Tijdens de benoeming van de wethouders vorige week werd al duidelijk dat er twee kampen aan het ontstaan zijn binnen de gemeenteraad van Oostzaan. Oppositie tegen coalitie. Een 7-6 verhouding die in aantal dus niet erg stabiel is. De coalitie (die samen 55% van de kiezers vertegenwoordigd) heeft middels een raadsagenda geprobeerd om meer draagvlak te creëren. Wij hebben als D66 veel vertrouwen in dit middel, maar wij constateren dat het erg matig is uitgevoerd. Hierdoor dreigt de raadsagenda in de gemeenteraad geen steun te ontvangen van de oppositiepartijen. De kloof tussen de 7 en de 6 is dus niet overbrugt.

Wat is er dan fout gegaan in de uitvoering? De coalitie heeft een raadsagenda opgesteld en gevraagd of alle partijen daarop hun zienswijze wilde indienen. Vervolgens is er van de zienswijzen van de oppositiepartijen niks overgenomen en werd er verwezen naar al bestaande ambtelijke stukken die vaak gedateerd zijn.

Bij de informatieronde van 12 april werd verder duidelijk dat de coalitie het normaal vindt dat hun verkiezingsprogramma’s leidend zijn voor de uiteindelijke raadsagenda. De oppositie wordt dus alleen gehoord als ze een punt inbrengen die de coalitiepartijen ook in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Het idee van een raadsagenda is juist dat alle partijen in de raad samen een prioriteiten lijst maken voor de komende vier jaar. Alleen bij punten die volkomen tegenstrijdig zijn met wat de coalitie wil is het logisch dat de meerderheid beslist. Maar punten van D66 zoals het opknappen van stoepen en kruispunten, jongerenbeleid en dierenwelzijn lijken ons absoluut niet tegenstrijdig met wat er nu in de raadsagenda staat. Wij zullen dan ook voor deze drie punten een amendement indienen op de raadsagenda. Als dit amendement niet wordt aangenomen door de coalitie dan laten we een ander amendement in stemming brengen die het college vraagt om de naam raadsagenda te vervangen door coalitieagenda. Wij willen dan namelijk de schijn vermijden dat de hele raad betrokken is geweest bij het opstellen van deze agenda.

Conclusie: Een raadsagenda waar op staat: ‘raadsagenda VVD PvdA en CDA’ is geen raadsagenda maar een coalitieagenda in vermomming.

One Response to “D66: ‘Raadsagenda is een coalitieagenda in vermomming’”

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief