Archive for July, 2011

Zaterdagmiddag rond 15.30 uur heeft Hella van der Wijst de expositie van Truus Menger geopend. Dat gebeurde in De Kunstgreep. Deze bijzondere expositie, die veel werk van Menger toont staat tot en met 5 september en is tijdens openingstijden te bezoeken.

Truus Menger
Op de expositie van deze veelzijdig kunstenares zijn sculpturen, draadplastieken en schilderijen te zien. Truus Menger heeft eerder geëxposeerd in diverse musea in Nederland en wereldwijd in onder andere Australië, Duitsland, Zuid-Afrika en Bosnië.

In de Zaanstreek is zij bekend van het beeld ‘Februaristaking’ op de balustrade van de Wilhelminasluis in Zaandam en het Hannie Schaftmonument op het Hannie Schaftplein in Oostzaan. Truus Menger was een vriendin en verzetskameraad van Hannie Schaft en heeft de bronzen plaquette op het monument in 1989 gemaakt.

Tijdens de ontwikkeling van het Centrumplan is de plaquette enige tijd verwijderd geweest. In deze tijd heeft Truus Menger de plaquette gerestaureerd en op 17 april j.l. heeft zij de plaquette weer onthuld. ‘Ik vond het heel fijn dat mijn zus Freddy, die ook samen met Hannie in het verzet heeft gezeten hierbij aanwezig was’, vertelt zij.

Warme band
Door de warme band die Truus Menger heeft met de Zaanstreek hoefde zij niet lang na te denken toen het verzoek van de Kunstcommissie kwam om een keer te exposeren in de Kunstgreep. De kunstcommissie bestaande uit Petervan der Weerdt, Rob Riemersma en Jelle Bakker, organiseert elke twee maanden een expositie in de Kunstgreep.

De expositie wordt zaterdag 30 juli om 16.00 uur geopend door Helle van der Wijst, presentatrice van het telvisieprogramma De Wandeling en Hella`s Herberg. In beide programma`s is Truus Menger te zien geweest.

Bron artikel: www.kunstgrepen.com

De Koebootrace die gisteren achter de Doktersbuurt zou worden gehouden is door de organisatie afgelast. Het slechte weer is de boosdoener. Er was op het feestterrein zodanig veel regen gevallen dat hier en daar mensen tot aan hun knieen in het veld wegzakten.

Heel erg jammer, omdat dit evenement naast behoorlijk wat deelnemers, ook veel publiek trekt dat de verrichtingen van de verschillende teams wil volgen.

Er is nog geen duidelijkheid of de Koebootrace voor dit jaar helemaal van de baan is, of dat op een later tijdstip alsnog de boerenplatten zullen uitvaren in Oostzaan.

De donorstand van Oostzaan is bijna 42% en daarmee zit het dorp net boven het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de website jaofnee.nl, waarop per gemeente te zien is hoeveel inwoners vanaf 15 jaar een keuze hebben gemaakt over orgaandonatie. In Oostzaan zijn dat volgens deze site dus 3131 Oostzaners. Daarvan zegt een kwart (783 inwoners) ‘ja’ tegen orgaandonatie en 16 % (501 inwoners) ‘nee’.

Landelijk ligt de donorstand op 40,9%. Op een inwonertal (vanaf 15 jaar) van ruim 13,6 miljoen zegt iets minder dan een kwart ‘ja’ en bijna 17% ‘nee’ tegen orgaandonatie. Ligt Oostzaan qua donorstand dus net boven het gemiddelde, als het gaat om de ‘ja-of-nee’-keuze wijkt Oostzaan niet van het landelijk gemiddelde af.

Zaanstreek
De cijfers voor de rest van de Zaanstreek laten zien dat Oostknollendam met 46% de hoogste donorstand heeft, gevolgd door Wormer (45%) en Assendelft (45%). Een derde van de Oostknollendammers is voor orgaandonatie, slechts 13% wil er niet aan. Assendelvers zijn weer iets minder positief (28% voor, 17% tegen) dan inwoners van Wormer (30% voor, 15% tegen).

De website ‘jaofnee.nl’ heeft de Zaangemeenten opgeknipt in haar oude onderdelen. Zaanstad gemiddeld komt op een donorstand uit van 40,9%. Een kwart van de inwoners (ouder dan 15) zegt ja en 15,4% zegt nee. Daarmee ligt Zaanstad practisch op het landelijk gemiddelde. De oude Zaangemeente Westzaan doet hetzelfs nog wat beter dan Assendelft. Wel een lagere donorstand, maar ook het laagste percentage nee tegen orgaandonatie, slechts 13%. Zaandam scoort in de Zaanstreek het slechtst met een donorstand van maar 35%, fors onder het landelijk gemiddelde. Eén op de vijf Zaandammers is voor orgaandonatie, 14% ziet het niet zitten.
De tabel hieronder zet alle gegevens wat de Zaanstreek en Landsmeer betreft bij elkaar.

Ja of Nee tegen Orgaandonatie

RankingPlaatsDonorstand
%
zegt JA
%
zegt NEE
%
Inwonertal
>15jr
LandelijkNederland40.924.116.913,7 miljoen
602Wormer45301510.300
1148Wijdewormer4227151.455
1259Jisp412516635
384Oostknollendam463313425
1237Oostzaan4225167.455
2142Zaandam35211460.090
1401Zaandijk4125167.170
1175Koog ad Zaan4226169.530
1605Wormerveer4024169.085
1223Krommenie42261614.140
1298Westzaan4128133.645
564Assendelft45281715.055
gemiddeldZaanstad40,925,415,4118.715
1328Landsmeer4125177535

Campagne
Er wordt op dit moment flink campagne gevoerd om Nederlanders een keuze te laten maken voor of tegen orgaandonatie. 5,5 Miljoen landgenoten hebben die keuze al gemaakt. 7,5 Miljoen moeten het dus nog doen. Als er iets met hen gebeurt moeten nabestaanden een beslissing nemen op een heel moeilijk moment. Uit onderzoek blijkt echter dat driekwart van de Nederlanders positief tegen over orgaandonatie staat. Er is een groot tekort aan organen. Daarom is het cruciaal dat zoveel mogelijk mensen hun keuze voor of tegen orgaandonatie bekend maken. De website www.jaofnee.nl maakt het registeren makkelijker. Er hoeven slechts een paar vragen te worden beantwoord. Vervolgens kan de ondertekening met DigiD plaatsvinden.

Op de laatste schooldag voor de zomervakantie bezoeken leerplichtambtenaren de scholen in Oostzaan. Ouders van leerplichtige leerlingen kiezen er soms voor om met hun kinderen eerder of langer op vakantie te gaan. Verzuim en extra verlof zijn alleen toegestaan met een geldige reden.

Ouders die geen toestemming hebben, maar van wie de kinderen niet op school zijn, worden uitgenodigd voor een verhoor en krijgen een Proces Verbaal. Bij ouders van ziek gemelde kinderen wordt een huisbezoek gebracht.

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief