Haarlem – Met de overhandiging door burgemeester Paul Möhlmann van Oostzaan en burgemeester Peter Tange van Wormerland van het boek OVER-stappers, ‘Over gemeenten die hun grenzen verkennen’ aan de Commissaris van de Koningin Johan Remkes en gedeputeerde Elvira Sweet is op maandag 14 mei het officiële startsein gegeven voor de instapcampagne van OVER-gemeenten.

Uitbreiden serviceorganisatie
De instapcampagne is gericht op de verdere uitbreiding van de serviceorganisatie OVER-gemeenten. Door samen te werken met meer gemeenten worden de voordelen van samenwerking groter, de kwetsbaarheid van de organisatie minder en wordt de kwaliteit van de dienstverlening verder verbeterd. De twee gemeenteraden en de twee colleges gaan gemeenten van vergelijkbare omvang in de regio benaderen om OVER-gemeenten onder de aandacht te brengen. In het boek OVER-stappers, ‘Over gemeenten die hun grenzen verkennen’ staat beschreven wie en wat OVER-gemeenten is. Ook staan in het boek ervaringen van gemeenteraadsleden, collegeleden en medewerkers.

Gedeputeerde Elvira Sweet vindt het verstandig dat de gemeenten op zoek gaan naar nieuwe partners: “In een bredere samenwerking wordt de kwetsbaarheid minder en dat is goed voor de dienstverlening naar de inwoners.” Ook is de gedeputeerde erg te spreken over de timing van de gemeenten: “Ik zie in de regio Waterland meer gemeenten bezig met het versterken van samenwerking. Nu OVER-gemeenten daar een alternatief naast zetten, lijkt het mij goed als er in de regio wordt besproken hoe de bestuurlijke toekomst er uit ziet.”

Over OVER-gemeenten
OVER-gemeenten is de samengevoegde werkorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan. De twee gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig gebleven met ieder een eigen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. De twee ambtelijke organisaties zijn samengevoegd in één serviceorganisatie – OVER-gemeenten. OVER-gemeenten is op 1 januari 2010 van start gegaan. Om de voordelen van samenwerking verder te vergroten en de kwetsbaarheid te verkleinen is OVER-gemeenten op zoek naar gemeenten om aan te sluiten bij OVER-gemeenten.

Bron
Het artikel is aangeleverd door OVER-gemeenten. Op de foto staan van links naar rechts: Paul Möhlmann (burgemeester Oostzaan), Peter Tange (burgemeester Wormerland), Elvira Sweet (Gedeputeerde Noord-Holland) en Johan Remkes (Commissaris van de Koningin in Noord-Holland).

Comments are closed.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief