Archive for January, 2011

In de afgelopen vergadering van de Gemeenteraad van Oostzaan heeft de VVD een motie ingediend waarin de wethouder opgeroepen wordt om met Staats Bos Beheer en het Hoogheemraadschap in gesprek te gaan en ze nadrukkelijk duidelijk te maken dat ze hun beheerplicht met betrekking tot het onderhoud en het baggeren in het Oostzanerveld binnen afzienbare tijd moeten nakomen.

Een op zich sympathieke motie uit een onverwachte hoek namelijk van VVD Oostzaan. De partij die tot nu toe tegen eerdere moties voor het behoud van Oostzanerveld heeft gestemd vraagt zich nu ineens af of de halvering van het budget (van 80 naar 40 mln Euro) effect zal hebben op de (eigen) achtertuin. Deze bezuiniging op het natuurbeheer komen echter voort uit plannen van het huidige kabinet van VVD en CDA.

VVD Oostzaan wil dat er meer gebeurt aan natuurbeheer voor minder geld en zonder zelf daarvoor actie te willen ondernemen bijvoorbeeld richting de VVD Tweede Kamer fractie. Een makkelijk standpunt volgens GroenLinks Oostzaan.

De VVD verwijt Staatsbosbeheer ook dat er niet of nauwelijks iets gedaan wordt aan onderhoud en beheer terwijl er buiten de eigen werkzaamheden al acht jaar met een ploeg vrijwilligers hard gewerkt wordt aan het herstel van het veld. Ook 5 februari gaat deze grote groep vrijwilligers onder leiding weer aan de slag om de verruiging van het gebied in te dammen zodat de weidevogels straks weer vrij zicht hebben op hun kroost.

We zijn benieuwd hoeveel VVD politici hun laarzen aan willen trekken en zich werkelijk gaan inzetten voor het behoud van het Oostzanerveld. Ook de (CDA-)wethouder uit Amstelveen zou er goed aan doen om zich op die manier op- en in  de Oostzaanse  “ werkvloer”  te verdiepen voor hij het gesprek aangaat. Iedereen is van harte uitgenodigd om de handen uit de mouwen te steken en om samen het Oostzanerveld te behouden.

Voor meer informatie over deze werkdagen kunt u contact opnemen met  Marja van der Pol (tel 075 684 45 41) die wél iedere werkzaterdag met de laarzen aan de voeten de handen uit de mouwen steekt om ‘ons’ Oostzanerveld onderhouden.

Gemeentesecretaris Oostzaan en Algemeen directeur OVER-gemeenten Wim van Twuijver vertrekt per 1 april naar de nieuw te vormen gemeente Hollandskroon. Hollandskroon is een fusiegemeente die bestaat uit de gemeenten Anna Paulowna, Wieringermeer, Niedorp en Wieringen. Deze nieuwe gemeente bestaat uit 22 kernen, heeft ruim 47000 inwoners en is qua grondoppervlak de grootste van Nederland. De herindeling moet op 1 januari 2012 afgerond zijn. Wim van Twuijver gaat per 1 april aan de slag als projectleider in het fusietraject.

Wim van Twuijver over zijn vertrek: “We hebben met zijn allen een mooie basis neergezet in OVER-gemeenten. Een basis die ons in staat stelt de dienstverlening naar de inwoners van Wormerland en Oostzaan verder te verbeteren. We hebben in één jaar samenwerking veel bereikt. Ik ben daar erg trots op. Het was voor mij dan ook geen makkelijke beslissing om nu weg te gaan. Ik zie in mijn nieuwe functie als projectleider in de voorgenomen fusie van de gemeenten Anna Paulowna, Wieringermeer, Niedorp en Wieringen veel uitdagingen en kan hierbij mijn ervaring die ik heb opgedaan in het traject van de samenvoeging van de werkorganisaties van Wormerland en Oostzaan in OVER-gemeenten uitstekend inzetten.”

OKV moest zondag naar Hoorn voor de wedstrijd tegen Ados. Op papier een wedstrijd die door OKV te winnen was. Maar het werd een slome wedstrijd en het resultaat was niet om over naar huis te schrijven (daarom doen we het op Beeld van een Dorp). Kijk als je nu een wedstrijd verliest met 35-20 dan is het nog tot daar aan toe. Dan kunnen we nog schrijven dat OKV heroisch ten onder is gegaan en dat misschien wel alles er aan gedaan is om de schade te beperken. Niets van dat alles in West Friesland. Acht – vijf (in letters lijkt het minder ernstig). Hoe kan dat? Wij vragen het aan oud-voorzitter Willem de Graaf, maar ook voor hem is het een raadsel. Vier doelpunten voor de rust en één na de rust. Maar laten we wel zijn, Ados heeft er ook niet veel van gebakken. Kwam het dan misschien door het kleine zaaltje, waar de muren praktisch tot op het speelveld staan? Nou, nee dat ook weer niet. Je moet immers wel binnen de lijnen blijven bij korfbal. Of hadden de OKV-ers zondag geen zin? Misschien dat de tegenstander beter verdedigde. Afstandsschoten, al de hele zaalcompetitie een probleem bij OKV, bereikte ook nu de mand niet. Onzuiverheden, waardoor de bal wel even de korf inging, maar even hard er weer uit. Aan halve punten doen we niet, anders had OKV misschien nog wel een gelijk spel er uit kunnen halen.

De consequenties zijn nogal vervelend. OKV verhuist in de poule van een 6e positie naar een 7e.  Nog net voor nummer laatst ‘Swift’ dat vier punten heeft en nog een wedstrijd meer gespeeld ook. Maar het is duidelijk: de gevarenzone is bereikt. De coach zal snel serieus actie moeten ondernemen, anders is korfballend Oostzaan aan het eind van het seizoen meer dan alleen in mineur!

Komende zondag staat WION op het programma. Ze komen naar Oostzaan, de nummer 5 in de poule. Met 10 gespeelde wedstrijden heeft WION 5 punten meer. Een tegenstander die OKV aankan. Misschien dat we de dames en heren van WION uit Rotterdam eens een originele Oostzaanse poep kunnen laten ruiken. Dat verdient Oostzaan!

De heren van Compaen hebben zaterdag goede zaken gedaan in Hilversum. Zij versloegen Gemini met 2-3. Setstanden: 19-25, 25-16, 22-25, 25-19 en 10-15. Door de winst kruipt Compaen een positie in de poule omhoog en staat nu op plaats 7, direct gevolgd door BAS Autowas, die één set meer tegen heeft.

“Een wedstrijd tegen Gemini is eigenlijk een Noord-Hollandse derby”, zegt teammanager Henk van Veldhuizen. “We zijn in onze provincie de enige twee clubs die op 1e divisie-niveau acteren. Er is ook altijd heel veel publiek, zowel in Hilversum als in Oostzaan bij de wedstrijden tussen onze teams aanwezig.” Gemini is een puur lastige tegenstander voor Compaen, waar de Oostzaners vaak het onderspit tegen heeft gedolven. Met dat historisch besef trad heren 1 aan in de Dudokhal ook in gedachten dat de thuiswedstrijd kansloos verloren werd (3-1).

“Compaen ging er in de eerste set vol enthousiasme tegen aan. Tot 7-7 ging het gelijk op. Daarna neemt Compaen wat voorsprong. Gemini sluit aan op 10-11. Compaen speelde blokkerend en aanvallend uitstekend. Ook passend vanuit het achterveld ging het heel goed bij Compaen. Doordat Compaen de aanval van Gemini goed weet af te blokkeren loopt Compaen uit tot 24-19. En wij winnen de eerste set vrij gemakkelijk.”

Gemini is niet een ploeg die zich bij een set achterstand neerlegt. Dat bleek ook wel want vol enthousiasme ging de ploeg uit Hilversum er in de tweede set tegenaan. “Net als in de eerste set gaat het gelijk op. Bij 11-7 neemt Gemini, doordat Compaen in de verdediging mogelijkheden laat liggen, een voorsprong. Serverend gaat het ook niet helemaal lekker in deze fase en ook de passing loopt even wat minder.” De achterstand loopt op tot 6 punten. Dan wisselt trainer Rieuwers Jordy Koomen voor Raymond Nugter. Daardoor kan de achterstand verkleind worden tot 3 punten als de stand 19-16 is. In het begin heeft de wissel dus wat effect, maar uiteindelijk gaat de tweede set toch naar Gemini met 25-17.”

In de derde set gaat het heel lang gelijk op. Gemini en Compaen geven helemaal niets toe aan elkaar. “Er is ook sprake van hele lange rally’s. De meest onmogelijke ballen werden aan beide kanten nog van de grond gehaald werden. Als je dan zo’n rally wint kom je in de winning mood.  Dat was ook goed aan de spelers te merken.” Een ongelooflijk spannende set, waarin Gemini nog gevaarlijk dichtbij komt op 19-20. Maar Compaen weet mede dankzij Jesper de Boer de setwinst toch binnen te slepen (22-25).

Wederom een voorsprong in sets voor Compaen. Is Gemini nu dan gebroken? Nee! De vierde set is een kopie van de tweede set. Gemini neemt het initiatief en zet Compaen in hoog tempo op 5 punten achterstand. Op 20-18 lijkt het alsof Compaen toch nog terugkomt. Maar dat laten de heren van Gemini niet toe en zij trekken de set met een ruime voorsprong naar zich toe: 25-19.

De vijfde set moet dan de beslissing forceren. “Die beslissende vijfde sets hebben we dit seizoen nogal eens verloren. Dankzij de lepe service van spelverdeler Niels Augustijn komt Compaen meteen op een 0-4 voorsprong. De voorsprong van Compaen loopt zelfs uit tot een meer dan comfortabele 7 punten. Dat is bij een stand van 3-10.” Gemini zet zich toch in de fase nog even flink schrap en weet de achterstand tot 3 punten te beperken. Van Veldhuizen: “Je denkt dan, het zal toch niet weer gebeuren? Gelukkig neemt Compaen op tijd afstand en besluit de set met een 10-15 winst.” En daarmee wint Compaen dus de partij met 2-3.  “Eindelijk winnen we eens een keer in Hilversum van Gemini.”

Een mooie opsteker en gelet op de stand in de poule doet Compaen dus goede zaken. Voor zolang het duurt, want de hete adem van BAS Autowas wordt in de nek gevoeld. Komend weekeinde moet Compaen thuis tegen SV Dynamo Apeldoorn, de nummer vier in de poule.

Minister Donner wil de leefbaarheid in dorpen, stadswijken, jonge groeigemeenten en krimpregio’s verder stimuleren door gemeenten meer beleidsvrijheid te geven en een sterkere positie voor bewoners. Belangrijk inzicht uit de wijkaanpak is dat succes vooral geboekt wordt als gemeenten aan bewoners de ruimte geven om zelf zaken op te pakken. Alleen daar waar zij dat niet kunnen, moeten gemeenten hen dichter op de huid zitten. Dat schrijft minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Door de wijkaanpak zijn meer en meer diverse groepen bewoners gaan meedoen bij het verbeteren van hun wijk. “Tegelijkertijd leren we dat het niet altijd gemakkelijk is voor bestuurders en professionals om burgers de ruimte te geven. Om los te laten,” zo schrijft de minister. Het gaat erom de kracht van bewoners die zelf aan de slag kunnen te benutten en aan de andere kant bewoners bij de hand te nemen die op eigen kracht geen verandering in hun situatie kunnen aanbrengen. Dat gebeurt onder andere in het experiment Achter de Voordeur (één huishouden, één plan, één proces) waarbij probleemgezinnen actief worden opgezocht.

Tegen de achtergrond van de compacte overheid waar het kabinet op inzet, moet een herverdeling van taken tussen Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties de sleutelrol die bewoners spelen, versterken. Belangrijk onderdeel is de overheveling van bevoegdheden op sociaal gebied naar de gemeenten. Het is aan hen om burgers zowel de ruimte voor initiatieven te geven als heb aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Daartoe wil de minister met ondersteuning van de VNG met gemeenten en maatschappelijke organisaties een agenda voor ‘modern burgerschap’ opstellen. Zonodig wordt de positie van bewoners via de wet versterkt.

Het leefbaar maken en houden van steden en dorpen is en blijft een lokale verantwoordelijkheid, maar het Rijk blijft lokale partijen helpen met kennis, kunde en het eventueel aanpassen van wet- en regelgeving. De manier waarop bewoners, gemeenten, corporaties, professionals en bedrijfsleven gezamenlijk de wijk op de schop nemen is een voorbeeld voor onder andere de plattelandsgebieden. Het kabinet let er op dat Haagse regels ‘krimpproof’ zijn zodat ook met een dalend inwonertal de kwaliteit van de woonomgeving op peil blijft.

Vogelaarheffing

De minister maakt verder bekend dat de Vogelaarheffing – waaraan alle corporaties betalen ten behoeve van de corporaties die in de wijken investeren – in 2012 wordt afgeschaft. In bijzondere gevallen kunnen corporaties in 2011 nog een aanvraag voor projectsteun indienen. Bijvoorbeeld als corporaties met het vooruitzicht op langer durende steun voor 1 januari 2011 met andere partijen meerjarige verplichtingen zijn aangegaan. Het CFV beoordeelt dan of er in 2012 alsnog een afrondende subsidietoekenning (en dus een aanvullende heffing) moet plaatsvinden.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wethouder Stevens heeft maandagavond tijdens de informatieronde de vragen van GroenLinks over Woningnet beantwoord.

Aanleiding voor de vragen was het WOV-nieuws dat met huis-aan-huis blad Kompas op 18 januari in de bus was gevallen. “Daarin staan een aantal zaken die niet kloppen”, zei de wethouder gisteravond. Hij liet nog even in het midden wat er niet klopt in de WOV-nieuwsbrief. Maar het zou kunnen zijn dat hij zich heeft gestoord aan de stellingname van WOV dat het college van B&W voor Woningnet hebben gekozen ‘omdat dit weer een paar centen scheelt op de gemeentebegroting’. Omdat de woningbouwvereniging verder stelt dat de gevolgen voor de Oostzaanse woningzoekenden gigantisch zullen zijn wilde de fractie van GroenLinks weten welke voordelen en nadelen Woningnet heeft ten opzichte van het huidige woonruimteverdelingssysteem en dan vooral voor jonge woningzoekenden.

Het huidige systeem heeft als voordeel dat jongeren die ingeschreven staan bij de WOV aanspraak kunnen maken op het huurbestand van de woningbouwvereniging en dat de concurrentie hierdoor wordt beperkt. Het aantal mutaties van het woningbestand is echter op jaarbasis laag. Dat ziet Stevens als een nadeel. Een ander nadeel is dat jongeren in hun regionale huisvestingsmogelijkheden worden beperkt. Bij WOV opgebouwde inschrijfduur kan een woningzoekende niet bij een andere woningbouwvereniging verzilveren.

Woningnet heeft vooral regionale voordelen vindt Casper Stevens. Er zijn meer huisvestingsmogelijkheden in de regio. Het toewijzingssysteem noemt Stevens bovendien transparanter voor woningzoekenden. Daar staat tegenover dat er op de regionale woningmarkt natuurlijk meer concurrentie is. Dus ook als het gaat om woningen die beschikbaar komen in Oostzaan. Wethouder Stevens maakt hierbij een heldere kanttekening. Stevens: “De locale beleidsruimte geeft de mogelijkheid om 70% van de vrijkomende woningen met voorrang toe te wijzen aan ingezetenen.” Als de gemeente die beleidsruimte ook daadwerkelijk benut gaat de concurrentie dus over 30% van de vrijkomende woningen in het dorp. Dat lijkt in een eerste oogopslag minder schokkend dan de ‘gigantische gevolgen’ die de WOV ziet voor de Oostzaanse woningzoekenden.

In september 2010 schreef het college van B&W een brief over de ontwikkeling van de woningmarkt. In 2008 hebben de stadsregio Amsterdam enhet Platform Woningbouwcoörporaties Noordvleugel Randstad een convenant gesloten. Een gevolg van de veranderende wet- en regelgeving op het gebied van de volkshuisvesting. In het convenant staat onder anderen dat ‘het stellenvan lokale bindingseisen bij de toewijzing van woningen een belemmering is voro de huisvestingsmogelijkheden van woningzoekenden die geen binding hebben met de gemeente. Het stellen van dit soort eisen is strijdig met het in regionaal verband uitgevoerde huisvestingsbeleid. Kortom, een regionale afspraak, die ook geldt voor de gemeente Oostzaan.

In de eerder genoemde brief is te lezen dat  Oostzaan tot dat de nieuwe huisvestingswet van kracht de lokale beleidsruimte mag toepassen. Bij een volledige benutting zou het dan op jaarbasis gaan om zo’n 6 woningen minder te verdelen onder Oostzaanse woningzoekenden. Met de nieuwe huisvestingswet gaat er wel het een en ander veranderen. Zoals het er nu naar uit ziet zal deze wet naas lokale bindingseisen ook regionale bindingseisen gaan verbieden. Dit betekent dat een woningzoekende in ons land zich dan vrij kan bewegen binnen de nationale woningmarkt. De verwachting is dat de nieuwe huisvestingswet begin 2012 in werking zal treden.

Het college van B&W verwacht, zo blijkt uit de brief, niet dat er grote migratiestromen op gang gaan komen. Ruim tweederde (in 2009) van het woningbezit van de coörporaties in de stadsregio Amsterdam werd aan ingezetenen toegewezen. In Oostzaan was dat zelfs bijna 83%.

In de komende politieke ronde (31 januari) wordt verder over het onderwerp gedebatteerd. Dan wordt ook duidelijk of D66 haar motie als nog in stemming zal brengen. D66 wilde namelijk een onderzoek naar de voor- en nadelen en wil hangende een dergelijk onderzoek dat het huidige systeem van woningtoewijzing moet doorgaan.

Zie ook de gemeentepagina hier op Beeld van een Dorp KLIK HIER

Kennelijk was Peter Visser ontevreden over het antwoord van wethouder Casper Stevens toen hij de Amsterdamse oud-wethouder wijlen Jan Schaeffer in herinnering bracht. Die had ooit gezegd: “In gelul kunnen we niet wonen!” Of deze uitspraak ook helemaal een terechte kwalificatie is voor het antwoord van Stevens op de vraag van Visser hoe het nu staat met het ontwikkelen van het bouwplan op de oude Gemeentewerf (Wakerstraat) kon niet meteen vastgesteld worden omdat de voorzitter van de vergadering Peter Visser meteen een pets op de vingers gaf. Daarop vroeg Visser een interpellatie aan over het onderwerp in de later maandagavond te houden raadsvergadering.

Wat was de reden voor de onrust bij Visser. Hij had vorige week de Kompas in de brievenbus gekregen. Daarin gaf Woninbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) een overzicht van een aantal ontwikkelingen in het dorp, die ook al voor D66 en GroenLinks reden voor moties en vragen opleverde. Visser had gelezen dat de WOV nog altijd met de gemeente in onderhandeling is over de grondprijs. De woningbouwvereniging wil op de oude Gemeentewerf z0’n 25 woningen bouwen, waarvan 20 gestapeld en 5 eengezinswoningen. De onderhandelingen duren maar en duren maar, terwijl men wel al eind dit jaar met de bouw wil aanvangen en nog helemaal niet duidelijk wie de bouw gaat uitvoeren. Visser en een andere raadsleden hebben woensdag een overleg met de WOV en willen ook over het gemeentewerf-terrein praten. Om die reden wilde de voorman van Gemeentebelangen graag een stand van zaken. Wethouder Stevens vertelde de raadsleden dat hij de week voor Kerst met het WOV-bestuur over de lokatie heeft gesproken. Stevens: “Er zijn wat standpunten gewisseld en ik heb een officiele brief aan de WOV gestuurd waarin het gemeentelijk bod aan de WOV kenbaar wordt gemaakt. Onder meer de grondprijs die we volgens de grondverkoopnotitie moeten berekenen. Wij zijn nu in afwachting van een reactie van het WOV-bestuur.” Daarop reageert Visser fel: “Er is een legendarisch uitspraak van Jan Schaeffer:- ‘in gelul kunnen we niet wonen’. Wij wachten nu al negen maanden en deze constructie die nu is gekozen vanuit het college en de WOV dat vinden wij gelul!”

Het interpellatiedebat ging niet door, want dat moet twee dagen van te voren worden aangevraagd. Om die reden werd door Gemeentebelangen een zogenaamde ‘motie vreemd aan de orde van de dag*)’ ingediend. In de motie wordt het college gevraagd voor aanstaande woensdag een aantal vragen te beantwoorden, zodat de raadsleden die in hun gesprek met de WOV kunnen meenemen. Gemeentebelangen wil weten wat de stand van zaken is in de onderhandelingen met de WOV. Maar daarnaast wil men ook informatie hebben of het college met andere woningbouwverenigingen over de bouwlocatie onderhandelt. Ook wil Gemeentebelangen weten of de gevraagde grondprijs acceptabel genoeg is om aan de WOV te vragen. En tenslotte wil Gemeentebelangen weten welke voorwaarden zijn gesteld met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte, sanering en dergelijke aangelegenheden.

Wethouder Stevens gaf in een reactie aan dat het mogelijk is om de informatie binnen de gestelde termijn te verschaffen. In de raad was er over de motie van Gemeentebelangen verder geen discussie. Hij werd met algemene stemmen aangenomen.

fotobron: de foto is een capture live te volgen informatieronde van 24 januari jl.

*) een motie vreemd aan de orde van de dag is een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Vandaag stond de uitwedstrijd tegen ASV Arsenal op het programma. Oftewel de nummer 4 tegen 5 op een prachtig complex. Thuis werd het een doelpuntloos duel en vandaag zou ook blijken, dat beide teams aan elkaar gewaagd waren.

Ondanks het mooie complex waren het vooral OSV’ers, die langs de lijn stonden. In het druilerige weer moesten zij zo’n 10 minuten wachten tot de eerste kans van de wedstrijd zich aandiende. Een vrije trap van Mitchel Bijvoet kon met moeite worden gekeerd door de doelman van Arsenal. Tot die tijd had OSV wat meer balbezit, maar liet de thuisploeg zien, dat zij best aardig tegen een balletje konden trappen. Jermaine Jeulink was in de eerste helft een ware plaag voor hun verdediging en het was dat de doelman alert was op een te korte terugspeelbal, want anders had Jermaine de 0-1 op de schoen.

De thuisploeg herpakte zich en zocht steeds vaker de aanval. Mitchel moest een keer aan de handrem trekken. Waar iedereen dacht aan een kaart werd het slechts een vrije trap tegen. Niet veel later was het een vrije trap, die strak de 16 in werd gebracht en fraai werd binnengekopt en zodoende de thuisploeg op een 1-0 voorsprong zette.

Beide ploegen probeerden nog wel gevaarlijk te worden in de eerste helft, maar verder dan een kopbal over van Arsenal en een hard schot van Jermaine, dat werd gestopt, werden de doelmannen niet echt op de proef gesteld. Op slag van rust was de grootste kans voor OSV. Via een scrimmage kwam de bal voor de voeten van Sergio Mans. Zijn schotje kwam op het hoofd van Jermaine, maar die kopte net naast. Daarna was er gelijk het rustsignaal.

In de rust werd Sergio vervangen door Benno de Vries. OSV moest op zoek naar de gelijkmaker. Waar de eerste helft nog levendig was, daar was de tweede helft een stuk matter van beide zijden. Arjen Roersma moest zich na ruim een uur strekken om een grotere achterstand te voorkomen. Michael Bien kwam daarna Marciano Nonneman vervangen, waardoor Mitchel naar de spits ging om voor iets meer stootkracht te zorgen.

In de 87e minuut konden de meegereisde OSV’ers eindelijk juichen. Een vrije trap halverwege de Arsenal-helft werd door Jordy van Beek het strafschopgebied ingegooid en met een bekeken kopbal was het Mitchel, die de 1-1 voor zijn rekening nam. Dit was het startsein voor een hectische slotfase. Nog geen minuut later ging een schot van de thuisploeg net naast de paal. In de daaropvolgende aanval had Mink Terpstra de 1-2 op zijn voet, maar mikte hij gehaast over. Toen in de laatste minuut een speler van Arsenal zijn tweede gele kaart kreeg raakte de gemoederen nog een beetje verhit, maar aan de eindstand veranderde niets meer.

Op de valreep toch nog een puntje overgehouden. Volgende week thuis tegen SDZ maar weer een keer drie punten.

Opstelling OSV: Arjan Roersma; Nicky Roele, Rachid el Khalki, Mitchel Bijvoet, Jordy van Beek; Max Budde, Romano Macnack, Mink Terpstra; Sergio Mans (Benno de Vries), Jermaine Jeulink en Marciano Nonneman (Michael Bien)

De spanning in de Dames Regiodivisie was zaterdag zeer goed te voelen toen Compaen Vanetie Casting Amsterdam op bezoek kreeg.  Het gaat in de regiodivisie om de tweede plaats, die geeft recht op rechtstreeks promotie. Weliswaar staat Zaanstad DS 1 op de eerste plaats in de poule, maar dat team heeft haar rechten op promotie verspeeld. Compaen staat op de tweede plaats en had zeven punten voorsprong op de nummer drie, Vanetie Casting. En ook Abcoude DS 2 staat 7 punten achter Compaen.

Het was de Amsterdammers er alles aan gelegen om tegen Compaen flink uit te pakken. Vervelend voor Compaen is de afwezigheid van spelverdeelster Brenda van ‘t Slot. De geroutineerde speelster is geblesseerd. Joyce Dijst (tweede spelverdeelster) verving haar zaterdag. Ze heeft natuurlijk minder gespeeld dan Van ‘t Slot, wat minder routine en werd zaterdag in deze belangrijke wedstrijd voor de leeuwen gegooid. Ook Marieke Bakker altijd goed op schot heeft een rugblessure en kon ook niet voluit spelen. 

Het gevolg was dat Compaen in vrijwel elke set steeds een achterstand moest zien weg te werken. Dat lukt dan wel, maar net niet genoeg, waardoor de eerste twee sets naar de dames VC Amsterdam gaan (23-25, 22-25). De derde set wordt ongelooflijk spannend en die weet Compaen met 28-26 te winnen. Met 1-2 achterstand in sets is er nog een kans om in de vierde set langszij te komen. Daarin slagen de dames ook weer net niet. Met 22-25 gaat deze set naar de Amsterdammers die daarmee de wedstrijd met 1-3 winnen.

Door dit verlies kruipt Vanetie Casting Amsterdam langzaam richting 2e plek van de regiodivisie. Het verschil met Compaen is nog slechts 4 punten. Compaen moet komend weekeinde tegen US DS 3 (uitwedstrijd).  US staat op plaats 9, maar heeft wel drie wedstrijden minder gespeeld dan Compaen.

De eerste wedstrijd tegen Lycurgus in Groningen wonnen de heren van Compaen met 3-1. Ze waren vandaag dus gewaarschuwd voor de revanchistische geest van de hoge noordelingen. Daarom begon Compaen volgens het principe ‘géén Haarlemmerdijkies’. Zuiver vertaalt betekent dat in Oostzaans dialect “niet zaike, maar d’r op en d’r over!” Er is wat twijfel of de laatste zes woorden zuiver Oostzaans is. Voortvarend ging Compaen van start in een gezellig volle sporthal. “In de eerste set kwamen we wel eerst even achter, maar serverend ging het goed en de spelverdeling was ook uitstekend”, zegt Henk van Veldhuizen. Compaen had er zin in en zat prima in de wedstrijd. Het publiek zit op het puntje van de stoel als Lycurgus de achterstand tot 13-12 wegwerkt. “Maar we nemen meteen weer afstand 24-17. De set wordt uiteindelijk vrij gemakkelijk met 25-18 gewonnen.”

Daarmee lijkt de toon door de mannen van Compaen gezet. ‘Lijkt!’  Van Veldhuizen: “Kijk als je tegen een jong team zou spelen deel je meteen met zo’n set een mentale klap uit. Maar het team van Lycurgus is geroutineerd. Die zijn zo snel niet van slag te krijgen.” Dat blijkt in de tweede set meteen als Lycurgus het initiatief naar zich toetrekt. Misschien dacht Compaen dat het een makkie zou worden en dan gaat het allemaal een tikje nonchalanter. In korte tijd staat Lycurgus in de tweede set voor. Bij 5-9 wordt Michiel Majoor, toch een van de meest geroutineerde spelers van Compaen gewisseld voor Jesper de Boer. Ondanks de wissel wordt het verschil niet weggepoetst. De opmars van Lycurgus lijkt niet te stuiten. Bij 11-7 wisselt coach Sandor Rieuwers spelverdeler Niels Augustijn voor de Guido Spooren, die net bij Compaen is komen spelen. Bij 16-21 lijkt de tweede set verloren. “Guido gaat dan serveren en die weet met zijn service-specialiteit Compaen op gelijke hoogte te brengen. Een hele knappe inhaalrace.” Spooren heeft niet zo’n harde opslag, maar wel een scherp en goed geplaatst in het achterveld van Lycurgus. Daar hadden ze even geen antwoord op. Even komt Compaen zelfs nog op voorsprong. Een puntendans volgt met een ongelooflijk spannend eindschot. Lycurgus kan echter de set uit te maken op 23-24 en dat doen ze meteen.  Van Veldhuizen: “Het is wel verrekt te sneu dat je na zo’n knappe inhaalrace zo’n set toch nog met 23-25 verliest.”

In de derde set zijn de rollen omgekeerd. “Het gaat gelijk op tot 8-8. Dan komt er een periode in de wedstrijd waarin Compaen een voorsprong van drie punten weet te handhaven. Bij 16-13 komt Raymond Nugter, die bij vlagen een heel goeie wedstrijd speelde, aan service en het verschil met Lycurgus loopt op tot 19-13.” Lycurgus legt het hoofd niet in de schoot, maar knokt zich terug en weet de voorsprong van Compaen te beperken tot 1 punten. “Op setpoint weten we het nog niet uit te maken. Ook op 24-23 lukt het nog niet.” Het slot van de derde set wordt dan loeispannend, want Lycurgus komt langszij 24-24. “Lycurgus krijgt dan een eerste mogelijkheid om op 24-25 de set naar zich toe te trekken. Dat ze geroutineerd zijn blijkt dan eens te meer, want die kans laten ze zich niet ontglippen. Compaen verliest de set met 24-26.” Buitengewoon zuur voor Compaen dat erg goed stond te spelen, maar net even routine te kort kwam en daardoor tegen een 1-2 achterstand in sets aankijkt.

De klap komt dan toch wel hard aan bij de mannen van Compaen. De spirit is de sporthal uit, ook het publiek is knock out. Die sfeer werkt door in de laatste set waarin Lycurgus razendsnel een voorsprong opbouwt. Henk van Veldhuizen teleurgesteld: “Alles wat fout kon gaan, ging fout. Ondanks de wissels van Sandor Rieuwers, die echt van alles probeerde mocht het toch allemaal niet baten, de set gaat met 16-25 naar Lycurgus. Een flink pak slaag.”

Slechts 1 set gewonnen en drie naar Groningen gestuurd. Voor de stand in de 1e divisie A betekent het dat Compaen op de 8e plaats staat met 28 punten uit 12 gespeelde wedstrijden. Het verschil met Lycurgus is slechtst 1 punt. Komend weekeinde speelt Compaen Heren 1 uit tegen Gemini (de nummer vijf in de poule met 34 punten uit 12 wedstrijden).

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief