Archive for December, 2011

De 65-jarige eigenaar van taxibedrijf Eurolimo (Zuideinde 285) is vanochtend na een brute woningoverval overleden. Zijn vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie Zaanstreek/Waterland werd rond half zes gealarmeerd. Overvallers hadden de man en zijn echtgenote zwaar mishandeld en vastgebonden. De vrouw wist zichzelf te bevrijden en heeft de politie gebeld. Hulp voor de man kwam te laat.

De politie is direct een groot onderzoek gestart. De daders zijn vermoedelijk tussen 04.00 uur en 05.00 uur de woning binnen gekomen. Het is mogelijk dat omwonenden iets gezien of gehoord hebben. Daarom roept de politie getuigen op zich te melden bij de centrale recherche (0900 – 8844). Anoniem bellen kan ook via 0800 – 7000.

Vanochtend was nog onbekend om hoeveel daders het ging en of zij zich met buit uit de voeten hebben gemaakt.

——————
UPDATE: Woningoverval Oostzaan
Oostzaan, 02-01-2012 • De 65-jarige man uit Oostzaan die in de vroege ochtend van donderdag 29 december in zijn woning werd overvallen is aan een hartinfarct gestorven.

Dat heeft sectie op het lichaam van de man uitgewezen. Zijn 63-jarige vrouw werd met hoofdletsel opgenomen in een ziekenhuis waaruit zij inmiddels is ontslagen. Het technisch onderzoek in de woning is afgerond. Het buurtonderzoek loopt nog en ook worden er nog steeds getuigen gehoord. Meerdere personen hebben zich naar aanleiding van de getuigenoproep bij de politie gemeld. Ook van de 63-jarige echtgenote is een inmiddels een verklaring opgenomen. Over het motief van de overval en de buit van de daders is nog geen duidelijkheid.


Op 7 januari 2012 gaat het PvdA Ombudsteam Zaanstreek officieel van start. Gerdi Verbeet (Tweede Kamervoorzitter) en Tanja Jadnanansing (PvdA Tweede Kamerlid) geven om 16:00 uur het startschot tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de PvdA Zaanstreek in de Doopsgezinde Vermaning, Zaanweg 57, Wormerveer.

“Heeft u een steuntje in de rug nodig? Of loopt u vast in een wirwar van regels? Wordt u van het kastje naar de muur gestuurd?”
Dan kunt u voortaan de hulp inschakelen van het Ombudsteam. Samen met u gaat het Ombudsteam op zoek naar een oplossing voor uw probleem. Het Ombudsteam is 24 uur per dag bereikbaar per telefoon en e-mail.

Tussen wal en schip
Onze samenleving wordt steeds individualistischer en ingewikkelder. Meer regels, meer digitalisering, minder steun vanuit sociale netwerken als familie, verenigingen of kerk. Veel mensen lopen vast, weten niet waar ze recht op hebben, bij welke instanties ze moeten zijn en kunnen niet altijd goed overweg met (internet) aanvragen. Er zijn diverse plaatsen waar men hulp kan krijgen via de gemeente of bijvoorbeeld welzijnsinstellingen, maar vaak is de drempel daar naar toe te groot of vindt men het probleem te klein. Met de bezuinigingen en verslechterende economie neemt dat aantal waarschijnlijk alleen maar toe……… Om die mensen te ondersteunen, start de PvdA Zaanstreek in navolging van vele zusterafdelingen met het
Ombudsteam.

Spelregels
De hulp van het Ombudsteam is gratis voor alle inwoners van Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. Men hoeft dus geen lid van de PvdA te zijn. Het Ombudsteam neemt geen taken over van officiële (hulp)instanties, maar signaleert problemen en helpt mensen deze problemen op te lossen door te luisteren, te verwijzen, de voortgang te bewaken in de afhandeling en daar waar nodig er beweging in te krijgen.
Wanneer een probleem ook om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam zijn netwerk in: raadsleden, wethouders, Statenleden en zelfs Tweede Kamerleden. Deze vertegenwoordigers hebben een speciaal ombudsteam contactpersoon en hebben zich meer dan bereid verklaard om indien nodig voor politieke oplossingen te strijden.

Bereikbaarheid
Het Ombudsteam PvdA Zaanstreek bestaat uit 10 PvdA-vrijwilligers, onder wie deskundigen op diverse gebieden.
Hierdoor kan elke inwoner van de Zaanstreek bij de vele vraagstukken naar de juiste plek voor het antwoord worden begeleid. Voor alle meldingen geldt een strikte geheimhouding. Het Ombudsteam is dagelijks bereikbaar:


Peter Visser en Ruud Nederlof, enthousiast als altijd, hebben afgelopen maandag besloten om spontaan een actie op touw te zetten om Serious Request van Radio 3FM te helpen zoveel mogelijk geld op te halen. Heel veel regelen, bellen en praten. Dat resulteerde in een mini-concert met diverse artiesten.
De artiestenparade vindt plaats in het centrum van Oostzaan aanstaande donderdag 22 december 2011, op het Kerkplein. De artiesten zullen belangeloos optreden om het goede doel van 3FM Serious Request te ondersteunen.

Van 19.00 tot 22.00 uur treden onder anderen voor u op: Mick Harren, Benjamin van der Logt, Marcel Dool, Mister Steel, Eddy Walsh en anderen. De organisatie van het evenement is nog in onderhandeling met het management van Peter Beense en Frans Bauer om ook deze zangers naar Oostzaan te krijgen. Ook wordt in de wandelgangen gesproken over de mogelijke komst van Wolter Kroes.

De opbrengsten van de verkoop van (licht alcoloholische) drankjes worden gedoneerd aan Serious Request – Het Rode Kruis! Uiteraard zijn ook giften van harte welkom.

De organisatie nodigt alle Oostzaners uit om te komen genieten van fijne muziek.

Meer informatie: seriousrequest.3fm.nl

Laatste nieuws: Pierre van Dam geeft ook een optreden zo rond 20.30 uur.

OKV is zondag fors uitgegleden tegen Swift, de nummer 1 van de competitie. Op papier stonden beide teams met evenveel punten, zij het dat Swift een aanmerkelijk beter doelsaldo had dan OKV. Vorige week nog gaf Swift Oosterkwartier onder uit de zak. Zo erg werd het voor OKV niet, maar de uitslag was fors: 19-9. Swift was veel sterker en dat bleek bijvoorbeeld uit een veel fysieker spelbeeld. Oostzaanse korfballers waren veel te lief, verdedigde niet consequent, gaven de Amsterdammers te veel ruimte.

Maar OKV speelde ook niet zuiver genoeg. Het spook van de gemiste afstandsschoten, waar OKV in het afgelopen seizoen patent op leek te hebben, keerde terug in het Oostzaanse spel. Veel missers, maar ook de schoten dichtbij de korf gingen er niet altijd in. Tegen Swift kun je je eigenlijk dit soort missers niet veroorloven. Al helemaal niet als er onder de korf geen paalpositie is gekozen. Dan is de afvang van de bal zeker voor de tegenstander.

Het was niet alleen het mindere spel van OKV, ook de wijze waarop de arbiter floot heeft zeker meegewerkt aan het eindresultaat. Wim de Graaf oud-praeses van OKV zei het met enige regelmaat: “Waar fluit hij nou weer voor?” In elk geval bleek de arbiter vaker tegen OKV te fluiten dan dat het bij arbitrale beslissingen de Oostzaners meezat. Allemaal in het voordeel van Swift. Alleen het is moeilijk in te schatten hoeveel dat nou uiteindelijk heeft uitgemaakt in de eindstand. Als OKV alle kansen had benut, waren er waarschijnlijk 7 à 8 doelpunten meer gescoord. Waarschijnlijk geen overwinning, maar de Swifters hadden het in elk geval veel lastiger gehad.

Een minpunt was ook de afwezigheid van Roy Mol. Mol is een belangrijke speler voor OKV. Hij is voor drie wedstrijden geschorst, omdat hij in de wedstrijd tegen Helios een trappende beweging naar een tegenstander maakte. Een onnodige overtreding, erg dom met alle gevolgen voor het team.

Afijn, jammer dat OKV er niet meer uit heeft weten te halen. De verwachtingen waren hooggespannen, maar het werd niet waargemaakt. Misschien dat OKV in maart een herkansing krijgt. Dan komt Swift naar Oostzaan. Met lekker veel Oostzaans publiek langs het veld, kunnen de verhoudingen dan mogelijk wat worden hersteld.

Scored
Daphne Dopheide 2, Felix Duits 2, Robin Witbaard 2, Jolanda Kruijver 1, Annemarie van Vliet 1 en Demis de Lange 1.


Minister Verhagen heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het onderzoek naar een oplossing voor de Hoogspanningslijnen door woongebieden meer tijd vergt. Het initiatief voor het onderzoek ligt bij TenneT, de netbeheerder, en vloeit voort uit een toezegging die Verhagen op 8 juni heeft gedaan. “Het zorgvuldig onderzoeken van mogelijke opties vergt precisie en afstemming en neemt daardoor meer tijd in beslag dan verwacht,” schrijft Verhagen. Hij denkt de Kamer nu pas in de eerste helft van 2012 te kunnen informeren, waar eerder nog werd gesproken van eind 2011.

Bewoners en gemeenten moeten dus nog maar even wachten, hoe vervelend dat ook is. De gang van zaken is eigenlijk te bizar voor woorden. Het lijkt er veel meer op dat de minister zich door TenneT voor het karretje laat spannen, ofwel dat de minister meegaat in de vertragingstechniek die de netbeheerder nu al jaren met succes toepast. De alternatieven voor hoogspanningslijnen in woongebieden zijn allang bekend. Die zijn er te over. Er hoeft slechts een keuze gemaakt te worden. De beste keuze is die TenneT al toepast op een aantal trajecten binnen het Randstad 380kV-project, namelijk ondergronds met die kabels! Daarnaast zijn er nog alternatieven die ook goed zijn uit te voeren, die misschien wat goedkoper uitvallen. Zo kan er op maat oplossingen worden aangeboden en kan per locatie bekeken worden voor welke oplossing het best gekozen kan worden.
Het argument dat nu met enige regelmaat komt bovendrijven is dat er veel woningen in dit buurt van hoogspanningslijnen staan en dat als je op de ene plek een oplossing biedt, je dat ook op andere plaatsen moet doen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Het ministerie lijkt terug te schrikken voor de daarmee gepaard gaande investeringen. Dat kost miljarden. Een paar kinderen die leukemie krijgen loopt veel minder in de papieren. Politici kunnen zich dit soort kort door de bocht redeneringen niet veroorloven, dus dan nog maar een onderzoekje onder het mom van zorgvuldig en precies.

“Ik krijg regelmatig signalen van bewoners en gemeenten, die mij vragen wanneer ik duidelijkheid kan geven over dit onderwerp”, schrijft minister Verhagen. “Ik ben mij er dan ook van bewust dat ik het geduld van deze personen op de proef stel.” Fijn dat de minister zich daarvan bewust is. In Oostzaan is men al vanaf november 2006 met de hoogspanningsproblematiek bezig. Met het half jaar vertraging dat de minister nu in het vooruitzicht stelt is dat bijna 6 jaar, zonder dat er concrete oplossingen worden geboden. Oh ja, we vergeten de uitkoopregeling. Maar die regeling roept zoveel vragen op dat de minister misschien nog eens precies en zorgvuldig moet gaan uitzoeken of dit nou wel de echte oplossing is.

Dan schrijft Verhagen: “Daarbij wil ik er ook op wijzen dat de veiligheid van de bewoners niet in het geding is en dat, zoals ik ook in mijn brief van 14 juli jl heb aangegeven, bewoners de zekerheid hebben dat zij niet verplicht zullen worden om te verhuizen.” Over de vraag of de veiligheid van bewoners niet in het geding is wisselen de meningen. Emeritus hoogleraar Lucas Reijnders heeft over het onderwerp ‘veiligheid en leukemie’ tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer heldere uitspraken gedaan. Maar ja, dat is een controversiële man, dus hoe serieus nemen ze hem. En Oostzaners en lot-landgenoten moeten ook beslist niet over de grenzen van ons land heenkijken. Stel je voor, dan zie je dat er scherpere normen bestaan dan bij ons. Waarom zou dat toch zijn? Europeaan Verhagen staart navel, dat is op z’n minst opmerkelijk.

Gemeenten worden ook in het ongewisse gelaten. Intussen zijn er meer dan 100 gemeenten die zich zorgen maken over de problematiek. Zouden ze nog eens wakker worden in Den Haag?


De mannen van Ilguy hadden een beetje de pest in dat ze op donderdag 15 december moesten bekeren tegen eerste klasser Hoogland. Niet het bekeren, maar het tijdstip stond ze tegen. Aanvankelijk zou OFC zondag 18 december voetballen, maar dat ging niet door omdat Hoogland een ingelaste wedstrijd moest afwerken. Het beleid van de KNVB is dat de competitie voor de beker gaat. Dat was balen, want nu moest OFC donderdagavond spelen. Om 17.00 uur met de bus naar Amersfoort over meestal overvolle wegen, met de stress in het lijf over de vraag of de Oostzaners wel op tijd zouden arriveren.

De voorpretstress werd echter omgezet in het voetbal zoals we nu al het hele seizoen meemaken. Aanvallend voetbal, een focus op het eigen spel, je niet laten intimideren door de tegenstander, gaan voor de overwinning! En zo leverde de bekerwedstrijd tegen vv Hoogland opnieuw een verrassing op. Binnen tien minuten stonden de mannen van Ilguy met 0-2 voor! De makers waren Joey Noordenbos en de Zaanse topscorer Rachid el Yaghmouri. Die twee OFC-kanjers hebben in de reguliere competitie gezamenlijk 25 doelpunten gemaakt. Het geheim zit ‘m waarschijnlijk in de klompen!

OFC had in de eerste helft nog veel verder kunnen uitlopen, maar wist kansen niet te benutten. Daardoor kreeg Hoogland een beetje lucht. Tijmen van Middelaar van Hoogland maakt de aansluitende treffer en nog voor het rustsignaal lijkt de gelijkmaker in het net te hangen, maar dat doelpunt wordt wegens buitenspel afgekeurd. Ruststand dus 1-2 een, vooral voor Hoogland, goed uitgangspunt voor de tweede helft.

Vrij snel na aanvang van de tweede helft wipt Franklin Harmsen van Hoogland de bal over OFC-keeper en de gelijkmaker is een feit. OFC reageert niet gelaten, in de zin van ‘tegen een eerste klasser mag je dit verwachten’. Integendeel, het gas gaat erop. Wel gaat aan de stormram nog een afgekeurd doelpunt van Hoogland vooraf, maar dan wordt het 2-3 nadat Joey Noordenbos zich goed vrijliep en alleen nog de Hooglandse keeper moest verschalken. Dan krijgt OFC een hoekschop te nemen. De bal komt scherp voor en wordt door de verdediging van Hoogland niet goed weggewerkt. Hij belandt pardoes voor Joey Noordenbos, die verwoestend uithaalt met het rechterbeen, de bal maakt nog een verradelijk stuitje op het Hooglandse kunstgras en gaat onhoudbaar in de touwen, 2-4. En of het niet opkan, zorgt Noordenbos ook nog even voor de 2-5. Hoogland moet nu echt wat doen, krijgt ook wel kansen, maar die weet de eerste klasser niet te benutten, ondermeer omdat OFC een uitstekende keeper in het doel heeft staan.

Een prachtige overwinning voor OFC met opnieuw een sterk spelend team. Voorlopig is OFC nog niet uitgebekerd en wie zal het zeggen wat voor verrassingen er nog liggen te wachten in 2012!

Bron Film
De film bij dit artikel is gemaakt door Jeffrey Roest, kijk ook op www.jeffreyroest.nl.


Door de promotie van Compaen naar de tweede divisie van de nationale competitie staat dit seizoen voor het eerst in de geschiedenis van Compaen de kraker tegen streekgenoot Zaanstad op het programma. De eerste ontmoeting vond zaterdag in de sfeervolle sporthal Zaanlands-West plaats. Als we nog kunnen vermelden, dat in het Zaanse team drie speelsters acteren, die hun jeugdopleiding bij Compaen hebben genoten, dan is het onnodig te zeggen dat de Compaendames tot het uiterste gemotiveerd aan deze wedstrijd begonnen. Zaanstad neemt echter in het begin van de eerste set het initiatief en komt op een 6-1 voorsprong. Vanaf dit moment weet Compaen de servedruk op te voeren, wat resulteert in een verrassende 10-15 voorsprong. Tegen het einde van de set vindt Zaanstad bij 22-23 toch weer de aansluiting. De Oostzaners blijken op dit moment over de juiste wedstrijdmentaliteit te beschikken en beslissen deze set met een paar rake klappen in hun voordeel (22-25).

De volgende set kent ook weer een ongekend spannend verloop. Zaanstad neemt het initiatief en komt o.a. door een goede blokkering op 5-0 voor. Een hard werkend Compaen laat zich hierdoor niet uit het veld slaan en weet halverwege de set deze achterstand weer in een 10-15 voorsprong om te buigen. Onder luide aanmoedigingen van het talrijk aanwezige publiek volgt dan een bijzonder spannend slot. Na een 17-19 voorsprong kijken de Oostzaners tegen het einde van de set toch weer tegen een 21-19 achterstand aan. Na een sidderend slot weten de Oostzaners deze set uiteindelijk met minimaal verschil (23-25) in hun voordeel te beslissen. Het wordt eentonig, maar de derde set verloopt evenals de eerste twee sets. Passend beginnen de Oostzaners zwak en dit resulteert weer in een 6-2 achterstand. Tegen het einde van de set neemt Compaen echter weer het initiatief en sluit deze met 22-25 winnend af en komt op een 0-3 voorsprong. Met de wetenschap, dat de overwinning veilig is gesteld, blijkt al snel dat het een te grote opgave is om in deze laatste set nog eens te stunten. Deze setoverwinning gaat terecht naar Zaanstad met 25-20.

Met deze uitslag is de eerste Zaanse derby in het damesvolleybal in het voordeel van Oostzaners beslist en passeert Compaen de Zaanse formatie op de ranglijst in de tweede divisie. De competitie ligt nu stil tot zaterdag 14 januari, zodat Compaen zich in het damesvolleybal de winterkampioen van de Zaanstreek en wijde omgeving kan noemen.

VIDEO-bron
De videoregistratie bij dit artikel is gemaakt door Tjerk Laan

OKV draait de laatste tijd lekker. Tegen Helios afgelopen weekeinde kwam er een uitslag op het scoreboard die we een tijdje niet meer gezien hebben: 20-12. Ondanks dat er wat griepgevallen waren deze week en zelf één van de speelsters met griep op de vloer stond, bleek daar afgelopen zondag niet veel van. Tenminste, niet in de eerste helft. Misschien dachten de OKV-ers: ‘laten we maar snel korte metten maken met Helios, dan kunnen we in de tweede helft wat tot rust komen.’ Zo ongeveer vatte Wim de Graaf de wedstrijd afgelopen maandag samen. Hij had een punt. Want grote goedheid wat gingen de OKV-ers voortvarend van start in de eerste helft. Meteen in de eerste minuut deponeerde Marcel Buys de bal in de korf. Weliswaar kwam het antwoord van Helios prompt, maar dat maakte op OKV weinig indruk. Demis de Lange scoorde met een afstandschot en kort daarop vanuit een strafworp. Buys scoorde met een afstandschot in de 11e minuut en een strafworp genomen door Robin Witbaard bracht de stand op 5-1.  Helios stond erbij en keek ernaar.  Kennelijk ontstond er wat irritatie, want Roy Mol liet zich verleiden tot het maken van opmerkingen over de leiding. Van de arbiter mocht Mol vertrekken. Bijzonder jammer, omdat hij voor OKV een belangrijke speler is. Net weer terug in de basis. Het is nog niet duidelijk of Mol een schorsing aan de broek krijgt van een wedstrijd.

De ruststand bedroeg 8-1, nadat Demis de Lange een strafworp benutte en Marcel Buys een afstandschot in de korf zag verdwijnen. Iedereen dacht wel dat OKV met dit speltempo zou doorstomen naar een uitslag van 30 tegen nog wat voor Helios. De ploeg begon voortvarend in de tweede helft. Na zeven minuten stond er 12-1 op het scoreboard. En dat ging zo door tot 18-7. Toen zakte OKV een beetje in mekaar. De tegenstander rook kansen en liep geleidelijk aan in tot 18-11. Enige onrust schoot er door de zaal. De Oostzaners zouden Helios toch niet de ruimte gunnen om langszij te komen. Het antwoord op die onrust was een afstandschot van Marcel Buys 19-11. Helios had nog maar een treffer in de koker en het laatste doelpunt werd gescoord door Felix Duits, die de eindstand met die treffer bracht op 20-12.  Misschien wordt 2012 wel een mooi jaar voor OKV, want zo’n uitslag kan natuurlijk géén toeval zijn.

Het jaar is echter nog niet voorbij. Komende zondag moet OKV naar Swift. Swift won dit weekeinde van Oosterkwartier met de magistrale uitslag van: 34-13. Ongelooflijk wat een uitslag. Misschien zijn de partijen van OKV en Swift dit weekeinde wel de belofte van een magistrale clash tussen de nummer 1 en 2. De strijd der titanen. OKV is gewaarschuwd, want Swift is trefzekerder dan de ploeg van Fred Baar. Tot nu toe legde de spelers van Swift er 103 in de korf van de tegenstander. Dat lukte OKV 87 keer. Beide ploegen kregen 60 doelpunten tegen. Met vijf gespeelde wedstrijden hebben zowel Swift als OKV 10 punten in de poule. Het gaat zondag 18 december dus vooral om het behalen van de eerste plaats.

De volleyballers van Compaen zullen in mineur onder de kerstboom verblijven. De Oostzaners leden in de donkere dagen voor de tweede keer een maximale nederlaag van 4-0. Het jaar 2011 gaat zo door verliespartijen tegen Dio/Bedum en Bas Autowas (afgelopen zaterdag) als een nachtkaars uit.

Het kostte de ploeg uit Zwolle nauwelijks moeite om de waxinelichtjes uit te blazen. Het vuur is er namelijk een beetje uit bij Compaen. Zonder Marvin Andringa en Lars de Boer blijven slechts waakvlammetjes over.

Killers aan het net moeten dan met een lantaarntje gezocht worden. Bovendien lopen nogal wat spelers in deze decembermaand op hun laatste benen. Er zijn verschillende volleyballers met pijntjes, waardoor zij niet hun vorm kunnen halen.

Het tussentijdse vertrek van Koen van de Velde en Erik Mulder maakt de wisselmogelijkheden voor coach Sandor Rieuwers uitermate beperkt. Mede door de smalle selectie kon Daniél Homburg zijn opwachting maken. Hij was een van de weinige lichtpuntjes afgelopen zaterdag in Zwolle. Het was te weinig om de thuisploeg te kunnen verontrusten.

Compaen sluit het jaar af met een zevende plaats met 21 punten uit negen duels. In de eerste divisie A ligt alles nog open, alleen Longa’59 valt onderin iets uit de toon.

Coach Rieuwers hoopt nog steeds op een derde plaats in de rangschikking. Hij zei uit te kijken naar de winterstop. In deze periode kunnen kleine blessures bij zijn spelers genezen. Bij de seizoenshervatting kan hij bovendien weer beschikken over Lars de Boer, die vooral de laatste weken nogal gemist werd.

Compaen hervat de competitie op 12 januari met een thuisduel met Sneek. Dat wordt een weerzien met Erik Mulder en veteraan Patrick Koelemij.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief