De informatie ronde is voltooid en de VVD is tot de conclusie gekomen dat zei verder wil met PvdA en CDA. Tenminste als deze drie er samen op inhoudelijke punten uit weten te komen. Als we kijken naar de verslagen van de derde informatieronde, die net als de eerste twee rondes op aandringen van D66 openbaar gemaakt zijn, dan zien we dit wel gebeuren. Het eerste succes op het gebied van de openbaarheid van besluitvorming is dus geboekt door D66. De verslagen zijn terug te vinden via deze link: stand van zaken coalitieonderhandelingen.

Verder heeft D66 zich overigens bescheiden opgesteld in de onderhandelingen waarin de VVD het voortouw nam. Het leek al redelijk snel duidelijk dat de VVD niet in een coalitie wilde met GroenLinks. Vervolgens wilde de VVD vanaf het begin een coalitie met acht zetels omdat dit stabieler zou zijn dan een coalitie met zeven. In de afgelopen week is toch gekozen voor een coalitie met het CDA in plaats van Gemeentebelangen waardoor het totaal zeven zetels wordt. Dan vraagt u zich als D66 aanhanger misschien af: het CDA heeft één zetel en D66 ook waarom treden ze niet allebei toe tot de coalitie om een coalitie van acht te maken? Of waarom krijgt het CDA de voorkeur boven D66? Naar de antwoorden op deze vragen kunnen we alleen maar raden omdat wij inhoudelijk nauwelijks met de VVD gesproken hebben, het ging voornamelijk over zetelrekensommetjes.

In de campagne heeft D66 gepleit voor een minderheidscoalitie die steeds oppositiepartijen moet overtuigen om een meerderheid te krijgen. Dit is in onze ogen dualisme in optima forma en daarmee een gezonde democratische situatie. De nieuwe coalitie met zeven zetels benadert deze vorm omdat de meerderheid zo krap is dat er gezocht moet worden naar een goede band met de oppositie. Wij zijn als D66 dus absoluut niet tegen een coalitie met zeven zetels, we vragen ons echter wel af waarom andere partijen er ineens voor zijn.

Er blijven na de afgelopen weken dus een paar vragen hangen: Waarom kiest de VVD nu toch voor een coalitie met zeven zetels? Op welke gronden is de combinatie VVD, PvdA en Gemeentebelangen afgewezen? Dezelfde vraag geldt voor de combinatie VVD, PvdA, CDA en D66. De redenen zijn te raden maar ze dienen voor de volledigheid wel gegeven en uitgesproken te worden om als raad open met elkaar verder te kunnen. Om hier duidelijkheid over te krijgen steunen wij het verzoek van Gemeentebelangen voor een spoeddebat aanstaande maandag om half acht. Het is namelijk typisch D66 om een informateur na de onderhandelingen publiekelijk verantwoording af te laten leggen over haar keuzes.

Tot slot willen wij als D66 alle partijen danken voor hun steun bij het openbaar maken van de notulen van de formatie, dit zien we als een belangrijke stap in de openbaarheid van bestuur en ook als een belangrijk onderdeel van de democratische afrekening bij de volgende verkiezingen.

One Response to “Mening D66 over nieuwe coalitie en spoeddebat”

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief