Posts Tagged ‘Het Twiske’


OOSTZAAN – Daar stond ineens op Facebook een schitterende foto van een Schotse hooglander gemaakt door Louisa Fijn. Wie haar een beetje volgt via de sociale media weet dat haar op het gebied van fotografie niet veel uit te leggen is. Ze heeft een scherp oog voor wat bijzonder en fraai is en neemt de tijd om dat fotografisch vast te leggen.

Deze foto van een Schotse Hooglander in Het Twiske is opvallend omdat ze niet volledig roodbruin is, maar een lakenvelderachtige onderbreking – een witte band – heeft. Een Schotse Lakenvelder misschien? Of stond deze koe tegen een pas wit geschilderd hek?
Louisa geeft daarop een anekdotische verklaring: “Achter deze Lakenvelder hooglander zit een verhaal. Jaren geleden toen er op Boerderij De Marsen nog koeien waren, liep er ook een Lakenvelder koe. Die koe wilde maar niet drachtig worden. Het beheer heeft toen besloten om de koe in de zomermaanden maar rustig bij de Hooglanders te laten grazen. Moeder Lakenvelder zag waarschijnlijk wat in een Hooglander stier en raakte zwanger.” Dat verklaart een hoop! “Het is een kruising tussen een Lakenvelder koe en een Schotse hooglander. Deze dame heeft nu twee keer een kalfje gekregen. De eerste was een stiertje met zo’n witte streep. De tweede leek meer op zijn vader: geen wit te zien.”

Een prachtig verhaal in een periode waarin politici van Het Twiske geen pretpark willen maken. Schotse hooglanders en Lakenvelders denken daar duidelijk anders over!

Fotorechten: Louisa Fijn.


OOSTZAAN – De uitvoering van het nieuwe ruiterpad tussen recreatiegebied Het Twiske en Groengebied Purmerland gaat eind september 2013 van start. Het nieuwe pad komt parallel te liggen aan het fietspad dat loopt van het Spoorpad in Groengebied Purmerland in zuidelijke richting naar Het Twiske. Tegelijkertijd wordt dit fietspad aangepakt en voorzien van een nieuwe gladde asfaltlaag, zodat het pad geschikt is voor skaters.

Vergunningen zijn binnen
Voor de realisatie van het ruiterpad en het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag zijn inmiddels alle benodigde vergunningen verkregen. Recreatieschap Twiske-Waterland, opdrachtgever van het project, is bezig met het treffen van de laatste voorbereidingen voor de uitvoering

Fietspad tijdelijk afgesloten
Om de veiligheid te garanderen wordt tijdens de uitvoering het gehele fietspad tussen Groengebied Purmerland en Het Twiske tijdelijk afgesloten. Er zal een omleidingsroute worden ingesteld die met borden wordt aangegeven. Ook wordt de omleidingsroute zo spoedig mogelijk gepubliceerd op www.landschapwaterland.nl.

Ontbrekende schakels
Door de aanleg van het ruiterpad en het geschikt maken van fietspad voor skaters zijn recreatiegebied Het Twiske en Groengebied Purmerland straks ook voor ruiters en skaters met elkaar verbonden.

Meer over Landschap Waterland
In Landschap Waterland vindt u lintdorpen met kleurrijke houten huizen en stolpboerderijen. Het gebied heeft grote en kleine natuurreservaten en recreatiegebieden zoals Groengebied Purmerland, en recreatiegebied Het Twiske. In deze gebieden kunt u heerlijk wandelen, fietsen, paardrijden, watersporten, en nog veel meer. Kortom, Landschap Waterland is dé plek voor een heerlijk dagje uit. Kijk voor meer informatie op www.landschapwaterland.nl.

het-twiske
Op 26 januari 2008 stuurde oud-Oostzaner Dirk van Berge het gemeentebestuur van Oostzaan een brief waarin hij suggesties deed om de toekomst van het Recreatiegebied ‘t Twiske veilig te stellen. Op 19 januari jongstleden was Dirk van Berge te gast in Oostzaans Accent, een programma over cultureel erfgoed dat wekelijks door Radio9 wordt uitgezonden. In het programma stelde Van Berge dat hij nooit antwoord heeft gehad op zijn voorstellen. Dat bevreemd hem zeer, omdat zijn plannen financieel goed onderbouwd zijn en volgens hem juist van groot belang kunnen zijn voor de toekomst van het recreatiegebied. Juist omdat er een flink tekort bestaat op de exploitatie van ‘t Twiske.

Het wordt misschien wel tijd voor een antwoord, aangezien de gemeente Oostzaan er inmiddels een jaar op heeft kunnen broeden. Misschien, zo suggereerde Van Berge, is de brief zoekgeraakt. Dat zou natuurlijk erg jammer zijn. Daarom heeft de redactie van Beeld van een Dorp hem gekregen met het verzoek hem als open brief te publiceren.

Open Brief van Dirk van Berge:

Geachte lezer(es),

Als we goed zijn ingelicht, is het tekort aanzienlijk hoger dan de vermelde € 300.000,- met enige uitloop naar € 450.000. Er zal veel moeten gebeuren om dit bedrag terug te laten lopen, want op welk bedrag komen we anders uit? Daarom geven we de volgende suggesties in overweging. Laten we beginnen met de Jachthaven en het Paviljoen. Welke verplichtingen lopen hier? Geen reorganisaties aangaan, alvorens er na bezichtiging een weloverwogen plan is gemaakt. Er kan gedacht worden aan een restaurant en conferentiezaal. Je kunt het laten opnemen in de toeristische route van de touringcarondernemers (Bakker, Hooyberg, Hellingman). Je kunt in de jachthaven starten met georganiseerde (electrische) rondvaarttochten, met een picknick naar een eilandje, een natuur/vogeltocht en dergelijke. Alles in een vriendelijke sfeer, wat ook door de bebouwing moet worden uitgestraald. Warm en kleurrijk, “Zaans” aandoend. Tevens moet alles er goed verzorgd uitzien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schone steigers. Het personeel zorgt er voor dat je je welkom voelt zowel in het restaurant als in de jachthaven.

Vrienden van ‘t Twiske

Het werven van donateurs voor “Vrienden van ‘t Twiske”. Het beheer kan in de vorm van een stichting. indien nodig willen wij de notariskosten dragen voor de oprichting van een stichting. Het valt te overwegen om in de donateursprijs een tegemoetkoming in de parkeerkosten op te nemen. Eventueel zou je donateurs ook een parkeerjaarkaart met korting kunnen aanbieden.

De zorgboerderij/kinderboerderij

De zorgboerderij zou op een ouderwetse manier moeten worden ingericht, met aandacht voor de allang vergeten tijd. Bijvoorbeeld een op ouderwetse wijze gebouwde eenden- of kippenbedrijfje meet ruime uitloop. De eieren hiervan zijn te verkopen als vrije natuur-scharreleieren. Zorg ervoor dat er oud brood of voer in een zakje te koop wordt aangeboden. De bezoekers kunnen dit dan aan de dieren voeren. De verzorging van de dieren onder deskundige leiding kan door mensen met een verstandelijke beperking gebeuren.

Mogelijk valt te overwegen om dieren aan te schaffen in het voorjaar, deze te laten grazen en ze grotendeels voor de winter weer te verkopen. Wij denken hier aan ‘uitgemolken’ koeien welke anders in de worst verdwijnen en nu na een rustige oude dag (zomer) als vleesdieren kunnen worden verkocht. Afgezien van de noodzakelijke commercie dienen we ook het dierenwelzijn. Ook een gedeeltelijke geitenboerderij zou overwogen kunnen worden en ook de zogenaamde ‘huifkartocht’ zou weer in ere hersteld kunnen worden. Op die manier kunnen de tekorten die de boerderij veroorzaakt worden aangepakt.

Viskwekerij

Het valt te overwegen een watergedeelte (sloten) met netten af te sluiten, zodagt ze gebruikt kunnen worden als natuur-viskwekerij voor bijvoorbeeld snoekbaars. Dit geeft geen verstoring van het landschap, is natuurvriendelijk en geeft rendement en daar gaat het om. Het begrotingstekort moet worden teruggedrongen en wel zoveel mogelijk zonder ingrijpende verstoring.

Bezoekers

Om bezoekers aan te trekken kan worden gedacht aan een tegemoetkoming in de parkeerkosten. Bijvoorbeeld als je een kop koffie gaat drinken in het restaurant krijg je € 1.- retour voor het parkeren, of wanneer je meegaat met de huifkartocht, ook € 1.- retour.

Zeilwedstrijden

Vroeger werden er in ‘t Twiske zeilwedstrijden gehouden vanuit de Starttoren. Ook op de Kerkebreek was dit het geval. Deze Starttoren is in 1944 via het haksel (verpulverd) verdwenen. Er zou eens geinformeerd kunnen worden of de zeilwedstrijden in ‘t Twiske te realiseren zijn. hierdoor zouden ook de ligplaatsen wat meer in gebruik kunnen worden. Met enige bootverkoopactiviteiten bijvoorbeeld (bijvoorbeeld in Roemenie een paar Roemeense sloepen en zeilboten bouwen). Natuurbehoudende activiteiten daar gaat het om. Of de activiteiten in de buurt van het zwembad gehouden kunnen worden valt te bezien.

Vissen

De visserij in de polder kan veranderd en/of verbeterd worden. Vroeger was het oostelijk deel van ‘t Twiske voor de beroepsvissers uit Den Ilp. Het resterende voor de beroepsvissers uit Oostzaan. Nu schijnt er één visser te zijn in Den Ilp. Welke mogelijke oplossingen zijn hier te vinden, waardoor uit de visserij rendement is te behalen? Hoe is de visstand? Wie geeft de hengelaars een vergunning?

En zo liggen er nog meer suggesties in onze gedachten. Laten we niet teveel dingen tegelijk naar voren brengen, waardoor we door de bomebn het bos niet meer zien. Voor alle suggesties of andere activiteiten geldt een wel overwogen beslissing waarbij cultuur en natuur met elkaar zijn te verenigen. Waarbij in het achterhoofd gehouden moeet worden dat de omgeving ook gebruik moet kunnen maken van de voorzieningen (bijvoorbeeld een basisschool).

Mogelijk is er voor de vermelde suggesties een subsidie te verkrijgen in Den Haag of bij de EG in Brussel. Het is bekend dat hier veel geld ligt te wachten op exploitatie. Waarom dan niet voor onze zinnige zaak?

D/G van Berge

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief