Posts Tagged ‘Gré Boom’


PERSBERICHT PvdA
OOSTZAAN - De Bestuurscommissie van de PvdA in Oostzaan moet helaas mededelen dat, als nasleep van het gedwongen vertrek van onze wethouder Eelco Taams, de fractievoorzitter mevrouw Bisseling gemeend heeft haar lidmaatschap van onze partij te moeten opzeggen.

Van anderen en via de pers, hebben wij moeten vernemen dat mevrouw Bisseling de PvdA-raadszetel niet teruggeeft aan de PvdA. Een raadszetel die zij heeft verkregen dank zij de steun van de Oostzaanse PvdA-kiezers voor onze partij.

Dit alles is gebeurd nog voordat wij een keuze aan onze leden konden voorleggen over:
a. voortzetting van deelname aan de coalitie of
b. oppositie voeren

De afspraak was, dat de fractievoorzitter de voormalige coalitiepartners zou uitleggen dat wij een verenigingspartij zijn, waar de leden bepalen of wij wel of niet deelnemen in een coalitie. Ook dat wij de twee hierboven genoemde opties aan de leden zouden voorleggen. Hierover wordt (werd) inderdaad verschillend gedacht.
Het voorleggen van deze vraag aan de leden kan nu eenmaal niet binnen een week, maar vergt iets meer tijd. Een week was de termijn die de coalitiepartijen volgens de fractievoorzitter hadden aangegeven.

Wij betreuren ten zeerste, dat wij deze twee opties nu niet aan de leden kunnen voorleggen. Die ledenvergadering, die besloten zal zijn, komt er wel, maar kan nu helaas niet meer dan een informerend karakter hebben.

Onze partij is thans op geen enkele wijze meer vertegenwoordigd in het bestuur van de gemeente Oostzaan. Dit door het vertrek van de wethouder, het vertrek eerder van het raadslid de heer Julius, die eveneens zijn raadszetel meende te moeten meenemen en nu van de (voormalige) fractievoorzitter. Dit ondanks het feit, zoals ook bij andere politieke partijen het geval is, van een belofte in de vorm van een ondertekende verklaring. Dit is een soort erecode, dat een raadslid die om welke reden dan ook meent niet langer voor de PvdA de functie te kunnen vervullen, deze teruggeeft aan de partij. Immers, hun plaats in de raad is te danken aan de PvdA en de steun van die Oostzaanse burgers die bij de verkiezingen op de PvdA hebben gestemd.

Doordat wij als PvdA nu geen zetels in de raad meer hebben, betekent dit ook dat de grondslag voor de benoemde en beëdigde fractieassistenten, Pim Beudeker, Suze Vos en Nezjma van Binsbergen, is verdwenen. Ook hun functie is opgehouden te bestaan.

Nogmaals, wij betreuren dit alles ten zeerste, vooral voor de Oostzaanse inwoners die ons hebben gesteund, maar ook omdat wij menen dat het belang van onze gemeente niet gediend is met het vertrek van onze zeer ervaren wethouder en er geen PvdA vertegenwoordiging meer in de raad aanwezig is.

Wij als PvdA-Oostzaan, kunnen op dit moment niet anders dan ons bij deze gang van zaken neerleggen. Vanzelfsprekend zullen wij de politieke ontwikkelingen in onze gemeente blijven volgen en waar nodig op andere wijze dan via de raad van ons laten horen.

Verder zullen wij het komend jaar benutten om vanaf de zijlijn ons voor te bereiden op de verkiezingen van maart 2014. Met een nieuw elan en met nieuwe mensen erbij. Wij gaan ervoor zorgen, dat de PvdA met een ander, vernieuwd team, de sociaal democratische uitgangspunten in Oostzaan zal blijven behartigen. Wij zullen ons blijven inzetten voor onze gemeente en alle Oostzaanse burgers.

Namens de PvdA bestuurscommissie Oostzaan,
Gré Boom, voorzitter.


AUDIO-UPDATE
Dré Prijs interviewde op 4 februari 2013 op Radio9 Gré Boom (voorzitter Bestuurscommissie Oostzaan van de PvdA Zaanstreek) over de stap van Ria Bisseling.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.Een gezellige drukte vanochtend even na tien uur in Theatercafé De Tryout. Tientallen senioren hadden zich achter de nog dichte deur opgesteld, want vandaag konden ze kaartjes ophalen voor de Oostzaanse 50+ Dag die op 6 october wordt georganiseerd. Voorheen nog Dag van de Ouderen, maar sindskort Oostzaanse 50+ Dag om een veel breder publiek in de kostelijke activiteiten te interesseren. Het is een traditie dat het erg druk is op de ‘kaart-afhaal-dag’. Er is vooral een run op de kaartjes voor de AH-bustocht. Nou ja, ‘run':  het gaat allemaal heel gecontroleerd, dus geen senioren die na een nachtje Kerkplein uit de slaapzak kruipen om vooraan te kunnen staan, opdat die bus niet aan zijn of haar neus voorbij gaat. Een ander jaar probeerde nog wel eens een seniore Oostzaner er tussendoor te sneaken, dan was hij vorig jaar al mee geweest en kennelijk was dat zo goed bevallen, dat… u snapt het. Daar had het comité dit jaar een stokje voor gestoken. Gré Boom: “Ja hoor, we kennen zo langzamerhand de deelnemers wel. Dit jaar is het niet gebeurd.” Ze was verder laaiend enthousiast: “Een grotere opkomst dan vorig jaar.” Dat betekent dat het op 6 oktober gezellig druk gaat worden.

Buikdans
Tine Schaafsma probeerde de kaartjes voor de Orientaalse Dans te slijten. Hoewel er toch een groepje op 6 october deze leuke workshop gaat doen, viel de animo voor het buikdansen een beetje tegen. Ook voor de scootmobielcursus kwamen geen aanmeldingen. De kaartjes voor de overige activiteiten gingen grif van de hand.
“Ze zijn nog niet allemaal op”, zegt Gré Boom. “Dus als mensen vandaag geen mogelijkheid hadden kunnen ze nog even langs gaan in bij Informatie- en Serviceloket WWZ in de Bieb.” Resterende kaartjes kunnen vanaf 22 september worden afgehaald bij het Informatie- en Serviceloket WWZ, geopend van maandag t/m donderdag van 9 – 12 uur. Het Serviceloket bevindt zich in de Oostzaanse bibliotheek in De KunstGreepOostzaan – Op 6 oktober wordt de traditionele Oostzaanse 50+ Dag georganiseerd en er wordt een prachtig programma aangeboden. De hele dag is er van alles te doen. Het begint allemaal met een 50+ Infomarkt in de KunstGreep. Het organiserend comité heeft een groot aantal organisaties weten te interesseren om met een informatiestand acte de presence te geven. De volgende organisaties zijn aanwezig: ANBO, Hulpdienst Oostzaan, Gehandicaptenberaad Zaanstreek/Waterland, WWZ-loket, De Zonnebloem, Centrum Mantelzorgers, Wonenplus, de Oostzaanse Computervereniging, Activiteitenbegeleiding Evean Lishof (Evean heeft ook stand over de nieuwbouw), een tweetal Uitvaartorganisaties, de Kunstgreep met haar programma, Hans Dral met een infostand over electrische fietsen, KIOZK met haar programma, het Rode Kruis en de Oudheidkamer Oostzaan. De informatiemarkt begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Het Duo Hottentot is bereid gevonden om de markt muzikaal te omlijsten.

Tussen 12.00 – 14.00 uur is er een gezellige lunch met vanaf 13.00 uur optredens van een aantal musical solisten van Belcanto. Dit alles in de theaterzaal van De KunstGreep. Rond 12.00 vertrekt ook de bustocht die Albert Heijn Oostzaan organiseerd. Het reisdoel is een goed bewaard geheim. Er is altijd veel animo voor de bustochten van Albert Heijn. Dus moeten mensen er snel bij zijn. Om het allemaal een beetje eerlijk te laten toegaan heeft het comité besloten dat mensen die in 2010 niet zijn meegegaan voorrang hebben bij de inschrijving op 21 september.

Tussen 14.00 uur en 16.15 is er van alles te doen in de verschillende zalen van de KunstGreep. Zo is er in de Beerlingzaal een workshop en optreden Oriëntaalse Dans onder leiding van Patrisha Abdullah.

In de Hofmanzaal is de Computervereniging Oostzaan aanwezig. De vereniging geeft een presentatie hoe je op de computer een fotoalbum kunt ontwerpen.

In de Raadzaal heeft de Oudheidkamer domicilie gekozen. Er is een tweedelig programma, dat begint met een lezing van gemeentearcheoloog Piet Klei over de recente opgravingen in het dorp. In het tweede uur is er een bijdrage van de textielwerkgroep over de Oostzaanse mode in het jaar 1860.

In de gymzaal van de Rietkraag wordt een cursus scootmobiel aangeboden. Er zijn nog steeds dorpsgenoten die wel zo’n ding hebben, maar er niet mee overweg kunnen of willen. Met de cursus wordt de schroom weggenomen. Een aanbeveling waard, als is het alleen maar omdat de mobiliteit van dorpsgenoten er door wordt bevorderd.

Traditioneel is er altijd een programma op de Oostzaanse 50+ Dag in Evean Lishof. Dat is nu een muziekmiddag met de Moonlight Players. Een erg gezellige middag met een hapje en een drankje. Het begint allemaal om 14.15 uur.

Even zo traditioneel zijn de bedrijfsbezoeken. Dit jaar kunnen belangstellenden een bezoek brengen aan een oer-Oostzaans bedrijf: Ruig Wild en Gevogelte aan het Zuideinde. Er kan ook geproefd worden, begrepen wij van het comité. Ook een aanrader.

Tenslotte wordt er voor de sportieve 50 plusser een workshop Nordic Walking georganiseerd met medewerking van Sportservice Noord-Holland.

KAARTJES HALEN
Er is elk jaar weer een run op de kaartjes. Zo stond er vorig jaar een flinke rij Oostzaanse 50 plussers voor de ingang van Theatercafé De Tryout. Het geeft aan hoe men kennelijk naar een flink aantal activiteiten uitziet. Dit jaar kunnen de kaartjes worden afgehaald op woensdag 21 september 2011, vanaf 10.00 – 11.uur. Als er nog kaartjes voor activiteiten over zijn kunnen die afgehaald worden op donderdag 22 september vanaf 9 – 12 uur bij het Informatie- en Serviceloket WWZ in de bibliotheek.
De Belbus verzorgt het vervoer voor mensen die slecht ter been zijn of gebruik maken van een rolstoel.

Meer info
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.oostzaanse50plusdag.nl.

Het is in de hele streek inmiddels traditie dat de laatste week van de schoolvakantie door menig jonge bouwer/bouwster in spé vol overgave de uitzonderlijkste bouwsels worden gefabriceerd. Bij buurthuizen, sportaccommodaties, klonk een groot deel van de week het geklop van de hamer. Met grote zeilen werden de bouwsels waterdicht gemaakt. Nou dat was wel nodig, want hoewel de meteorologische herfst officieel op donderdag 1 september is gestart, leek het de hele zomer wel herfst. En daarmee kon niet uitgesloten worden dat het huttenbouwen letterlijk in het water zou vallen. Gelukkig is dat in Oostzaan niet gebeurd. Daar werd tegen het weer in gewerkt aan een houten dorp van internationale allure. Ja dat is overdreven, maar het was ook niet letterlijk bedoeld. Dit jaar hadden de jonge Oostzaners opdracht gekregen een bouwwerk neer te zetten zoals dat waarschijnlijk gebouwd zou worden door leeftijdgenoten in Letland, Oostenrijk, ons eigen land, nou ja in elk geval flink over de grens heen. Palets, spijkers, zeil, plastic en verf waren de materialen die gebruikt werden. De bouwers van het Nederlandse paviljoen gaven blijk van hun oranje gezindheid gelet op de kleur zeil die het bouwwerk tegen weersinvloeden moest beschermen. De jongens en meiden waren wat trots over het resultaat. Dat beetje regen, ach ze zijn niet van fijngemalen poppenstront, een kniesoor die daar oplette, gewoon doorgaan. Het moest af, want donderdagavond zou de hele bouwploeg in de eigen knutsels blijven ‘slapen’. Nou ja, slapen doen ze meestal niet buiten het ouderlijk toezicht!

Gré Boom nam een kijkje op het drijfnatte en bemodderde terrein en maakt de foto’s die bij dit artikel gaan.

Het Comité Dag van de Ouderen gaat verder onder de naam ‘Comité Oostzaanse 50+ dag‘. Het comité vond dat het tijd was geworden voor een nieuwe naam, omdat de oude niet goed aansloot bij doelgroep waarvoor op deze speciale dag activiteiten worden georganiseerd. Dat schrijft voorzitter Gré Boom in een persbericht aan Beeld van een Dorp.

Het Comité Oostzaanse 50+ dag is al druk doende met de voorbereiding van de Oostzaanse 50+ dag die op 6 oktober wordt gehouden. Een aantal activiteiten zullen lijken op die van eerdere edities, maar er zullen ook nieuwe programmaonderdelen worden opgenomen. Het comité houdt de kaken nog even op elkaar als het gaat om de vraag welke nieuwe activiteiten op de Oostzaanse 50+ Dag worden aangeboden. “Dat is nog een verrassing”, schrijft Boom.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief