Op weg naar – financiële – duurzaamheid
De coalitiefracties van VVD, PvdA, CDA en JULIUS in de Gemeenteraad van Oostzaan hebben in uiterst constructief overleg samen met de fracties van GemeenteBelangen en D66 een akkoord bereikt over het voor Oostzaan noodzakelijke “bezuinigingspakket” in de jaren 2013 t/m 2016 met als titel “Zes Partijen Akkoord Oostzaan, op weg naar – financiële – duurzaamheid”.

In Oostzaan werd een “bezuinigingsmarkt” gehouden waar burgers, ondernemers, instellingen en verenigingen o.a. in de gelegenheid werden gesteld te reageren op mogelijke bezuinigingsmaatregelen en eigen voorstellen konden indienen.

Kernelementen uit het “bezuinigingspakket” dat voortborduurt op de Kadernota 2013 van het College zijn o.a.; een generieke korting van 2,5% over vrijwel alle sectoren, kostendekkende gemeentelijke tarieven (bijvoorbeeld diftar), investeringen over meerdere jaren spreiden, verbetering van de exploitatie van De KunstGreep, een goedkopere bibliotheek met een nieuw (meer digitaal) gezicht en een efficiënter ambtelijk apparaat.

Daarnaast hebben de zes fracties de financiële ruimte gevonden voor nieuw beleid; het afronden van het Gemeentelijk Verkeers en Vervoer Plan (verbeteren verkeerssituatie rond scholen) in 2014 en het uitbaggeren van de vaarroutes in de kern van het dorp.

De zes fracties hebben veel waardering voor het College en het ambtelijk apparaat t.a.v. de gedegen voorbereiding van de Kadernota 2013 en presenteren het gezamenlijke pakket a.s. maandag in de Gemeenteraad. Daar zal in het debat getracht worden om samen met de fractie van GroenLinks tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen in het belang van de toekomst van Oostzaan, op weg naar –financiële – duurzaamheid.

Bron: Dit artikel is een letterlijke weergave van het persbericht dat de zespartijen vanavond naar de media stuurden.

Comments are closed.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief