De oplossing voor de Oostzaanse hoogspanningsproblematiek lijkt ´uitkopen´ te worden. Gistermiddag werd bekend dat minister Verhagen een brief aan de Tweede Kamer stuurt, waarin hij aangeeft dat hij voelt voor het voorstel van netbeheerder TenneT om mensen die onder hoogspanningslijnen wonen te compenseren. Er staan zo´n 45.000 tot 50.000 woningen onder of dichtbij hoogspanningslijnen. De oplossing die de TenneT aandraagt zou moeten gelden voor alle gevallen in het hele land. Het gaat om een financiele compensatie. Eigenaars van woningen die pal onder hoogspanningslijnen staan zouden uitgekocht moeten worden, vanwege het feit dat een dergelijke woning niets meer waard is.

Enkele weken geleden is er in de Tweede Kamer een hoorzitting georganiseerd naar aanleiding van de hoogspanningsproblematiek in Oostzaan. De kamercommissie toonde zich bijzonder kritisch. Duidelijk was toen dat de minister niet met een loos voorstel moest komen. Een lastige kwestie voor de minister. Want voor Oostzaan iets regelen, zou betekenen dat elders in het land om eenzelfde regeling zouden kunnen gaan vragen. Daarom heeft de minister kennelijk gekozen voor een voorstel waarmee hij gelijke gevallen gelijk kan behandelen. Het voorstel komt uit de koker van TenneT. Volgens de regionale omroep TVNH zal door het voorstel van TenneT de electriciteitsprijs per huishouden met ongeveer 4,50 euro per jaar stijgen. Landelijk moeten zo´n 1300 gezinnen worden uitgekocht en dat kost zeker een half miljard euro.

Het is nog onduidelijk hoe het nu allemaal verder gaat. Tine Schaafsma toonde zich verheugd dat er nu een oplossing is voor Oostzaan. Zij dacht gisteren nog dat ook het ondergronds brengen van de leiding tot de opties zou kunnen behoren. Naar het zich laat aanzien is die optie verlaten. Evenmin wordt nog gesproken over een ander tracé.

In een reactie op SBS6 verklaarde Kees Lust niet te weten of hij blij of teleurgesteld moet zijn op de geboden compensatie.

Onduidelijkheden
Hoewel de oplossing die minister Verhagen aanbiedt is het nog onduidelijk of de voorgestelde maatregelen ook van kracht zijn op bedrijven die onder de hoogspanningslijnen liggen. Komt de firma Ruig bijvoorbeeld ook in aanmerking voor compensatie? Of wordt die bedrijf uitgekocht en kan het worden verplaatst? In de gemeente Zaanstad liggen nogal wat kwetsbare locaties, zoals scholen en kinderdagverblijven. Kunnen die ook onder deze regeling van Verhagen vallen? Het zijn allemaal onduidelijkheden.

Onduidelijk is ook of veel Oostzaners onder hoogspanningslijnen gebruik zullen maken van de compensatieregeling.

Feit blijft wel, zoals Tine Schaafsma ook verwoord, dat ´het bijzonder knap is dat een kleine gemeente als Oostzaan gedaan heeft gekregen dat voor mensen onder hoogspanningslijnen iets wordt gedaan.´

UPDATE 19 juni 2011: eerste reactie college van B. en W.
Mooi resultaat
Deze eerste handreiking van de minister is hoopvol. De hoogspanningsproblematiek staat nu, mede dankzij Oostzaan, definitief op de agenda en er worden concrete oplossingen bedacht. Toch zijn er ondanks dit mooie eerste resultaat ook nog enkele vragen. De handreiking die nu gedaan wordt, is gericht op woningen die direct onder de hoogspanningskabels staan. Doordat de minister voor de bestaande situatie de Europese norm hanteert valt een grote groep die dichtbij de kabels, maar buiten de zakelijk recht strook woont, buiten de uitkoopregeling. Daarbij is ook de vraag wat er gedaan wordt als mensen niet willen verkopen en of deze regeling geldt voor bedrijven die gevestigd zijn direct onder het hoogspanningstracé.

De minister heeft in het overleg met de Kamer op 9 juni toegezegd een aantal zaken te gaan uitzoeken en daar in november van dit jaar op terug te komen.

One Response to “Uitkopen oplossing voor hoogspanningsproblematiek (update 19 juni)”

  • Piet Knollema:

    Ik worstel nu met de vraag of het de bedoeling is dat de bebouwing onder de hoogspanningskabels straks wordt afgebroken. En of het wel zo handig is straks met een raar gat in de bebouwing te zitten. Het lijkt een sympathiek plan maar er bijven vragen.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief