Veel mensen waarderen het oer-Hollandse landschap tussen de steden Alkmaar, Hoorn, Amsterdam en Zaanstad. Wie kent niet de oude, prachtige slotenpatronen, de openheid van de veenweiden en de unieke historische indeling van dit landschap? Landschap Noord-Holland brengt deze kernkwaliteiten van Laag Hol-land voor het eerst in beeld. Met kaarten, beschrijvingen en maar liefst honderden foto’s. Tot voor kort was weinig bekend over de ‘verspreiding’ van deze kwaliteiten in het gebied. Zo kan dit karakteristieke open landschap in de toekomst nog beter beschermd worden.

Welke kenmerken van dijk- en lintdorpen zijn nu zo karakteristiek? En bij welke dorpen zijn die kenmerken het sterkst? Waar is het veen het dikst? Waar is het slotenpatroon nog het meest intact? Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden zijn de zeven kernkwaliteiten in kaart gebracht: het veen, de archeologische locaties, de Middeleeuwse strokenverkaveling en historische watergangen, het geometrische inrichtingspatroon van de droogmakerijen, de karakteristieke dijk- en lintdorpen, de grote openheid van het landschap en weide- en moerasvogels.

Het is uniek dat de kernkwaliteiten van een Nationaal Landschap zo uitgebreid en systematisch in kaart zijn gebracht en beschreven. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd en zullen door provincie en gemeenten gebruikt worden om de schoonheid van Laag Holland te behouden en te versterken. In de toekomst kunnen vervolgmetingen worden gedaan. Deze resultaten zijn dan vergelijkbaar met de nulmeting om veranderingen op te merken in het landschap.

Meer informatie
Heeft u interesse in het onderzoeksrapport? U kunt het downloaden via www.landschapnoordholland.nl/publicaties.

Comments are closed.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief