Archive for April, 2011

Oostzaan, 14.00 uur - “Ach, je moet het even zien net als het landelijk gebeuren dat er een gedoogpartij is die meedoet met de regeringspartij. Dat is hier eigenlijk ook het geval”, stelt Hans van Vliet de vice-fractievoorzitter van coalitiepartij VVD als hem om een reactie gevraagd wordt op de ontwikkelingen binnen collegepartij PvdA. Niets aan de hand! Van Vliet ziet het risico niet zo dat het kersvers gedogend raadslid wel eens tegen het college kan gaan stemmen. Dan is het gebeurd met het college. Niet zo handig dus een gedoogpartij. Het VVD-raadslid denkt niet dat zo’n situatie zich zal voordoen. Julius zal de hele periode gedogen. Van Vliet: “Dit duurt drie jaar! Ik acht Julius op persoonlijke titel net zo hoog, als toen hij in de PvdA zat.” Doorvragend op een mogelijk conflict met de gedoger stelt Van Vliet namens de VVD: “Het zou kunnen, maar de laatste maanden hebben we gezien dat zaken die op de rol stonden en die tot stemming kwamen niet altijd afhankelijk waren van één stem. Zo waren er zaken aan de orde waar ook bij de oppositie dezelfde gedachte aanwezig was. Wordt het bij een stemming 6-6, omdat de heer Julius zich onthoudt van stemming, dan is er nog geen man over boord.” 

De VVD lijkt de ontwikkelingen vooral te willen afwachten. “De tijd zal het leren.” Toch krijgt de onafhankelijke politicus een machtige positie in het geheel. Zijn stem kan doorslag geven op beslissende momenten. Van Vliet: “Misschien is de heer Julius wel bevrijd van een hele last. Hij moest natuurlijk wel in het keurslijf meelopen, ook al had hij voortuitstrevende ideeen. Voor de rest is het zijn privé zaak.” Zonder dat de VVD-er zich er verder over uitlaat is de opmerking over ‘keurslijf’ veelzeggend. Het duidt op een al enige maanden ‘sluimerend’ conflict, waarin Ria Bisseling – fractievoorzitter van de PvdA – zich meer op de linkervleugel van de PvdA manifesteerde dan de heer Julius.  De verwachting van de VVD dat Julius zich als een betrouwbare gedoger zal ontwikkelen, zegt gelijktijdig ook veel over de verwachtingen die de VVD heeft over het restant van de PvdA, dat notabene een collegepartner is. Alleen de VVD spreekt dat vanzelfsprekend niet uit, want dan zou het PvdA-fractieconflict een bom leggen onder de coalitie. Misschien is het uittreden van Julius dus wel de redding van de coalitie. Van Vliet: “Misschien hebben we er wel voordeel bij.”

Met deze ontwikkelingen in de raad van Oostzaan ontstaat vanzelf de vraag waarom de VVD als grootste coalitiepartner niet voor de veiligheid probeert een vierde partij tot het college te laten toetreden. Een zekere basis voor het college is toch altijd beter dan drie jaar het risico lopen dat of Julius, of Bisseling de kont tegen het krib gooit.  Van Vliet: “Dat zou misschien wel mogelijk zijn, maar als je er een nieuwe partij in gaat halen zul je toch andere dingen moeten gaan doen. Dan moet de zaak toch eerst geklapt zijn.” Een herschikking, waarbij PvdA wel in de coalitie blijft en D66 aanschuift zou toch al voldoende zijn? Van Vliet: “Dat zou kunnen. We hebben daar nog niet over nagedacht. We hebben eerst afgewacht en gekeken hoe de opstelling zou worden van de PvdA en van de heer Julius. Voor het dorp is het allemaal even vervelend, maar het is een storm in een glas water.”

Audio
Naar aanleiding van diverse verzoeken heeft de redactie van Beeld van een Dorp besloten om de audio van het gesprek met Hans van Vliet online te plaatsen. Het gesprek is hieronder te beluisteren:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Oostzaan, 14.10 uur – In een uiterst kort persbericht heeft het PvdA-raadslid Siefko Julius aangegeven zich terug te trekken uit de PvdA-fractie. Julius geeft aan hiervoor persoonlijke redenen te hebben. Hij trekt zich echter niet terug uit de gemeenteraad, maar zal zijn werk als zelfstandig raadslid voortzetten.
De PvdA Oostzaan laat weten de keuze van Siefko Julius te betreuren. “Met name waar het gaat om het gegeven dat hij zijn PvdA-zetel meeneemt”, schrijft de Pvda Oostzaan in haar persbericht.

Coalitie niet in gevaar
De coalitie wordt wel door het kersverse onafhankelijke raadslid gesteund, laat Julius weten. Daarmee is het voortbestaan van de coalitie van VVD-PvdA-CDA niet in gevaar gebracht. Had Julius anders beslist, dan zou er in Oostzaan een volstrekt nieuwe situatie zijn ontstaan, omdat dan 3 partijen (GroenLinks, Gemeentebelangen, D66) en een onafhankelijk raadslid tezamen meer zetels (7) hebben dan de collegepartijen (6). 

Het is onduidelijk wat de oorzaak van het terugtreden is van Julius. Hoewel hij aangeeft dit te doen wegens persoonlijke redenen, kan het haast niet anders of er is sprake van een onoverbrugbaar verschil van meningen of inzichten in de PvdA-fractie of van incomptabilité des humeurs, waaraan Julius zijn consequenties heeft verbonden. De PvdA-fractie telde tot vandaag 2 leden: naast Julius fractievoorzitter Ria Bisseling. Verder nog de fractieassistenten Pim Beudeker, Nezjma van Binsbergen en Erwin Ris.

Geen verdere informatie
In een slot zin laten Julius en de PvdA Oostzaan weten het bij de persverklaringen te willen laten en zijn niet van plan verder informatie te verstrekken. Wellicht begrijpelijk, maar ook onbevredigend voor de kiezer die op de PvdA heeft gestemd bij de raadsverkiezingen. Een punt waarop de PvdA Oostzaan in elk geval onduidelijkheid laat bestaan is de vraag of Siefko Julius nog wel lid is van de PvdA. In den lande worden raadsleden die met zetel en al uittreden om daar vervolgens onafhankelijk op te gaan zitten uit de partij gezet, of minimaal geschorst. De PvdA Oostzaan noemt het alleen maar te betreuren en zou zonder verdere maatregelen te treffen over gaan tot de orde van de dag. Ook al steunt Julius de coalitie, bij de eerste de beste gelegenheid waar hij een andere mening heeft over een zaak dan de coalitie staat het voortbestaan subiet op het spel.

Arjen Ronner van GroenLinks reageert verbaasd op de stap van Siefko Julius. “Het doet de vertegenwoordigende democratie geen goed.” Het was opgevallen dat het de laatste maanden wat stroef ging in de PvdA. De splitsing van de PvdA in de raad is niet helemaal een verrassing. Dat Siefko Julius de coalitie steunt wordt niet voor kennisgeving aangenomen. Arjen Ronner: “Het is mij onbekend of er van Julius een handtekening staat onder het coalitieaccoord.”

UPDATE WOENSDAG 27 APRIL 2011: 21.00 uur
Peter Visser van Gemeentebelangen reageert verbolgen op het nieuws. Visser: “Het is allemaal één groot cabaretvoorstelling. En maar zeggen, na de totstandkoming van de coalitie, dat Gemeentebelangen niet te vertrouwen is. Is Julius coalitiepartner of gedoogpartij? Dat is een wereld van verschil. Het wordt steeds gekker in het bestuur van ons mooie dorp Oostzaan. Dit doet geen goed aan de uitstraling van het politieke orgaan naar de provincie, rijk en regiogemeenten! De zelfstandigheid brokkelt steeds meer af.”

Pvda-lidmaatschap
Hoewel de PvdA en Siefko Julius er voor gekozen hebben verder geen informatie te geven over de aanleiding of wat nu de persoonlijke redenen zijn voor het oud-Pvda-raadslid, geeft de PvdA-Oostzaan wel helderheid over de vraag of de heer Julius nog lid is van de PvdA. Dat zou namelijk tot een onwerkbare situatie in de raad leiden: wil de echte PvdA nu opstaan…  Gré Boom laat weten dat Julius zijn partijlidmaatschap heeft opgezegd. Julius is dus een echt onafhankelijk, niet gebonden raadslid.

Nu ontstaat dus de discussie of hij beschouwd moet worden als coalitiepartner, of als raadslid dat de coalitie gedoogd. Daarmee krijgt één raadslid ineens een ongelooflijke macht over het functioneren van de coalitie. Betrekkelijk ongezond en misschien aanleiding voor de collegepartijen om te onderzoeken of een andere partij zou willen toetreden tot het college om de gewenste soliditeit aan het college te geven. D66 misschien?

Het publiek kwam Tweede Paasdag niet alleen voor de 68e Ronde van Noord-Holland. Achter de pier, tegenover het Zaantheater werd Race op de Zaan gehouden. 34 Leerlingen metaal- en elektrotechniek van het Regio College, het Trias VMBO en Pascal Zuid hebben de afgelopen maanden zelf een boot ontworpen in het kader van hun studie. Tweede Paasdag werden de negen boten te water gelaten en ging de studenten met elkaar de strijd aan.

In elke boot was een gelijkwaardige buitenboordmotor gehangen. Er moest een circuitje gevaren worden.  De jury, waar onder meer wethouder Barbara Visser in zat, had het er moeilijk mee. Snelheid was belangrijk, maar niet het enige criterium om een winnaar te kunnen aanwijzen. Het ontwerp en de gebruikte technieken waren minstens zo belangrijk. Uiteindelijk was men er toch nog vrij snel uit: Patrick Rutte en Lisa Butter kwamen volgens de jury als beste uit de bus,… eh boot! Hun boot werd gesponsord door Horstman Metaalbewerking.

Race op de Zaan is een idee van Jo Frijns, afdelingmanager Procestechniek, Onderhoud en Logistiek op het Regio College. Hij liep al jaren met het idee, maar de uitvoering stuitte aanvankelijk op wat financiele probleempjes. Uiteindelijk werden negen Zaanse metaalbedrijven bereid gevonden om het project te sponsoren. Negen sponsoren, negen boten. Het Oostzaanse bedrijf Meyn was ook één van de sponsoren.

Over de samenstelling van de teams is ook goed nagedacht. Elk  team bestond uit een VMBO-leerling en drie MBO-leerlingen, die allemaal een opleiding in de metaal- of electrotechniek volgen. De leerlingen moesten niet alleen het bootje ontwerpen, maar ook bouwen. Ook bij Tetrix/GoFlex werd meegedaan aan de bouw van boten.

Met Race op de Zaan hopen de opleidingsinstituten dat meer jongeren getriggerd worden om een opleiding te volgen in de metaal- of electrotechniek. Het bedrijfsleven heeft daar ook baat bij. Er is nog altijd een grote vraag naar goed geschoold technisch personeel.

Foto’s
De foto’s van Race op de Zaan zijn te bekijken op deze website onder het tabblad ‘foto’. De foto’s zijn gemaakt door Lammert Melk.

Het was zo goed uitgeknobbeld door OFC-trainer Imdat Ilguy. Uitgeest moest even winnen van Limmen en als OFC dat nou even deed van Velsen dan had de Oostzaanse ploeg de tweede periodetitel binnen. Een gok natuurlijk. De grootste onzekerheid was Uitgeest, natuurlijk! Zouden zij Limmen aankunnen? Waarschijnlijk wel, want zo lekker gaat het niet met Limmen in de competitie de laatste weken. OFC daarentegen zou op volle sterkte aantreden. Dat was de winst van de verloren partij tegen notabene Fortuna Wormerveer. Alle spelers die toen op scherp stonden bleven geelvrij door hun brave spel tegen Fortuna. Chapeau! Nu kon OFC voluitgaan tegen Velsen. Waarschijnlijk vanuit de gedachten dat dit een makkie zou worden.

Als OFC had gewonnen, zou iedereen de coach complimenteren met zijn strategische gok: “Goed gedaan jochie, neem een borrel van mij!” Maar OFC verliest met 3-1 van Velsen. Bij rust was het nog 1-0 en leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Al moet gezegd dat het aanwezige OFC-publiek toch met verbazing gekeken zal hebben naar de prestaties van het team van Ilguy.

OFC kreeg wel kansjes, vooral in de tweede helft. Maar het kwam niet door de goed gesloten verdediging. De OFC-keeper had niet zoveel te doen, maar de uitbraken van Velsen waren drie keer ‘killing’. Geen verweer, maar een falende verdediging. En dat terwijl Uitgeest de strategie van OFC zo haarfijn uitvoerde en gehakt maakte van Limmen. Het ontging de OFC-spelers niet. Ze werden goed op de hoogte gehouden van het meegereisde publiek. Het effect: de spanning onder de OFC-ers nam alleen maar toe. Toch nog een tweetal fantastische kansen. Een schot dat op de paal uiteen spat door Joey Noordenbos. En nog een poeier die over het doel in de duinen verdwijnt.

Zo blijft OFC helaas deze competitie met lege handen.


Oostzaan beleefde vanmiddag een korte, maar wel heel fraaie doorkomst van de 68e Ronde van Noord-Holland. Rond kwart voor vijf was het hele gezelschap inclusief de bezemwagen het dorp gepasseerd. Met bloedspoed ging het, zo graag wilden de renners de meet in Zaandam halen.

Vanaf de start ging het al hard. Het was aan het peloton goed te zien: één lang lint schoot over de polderwegen richting het noorden. Met regelmaat ging de gemiddelde snelheid riant naar 60-65 kilometer en na Medemblik met de wind in de rug af en toe zelfs nog veel harder. Het was dan ook fantastisch weer om de 68e ronde te rijden.  Al was door de hoge temperatuur de behoefte aan vocht ook nadrukkelijk aanwezig.
Ondanks het hoge tempo is er al na een kilometer 0f 12 is er sprake van een demarage. Codey Campell, Jonas Ljungblad, Joost Spring in ‘t Veld, Thijs Droogmans en Dennis Smit laten het peloton de hielen zien, maar worden rap teruggepakt.

Door het moordend tempo valt het peloton uiteen in drie groepen van zo’n 50-60 renners per groep. De eerste groep neemt een voorsprong van zo’n 20 seconden. De eerste tussensprint in Alkmaar wordt gewonnen door Stefan Vreugdenhil net voor Assendelver Youri Havik. Vreugdenhil wint ook de tweede sprint.
Rond de 64 kilometer is de wedstrijd wat overzichtelijker geworden. De kopgroep bestaat uit Ike Groen, Melvin Boskamp, Frank Dressler-Lehnhof, Felix Rinker en Dion Beukeboom. Zij hebben dan een voorsprong van 1.25 minuten op een groepje volgers dat uiteindelijk aansluiting weet te vinden. Met zijn negenen gaat het richting Medemblik. We zitten dan op 100 kilometer en het peloton heeft het tempo drastisch omlaag gegooid. Met een slakkegang van maar 20 kilometer/uur nemen de renners de tijd om even wat te eten en te drinken. De kopgroep bestaat dan uit Dirk Reuling, Peter Koning, Jos Pronk en Freek Geurts en het peloton wordt op 2, 40 minuten gezet. Tussen het peloton en de kopgroep zit op 1,15 minuten nog een groepje volgers. Tussen Medemblik en Wervershoof wordt Geurts uit de kopgroep gelost. Hij kan ook niet meer aanhaken bij de achtervolgers.

Door de tussensprints in Medemblik en Enkhuizen is de kopgroep tijdelijk uitgedund. Op 144 kilometer is er sprake van een hergroepering, maar de voorsprong op het peloton is nog maar 50 seconden. Het gaat nu voor de wind en het peloton heeft er flink het gas op gegooid. Bij de achtste tussensprint (gewonnen door Felix Rinker) poogt een groepje bestaande uit Sjoerd Kouwenhoven, Wesley Kreder, Alex Meenhorst, Patrick Ruckert, Harm de Vries, Rene Hooghiemster, Jim van den Berg en Jesper Asselman verder uit te lopen. Een verstandige zet, want het peloton zit dan nog maar 30 seconden achter deze renners. Het lukt ze niet om weg te blijven, want 10 kilometer later is ter hoogte van Schardam de hele groep opgeslokt door het peloton en lijkt het erop dat het in gesloten eenheid naar de meet in Zaandam gaat. Rene Hooghiemster probeert het nog, maar wordt subiet teruggepakt.

Toch lukt het een groepje van 13 man om er van tussen te gaan, het goede voorbeeld van Rick Ottema volgend. De ontsnapping was kort voor Purmerend en groep van nog eens 10 renners weet zich bij de kopgroep aan te sluiten. Deze groep gaat rijden voor de bonuspunten bij de tussensprint op de Koemarkt. Die Rabosprint wint Shinri Suzuki. Stefan Vreugdenhil en Floris Goesinnen sluiten zich aan bij de 23. De tweede Rabosprint in Purmerend wint Sjoerd Kouwenhoven.

Op 200 kilometer is de afstand tussen kopgroep en een groep volgers al 1.40 minuten en ten opzichte van het peloton zelfs 2.10 minuten. We staan dan op de drempel van Oostzaan. De Oostzaanse bruggetjes zijn een crime voor de renners en vormen ook een ideaal moment om te demareren. Er volgt een breuk in de kopgroep en Floris Goesinnen, Frank Dressler-Lenhof, Sjoerd Kouwenhoven, Niels Wytinck(!), Tom Dumoulin, Bouke Kuiper, Yoeri Havik, Rens te Stroet, Jasper Bovenhuis, Marius Bernatonis, Jonas Ljunblad, Rene Hooghiemster en Remco te Brake stormen op de tussensprint in Oostzaan af. Een flinke hoeveelheid Oostzaners zien hoe Floris Goesinnen, voor Sjoerd Kouwenhoven, Yoeri Havik en Bouke Kuiper de tussensprint in Oostzaan wint.

Het zijn wel deze mannen die gaan uitmaken wie de 68e editie van de Ronde van Noord-Holland gaat winnen. Verschillende renners proberen een sprint te vermijden door te demareren. Jasper Bovenhuis probeert het op 8 kilometer van de meet, maar hij is te vroeg. Johim Ariesen, Wim Stroetinga, Jelmer Asjes, Bruce Rayer en Alexander Sulimov proberen het, maar slagen ook niet.  Op 2-3 kilometer een nieuwe poging om te demareren door Rene Hooghiemster en Jos Harms. Ze pakken 50 meter voorsprong. Het Cycling Team De Rijke zet dan aan om een van haar renners in een kansrijke positie te brengen (Sjoerd Kouwenhoven, Yoeri Havik, Stefan Vreugdenhil). Het heeft geen succes. In de laatste kilometer gaat Josh Hall voor de winst, maar hij wordt door Niels Wytinck geklopt op de meet.

Een bijzonder spannende en vooral ‘close finish’. De 68e gaat dus naar Niels Wytinck van Colba-Mercury-Dourphonie. De tweede plek is voor Marco Brus en de derde voor Remco te Brake.

Activiteiten in Oostzaan
In Oostzaan werd tijdens de Ronde van Noord-Holland een feestje gebouwd. Naast de, vooral op de jeugd gerichte, kermis was het hele Hannie Schaftplein in gebruik genomen. Hier werden demonstratie gegeven door de Brandweer, door Mike’s Gym. En de sterke Oostzaners konden hun krachten meten door een zo snel mogelijke tijd neer te zetten bij het truck-trekken. Zie de foto’s van Dré Prijs op de fotopagina.


Het verkeersexamen is dit jaar erg goed gedaan door de leerlingen van de groepen 8. Er deden 149 scholieren mee. Slechts één is gezakt. Over de hele linie werd hoog gescoord op het fietsexamen. In de Rietkraag A was er een leerling die alles en iedereen achter zich liet, Renske Pottinga. Die haalde niet alleen een 100% score op het fietsexamen, maar ook op het theorie-examen. Een echte verkeerskanjer dus.
Met deze hoge scores kijkt organisator Hans van Vliet met een goed gevoel terug op het examen. “Er blijkt gewoon dat als je je goed voorbereid hebt het examen erg goed te doen is,” zegt hij uitgerust na een zonnig dag even doorbikkelen. Van Vliet: “Dat ze hoog gescoord hebben ligt niet aan ons, maar aan de kinderen zelf. Ze hebben gewoon hun uiterste best gedaan. Natuurlijk zijn er ook wel eens leerlingen bij die er een spel van maken, tja en dan gaat het natuurlijk wel eens minder.” Dit jaar viel dat gewoon heel erg mee. Er zijn bijna geen leerlingen geweest die het niet serieus namen. Bij de start was toch ook wel sprake van enige nervositeit. Het ging ook allemaal wel heel officieel natuurlijk, met een fraai door de burgemeester verknipt lint. Het Kerkplein af en dan meteen in de Kerkbuurt geconfronteerd worden met nogal wat verkeersdrukte en automobilisten die zich geen bal aantrokken van scholiertjes in hesjes. Nee die wilden gewoon voordringen en zo snel mogelijk naar Dirk of het dorp uit (het laatste is onbegrijpelijk). Of er dan een fietsertje tegen een paal wordt gedrukt voor de Borrelz, ach, dat moet je ruim zien!
Eenmaal in de Doktersbuurt was het een stuk rustiger en ook overzichtelijker. De organisatie van het examen had dit jaar extra zorg besteed aan de bewegwijzering met duidelijke pijlen op de weg. Er waren nogal wat controleposten, sommige verdekt opgesteld, andere hadden de schaduw verruild voor een zon overgoten grasstrook langs de Dahliasingel, gewapend met zonnebrillen en zonnebrandolie. Zo’n controlepost viel gewoon niet op. Strenge posten waren er ook. “Kruisje bij 73″, riep Marco Spinder richting zijn ega, die 100 meter terug zat en kennelijk de administratie van de Spinder-controlpost deed. Nummer 73 had zijn hand niet uitgestoken, stapte wel af op de voetgangersbrug, maar halverwege sprong hij op de fiets om het laatste stukkie brug af te roetsen. Fout! Kruis! Maar…, uiteindelijk wel geslaagd. Het joch deed natuurlijk precies wat ook eerder twee Waterlandse politiebikers hadden gedaan: fietsen op een voetgangersbrug. Volgens de bikers was de situatie daar ook onduidelijk, want het bord stond met de rug naar de fietsers toe. Fout! VVN had een extra bord neergezet en dat hadden ze even niet gezien.

Het moeilijkste punt was wel de oversteek bij De Kolk. Daar werden ook vragen gesteld door een team van verkeersouders en verkeersoma’s. Op deze locatie hield de wijkagent de wacht en de eerder genoemde bikers. Geen overbodige luxe, want dit is een levensgevaarlijk punt in het dorp. Hier doen automobilisten alles wat niet conform de verkeersregels is. Vorig jaar werden hier tijdens het verkeersexamen nog een flink aantal boetes uitgedeeld. Dit jaar was het wat minder, waarschijnlijk ook omdat de snelheid er uitgehaald werd door wat wegwerkzaamheden. Desondanks zeiden de leerlingen na afloop dat ze dit toch wel het lastigste punt hadden gevonden.

Indruk had ook de uitleg over de dodehoekspiegel gemaakt. Wederom was de firma Meyn aanwezig met een vrachtwagen en alle scholieren moesten voor ze gingen fietsen eerst de cabine in. Daar konden ze zelf vaststellen wat een vrachtwagenchauffeur ziet, en vooral wat hij niet ziet met alle gevolgen soms van dien. Nog altijd zijn er veel scholieren die slachtoffer worden van een ongeval met een vrachtwagen. Met de instructies in de cabine van Meyn weten Oostzaanse scholieren elk jaar weer wat ze in de buurt van een vrachtwagen vooral niet moeten doen. Heel belangrijk en een voortreffelijke service van de firma Meyn, die dit nu toch ook al weer jaren doet. Er zijn inmiddels al ettelijke honderden scholiertjes geweest die even in de cabine van de vrachtwagen hebben gezeten.

Dit jaar deden er weer vier scholen mee, naast De Korenaar, De Rietkraag en De Kweekvijver ook De Noorderschool. De laatste school doet om de twee jaar mee.

FOTO’S
Dré Prijs maakte een kleine 100 foto’s van het verkeersexamen. Deze zijn te zien onder het tabblad foto, of bekijk de foto’s door hier te klikken

AUDIO
De interviews met de scholieren, burgemeester, controleposten en agent zijn hieronder te beluisteren. Verslag volgt donderdag.

Scholieren vlak voor aanvang van het examen en de Burrie:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Controlepost Spinder, de vragen verkeerslichten De Kolk en agent Alan Gortzak

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Scholieren na afloop

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

In verband met de herdenkingsbijeenkomst in Alphen aan de Rijn voor de slachtoffers van het schietincident in Alphen aan de Rijn op zaterdag 9 april jl heeft premier Rutten voor vandaag een bijzondere vlaginstructie uitgevaardigd om van alle overheidsgebouwen tot zonsondergang de Nederlandse vlag halfstok te voeren. Provincies en gemeenten is verzocht dienovereenkomstig te handelen.
De gemeente Oostzaan heeft gevolg gegeven aan het verzoek van de premier.

Het 10-jarig bestaan van het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten was de reden voor Sportservice Noord-Holland om een informatieve en sportieve bijeenkomst te organiseren. De bijeenkomst in Sporthal de Opperdam te Volendam, werd zeer goed bezocht. Van bijna alle gemeenten waren de ambtenaar en/of wethouder met de portefeuille sport, aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werden veel voorbeelden gegeven over de wijze waarop het samenwerkingsverband in de regio gezicht heeft gekregen, en er werd gesproken over de aanpak in de toekomst. De ochtend werd afgesloten door een verkorte uitvoering van (S)Cool on Wheels. Het is één van de provinciale voorlichtingsprojecten die Sportservice Noord-Holland aanbiedt. (S)Cool on Wheels is een project waarbij kinderen uit groep 7 en 8 of van de middelbare school kennis maken met mensen met een lichamelijke beperking. Een project dat gedraaid wordt door vrijwilligers. Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen verhaal over het leven met zijn of haar beperking. Het project wordt altijd afgesloten met sport in de praktijk o.a. een clinic rolstoelbasketbal, zo ook door de wethouders en ambtenaren.

Het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten tussen zeven van de negen gemeenten uit Zaanstreek/Waterland heeft tot doel het aangepast sporten op de kaart te zetten en te houden. En dat is sinds de oprichting, nu ruim 10 jaar geleden, zeker gelukt. Inmiddels worden er 92 sportactiviteiten aangeboden die open staan voor mensen met een verstandelijke- lichamelijke, auditieve of visuele beperking of chronische aandoening. Zo is er goalball, elektrisch rolstoelhockey, rolstoelbasketbal, G- atletiek en –voetbal en veel meer. De regiomedewerker aangepast sporten voert het Samenwerkingsverband uit. Zij adviseert niet alleen mensen die willen sporten, maar biedt ook hulp aan verenigingen met een bestaand of potentieel sportaanbod.

Lachende gezichten en een geconcentreerde blik bij de ambtenaren en wethouders bij het uitvoeren van de opdrachten. Een estafetterace in een rolstoel of  vanuit de rolstoel met een basketbal proberen te scoren in de basket. Maar vooral een stukje bewustwording van de moeilijkheden én mogelijkheden van het sporten met een beperking. Al met al een succesvolle bijeenkomst.

Het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten tussen zeven van de negen gemeenten uit Zaanstreek/Waterland heeft tot doel het aangepast sporten op de kaart te zetten en te houden. En dat is sinds de oprichting, nu ruim 10 jaar geleden, zeker gelukt. Inmiddels worden er 92 sportactiviteiten aangeboden die open staan voor mensen met een verstandelijke- lichamelijke, auditieve of visuele beperking of chronische aandoening. Zo is er goalball, elektrisch rolstoelhockey, rolstoelbasketbal, G- atletiek en –voetbal en veel meer. De regiomedewerker aangepast sporten voert het Samenwerkingsverband uit. Zij adviseert niet alleen mensen die willen sporten, maar biedt ook hulp aan verenigingen met een bestaand of potentieel sportaanbod.


Lachende gezichten en een geconcentreerde blik bij de ambtenaren en wethouders bij het uitvoeren van de opdrachten. Een estafetterace in een rolstoel of  vanuit de rolstoel met een basketbal proberen te scoren in de basket. Maar vooral een stukje bewustwording van de moeilijkheden én mogelijkheden van het sporten met een beperking. Al met al een succesvolle bijeenkomst.

Heeft u vragen met betrekking tot aangepast sporten? Bezoekt u dan de website www.aangepastsporten.info of neemt u contact op met de regiomedewerker Judith Stroo, tel: 075 653 99 71 of jstroo@sportservicezaanstad.nl.Erg druk werd het niet tijdens de Open Dag van de gloednieuwe Oostzaanse gemeentewerf. Waarschijnlijk was het mooie weer hier debet aan. De inwoners van Oostzaan die het wel even de moeite waard vonden om een kijkje te nemen, konden in elk vaststellen dat het dorp een prachtige duurzame gemeentewerf heeft gekregen. Wethouder Casper Stevens en oud-wethouder Peter Visser toonden zich er maar wat blij mee. Casper Stevens: “Het heeft nogal lang geduurd voordat de gemeentewerf er gekomen is. Er was ook de discussie of er uberhaupt in Oostzaan zo’n voorziening moest komen, of dat inwoners naar Amsterdam-Noord of Landsmeer zouden moeten gaan met hun afval. Gelukkig heeft mijn voorganger, Peter Visser, zijn poot stijf gehouden en gezegd dat er een werf komt in het dorp als service aan de inwoners.” Oostzaan is trots op het resultaat.

De open dag staat in het teken van ‘duurzaamheid’ een principe dat ook terug is te vinden in de manier waarop de werf is gebouwd. Stevens: “Hij ligt mooi in het landschap. We hebben er een speciale omheining omheen gemaakt in plaats van een gewoon hek. Het gebouw is van staal, maar staal dat langzaam verweert en een natuurlijke roestkleur krijgt. Dat past ook perfect in het landschap.”  Maar de locatie en inrichting is niet het enige waaruit duurzaamheid blijkt. “De bakken waarin afval wordt verzameld staan op vloeistofdichte platen. Dus er is geen invloed naar de bodem. We hebben de zoutopslag (strooizout, red.) helemaal goed geregeld. Maar bovenal heeft de gemeentewerf een warmte/koude-opslag. Warmte uit de aarde wordt gebruikt om het gebouw te verwarmen. Zomers wordt het gekoeld met koud water uit de aarde. Dat is energiebesparend en CO2-vrij.”

Energiebesparing is cruciaal, vandaar dat in Oostzaan, na het afsluiten van een convenant met het bedrijfsleven, er ook een energiebesparingsloket werd ingericht. Dorpelingen konden tijdens de open dag informatie inwinnen over de mogelijkheden die ze hebben om het eigen energiegebruik te verminderen. Zo was er een stand met zonnepanelen. Inwoners worden verder gestimuleerd informatie in te winnen over bijvoorbeeld woningisolatie.

De gemeentewerf is een voorbeeld van wat Oostzaan op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en de vermindering van de CO2-uitstoot wil bereiken. Het blijft daar niet bij. Stevens: “Ambtenaren rijden tussen Wormerland en Oostzaan al op electrische scooters. Bij het te bouwen benzinetankstation van AVIA komt een LPG-installatie. De schaal waarop je iets probeert is natuurlijk bescheiden, maar alle kleine beetjes helpen natuurlijk wel!” Stevens sluit niet uit dat het gemeentelijke wagenpark in de nabije toekomst ook op aardgas zal rijden en wellicht uiteindelijk electrisch zal worden aangedreven.

Milieustraat

Inwoners kunnen allerlei soorten vuil, behalve huishoudelijk afval, naar de werf brengen. Er is een milieustraat. Vuilaanbieders rijden met de auto een helling op en zo langs de verschillende bakken, voor gips, dakbedekking, grof vuil, tuinafval, witgoed en dergelijke. Reuze handig en het maakt het afleveren van afval tot een vrij makkelijke aangelegenheid. Vanaf 3 maart is de werf al open en inwoners hebben hem al ontdekt en maken er ook goed gebruik van. Dat is ook meteen een probleem, omdat de werf alleen op donderdag open is. Omdat er nogal wat bouwactiviteiten plaatsvinden op het bedrijfsterrein Skoon, ontstond er af en toe een file, waardoor zelfs een keer het verkeer op de rotonde vastliep. Stevens is zich bewust van het probleem. “Ik wil naar ruimere openingstijden, zodat mensen meer mogelijkheden krijgen om zelf te kiezen wanneer ze hun afval willen aanbieden op de werf.  Daarover moet natuurlijk wel de gemeenteraad een besluit nemen.” De gemeente Oostzaan zit met nogal een aardig bedrag aan bezuinigingen op de begroting, dus of er ook echt een ruimere openstelling komt is nog de vraag. Stevens wil ook aankijken hoe de zaken zich ontwikkelen, voordat hij voorstellen wil gaan doen aan de gemeenteraad. Zo eenvoudig is het namelijk niet, want er zal waarschijnlijk extra personeel moeten worden geregeld.

Dames 1 van Volleybalvereniging Compaen heeft het geflikt. Het promoveert naar de tweede divisie. Daarmee is de zenuwslopende competitie in de Regiodivisie op een wel bijzonder verrassende wijze afgesloten. Totale euforie in de Sporthal Oostzaan toen bleek dat de grootste concurrent – Forza Hoogland – verloor van US DS 2 met 1-3, terwijl Compaen AVV Keistad inpakte met 4-0!

Het verschil met Forza Hoogland was ineens 1 set. Compaen kwam namelijk op 68 punten na 22 wedstrijden en Forza dus op 67.

Onwaarschijnlijk spannend waren de laatste maanden geweest voor de meiden van Compaen. Maanden stonden ze op de tweede plaats die recht gaf op rechtstreekse promotie. Maar de laatste paar weken werd de spanning toch te groot en mede door wat blessures hier en daar raakte het spel van Compaen wat ontregeld. Forza schoof voorbij, maar ook Spaarnestad en Vanetie Casting Amsterdam. Compaen zakte naar een vijfde plek en moest strijd leveren om toch minimaal naar een derde plaats te stijgen om via promotieduels alsnog te promoveren. Wat een sensatie dat dan op de laatste speeldag (!) het beeld ineens radicaal omklapt, waar menig toeschouwer het eigenlijk niet meer voor mogelijk hield.

“We vonden het allemaal erg lastig”, reageert een opgetogen Wenda Brandt. “Als dat moeten er bij komt, dat moeten winnen dan is dat erg moeilijk. Het heeft ons wel een paar keer de das omgedaan.”  Compaen liet er punten door liggen en de voelde steeds meer de hete adem van de tegenstander in de nek. Compaen was het zaterdag natuurlijk wel aan haar stand verplicht om AVV Keistad te verslaan, de nummer één na laatst. “Op het moment dat onze wedstrijd afgelopen was, wisten we nog niet wat Forza gedaan had in haar wedstrijd tegen US. Kelly van Veldhuizen had wat contacten die haar op de hoogte hielden van het wedstrijdverloop bij Forza. Dus die keek op haar telefoon en toen stond daar dat Forza met 3-1 verloren had. We moesten toen nog even snel rekenen. Wij vijf punten gehaald en Forza maar 1 en wat betekent dat nou voor de stand. Toen bleek dat we één punt boven hun uitgekomen zijn.”

Geloofde ze er vorige week nog in dat dit tot de mogelijkheden behoorde? Brandt: “We hadden meer zoiets van, we moeten winnen. Dan kunnen we nog derde worden en dan moet je PD-wedstrijd spelen om alsnog in aanmerking voor promotie te komen.”  Dat zou dan nog lastig zijn geworden omdat een van de belangrijke speelsters van Compaen, Wendy Porsius er dan niet bij kon zijn. Eerlijk gezegd hadden de meiden van Compaen er niet meer op gehoopt dat er zo’n ontknoping van de competitie voor hun in het verschiet lag.

Basis verbreden

“Vooraf had ik wel hoop dat we hoog zouden eindigen”, reageert coach Ralf Muijs. “We kunnen ons nu gaan richten op het hoogste niveau en gaan kijken of we nog wat speelsters kunnen vinden die bij Compaen willen komen spelen. Er zijn genoeg Oostzaanse speelsters die elders spelen. We moeten eens kijken of daar niet een paar van terug kunnen komen.” De selectie van het damesteam is nu te krap. Dat brengt risico’s met zich mee. Als een speelster uitvalt is het team niet goed in staat dat op te vangen. Zo raakte routinier Brenda van ‘t Slot geblesseerd en kon een tijdje niet spelen. “Daardoor hebben wij wel wat puntjes laten liggen. Gelukkig hadden we Joyce Dijst die haar kon vervangen. Je hebt dan alleen geen wisselmogelijkheden meer. Gelukkig heeft Brenda het seizoen wel uit kunnen spelen, al speelde ze niet voluit.”

Muijs is heel trots op zijn meiden. “Het is een geweldig team. Het is een hechte groep. Dat is kracht van Compaen: het team zijn!” Wat gaat het worden in de tweede divisie?  Ralf Muijs: “Het is moeilijk om daar nu al wat over te zeggen. Als je het eerste jaar op een hoger niveau speelt ga je in eerste instantie voor handhaving. Je wil dan bij de eerste 8 komen.”

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief