Posts Tagged ‘Eelco Taams’

OOSTZAAN – De Pvda Oostzaan ergert zich aan de rotzooi rond het Hannie Schaft-monument. De puinhoop is vooral ontstaan door de containers die vlak achter het monument zijn geplaatst en vooral ook door het asociale karakter van sommige burgers. Dat schrijft Eelco Taams op facebook.

hannie-schaft-monumentTrots
Taams heeft enige jaren geleden er voor gezorgd dat er een herdenkingsplaquette kwam op het Hannie Schaftplein. Het door Truus Menger ontworpen monument werd in 2011 onthuld en wordt tijdens de stille tocht op 4 mei altijd bezocht. De leden van de SOK (Samenwerkende Oostzaanse Kunstenaars) hebben het monument nog onlangs opgeknapt. Oostzaan is namelijk trots op Hannie Schaft, de verzetsstrijdster met Oostzaanse roots.

Triest
Oud-wethouder Casper Stevens wilde ondergrondse containers op het plein. Het plan is op de achtergrond geraakt. Dat kwam ook doordat hij “op raadselachtige wijze is weggestuurd door het CDA”, schrijft Taams. Daardoor staan die containers er nog altijd en Taams noemt het triest om te zien “…welke puinhoop er rond het monument is ontstaan.”

Wantoestand
De PvdA vindt het tijd dat de gemeente nu optreedt. Taams: “We mogen onze nagedachtenis aan iemand die haar leven gaf voor vrijheid en democratie niet op deze respectloze manier besmeuren.”

Fotobron: Eelco Taams, PvdA Oostzaan.


Reacties op Facebook, naar aanleiding van dit bericht

Facebookreacties op rommel rond monument-20januari 2014
Hieronder de Facebook-reacties van 21 januari 2014

Facebook reactie 21 januari 2014vervolg 21 januari 2014

Praat ook mee op de Facebookpagina van Beeld van een Dorp: www.facebook.com/beeld.vaneendorp

VIDEO
Hieronder kun je een video zien van een Oostzaan Schoon-actie in maart 2008. De schoonmaakoperatie vond plaats bij het Hannie Schaftplein. De film werd gemaakt door Dré Prijs:
OOSTZAAN – De leden van de PvdA Oostzaan hebben op zaterdag 7 december de kandidatenlijst vastgesteld voor de raadsverkiezingen van maart 2014. Op de lijst is sprake is van een evenwichtige man/vrouw verdeling. Minstens zo belangrijk is dat er ook een aantal nieuwe gezichten op de lijst staan. Een van die nieuwe gezichten – Peter de Wit – staat zelfs op plaats nummer 1. Dat dit mogelijk is, is natuurlijk in de eerste plaats vanwege de kwaliteiten van de kandidaat zelf, maar ook omdat Eelco Taams, die nu op plaats 2 staat (en jarenlang lijsttrekker was) ruimte wil maken voor iemand anders op deze prominente plek.

Lijsttrekker Peter de Wit is momenteel fractieassistent o.a. op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening. In Oostzaan, waar hij sinds 1994 woont, heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed. De PvdA heeft veel vertrouwen in zijn inhoudelijke inbreng en zijn kracht om die aan de fractieleden en aan de leden van de andere fracties in de raad over te brengen.

De kandidatenlijst van de PvdA Oostzaan voor de Gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart 2014 ziet er als volgt uit.

1. Peter de Wit
2. Eelco Taams
3. Greet Oosterbaan
4. Eleonora Vonsée
5. Klaas IJkema
6. Renka Schwebke
7. Pim Beudeker
8. Peter van der Weerdt
9. Gré Boom


OOSTZAAN – Eelco Taams heeft zijn benoeming in de gemeenteraad van Oostzaan geaccpeteerd. Dat heeft hij meegedeeld in een vergadering van de PvdA Bestuurscommissie Oostzaan. Zijn besluit is met instemming ontvangen en de commissie is blij dat de PvdA-kiezers nu weer een sterke stem hebben in Oostzaan. De partij hoopt dat de tweede zetel die de PvdA toekomt ook weer beschikbaar zal komen. Er wordt nu gewerkt aan de vorming van een eensgezinde steunfractie.

De PvdA maakt zich zorgen over de bestuurbaarheid van het dorp nu de coalitie van VVD, PvdA en CDA uiteen is gevallen. De steun voor de onjuiste en onterechte motie van wantrouwen op 28 januari jl. is voor de partij onacceptabel. De coalitiegenoten hebben met wethouder Taams (lijsttrekker en dus politiek leider) tevens ook de PvdA laten vallen, waardoor een situatie is ontstaan waarin we politiek gezien tot de oppositie moeten worden gerekend. Daarmee is de coalitie haar meerderheid kwijtgeraakt.

Afspiegelingscollege
De PvdA staat open voor deelname aan gesprekken die leiden tot een akkoord van een nieuwe meerderheid in de Raad waarmee een betrouwbare en stabiele bestuurlijke situatie tot stand kan komen. We lopen ook in moeilijke tijden niet weg voor het dragen van verantwoordelijkheid, maar roepen de twee grootste partijen in de Raad op hun verantwoordelijkheid te nemen en de mogelijkheden voor een afspiegelingscollege te onderzoeken.


OOSTZAAN – Het centraal stembureau heeft Eelco Taams benoemd tot lid van de Gemeenteraad. Het besluit hiertoe is afgelopen woensdag al genomen. Nadat Siefko Julius zich afgelopen week terugtrok uit de Raad wegens gezondheidsproblemen, ontstond er een vacature. De zetel was oorspronkelijk van de PvdA. Eelco Taams is de nummer 1 van de PvdA. De benoeming is dus een logisch gevolg.

Dat Taams benoemd is tot raadslid betekent nog niet dat hij ook zal bewilligen. Het is nog onbekend of hij de benoeming zal aanvaarden.

Eelco Taams
Op donderdag 7 maart neemt (wethouder) Eelco Taams afscheid van de Gemeente Oostzaan. Enige weken geleden werd een motie van wantrouwen tegen de wethouder door een vrijwel unanieme raad aangenomen. De wethouder nam direct daarna ontslag.

De gemeente nodigt iedereen die dat graag wil uit om bij de afscheidsreceptie aanwezig te zijn. De receptie vindt plaats in de KunstGreep, begint om 16.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur.

Taams wil geen cadeaus, maar suggereert in plaats daarvan een donatie te doen voor een tweetal goede doelen, onder vermelding van afscheid Eelco Taams.De doelen zijn:

  • Stichting Tegenkracht (sportactiviteiten voor kankerpatiënten), rekeningnummer: 11.57.85.779
  • Stichting Vrienden van de Grote Kerk (seculiere stichting voor restauratie Grote Kerk Oostzaan)
    rekeningnummer: 14.66.18.696
PERSBERICHT PvdA
OOSTZAAN - De Bestuurscommissie van de PvdA in Oostzaan moet helaas mededelen dat, als nasleep van het gedwongen vertrek van onze wethouder Eelco Taams, de fractievoorzitter mevrouw Bisseling gemeend heeft haar lidmaatschap van onze partij te moeten opzeggen.

Van anderen en via de pers, hebben wij moeten vernemen dat mevrouw Bisseling de PvdA-raadszetel niet teruggeeft aan de PvdA. Een raadszetel die zij heeft verkregen dank zij de steun van de Oostzaanse PvdA-kiezers voor onze partij.

Dit alles is gebeurd nog voordat wij een keuze aan onze leden konden voorleggen over:
a. voortzetting van deelname aan de coalitie of
b. oppositie voeren

De afspraak was, dat de fractievoorzitter de voormalige coalitiepartners zou uitleggen dat wij een verenigingspartij zijn, waar de leden bepalen of wij wel of niet deelnemen in een coalitie. Ook dat wij de twee hierboven genoemde opties aan de leden zouden voorleggen. Hierover wordt (werd) inderdaad verschillend gedacht.
Het voorleggen van deze vraag aan de leden kan nu eenmaal niet binnen een week, maar vergt iets meer tijd. Een week was de termijn die de coalitiepartijen volgens de fractievoorzitter hadden aangegeven.

Wij betreuren ten zeerste, dat wij deze twee opties nu niet aan de leden kunnen voorleggen. Die ledenvergadering, die besloten zal zijn, komt er wel, maar kan nu helaas niet meer dan een informerend karakter hebben.

Onze partij is thans op geen enkele wijze meer vertegenwoordigd in het bestuur van de gemeente Oostzaan. Dit door het vertrek van de wethouder, het vertrek eerder van het raadslid de heer Julius, die eveneens zijn raadszetel meende te moeten meenemen en nu van de (voormalige) fractievoorzitter. Dit ondanks het feit, zoals ook bij andere politieke partijen het geval is, van een belofte in de vorm van een ondertekende verklaring. Dit is een soort erecode, dat een raadslid die om welke reden dan ook meent niet langer voor de PvdA de functie te kunnen vervullen, deze teruggeeft aan de partij. Immers, hun plaats in de raad is te danken aan de PvdA en de steun van die Oostzaanse burgers die bij de verkiezingen op de PvdA hebben gestemd.

Doordat wij als PvdA nu geen zetels in de raad meer hebben, betekent dit ook dat de grondslag voor de benoemde en beëdigde fractieassistenten, Pim Beudeker, Suze Vos en Nezjma van Binsbergen, is verdwenen. Ook hun functie is opgehouden te bestaan.

Nogmaals, wij betreuren dit alles ten zeerste, vooral voor de Oostzaanse inwoners die ons hebben gesteund, maar ook omdat wij menen dat het belang van onze gemeente niet gediend is met het vertrek van onze zeer ervaren wethouder en er geen PvdA vertegenwoordiging meer in de raad aanwezig is.

Wij als PvdA-Oostzaan, kunnen op dit moment niet anders dan ons bij deze gang van zaken neerleggen. Vanzelfsprekend zullen wij de politieke ontwikkelingen in onze gemeente blijven volgen en waar nodig op andere wijze dan via de raad van ons laten horen.

Verder zullen wij het komend jaar benutten om vanaf de zijlijn ons voor te bereiden op de verkiezingen van maart 2014. Met een nieuw elan en met nieuwe mensen erbij. Wij gaan ervoor zorgen, dat de PvdA met een ander, vernieuwd team, de sociaal democratische uitgangspunten in Oostzaan zal blijven behartigen. Wij zullen ons blijven inzetten voor onze gemeente en alle Oostzaanse burgers.

Namens de PvdA bestuurscommissie Oostzaan,
Gré Boom, voorzitter.


AUDIO-UPDATE
Dré Prijs interviewde op 4 februari 2013 op Radio9 Gré Boom (voorzitter Bestuurscommissie Oostzaan van de PvdA Zaanstreek) over de stap van Ria Bisseling.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.Ria Bisseling
OOSTZAAN – Ria Bisseling is uit de fractie van de PvdA-Oostzaan gestapt. Dat schrijft ze in een kort persbericht aan de Zaanse media. Dit naar aanleiding van de ‘door het vertrek van wethouder Taams ontstane situatie binnen de PvdA Oostzaan.’ We hebben Ria Bisseling om een reactie gevraagd, maar zij was niet bereikbaar.

PvdA niet meer vertegenwoordigd in Gemeenteraad
De nu ex-fractievoorzitter van de PvdA zal het raadswerk zelfstandig voortzetten onder de naam ‘fractie Bisseling’. Ze kondigt verder aan dat ze de coalitie zal blijven steunen. Met de stap van Bisseling is de PvdA in feite niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De PvdA had namelijk nog slechts één zetel en werd gesteund door drie fractieassistenten (Suze Vos, Pim Beudeker en Nezjma van Binsbergen). Eerder vertrok ook al Siefko Julius uit de fractie van de PvdA. Hij bleef ook in de raad zitten en steunt de coalitie.

Wankele coalitiebasis
Weliswaar steunt de coalitie nog altijd op een meerderheid in de gemeenteraad, maar die is nu toch wel erg wankel geworden. Het is nog onbekend wat de wens van de VVD is ten aanzien van de coalitie.


OOSTZAAN – Na het voor wethouder Eelco Taams desastreus verlopen interpellatiedebat moet de PvdA Oostzaan nu de wonden likken en nadenken over de nabije toekomst. Daarbij zal zeker de vraag aan de orde komen of de sociaal-democraten deel blijven uitmaken van de coalitie in Oostzaan. Dat ligt namelijk nog helemaal niet zo voor de hand.

De gemeenteraad stuurde een politicus naar huis die zich negen jaar heeft ingezet voor het dorp. De feiten waarvoor hij een motie van wantrouwen aan de broek kreeg zijn klaarblijkelijk onvoldoende door de wethouder weerlegd en evenmin zou hij daarvoor genoeg excuses hebben gemaakt. “Het is met name door het uitblijven van een Mea Culpa (letterlijk: door mijn schuld) dat de VVD fractie, teleurgesteld in het geschonden vertrouwen, heeft besloten om voor de motie van wantrouwen te stemmen”, schrijft Tine Schaafsma-Buys in een verklaring op de VVD-website. Fouten in het kader van het jongerenbeleid, want op andere terreinen wordt wethouder Taams juist geprezen. Geluiden die ook te horen waren tijdens het interpellatiedebat.

Het interpellatiedebat eindigde in een aangenomen motie van wantrouwen. Die betrof de wethouder. Maar daar houdt het helemaal niet op. Een tweetal fractieassistenten van de PvdA (Beudeker en Van Binsbergen) wordt verweten grenzen te hebben overschreden. Siefko Julius zei expliciet dat zijn wantrouwen niet gold voor Ria Bisseling (Pvda-raadslid) en Suze Vos (fractieassistent). Andere raadsleden weerspraken die emotie niet. Tine Schaafsma had eerder al gesteld dat ‘we over de fractieassistenten in een later stadium nog maar eens moesten praten’. Het is niet bekend of ze met het later stadium bedoelde de bijdrage van coalitiegenoot Julius.

De PvdA-fractie zit nu met het probleem wat ze met dat tot Bisseling en Vos door een coalitiegenoot beperkte vertrouwen moeten gaan doen. Moeilijk voorstelbaar lijkt een besluit van de PvdA-fractie om Beudeker en Van Binsbergen te vragen hun functies op te geven. Een wethouder kwijt en ook nog eens de schoffel door de fractie halen is een onwaarschijnlijke stap.

Voortouw
De PvdA hoeft niet de eerste stap te zetten. “De VVD neemt nu het voortouw om te bezien of we met onze huidige partners CDA, Fractie Julius en PvdA door kunnen werken”, schrijft Schaafsma op website van de VVD-Oostzaan. Zonder twijfel wordt dat een ingewikkelde exercitie. De kans dat Fractie Julius water bij de wijn doet is gelet op zijn inzet tijdens het debat niet zo groot. Eerder ligt het voor de hand dat de VVD gaat kijken of er een mogelijkheid is dat of D66, of Gemeentebelangen (nieuw wethouderschap voor Peter Visser?) de plaats van de PvdA inneemt. De actieve en constructieve betrokkenheid van beide partijen bij de voorbereidingen van de begroting 2013, maakt zo’n stap logisch en misschien ook wel verstandig. Of dat ook de route wordt zal Oostzaan even moeten afwachten.

Fotobron De foto is gemaakt tijdens de verkiezingscampagne van de PvdA. Op de foto staan op de voorgrond vlnr: Eelco Taams, Peter Beudeker, Siefko Julius (toen nog PvdA) en Ria Bisseling.

Oostzaan – Napoleon Bonaparte heeft gistermiddag wethouder Eelco Taams benoemd tot burgemeester van de Kalverpolder en Haaldersbroek. Dat was de verrassende uitkomst van een flitsbezoek dat de ‘keizer’ aan Oostzaan bracht. Hooguit een half uur, veel langer duurde het niet. Met een vette knipoog naar de westerbuur, die zijne Keizerlijke Hoogheid wellicht vandaag op bezoek krijgt. De knipoog was nodig om duidelijk te maken dat Oostzaan het 200-jarig bestaan van Zaandam vooral betreurt, gelet op de 200 jaar geleden overgedragen gronden die ooit onderdeel waren van de Banne Oostzaan: Kalverpolder en Haaldersbroek.

Taams reageerde verrast op het keizerlijk bezoek. Het had dagen gegonst van de geruchten in het dorp. Er zou een hoge franse diplomaat komen. Eerst heette die Beaurepair. Maar volgens de lokale omroep ging het toch echt om Guillaume Beauregard de Fontenoy. Het werd de keizer himself, al had hij wel de kleinzoon van die Beauregard meegenomen. Napoleon werd vergezeld door zijn vrouw Marie Louise (in het dagelijks leven ook wel bekend als José Goddard*) en door zijn woordvoerder (Wilma Kramer*) en secretaris (Aukelina Geysen*). Het hoge bezoek was door Marco Spinder opgehaald in zijn Mustang, vanwege het slechte weer bleef de kap helaas dicht. De secretaris kwam eveneens met een fraaie oldtimer voorrijden.

Napoleon Bonaparte nam met zijn gevolg plaats op de trap van de KunstGreep en had een spijtrede voorbereid voor wethouder Taams (in zijn rol van loco-burgemeester). Taams werd vergezeld door wethouder Casper Stevens. In zijn spijtrede gaf Napoleon een beetje af op Zaanstad. Hij meende dat die stad hem een feestje door de neus boorde. “Een keizer parkeer je niet zomaar even voor een week of wat, om dan medio voorjaar 2012 alsnog op te mogen draven op een niet meer van deze tijd zijnde schimmel, voor een Leffeestje. Nog even afgezien van de vraag wat er voor lef nodig was om in 1811 Zaandam te vormen, behalve een ferme streek met mijn in kostelijke Franse inkt gedoopte ganzenveer op een stukje Papier Bon-aparte.” Verbazing was er ook over de leeftijd van de stad Zaandam. Hoezo 200 jaar? Zaandam is toch opgegaan in Zaanstad en verspeelde daarmee de stadsrechten! Zaandam is niet ouder geworden dan 163 jaar. Klaar! Er zat meer gif in de spijtrede van Napoleon. Hij herinnerde het zich als de dag van gisteren dat hij een bezoek bracht aan de Zaanstreek, om het paleis van Czaar Peter te kunnen aanschouwen. “Toen ik voor dat huis stond begreep ik al meteen dat locale autoriteiten, ces putois, voor keizers géén, maar dan ook totaal geen egards hebben, pas du toutes. Wat een onuitsprekelijke bouwval en dat voor een keizer?” Reden voor Napoleon om destijds fluks naar Amsterdam terug te keren en om kennelijk een snel besluit te nemen over de vorming van de stad Zaandam.

Foute beslissing
Napoleon stond in zijn spijtreden stil bij zijn besluit om Oostzaanse gronden bij de stad Zaandam te voegen. Een foute beslissing erkent hij achteraf. “Inwoners van Haaldersbroek zijn Oostzaners pur sang. Toen en nu nog altijd. Ik heb begrepen dat in 1984 het nog eens werd onderstreept door de locale overheid van Zaanstad: “Broekers horen niet bij Zaandam”. Ze mochten echter wel Zaanstadse belastingen betalen. C’est ridicule! Wat erger is, is dat door de decennia heen Zaandamse bestuurders onzorgvuldig zijn omgegaan met het Oostzaans cultuurhistorisch erfgoed.” Napoleon bedoelt dat de polder bijna werd volgebouwd met ERA-flats, dat er een school in kwam en een betonnen kolos waarin een museum schuilgaat.

Concurrentie in de polder
Toch ziet de keizer ook goede ontwikkelingen. Zo is men in de Kalverpolder druk bezig om de zaken op orde te houden. Vrijwilligers hebben er een stichting opgericht die de sloten op diepte houdt en riet maaien. Voila, dat moeten wel Oostzaners zijn, want gebeurt dit ook niet in het Oostzanerveld? Napoleon: “Alleen dankzij polderminnende vrijwilligers blijft er nog wat over van dat ouwe land. Ik hoorde dat in Oostzaan net zoveel liefde is voor de polder. Madame van der Pol ook met vrijwilligers druk doende in de polder om het van riet te ontdoen. Madame Dral, met die mooie voornaam Rosemarijn, is bezig om een concurrerende prutstichting op te zetten. Dral over het prut, Pol over het riet. Het waterschap moet nog wakker worden, want prut is haar domein en Staatsbosbeheer heeft geen poen meer en schuift vooral aan tegen madame van der Pol. Wat een activiteit toch. Eigenlijk hetzelfde als in dat ouwe stukje Oostzaan dat door mijn toedoen in 1811 Zaandam werd.”

Burgemeester Taams
Napoleon Bonaparte kwam niet met lege handen. Hij maakte in zijn rede duidelijk dat hij spijt heeft van zijn besluit uit 1811. “Hoewel ik me realiseer dat het niet meer is te herzien, kan ik met de zelfde schandalige vrijblijvendheid in de besluitvorming van toen vandaag besluiten dat de Kalverpolder onder het bestuurlijke domein van u waarde heer (Taams, red.) behoort te komen. Ik ben er voor om Kalverpolder toe te voegen aan OVER-gemeenten. Een probleem: ze hebben geen cent te makken en krijgen ook geen bruidschat mee van madame Faber. Daarom kunnen de kosten van de annexatie het best worden uitgesmeerd over een periode van 60 jaar. Met dergelijke financiële constructies heeft uw bestuur ervaring (…).”
Om de annexatie kracht bij te zetten benoemde Napoleon wethouder/loco-burgemeester Eelco Taams tot burgemeester van Kalverpolder en Haaldersbroek en hing hem het fraaie bij deze functie horende ambtsketen om (een stalen vijgeblad).

AUDIO: Reactie Eelco Taams

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

FOTO
De foto’s bij dit artikel en op de fotopagina zijn gemaakt door Lammert Melk. Er komen ook nog een aantal foto’s van Dré Prijs van de voorbereiding.

Radio9
Het hele evenement afgelopen donderdag maakt deel uit van het Radio9 programma ‘Streek van de Keizer’ dat elke donderdag is te horen bij deze lokale omroep tussen 16-17 uur. ‘Streek van de Keizer’ is een idee van Dré Prijs en Siem Meijn.

* Medewerkers van OVER-gemeenten. José Goddard is de secretaresse van Paul Mohlmann, Wilma Kramer is één van de woordvoerders, Aukelina Geysen is medewerker op de afdelingen die over de vergunningen gaat.


Vanmiddag start op Radio9 een nieuwe radioproductie: ‘Streek van de Keizer’. In het programma wordt ruim aandacht besteed aan een als diefstal beleefde overdracht van Oostzaanse grond aan Zaandam. Voor de goede orde: dat was in 1811. ‘Die bunzingen hebben onze grond gejat’ is een af en toe gehoorde cri de coeur in het Oostzaanse. Misschien is het eeuwenoude ressentiment tussen Oostzaners en Zaandammers ontstaan door die ‘diefstal’.

In 1811 besloot Keizer Napoleon Bonaparte dat Kalverpolder en Haaldersbroek voortaan deel zouden uitmaken van Zaandam, meer precies, zou worden toegevoegd aan Oost-Zaandam. Waarschijnlijk een logische stap, maar voor Oostzaan een pijnlijke. Hoewel de Kalverpolder, waarin buurtschap Haaldersbroek lig, toen al enige tijd een zelfstandig waterschap vormde, los van de Banne Oostzaan, was het gebied voor het gevoel toch nog puur Oostzaans. In de waterschapshistorie blijkt dat de gemeente Purmerend had geeist dat het over water Amsterdam moest kunnen bereiken. Die eis vloeide voort uit de droogmaking van de Wormer. Voor die droogmakerij maakte Haaldersbroek en Kalverpolder deel uit van de Banne Oostzaan. Door de droogmakerij moest een ringvaart aantakken op de Zaan. Dat werd de Braaksloot. En daardoor kwam de Kalverpolder geïsoleerd te liggen ten opzichte van de Banne Oostzaan. Dat de oude ‘Oostzaanse’ gronden ‘bij keizerlijk decreet’ onder bestuurlijke verantwoordelijkheid kwamen te liggen van Zaandam, was dus nog wel te begrijpen.

Nog altijd lopen de gemoederen hoog op al is het tegenwoordige misschien meer een ‘act’ geworden. “Als die bunzingen het 200 jarig bestaan gaan vieren van Zaandam, herdenken wij dat 200 jaar geleden Oostzaans grondgebied werd gejat.” De viering van dat 200 jarig bestaan van de stad Zaandam is even uitgesteld. Voor Radio9 geen reden om dat gewichtige jaar 1811 onbesproken te laten. De geschiedenis van de streek wordt gevreten door de luisteraars van de omroep.

In de eerste uitzending van Streek van de Keizer, komen Cor en Wim Visser van Timmerfabriek Visser uit Zaandam aan het woord. Zij vinden dat Zaandam niet goed is omgegaan met het oude land van Oostzaan. Streek van de Keizer is ook een programma over het rijke verleden van de waterschappen. De producenten gaan daarom ook met waterschapsbestuurders uit heden en verleden rond de tafel. Daarbij blijft het niet, want als je over waterbeheer praat komt automatisch het landschap in beeld. De Zaanse veenweiden met die zo opmerkelijke verkaveling. De structuur van het land, waaruit de ontginningsgeschiedenis van het hoogveen is te lezen. In de reeks programma’s komt ook de archeologie aan de orde en wat er zoal is gevonden.

Streek van de Keizer is niet alleen een op Oostzaan geörienteerd programma. Met regelmaat duiken de programmamakers over de grenzen van de gemeente om interessante informatie te halen. Het programma is elke donderdagmiddag te horen tussen 16 – 17 uur op de 106.4 FM (ether), 103.3 FM (kabel), of via de livestream (via de website van Radio9 of via www.beeldvaneendorp.com). Het programma is naar een idee van Dré Prijs en Siem Meijn.

Heeft u ideeen voor het programma, neem dan even contact op met Dré Prijs: redactie Beeld van een Dorp

Hoog bezoek 20 oktober
Op 20 oktober brengt een hoge franse oud-diplomaat, Guillaume Beauregard de Fontenoy, een bezoek aan B. en W. van Oostzaan. Familie van Beauregard werkte aan het hof van Koning Lodewijk Napoleon. De koning werd een jaar voor het bezoek van Keizer Napoleon (broer van Lodewijk) teruggeroepen naar Parijs. De keizer was het niet eens met de regeerstijl van de koning. Beauregard komt, zo blijkt uit de correspondentie, niet met lege handen, maar een soort excuus maken voor de overdracht van gronden destijds. Het bezoek vindt plaats om 14.00 uur. Beauregard wordt ontvangen door loco-burgemeester Eelco Taams.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief