Archive for July, 2012

Meer filmpjes zie www.youtube.com/BeeldvaneenDorp


Oostzaan – De provincie Noord-Holland heeft een negatief zwemadvies afgegeven voor de Klaas Dobber Droogte en ‘t Vennegat in Recreatiegebied het Twiske. Dit in verband met blauwalg. Er is nog geen noodzaak voor een zwemverbod, zoals bijvoorbeeld in het Jagersplas voor de Kuifeend.
Voor een zwemverbod liggen de blauwalgwaarden bij deze zwemwatertjes nog te laag. Op de stranden zijn borden geplaatst. De waterkwaliteit wordt de komende dagen scherp in de gaten gehouden.
Voor het zwemwater bij het Kure Janstrand en de Speelsloot in het Twiske is eerder een waarschuwing gegeven, omdat daar ook blauwalg is gesignaleerd.

Wie toch gaat zwemmen doet dat op eigen risico. Maar je doet er toch beter aan niet te gaan zwemmen in een plas waarvoor een negatief zwemadvies geldt. De kans dat je ziek wordt is namelijk redelijk groot. Bij een zwemverbod is het risico zo groot dat zwemmen voor niemand is toegestaan.

Hoe de provinciale website in de gaten voor actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit: www.noordholland.nl. Ook kun je natuurlijk altijd zelf even een kijkje nemen op de interactieve zwemwaterkaart. Daarop zijn alle adviezen te vinden.


Waarschijnlijk vandalisme
Zaandam – Mensen die vanochtend op de fiets over de Wilhelminabrug rijden was het al opgevallen, het monument ter herdenking aan de Februaristaking van 1941 is verdwenen.Hoewel er nog helemaal geen verklaring voor is gegeven, lijkt hier vooral sprake van puur vandalisme. Het beeld dat Truus Menger heeft ontworpen werd zo’n 11 jaar geleden op de brug bevestigd en herdenkt het moedig verzet van de Zaanse arbeiders tegen het wegvoeren van joden door de Duitse overheerser. Menger maakte een prachtig, sterk beeld van demonstrerende arbeiders. Een klein beeldje, maar de zeggingskracht is enorm.

De brandweer, dat meldt Nieuwsflitsje vandaag, heeft het 30 kilo zware beeld uit de Zaan gevist. Dat is te zien op de foto’s van Haico Kats die op YouTube zijn gezet.

Hoewel de zaak nog in onderzoek is, lijkt er sprake van vandalisme. Ook zou kunnen dat daders erop uit waren om het beeld te verpatsen vanwege de bronswaarde. Gelukkig is dat in elk geval niet gelukt.

Wat er nu met het beeldje gaat gebeuren is onduidelijk. Waarschijnlijk wordt het teruggeplaatst maar steviger bevestigd. Het is te hopen dat de daders worden opgepakt.

Mocht u iets hebben gezien rond dan wordt u verzocht die informatie te delen met de politie. Dat kan via 0900 – 8844, of anoniem 0800-7000.

Fotobron: De foto’s van Haico Kats hebben wij van YouTube.com, zie ook www.nieuwsflitsje.nl. De foto van het monument is tijdens de Herdenking van de Februaristaking gemaakt door Lammert Melk.
Tweede Kamerlid Rik Grashoff heeft op donderdag 12 juli een bezoek gebracht aan het Ilperveld. Hij stelde de nieuwe zonnepanelen op de veldschuur van Landschap Noord-Holland officieel in gebruik. Verder was hij deze dag de gast van Soortenbescherming Nederland en Landschapsbeheer Nederland. Tijdens een rondvaart door het natuurgebied bekeken ze de rijkdom aan planten en dieren.

Bouwlamp
Rik Grashoff (Groen Links) is onlangs, samen met Lutz Jacobi (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66), uitgeroepen tot Groenste Tweede Kamerlid. In het Ilperveld stelde hij de nieuwe zonnepanelen op het dak van de
veldschuur in gebruik. Enkele vrijwilligers hadden er voor gezorgd dat een boormachine en een grote bouwlamp aangingen zodra Rik Grashoff met een druk op de knop de zonnestroom vrij gaf. Dat zorgde voor een mooi effect. Door de zonnepanelen wordt onder meer energie opgewekt voor machines en boten in het natuurgebied. Ook het bezoekerscentrum probeert hiermee zelfvoorzienend te werken. De panelen zijn aangeschaft en geplaatst met hulp van Milieubelicht, Jan van der Schaft van Global Technical Consultants, agrariër Jan Schaap en enkele vrijwilligers.

Trilveen
Na de start in het bezoekerscentrum volgde een rondvaart door het Ilperveld. Hier leven soorten van Europees en nationaal belang zoals bittervoorn en noordse woelmuis, maar ook de roerdomp. Tijdens de tocht stapten de
bezoekers even uit om het trilveen te ervaren. Rik Grashoff beleefde dit onderdeel heel intens; hij zakte door de bodem… Het werkbezoek werd besloten met een fietstocht terug naar Amsterdam Centraal. Een tocht van een half
uur. Het illustreert weer eens dat dit natuurgebied heel dichtbij de stad ligt en goed toegankelijk is.

Om jongeren bewust te maken van de gevaren in het verkeer en hen te laten zien hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan, investeert de provincie Noord-Holland in 23 verkeersveiligheidsprojecten. Zo worden interactieve verkeersquizzen gemaakt over de lokale schoolroutes, ongelukken door scholieren gereconstrueerd en worden er gesprekken tussen jongeren en verkeersslachtoffers georganiseerd. De provincie stelt hier ruim 9 ton voor beschikbaar.

De provincie heeft een taak in het verbeteren van de verkeersveiligheid: niet alleen in technische zin, maar ook door voorlichting en bewustwording. Uit cijfers van het aantal verkeersdoden blijkt dat het aantal jongeren dat omkomt in het verkeer, sterk is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Daarom kiest de provincie ervoor om de subsidie daar op in te zetten.

Rolstoel, debat en drank
In totaal worden 23 projecten door heel Noord-Holland georganiseerd. Zo wordt bij het project ‘Verkeerslokaal’ interactief verkeersles gegeven specifiek gericht op de eigen woon- en schoolomgeving. Leerlingen inventariseren daarbij zelf de meest gebruikte routes en de gevaarlijke locaties. Op basis hiervan wordt een verkeersquiz gemaakt. Maar ook meer creatieve manieren worden ingezet om de jongeren te prikkelen over hun eigen gedrag in het verkeer na te denken zoals een rolstoelparcours, theatersport, een film waarbij scholieren een ongeluk reconstrueren, gesprekken met verkeersslachtoffers, debatten en simulaties van de invloed van alcohol en drugs.

Jong geleerd oud gedaan
Op basisscholen waar het verkeersexamen wordt afgenomen, krijgen de leerlingen extra verkeerslessen om hen voor te bereiden op (zelfstandige) deelname aan het verkeer. Ook worden verkeersouders ingezet, die de verkeersveiligheid rond de school op de kaart zet bij de school, gemeente en andere betrokken partijen.

Bron:
Dit artikel ontvingen Beeld van een Dorp van de Provincie Noord-Holland. Onder de 23 projecten in de provincie zijn overigens geen Oostzaanse. Misschien een idee voor een volgende keer, aangezien op het gebied van bewustwording met betrekking tot de verkeersveiligheid op scholen in Oostzaan vrij veel wordt gedaan.


In heel Nederland houden imkers op zondag 15 juli open huis. Ook in uw regio doen diverse imkers mee. Breng één of meer van hen een bezoek en beleef een paar interessante uurtjes. Bij de meeste imkers zal honing uit de omgeving te koop zijn.

Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Bij. Niet alleen de honingbij, maar ook solitaire bijen en hommels staan dit jaar extra in de belangstelling. Alle bijen maken moeilijke tijden door. Onder andere door een gebrek aan bloemen lopen de aantallen van deze belangrijke bestuivers terug. Op de Landelijke Open Imkerijdag zal dan ook aandacht worden besteed aan de wilde bijen in Nederland. Met bijenhotels en bloemen kunnen deze interessante en nuttige insecten geholpen worden.

Bijen zijn boeiend
Imkers vertellen graag over hun boeiende hobby. Ze leggen ook graag uit hoe belangrijk bijen zijn voor het in stand houden van de natuur. Ze laten u graag zien wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen. Ze laten u, als u wilt, een kijkje nemen in een bijenvolk. Durft u dat niet aan? Sommige imkers hebben een observatiekast, waar een bijenvolkje achter glas te zien zijn. Misschien ontdekt u de koningin en ziet u het verschil tussen de darren, de mannetjes, en de werksters, de vrouwelijke bijen.

Honingwinning
Hoe komt de honing in een potje terecht? De imker laat u graag zien hoe het uit de honingraten wordt geslingerd en vervolgens direct te eten is. Ze laten ook zien hoe ze kaarsen maken van bijenwas en vertellen waar de was vandaan komt, wat de bijen met het stuifmeel die ze halen doen of hoe je bijenkoninginnen kunt telen, hoe met de bijen de specifieke heidehoning wordt gewonnen of hoe je met honing lekkere koek kunt maken.

Laat u informeren
Het bezoek is gratis. Sterker nog: u krijgt er iets bij: een kopje koffie of thee, een stukje honingkoek. Zolang de voorraad strekt krijgt u ook een zakje zaad mee. En enkele folders over bijen en het houden van bijen. Daarmee willen de imkers benadrukken dat de bij een belangrijke plaats inneemt in de biodiversiteit.
Bent u geïnspireerd door het verhaal dat heeft gehoord? Overweeg een kennismakingscursus te volgen of een stapje hoger: een beginnerscursus.

Twiske doet ook mee
Recreatieschap ‘t Twiske doet mee aan de Open Dag. De imkers Hans van der Ahe en Max Nuyens van de Bijenvereniging Beemster en Omstreken geven demonstraties en vertellen over de honingbij en de bijenhouderij.
Bij de ernaast gelegen insectenmuur is informatie te vinden over de daar huizende bijen en andere nuttige insecten. De bijenstal ligt achter het bezoekerscentrum van Het Twiske. Adres: Noorderlaaik 1 1511 BX Oostzaan.


De Koebootrace, traditionele afsluiter van de Oostzaanse Sportweek, gaat zondag niet door. De belangrijkste reden om tot afgelasting te besluiten is een tegenvallend aantal inschrijvingen. Oostzaners lijken er dit keer geen zin in te hebben. Dat is erg jammer, omdat het kostelijke evenement de afgelopen jaren altijd erg veel volk trok. De sportieve strijd op het water was zowel dagen voor het evenement als weken daarna nog een terugkerend onderwerp van discussie.


Er was de afgelopen jaren zelfs zoveel toeloop dat de organisatie een streng ‘vol is vol’ benadering koos. Het moest wel te runnen blijven.
Dit jaar had de organisatie van de Sportweek voor de jeugd een eigen Koebootrace in petto. Het is niet bekend of daar ook geen animo voor was.

Bootprobleem
De organisatie werd dit jaar geconfronteerd met een tekort aan boerenplatten, waarmee de race wordt gepeddeld. Een van de boten had het begeven en een vervanging was deze week nog niet helemaal rond. Er werd zelfs een oproep gedaan, of inwoners nog een boerenplat te leen hadden.
Erg jammer. Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat de Koebootrace in Oostzaan wordt afgeblazen. In 2011 ging hij niet door wegens slechte weersomstandigheden. Het is onduidelijk of de Koebootrace misschien op een later tijdstip wordt georganiseerd – bijvoorbeeld na de vakantie.

Niet uitgesloten moet worden dat de Koebootrace van 2010 voorlopig de laatste was en dat in toekomstige sportweken de race niet meer opgenomen wordt.


Bewoners van de straat Hooiijzer in Oostzaan vinden het uitzicht op bedrijventerrein Skoon, ofwel ‘Het Bos’, niet mooi. “Onze tuinen grenzen aan de Dors we kijken uit op de Kolkweg en het bedrijventerrein. Het plan heeft niets te maken met een bos, maar alles met grote zwarte gebouwen’, aldus een brief die door de vijfentwintig bewoners van buurt is ondertekend. Dit uitzicht vinden ze onaangenaam. Wel een opvallend schrijven in een sfeer in het dorp waarin juist het bedrijventerrein en de uitstraling ervan wordt opgehemeld. De bewoners van Hooiijzer delen die mening duidelijk niet.

De buurt wil links en rechts van de Kolkweg een rij bomen. En de aanplanting langs de Dors moet wat de buurt betreft doorlopen langs de groenstrook die er nu is.
“Het zal ons uitzicht een stuk aangenamer maken. Maar ook de entree naar ons dorp zal een stuk vriendelijker overkomen als je de Kolkweg oprijdt met links en rechts bomen als een laan. Het zal de naam ‘Het Bos’ van Oostzaan eer aan doen.”
Kortom, de buurtbewoners willen als ze in hun achtertuintje zitten uitzicht op bomen en niet op ‘Het Bos’! Na het zomerreces zal er een antwoord volgen van de gemeente.


KIOZK komt in het seizoen 2012 – 2013 met een prachtig programma. Eigenlijk alleen maar hoogtepunten. Het begint op 22 september met het Redon Piano Quartet dat stukken speelt van Brahms en Fauré. Violiste Yolanda Kuijper, winnares van het Jan Pasveerconcours 2012 opent de concertreeks.
Verder treden in 2012 nog op de virtuoze pianiste Marietta Petkova en Het Nationaal Jeugdkoor. In januari 2013 komt bandoneonist Carel Kraaijenhof naar de Grote Kerk en hij neemt Juan Pablo Dobal mee. Zuidamerikaans temperament en een programma waar nu al grote belangstelling voor is.

Een maandje later staat het internationaal aan de wegtimmerend Osiris Trio op het podium met een prachtig programma met stukken van o.a. Beethoven, Bloch en Martinu. De concertreeks wordt in april afgesloten met een door Leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest uitgevoerd Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi.

Zes concerten die wij u warm aanbevelen! De seizoenbrochure is inmiddels uitgebracht. U kunt alle informatie over het seizoen 2012 – 2013 achter uw beeldschermpje eens rustig doorbladeren. U klikt daarvoor even op de volgende link: KIOZK Seizoenbrochure 2012 – 2013.

Voordelen
KIOZK heeft voor het concertseizoen de toegangsprijzen verlaagd, vanwege de BTW verlaging van 19% naar 6% per 1 juli 2012. Het voordeel wordt u door KIOZK geschonken. Er is ook een voordeel voor abonnementshouders. Die betalen voor de 6 concerten geen € 116,50, maar € 92,50. Ofwel abonnementshouders krijgen een korting van 20%. Zij hebben bovendien mooie en gereserveerde plaatsen op stoelen in de kerk en zijn verzekerd van een plaats, ook bij een uitverkocht concert.

Breder werkterrein
Daarnaast willen wij u graag wijzen op het bredere werkterrein van KIOZK; KIOZK doet meer !

KIOZK organiseert regelmatig educatieve projecten voor kinderen om daarmee verbindingen te leggen tussen de diverse vormen van kunst en cultuur. In 2012 organiseerde KIOZK samen met FluXus, centrum voor de kunsten, en basisscholen in Oostzaan en Zaandam het KIOZK Mondriaan Project met als titel Red, Yellow & Boogie Woogie. Een zeer geslaagd project, hier slechts een paar kengetallen:

  • 35 leerkrachten en begeleiders bezochten ter voorbereiding de Mondriaan tentoonstelling in het Gemeente Museum in Den Haag
  • 1200 kinderen tekenden en schilderden naar Mondriaan
  • 250 tekeningen en 80 ruimtelijke objecten – gemaakt door kinderen – vormden een prachtige expositie in De KunstGreep in Oostzaan, bezocht door ongeveer 1500 bezoekers
  • 825 kinderen bezochten de 4 theatervoorstellingen – 1 bij FuXus en 3 in de KunstGreep – met muziek van het Mondriaan Kwartet, een video over Mondriaan en een verhaal van René Groothof
  • 150 bezoekers waren aanwezig bij het afsluitende KIOZK concert door het Mondriaan Kwartet en de officiële sluiting door burgemeester Paul Möhlmann van Oostzaan

Speciaal tarief
KIOZK biedt jongeren t/m 16 jaar daarom een speciaal tarief.
Ze betalen slechts € 5,00 per concert en € 25,00 voor een abonnement. Verkoop aan de kassa in de kerk en legitimatie verplicht.

Meer informatie
Meer informatie over KIOZK vindt u op de nieuwe website: www.kiozk.nl.

(Door: Arjen Ronner) GroenLinks heeft voor de kadernota 2013 een eigen wijzigingsvoorstel ingediend.
Collegeplannen om het WWZ loket en de bibliotheek te sluiten worden in het GroenLinks voorstel teruggedraaid. Ook de bezuiniging op de Noorderschool gaat wat Groenlinks betreft niet door. Wel wil GroenLinks besparen op de onderwijshuisvesting voor Oostzaan als geheel. Immers, de leerlingaantallen gaan de komende jaren met 20% naar beneden. Kostbare leegstand moet vermeden worden.

GroenLinks wil verder bezuiningen realiseren door te besparen op gemeenschappelijke regelingen, door inkomensafhankelijke bijdragen te vragen in het kader van de WMO, door de exploitatie van De KunstGreep te verbeteren.

Samenwerking
Nieuw is dat GroenLinks voor de komende jaren vooral denkt te kunnen besparen door samen te werken met bewoners (groenbeheer door de buurt) en instellingen te laten samenwerken (scholen, bibliotheek, verenigingen e.d.), bijvoorbeeld in het kader van de Brede School. Deze samenwerking vergroot tegelijkertijd de sociale veiligheid en de gemeenschapszin in het dorp.

Tot slot heeft GroenLinks geld vrijgemaakt om het werk aan het Oostzaner veld weer een nieuwe impuls te geven.

Amendement
Het wijzigingsvoorstel is door GroenLinks Oostzaan opgenomen in een amendement. Hieronder is het amendement te lezen door op de icoontjes te klikken.Bron:
Auteur van dit artikel is Arjen Ronner van GroenLinks Oostzaan.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief