van Ruig recreatiewoningen gebouwd kunnen worden. De firma Revivre was op verzoek van de gemeente Oostzaan bereid hiervoor een plan te ontwikkelen. Volgens B. en W. zouden de ontwikkelingskosten betaald kunnen worden uit de luchtkwaliteitssubsidie en de HIRB-subsidie (HIRB staat voor: Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen). Het is onduidelijk of ook daadwerkelijk van deze regelingen gebruik gemaakt kan worden voor dit doel. De HIRB-subsidie is een provinciale subsidie. Aanvragen moeten door de provincie worden goedgekeurd. Volgens B. en W. past de omvorming van bedrijfsgebouwen naar recreatiewoningen niet binnen de HIRB-subsidie.
Een financiering met de luchtkwaliteitssubsidie noemen B. en W. ook een lastige route. “De gemeente krijgt dit bedrag pas als aangetoond is dat er daadwerkelijke verbetering van de luchtkwaliteit zal optreden.” Ook hier gaat het om een provinciale subsidie. Volgens B. en W. “kan er nog niet worden gerekend op deze subsidie”.
B. en W. stellen – nu de subsidies onzeker zijn – niet te kunnen toezeggen dat Oostzaan de kosten van Revivre gaat betalen. Het college rekent op een bijdrage van de firma Ruig, maar hierover zijn geen afspraken gemaakt.

Niet alleen het wel of niet succesvol aanvragen van subsidies is een belemmering voor het plan van Revivre. Het Ministerie van VROM (nu I&M) noemt een dergelijke ontwikkeling geen ‘goede ruimtelijke ordening’, al zijn er geen formeel wettelijke beperkingen (gelet op de normen voor hoogspanningslijnen). B. en W. denken verder dat het nog maar de vraag is of er “een recreatieondernemer of ontwikkelaar bereid is … aan te geven dat hij een dergelijke ontwikeling ziet zitten op deze plek.”
De ontwikkeling van een herontwikkelingsplan kost ook tijd. Als het plan er eenmaal ligt vrezen B. en W. dat de gemeenteraad geen medewerking zal verlenen. “Gezien de gevoeligheid van de hoogspanning in het dorp is dat zeer twijfelachtig. Men zal het misschien niet voor zijn rekening willen nemen dat particulieren met kinderen in deze recreatiewoningen gaan zitten onder de hoogspanningslijnen,” schrijven B. en W. aan de raad. B. en W. schatten dus in dat de raad niet meewerkt.

Er is nog een reden waarom B. en W. pas op de plaats maken met de verplaatsing van Ruig naar Bombraak. Er zijn namelijk kapers op de kust voor het perceel waar Ruig zijn oog op heeft laten vallen. “Als de gemeente deze geïnteresseerden ‘in de wacht zet’ in afwachting van de uitslag van dit onderzoek (naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het oude terrein, red.), is het maar de vraag, als na enkele maanden blijkt dat de verplaatsing van Ruig niet gelukt is, of deze partijen dan nog steeds geïnteresseerd zijn.” De niet met name genoemde – mogelijk niet-Oostzaanse – geïnteresseerden zijn dus kennelijk voor B. en W. belangrijker dan firma Ruig.

Uitkoopregeling
Het is opvallend dat B. en W. alleen negatieve argumenten aanvoeren om zo de onmogelijkheid van een verplaatsing van Ruig naar Bombraak te ondersteunen. Terwijl vanuit de politiek al jaren wordt geroepen om oplossingen voor de woningen onder of langs de hoogspanningslijnen, is er voor bedrijven die door de hoogspanningslijnen en het beleid van TenneT (ophoging tot 380 kilovolt) in problemen komen nog niet veel ondernomen. Nu de minister heeft gezegd op zeer korte termijn te zullen komen met een brief aan de kamer over de uitkoopregeling (en andere oplossingen) is het nog maar de vraag of de problematiek van bedrijven is of wordt meegewogen. De gemeente Oostzaan lijkt onvoldoende oog hiervoor te hebben. Dit moet voor een oer-Oostzaans bedrijf als Ruig bijzonder teleurstellend zijn.

Raadsvragen
De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de informatiebrief van het college. Zo wil GroenLinks weten of het college nog steeds van mening is dat de verplaatsing van Ruig zeer gewenst is. Verder wil de fractie horen van B. en W. of niet ook een oplossing gevonden moet worden voor de firma Ruig in relatie tot aangekondigde oplossingen voor de 380 kV problematiek. Zo vraagt Arjen Ronner namens zijn fractie aan het college: “Of het college bereid (is) om er bij de nieuwe minister (dhr. Kamp) aan te dringen op een oplossing (zoals recentelijk aangekondigd) die ook geldt voor bijv. de firma Ruig?”

hoogspanningOOSTZAAN – Minister Henk Kamp schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij binnen een maand de vaste commissie voor Economische Zaken zal informeren over uitkoop of verkabeling. De minister geeft met deze brief een reactie op vragen die PVV-kamerlid Klever op 6 december stelde naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf ‘Wachten onder Hoogspanning’. De Tweede Kamer-voorzitter heeft op 3 januari de minister verzocht ‘in te gaan op de plannen die het kabinet gaat voorstellen rondom het dossier uitkoop en verkabeling.’

De minister schrijft dat hij nog wat uitstel wil, omdat er overleg moet plaatsvinden met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en met netbeheerder TenneT.

Er blijkt dus weer wat beweging in de zaak te zitten. Bewoners willen nu wel eens weten waar ze aan toe zijn. De hele problematiek sleept al bijna 7 jaar. Ook de Oostzaanse raadsleden zitten met smart te wachten op uitsluitsel. Er zitten namelijk nog onbekende consequenties aan bijvoorbeeld een uitkoopregeling – als dat de oplossing wordt voor Oostzaan. Wat betekent het voor de wijk die er direct mee te maken heeft. Leegstand? Wat gebeurt er met bedrijven die graag willen uitbreiden, maar dat niet kunnen door de hoogspanningslijnen? Komt er voor die bedrijven ook een oplossing? En zo zijn er nog wel wat vragen die in Oostzaan leven.

Veenendaal
Interessant is dat minister Henk Kamp voor vergelijkbare problemen in Veenendaal naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid er voor zal kiezen de hoogspanningslijn daar ondergronds te brengen. Medio februari zal de VVD-bewindsman de plannen aan de Tweede Kamer presenteren. De wens van de betrokken Veenendalers lijkt dus in vervulling te gaan! Ook in deze plaats is een strijd van jaren geleverd. Steeds was het de financiering waarop het in Veendaal stuk liep, omdat die niet via de Rijksbegroting loopt, maar via investeringen van TenneT.

Ondergronds in Oostzaan?
Komt een ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in Oostzaan dan ook dichterbij? Dat is vanzelfsprekend nog niet duidelijk. Op Beeld van een Dorp is met regelmaat gepleit voor deze oplossing, ondermeer omdat langs de lijn nogal wat situaties voorkomen die je niet bij een hoogspanningslijn wil hebben. Woningen, kinderdagverblijven, scholen, buurthuizen en dat in de hele regio. Steeds werd er gezegd: kunnen we niet doen, is te duur. Maar als je de noodzakelijke investeringen doorberekent aan de energie-afnemer, dan blijkt het heel goed te doen. De stijging van de energierekening, zo is voorgerekend, valt ook nog heel erg mee.

Het wachten is op de minister. Medio februari weet de Tweede Kamer meer en weet ook Oostzaan welke optie door de minister is gekozen voor de problematiek in het dorp.


Het nieuwe kabinet moet een einde maken aan de onzekerheid van tienduizenden inwoners die in de directe nabijheid wonen van een hoogspanningslijn. Dat stelt het Platform Hoogspanning, een netwerk van gemeenten die te maken hebben met vraagstukken rondom hoogspanningsverbindingen, in een brief aan de informateurs. In 2011 besloot de Tweede Kamer dat er een brede oplossing moest komen om mensen die dichtbij hoogspanningslijnen wonen te ontlasten. Mede door de val van het kabinet, is er tot op heden nog geen besluit genomen. Platformlid Eelco Taams (Wethouder Oostzaan): “Het huiswerk is gedaan. Nu is nog maar één ding nodig: een besluit van het nieuwe kabinet. Onze inwoners verdienen zo langzamerhand duidelijkheid!”

In Nederland staan tienduizenden huizen in de directe nabijheid van een hoogspanningslijn. De afgelopen jaren is die situatie aanleiding geweest voor de nodige beroering en zorgen bij veel omwonenden. In 2011 besloot de Tweede Kamer tot een brede oplossing om mensen dichtbij hoogspanningslijnen te ontlasten. Dit betekende woningen in de buurt van 220 en 380 kV hoogspanningslijnen opkopen en hoogspanningslijnen van 110 en 150 kV ondergronds brengen. Vanwege de val van het kabinet is het dossier blijven liggen. Wel heeft de minister toegezegd dat verschillende varianten en de bijbehorende consequenties op een rij zouden worden gezet, zodat een nieuw kabinet snel een besluit zou kunnen nemen.
Het opkopen van woningen en het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen kost veel geld. Eerder rekende de minister de Kamer al voor dat het kan gaan om een bedrag van honderden miljoenen euro’s. Het Platform Hoogspanning vraagt dan ook nadrukkelijk nú aandacht voor dit onderwerp, zodat tijdens de formatie het benodigde budget kan worden veiliggesteld.

Wensen
Het Platform Hoogspanning heeft duidelijke ideeën over de concrete invulling van de regelingen. De 110 en 150 kV verbindingen door woongebieden gaan, conform het eerste voorstel uit 2011, ondergronds. Voor omwonenden van de 220 en 380 kV verbindingen (waar ondergronds brengen vooralsnog niet haalbaar wordt geacht), vraagt het Platform om maatwerk. Het Platform: “Met het ministerie is gesproken over verschillende scenario’s. Een daarvan is een tegemoetkoming in de kosten voor mensen die onder een hoogspanningslijn wonen en die daar echt weg willen. Wij zijn daar voorstander van.”
Dit betekent echter niet dat woningen massaal moeten worden gesloopt. Het lukraak slopen van woningen heeft lokaal ongewenste gevolgen. Gaten in straten en wijken brengen sociale, maatschappelijke, juridisch en stedenbouwkundige bezwaren met zich mee. Vrijkomende woningen kunnen volgens het Platform bijvoorbeeld worden verkocht aan mensen die minder bezwaren hebben tegen het wonen onder de hoogspanningslijn. Het Platform: “Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij bij de verdere uitwerking van de regelingen nauw worden betrokken om de lokale implicaties van de regelingen te kunnen schetsen.”

Bron artikel
Dit artikel is aangeleverd door het Platform Hoogspanning, dat is een netwerk van gemeenten die te maken hebben met vraagstukken rondom hoogspanningsverbindingen.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief