Archive for July, 2010

De eerste golf grutto’s en tureluurs is al vertrokken naar het warme zuiden. Dat is het moment dat vrijwillige weidevogelbeschermers, agrariërs en natuurbeheerders in Laag Holland de balans op maken van het broedseizoen van 2010. Ondanks de strenge winter en het koude voorjaar zijn de vogels niet later gaan broeden, alleen de kieviten lieten het dit seizoen wat afweten. De agrarische natuur- en landschapsvereniging Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland spreken van een redelijk goed weidevogelseizoen. In het eerste jaar met een meer gebiedsgerichte werkwijze, in het kader van het nieuwe Subsidiestelsel Natuur en Landschap, is op ruim 10.000 hectare met zo’n 100 gebiedsplannen het weidevogelbeheer uitgevoerd. Daarbij staat meer dan ooit het vliegvlug worden van de kuikens centraal en de eerste indruk is, dat dit seizoen redelijk goed geslaagd is.

Uit steekproeftellingen onder de grutto’s, blijkt het aandeel jongen hoger te zijn dan in andere jaren. Vooral in de Zeevang, de Krommenieër Woudpolder, de Enge Wormer en de Kalverpolder, delen van Waterland-Oost en het Wormer- en Jisperveld deden de vogels het goed. De aantallen tureluurs en scholeksters waren hoger dan anders en ze brachten flink wat jongen groot, mede door het latere maaien. Behalve in (deel)gebieden waar vossen aanwezig zijn en/of de landbouw te intensief is voor weidevogels. Vossen waren er dit jaar meer dan anders, doordat jagers onvoldoende middelen ter beschikking hadden bij de vossenbestrijding. De vergunningen voor de bestrijding met de lichtbak werden pas afgegeven toen het broedseizoen al van start was gegaan. Bovendien ontstaan op steeds meer plaatsen bosjes en struweel waar de vos zich kan verschuilen. De weidevogelpaartjes komen dan nog wel naar het gebied, maar krijgen onvoldoende kuikens vliegvlug zodat de populaties uiteindelijk afnemen. Of de vogels mijden op den duur dergelijke, qua biotoop goede gebieden, en moeten dan uitwijken naar tweederangs gebieden met minder broedsucces.

Goede reproductie

Het vliegvlug worden van kuikens is mede te danken aan het zogenaamde ‘last minute beheer’, dat op 320 hectare is toegepast. Daarbij stellen boeren het maaien 14 dagen of meer uit in die gebieden waar veel jongen van weidevogels aanwezig zijn. Echt maatwerk dus, wat door de zogenaamde gebiedsregisseurs samen met boeren en vrijwilligers wordt gerealiseerd. Dit is een aanvulling op de ruim 2.300 hectaren die contractueel laat gemaaid worden voor de kuikens en die zorgen voor een gevarieerd voedselaanbod en schuilgelegenheid. Daarnaast zijn er uiteraard de natuurreservaten, waar de weidevogels het dit jaar over het algemeen ook goed gedaan hebben. In sommige gebieden is daar ook extra laat gemaaid voor de nog laat aanwezige weidevogelgezinnen.

Nationaal Landschap Laag Holland is één van de kerngebieden voor de weidevogels in Nederland. De 400 leden van de agrarische natuurvereniging doen samen met 600 vrijwilligers, aangestuurd door Landschap Noord-Holland, op ruim 10.000 hectare actief aan weidevogelbeheer. Landschap Noord-Holland en de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken zien voor de toekomst dat samenwerking in gebieden, in zogenaamde weidevogelkringen, tot betere resultaten in het weidevogelbeheer kan leiden. Wat dat betreft geeft dit seizoen wat meer vertrouwen voor de toekomst.

Snikheet is het op dit moment in Oostzaan, waar een geijkte thermometer in de schaduw 33 graden celsius aangeeft. Extreme hitte. Dat was ook de verwachting. Uit die verwachtingen blijkt verder dat de kuststrook de hoogste temperaturen gaat scoren. De laatste dagen was dit vooral in het zuidoosten van Nederland het geval. Maar Noord-Holland spant de kroon. Hier en daar kan de 35 graden ruimschoots worden gepasseerd.
Puur link die hitte, uitdroging ligt op de loer. Kortom, veel water drinken is het devies. Vooral senioren moeten veel drinken. Zeker 1,5 liter per dag. In De Lishof te Oostzaan houden ze de omstandigheden scherp in de gaten. Dat vertelt Marlies Ras, teamleider intramuraal en teamleider buitenteam van De Lishof. De senioren krijgen extra te drinken en af en toe een ijsje. Verder wordt zo nu en dan bouillon geschonken. Door de hitte transpireren we meer en dat betekent dat we zout verliezen.
“Hitte is wel iets waar je erg alert op moet zijn”, zegt Marlies Ras. “We hebben een bericht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gekregen, het zogenaamde ‘Nationaal Hitte Plan’. Dat houdt in dat als je een periode van minimaal vier dagen hebt waarin de temperatuur boven de 27 graden uitkomt je een aantal acties moet ondernemen, vooral als je te maken hebt met kwetsbare risicogroepen, zoals oudere mensen. De hogere temperaturen geven namelijk een hogere belasting voor het lichaam en vooral oudere mensen hebben daarvan last.” In het Nationaal Hitte Plan staan een aantal adviezen, zoals het hiervoor al genoemde extra water drinken. “Dat extra water bieden wij onze bewoners aan, naast de gebruikelijke koffie- en theerondes die we in ons huis hebben”, vertelt Ras. En een waterijsje wordt ook vaak uitgereikt. “Daarnaast is het belangrijk dat mensen zo veel mogelijk inspanningen vermijden en uit de zon blijven! Op die manier wordt het risico voor de senioren kleiner gemaakt.
De bewoners van De Lishof die vanwege gezondheidsproblematiek extra kwetsbaar zijn krijgen vanzelfsprekend meer aandacht. Marlies Ras: “Bij die mensen hebben we op de kamers een vochtlijst neergelegd. Daarop wordt genoteerd wat er aangeboden wordt, maar ook wat wordt ingenomen. Zo wordt de stand van zaken betreffende deze individuele bewoners inzichtelijk gemaakt.”
In de huiskamer van De Lishof is een airco geplaatst. Het platte dak zou anders leiden tot zulke hoge temperaturen dat het ongenaam vertoeven wordt. Mensen zoeken nu vooral ook het terrasje bij De Lishof op, waar ze met een glaasje limonade onder de hoge bomen in de schaduw kunnen zitten.
De senioren krijgen verder bij de warme maaltijd bouillon. “Onze kok houdt goed rekening wat de warmte met onze eetlust doet. Zelf heb je bij deze warmte ook niet altijd zin in een warme hap. Hij speelt er goed op in en biedt bijvoorbeeld een koude schotel aan.” Overigens is dit niet iets waar het Nationaal Hitte Plan adviezen over geeft. Dat gaat dus vooral over extra drinken.
Senioren in de wijk
De Lishof heeft een zogenaamd ‘buitenteam’ en houdt met dit team de senioren in het dorp in de gaten. Marlies Ras: “Ons team gaat elke dag in Oostzaan, Landsmeer en Den Ilp op pad om zorg bij de klant thuis te leveren. Ze zijn er op getraind om ook advies te geven bij deze hitte. Weliswaar volg je iemand natuurlijk niet de hele dag, omdat je natuurlijk meerdere klanten in je ronde hebt. Maar mijn indruk is dat de adviezen wel goed worden opgevolgd.” De familieleden en mantelzorgers hebben hier ook een taak in. “We hebben een brief gestuurd aan de bewoners in De Lishof en hebben aan de familieleden en mantelzorgers gevraagd een extra oogje in het zeil te houden.”
Professionals hebben het ook warm
Natuurlijk zuchten niet alleen de senioren onder de tropische temperaturen. Voor het personeel dat de zorg moet leveren zijn deze werkomstandigheden nogal bar. Marlies Ras: “Nou dat is inderdaad zo. Al die medewerkers in de zorg zou ik graag een hart onder de riem willen steken. Of het nou is wat we in de winter hebben meegemaakt, of zoals nu met deze hittegolf, de medewerkers zowel intramuraal als het thuiszorgteam staan steeds klaar en dat vind ik toch wel een groot compliment waard!”

Er is een derde zwemwatertje bijgekomen waar de provincie een waarschuwing voor heeft afgegeven. Het betreft De Speelsloot in recreatiegebied Het Twiske. Voor Het Baaiegat en Het Wezenland handhaaft de provincie de waarschuwingen. Het gaat om waarschuwingen in verband met het voorkomen van blauwalg. Een waarschuwing is géén zwemverbod. Jonge kinderen en ouderen wordt zwemmen in deze watertjes ontraden.

Het negatief zwemadvies voor De Klaas Dobbers Droogte (ook in Het Twiske) handhaaft de provincie. Zij die het advies negeren lopen het risico dat ze ziek worden als ze in dit water gaan zwemmen.


De hoogste temperatuur in Oostzaan werd gemeten in de studio van Radio9. Het was daar met 37 graden celsius werkelijk tropisch warm. Mogelijk dat we ons vijf graden hebben verrekend, maar als je eenmaal op temperatuur bent merk je nauwelijks nog het verschil tussen 37 of 32. De atoomklok gaf het eerste aan. Eigenlijk zou zo’n klok alleen de tijd moeten aangeven. Dit is zo’n modern geval, waar ook nog eens de luchtvochtigheidsgraad op wordt weergegeven: 40 procent. Als u denkt waarom presentatoren krakerig klinken dan is het antwoord: ze drogen uit!
In de wandelgangen wordt al gediscussieerd over het plaatsen van airco. Maar dat is duur! Daarom is de omroep nu naarstig op zoek naar senioren die nog wat tijd over hebben om in het kader van ‘bewegen moet, bewegen doet je goed!’ de hand aangedreven fan te bedienen. U hoeft alleen maar aan een touwtje te trekken, waardoor die fan boven de presentatietafel heen en weer beweegt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat medewerker Piet Knollema tijdens zijn presentatie-activiteiten deze taak op zich zou nemen. Maar hij moest ineens hoognodig op vakantie naar Groningen, dus was dit even een flinke misrekening.

Alle gekheid op een stokje. Het kan nog veel erger immers. Zo zijn medewerkers die bij koelpakhuizen belast zijn met het in- en uitrijden van bederfelijke waar helemaal niet te benijden. Zij rijden in dikke kleding (!) van 30 graden plus buiten naar 30 graden onder nul in het pakhuis. Een temperatuurverschil van 60 graden. Dat hou je niet lang vol, dus petje af voor deze mensen! Hoewel… hou bij nader inzien toch maar op!

Raadsleden van de gemeente Oostzaan, gewapend met bezems, emmers, sponzen en zemen, hebben vanmiddag achter het gemeentehuis flink schoongemaakt. Vooral deze plek, omdat hier hangende jeugd het met de ‘orde en netheid’ niet zo nauw neemt. In goed Amsterdams is het af en toe een ‘flinke teringzooi’.

De niet officiele hangplek grenst aan de fractiekamer van de raad. Ramen die zo vies waren dat een motieoverdenkend raadslid niet eens meer even peinzend naar buiten kan kijken. Een reden om kriegel van te worden. Oostzaners die er langs lopen klagen ook al. Dus tijd om de tering naar de nering te zetten. Aanpakken dus. De ramen werden gezeemd, de straat geveegd, de stickers van het gebouw verwijderd. Zelfs het overhangend stukkie KunstGreep werd gereinigd. En de lampen schoongemaakt, zodat muggen en motten vannacht in elk geval zien waar ze vliegen.

Opmerkelijk was de afwezigheid van GroenLinks. Aanwezige raadsleden hadden er ook geen verklaring voor. Schoon moet toch ook deze club aanspreken. Ja het was wel warm, maar dat geploeter met al dat van groene zeep vergeven water was toch ook wel weer verkwikkend. Misschien is dus GroenLinks al naar de camping.

De raadsleden die wel aanwezig waren (Tine Schaafsma, Rozemarijn Dral, Hans van Vliet, Marco Olij, Teun Flens, Pim Beudeker, Ria Bisseling, Jan Ras) willen met hun actie bereiken dat de jongeren deze plek in het vervolg netjes houden. Een mooi streven. Alleen… waar waren ze de jongeren. Allemaal waarschijnlijk in ‘t Twiske om te genieten van die fraaie donderdagmiddag. Het was Tine Schaafsma ook opgevallen. Een volgende keer gaan ze zeker ook de jeugd bij dergelijke acties betrekken.

Voorlopig zullen jongeren de plek wel mijden, want de geur van groene zeep werkt als klassieke muziek in een winkelcentrum. Dus raad die volgende keer graag ‘hiphop… ander sop!’
Bekijk hieronder de foto’s van de actie.

Beluister hieronder het interview met Tine Schaafsma en Jan Ras:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Op YouTube.com staan meer filmpjes van de actie. Ga naar: www.youtube.com/beeldvaneendorp

UPDATE 2 juli

Gemeentebelangen deed ook niet mee. Waarschijnlijk waren zij en GroenLinks vooral afwezig omdat het initiatief in eerste aanleg als coalitie-actie is gepresenteerd.

Chantal de Lange is haar Chihuahua kwijtgeraakt. Het hondje verdween vorige week donderdag 24 juni spoorloos. Of hij is weggelopen, of iemand heeft het hondje aangetroffen en meegenomen.  Een en ander moet gebeurd zijn in de directe nabijheid van Medisch Centrum De Kolk. Chantal is ten einde raad en vraagt een ieder die het hondje heeft gezien, of misschien nu thuis heeft met haar contact op te nemen.

Het gaat om een reu van 5 maanden oud met de naam ‘Jacky’. Jacky heeft een beige kleur (zie foto) en witte bef. Over zijn rug heeft hij een zwart doorlopende streep.

Weet u iets over Jacky, bel dan even met de rechtmatige eigenaresse. Chantal de Lange is bereikbaar op: 0653 – 240292

UPDATE 3 juli 2010

Chantal de Lange heeft ons bericht dat het hondje is gevonden. Helaas niet meer in leven. De jonge Chihuahua is een vrijwel volgegroeide vijver terechtgekomen en heeft een uitweg niet gevonden.

Er zijn nieuwe meldingen over de zwemwaterkwaliteit bij een aantal strandjes in recreatiegebied ‘t Twiske. Zo wordt een waarschuwing gegeven in verband met blauwalg voor Het Baaiegat en Het Weezenland. Bij een waarschuwing is er een gering gezondheidsrisico. De provincie Noord-Holland adviseert vooral kwetsbare groepen (jonge kinderen en oudere mensen) niet het water in te gaan. Dus niet gaan zwemmen!

Verder geldt er een negatief zwemadvies in verband met blauwalg voor de Klaas Dobbers Droogte in ‘t Twiske. Bij een negatief zwemadvies kunt u beter dus niet gaan zwemmen. De kans dat u ziek wordt is dan redelijk groot.

Uiteraard neemt u zelf het risico, tenminste zolang er nog geen zwemverboden zijn uitgevaardigd. In ‘t Twiske is dat namelijk nog niet aan de orde.

Verder geeft de provincie nog een aantal tips in geval u in het oppervlaktewater gaat zwemmen:

  • ga nooit alleen zwemmen (onderkoeling)
  • laat kinderen nooit alleen zwemmen of spelen
  • zwem niet in sterk stromend water
  • blijf uit de buurt van stuwen, sluizen, gemalen, scheepvaartroutes, vaargeulen en (strek)dammen
  • duik nooit in onbekend (ondiep) of troebel water

Fotobron: zaanstreek.nl

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief