Archive for March, 2010

‘Het was gewoon een gebrek aan vertrouwen in Gemeentebelangen’.  Dat was de kernachtige samenvatting van Peter Visser bijna aan het eind van de extra raadsvergadering in Oostzaan over de vorming van de nieuwe coalitie in Oostzaan. Hij verweet de VVD te grote haast te hebben gehad en dat onder die tijdsdruk er niet of nauwelijks sprake is geweest van een inhoudelijke uitwisseling van standpunten. Volgens Tine Schaafsma viel Gemeentebelangen buiten de boot omdat die partij een drietal breekpunten had benoemd en dat Visser had aangegeven dat hij tenminste 70 procent van het programma van zijn partij wilde realiseren. De visie die de VVD had op de financiële positie van het dorp was het belangrijkste breekpunt voor Gemeentebelangen. Volgens Visser was het daarmee minder slecht gesteld dan de VVD beweerde. Het was een onderwerp waarover hij nog graag met de VVD in de informatie had willen overleggen. Juist omdat Gemeentebelangen de VVD op 23 maart had laten weten dat er ‘genoeg aanknopingspunten waren om een coalitie te sluiten met de VVD en de PvdA’.  Eigenlijk was dit ook de wens van het CDA, die tijdens de informatie had geadviseerd een poging te wagen er met Gemeentebelangen uit te komen.

Informateur Tine Schaafsma was het niet met Peter Visser eens dat de factor ‘tijd’ de informatie onder druk heeft gezet. “Wij hebben Gemeentebelangen op hun eigen verzoek tot 23 maart de ruimte gegeven voor overleg met de achterban.”  In het weekeinde van de 20ste maart waren VVD en CDA er eigenlijk al uit. Dat gaf Schaafsma gister ook toe op vragen van Visser.

Marja van der Pol-Gase (GroenLinks) trok ook de conclusie dat, hoewel de VVD dit niet wilde toegeven, een gebrek aan vertrouwen de reden is geweest dat haar partij al in het begin van de informatie aan de zijlijn werd gemanoeuvreerd. Vooral een gebrek aan vertrouwen in de wethouder die GroenLinks had voorgesteld, Rob Monen. Schaafsma reageerde niet op vragen of dit misschien de echte reden was. Wel stelde Schaafsma dat een coalitie met GroenLinks niet zo voor de hand lag. Immers GroenLinks droeg grote verantwoordelijkheid voor het financieel beleid en juist dat beleid had de VVD de afgelopen jaren en tijdens de verkiezingscampagne zwaar bekritiseerd. Joop Klinkhamer (GroenLinks) vond dat daar dan weinig van doorklonk in de voorgestelde Raadsagenda. “Daaruit blijkt eerder een voortzetting van het huidige beleid”, stelde hij. Dus was er eigenlijk helemaal geen reden om Gemeentebelangen of GroenLinks uit te sluiten. Visser en Van der Pol noemden het vreemd dat de PvdA afstand leek te nemen van het financieel beleid. Eelco Taams (PvdA) was het daar in elk geval niet mee eens. Hij wilde gewoon graag meebesturen. “De PvdA is een bestuurspartij”, hield hij Van der Pol voor. “In een coalitie maak je meer van je eigen programma waar, dan daarbuiten.”  Dat was een beetje zure opmerking voor GroenLinks een partij die al 20 jaar bestuursverantwoordelijkheid draagt in Oostzaan.

De PvdA kreeg ook min of meer het verwijt de stabiliteit van een nieuwe coalitie minder relevant te vinden. De smalst denkbare coalitie, stelde Visser. Taams: “Het is wel vaker voorgekomen dat een coalitie maar zeven zetels had tegenover 6 oppositiezetels. Dat ging ook heel vaak gewoon goed.” Hij zag het niet als een probleem. Marco Olij (D66) had eerder voor een minderheidscoalitie gepleit. “Er is met deze verhouding meer ruimte denkbaar voor de oppositie om echt mee te praten de komende jaren.”

Vreemde eend

D66 Oostzaan had nog even in het grote aantal aanvankelijke opties een rol gespeeld, onder anderen in een mogelijke coalitie met VVD-PvdA-CDA. Maar uiteindelijk werden de democraten overal buiten gehouden. Marco Olij wilde weten waarom. Er was namelijk helemaal inhoudelijk niet over gesproken met zijn partij. Schaafsma: “We hadden nog niet voldoende vertrouwen in D66. Deze partij is een beetje een vreemde eend in het gezelschap, die de komende vier jaar het vertrouwen eerst maar moet verdienen.”  Deze houding van de VVD vond D66 teleurstellend, maar een echt punt werd er verder niet door Olij van gemaakt. Het jonge raadslid had in elk geval gescoord met zijn club door op grotere openheid aan te dringen. Dat leidde tot de publicatie van alle gespreksverslagen op de gemeentelijke website. 

Wethouders van buiten

Gemeentebelangen en GroenLinks toonden zich verder redelijk verrast over de gekandideerde wethouders. Zowel Jan van Run (VVD) als Casper Stevens (CDA) zijn buitenpoorters.  Peter Visser vroeg zich af waar de VVD nu blijft met hun slogan: “Oostzaan voor de Oostzaners”.  Hoe kunnen wethouders die geen binding met het dorp hebben een band met de bewoners opbouwen als ze buiten de poorten blijven wonen.

Wethouders hoeven niet persé in het dorp te wonen, stelde Tine Schaafsma. Ze voegde er later op de avond wel aan toe dat Jan van Run heeft aangegeven uiteindelijk naar Oostzaan te willen verhuizen. Alleen als er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’ kan de raad ontheffing van de verhuisplicht verlenen. Teun Flens (CDA) ziet zijn kandidaat-wethouder niet verhuizen naar Oostzaan. “Die blijft wonen in Amstelveen.”  Geen enkel probleem volgens Flens: “We vragen gewoon ontheffing van de verhuisplicht.”  Daar bleken Gemeentebelangen en GroenLinks het niet mee eens te zijn.

AUDIO

Na afloop van de extra raadsvergadering sprak Dré Prijs van Beeld van een Dorp met achtereenvolgens Peter Visser van Gemeentebelangen, Marja van der Pol-Gase van GroenLinks en Marco Olij van D66.

De reactie van Peter Visser:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

De reactie van Marja van der Pol:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

De reactie van Marco Olij

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


AUDIO-UPDATE: 31 maart 2010

Dré Prijs en Piet Knollema spraken op dinsdag 30 maart op Radio9 een half uur lang met informateur Tine Schaafsma (VVD) over de vorming van de nieuwe coalitie. Het gesprek kan hieronder worden beluisterd.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


VVD, PvdA en CDA hebben de formatie tot een goed einde gebracht. De coalitievorming is een feit.

Partijen hebben besloten om een Raadsagenda op te stellen en daarin voor de komende vier jaren de kerndoelen vast te leggen.

Met het opstellen van een Raadsagenda wordt voor de komende raadsperiode niet alles op voorhand dichtgetimmerd en ontstaat er ruimte voor debat in de gemeenteraad.

Bij de samenstelling is rekening gehouden met de inbreng die tijdens de onderhandelingen door alle partijen is ingebracht. Daarna is de oppositiepartijen de gelegenheid geboden hun inbreng te geven alvorens de Raadsagenda in de gemeenteraad wordt vastgesteld.

In de geest van het dualisme heeft de coalitie de nadrukkelijke intentie om draagvlak te zoeken bij alle partijen.

Het College stelt aan de hand van deze Raadsagenda een Collegeprogramma op.

Goede Vrijdag 2 april a.s. om 20.15 uur zullen de coalitiepartijen in de KunstGreep in Oostzaan de Raadsagenda presenteren.

Redactie Beeld van een Dorp: De raadsagenda kunt u hier downloaden: “Raadsagenda nieuwe Coalitie

In de afgelopen week is in Oostzaan een coalitieakkoord tot stand gekomen tussen VVD, PvdA en CDA. Onderdeel daarvan is de keuze voor de kandidaat wethouders die aan de Raad ter benoeming zullen worden voorgedragen. Het betreft: Jan van Run (VVD), Casper Stevens (CDA) en Eelco Taams (PvdA). De portefeuilleverdeling zal de komende week in overleg met Burgemeester Möhlmann nader worden ingevuld.

Jan van Run en Casper Stevens wonen niet in Oostzaan. De coalitiepartijen stellen zich op het standpunt dat de invoering van het dualisme in het lokale bestuur in 2002 daartoe ruimte  heeft geschapen.  De rol van de wethouder heeft zich ontwikkeld van volksvertegenwoordiger naar professionele bestuurder. De Raad zal worden voorgesteld te besluiten tot ontheffing van de verhuisplicht.

Jan van Run en Casper Stevens zijn beiden lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Eelco Taams is wethouder in Oostzaan sinds april 2003. De kandidaten willen met enthousiasme aan de slag voor Oostzaan in de komende (moeilijke) periode.

De VVD heeft besloten om de formatie van het College van B&W in Oostzaan door te zetten met het CDA en PvdA. Hiermee blijft GroenLinks buiten het College en zal vanuit de oppositie haar politiek moeten voeren.

De verkiezingsuitslag van 3 maart heeft duidelijk laten zien dat de Oostzaanse kiezer heeft gekozen voor de 2 grote partijen GroenLinks en VVD. De VVD heeft als grootste partij het voortouw mogen nemen in de Collegeonderhandelingen. Vanaf het begin werd duidelijk dat de VVD er alles aan heeft gedaan om geen samenwerking te zoeken met GroenLinks. GroenLinks Oostzaan betreurt het dat door deze opstelling van de VVD een kwalitatief goede en stabiele optie niet is onderzocht.

Krachtige en constructieve oppositie

Door de keuze van de VVD voor CDA en PvdA worden de winnaar van de verkiezingen aangevuld met de twee grote verliezers van de verkiezingen.  Voor GroenLinks betekent dit dat zij een krachtige constructieve oppositie gaat voeren. Deze oppositie zal worden gevoerd om het Oostzanerveld te behouden,  om de Oostzaanse burgers te beschermen tegen de afbraak van voorzieningen en tegen de uitverkoop van De Kunstgreep en De Kolk zoals CDA en VVD dit in hun verkiezingscampagne hebben voorgesteld.

Onduidelijkheid over wethouders van CDA en VVD

Voor GroenLinks is er nog veel onduidelijkheid. Bijvoorbeeld omtrent de toekomstige wethouders. De komende tijden zullen in het teken staan van zwaar weer, door de rijksoverheid worden er zware bezuinigingen opgelegd en er zijn veel projecten in een cruciale fase. Om deze klus te klaren zijn er goede en ervaren wethouders nodig. De Oostzaanse burgers hebben langzamerhand wel het recht om te weten wie ze de komende periode gaat besturen en GroenLinks vraagt aan de formerende partijen om duidelijkheid te geven over de wethouders.

De informatie ronde is voltooid en de VVD is tot de conclusie gekomen dat zei verder wil met PvdA en CDA. Tenminste als deze drie er samen op inhoudelijke punten uit weten te komen. Als we kijken naar de verslagen van de derde informatieronde, die net als de eerste twee rondes op aandringen van D66 openbaar gemaakt zijn, dan zien we dit wel gebeuren. Het eerste succes op het gebied van de openbaarheid van besluitvorming is dus geboekt door D66. De verslagen zijn terug te vinden via deze link: stand van zaken coalitieonderhandelingen.

Verder heeft D66 zich overigens bescheiden opgesteld in de onderhandelingen waarin de VVD het voortouw nam. Het leek al redelijk snel duidelijk dat de VVD niet in een coalitie wilde met GroenLinks. Vervolgens wilde de VVD vanaf het begin een coalitie met acht zetels omdat dit stabieler zou zijn dan een coalitie met zeven. In de afgelopen week is toch gekozen voor een coalitie met het CDA in plaats van Gemeentebelangen waardoor het totaal zeven zetels wordt. Dan vraagt u zich als D66 aanhanger misschien af: het CDA heeft één zetel en D66 ook waarom treden ze niet allebei toe tot de coalitie om een coalitie van acht te maken? Of waarom krijgt het CDA de voorkeur boven D66? Naar de antwoorden op deze vragen kunnen we alleen maar raden omdat wij inhoudelijk nauwelijks met de VVD gesproken hebben, het ging voornamelijk over zetelrekensommetjes.

In de campagne heeft D66 gepleit voor een minderheidscoalitie die steeds oppositiepartijen moet overtuigen om een meerderheid te krijgen. Dit is in onze ogen dualisme in optima forma en daarmee een gezonde democratische situatie. De nieuwe coalitie met zeven zetels benadert deze vorm omdat de meerderheid zo krap is dat er gezocht moet worden naar een goede band met de oppositie. Wij zijn als D66 dus absoluut niet tegen een coalitie met zeven zetels, we vragen ons echter wel af waarom andere partijen er ineens voor zijn.

Er blijven na de afgelopen weken dus een paar vragen hangen: Waarom kiest de VVD nu toch voor een coalitie met zeven zetels? Op welke gronden is de combinatie VVD, PvdA en Gemeentebelangen afgewezen? Dezelfde vraag geldt voor de combinatie VVD, PvdA, CDA en D66. De redenen zijn te raden maar ze dienen voor de volledigheid wel gegeven en uitgesproken te worden om als raad open met elkaar verder te kunnen. Om hier duidelijkheid over te krijgen steunen wij het verzoek van Gemeentebelangen voor een spoeddebat aanstaande maandag om half acht. Het is namelijk typisch D66 om een informateur na de onderhandelingen publiekelijk verantwoording af te laten leggen over haar keuzes.

Tot slot willen wij als D66 alle partijen danken voor hun steun bij het openbaar maken van de notulen van de formatie, dit zien we als een belangrijke stap in de openbaarheid van bestuur en ook als een belangrijk onderdeel van de democratische afrekening bij de volgende verkiezingen.

gemeentebelangen


De fractie van Gemeentebelangen heeft bij de voorzitter van de gemeenteraad een aanvraag ingediend voor het houden van een extra raadsvergadering op maandag 29 maart.

Gemeentebelangen wil in het openbaar het debat voeren over het verloop van de coalitieonderhandelingen.  “De verslagen en zienswijzen gelezen hebbende, gezien de communicatie naar politieke partijen en de uitlatingen in de media van zaterdag jl. en vandaag (26 maart) willen wij graag een openbare zitting van de gemeenteraad”, schrijft Peter Visser (politiek leider van Gemeentebelangen).


Gemeentebelangen wil eventuele nieuwe coalitiepartijen vragen gaan stellen. Daarnaast wil de partij van Visser een verklaring over de gemaakte keuzes tijdens de informatieperiode.

Peter Visser verwijst onder meer naar het verslag van 17 maart, waarin de CDA-delegatie de VVD voorhoudt “toch te kijken of er met Gemeentebelangen uitgekomen kan worden”.  Omdat er naar aanleiding van die CDA-stellingname géén contact of gesprek is geweest met de VVD, vraagt Gemeentebelangen zich af hoe de terugkoppeling heeft plaatsgevonden.

De VVD heeft in de media volgens Visser gezegd dat men graag een brede coalitie wil. Visser vraagt zich af waarom nu dan voor ‘de meest smalle’ coalitie is gekozen.

Het zal niet bij deze vragen blijven. Peter Visser: “Er leven nog veel meer vragen die wij graag beantwoord willen hebben. We gaan ons hierop voorbereiden. Het zou goed zijn dat de informateur (red.: Tine Schaafsma van de VVD) in het openbaar verantwoording aflegt over haar taak.”

De extra raadsvergadering in de raadszaal vindt maandag plaats vanaf 19.30 uur. GroenLinks en D66 hebben het verzoek om een extra vergadering te beleggen ondersteund.

Woensdag 24 maart zijn VVD, PvdA en CDA in Oostzaan overeengekomen de formatieonderhandelingen te beginnen. De informatieve periode is daarmee afgerond.

De VVD is als grootste partij op 5 maar 2010 gestart met het coalitieoverleg. Tine Schaafsma heeft de onderhandelingen als informateur geleid.

Het eerste overleg, als start van de coalitieonderhandelingen, heeft plaatsgevonden op vrijdag 5 maart 2010. De VVD heeft alle fracties één op één uitgenodigd voor een gesprek. Naar aanleiding van deze gesprekken en de zienswijzen die de diverse fracties hebben ingediend, heeft de VVD een inventarisatie gemaakt van kansrijke opties.

In een tweede informele bespreking op woensdag 10 maart jl heeft de VVD haar voorkeur voor deze opties aan de fracties kenbaar gemaakt. Na deze bespreking is aan de fracties gelegenheid geboden de opties te bespreken met hun achterban.

Op woensdag 17 maart zijn op uitnodiging van de VVD gesprekken gevoerd met verschillende fracties om de haalbaarheid van de door de VVD voorgestelde opties te peilen. Op die dag is ook ingegaan op de kerndoelen, die naar de mening van de VVD onderwerp moeten zijn van een nieuw coalitieprogramma.

Uit deze gesprekken zijn twee opties gekomen die nader onderzocht werden. Dat was een mogelijke samenstelling van een college bestaande uit VVD, PvdA en CDA, óf VVD, PvdA en Gemeentebelangen.

Na dit onderzoek is gebleken de optie VVD, PvdA en CDA de voorkeur heeft boven de eerde gekozen opties.

De (drie) partijen proberen met voortvarendheid een coalitieakkoord te sluiten.

Deze week, waarschijnlijk woensdag al, maakt VVD Oostzaan bekend met welke partijen ze een nieuw college wil gaan vormen. De verslagen van de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd zijn te lezen op de website van de gemeente Oostzaan: www.oostzaan.nl. Dat hebben we te danken aan D66 die hierom heeft gevraagd. De gespreksverslagen geven een fraai beeld van de onderhandelingen tussen de coalitiekandidaten.

De VVD heeft op 10 maart een drietal opties op tafel gelegd die volgens de liberalen kunnen leiden tot een stabiele coalitie. Aangezien de VVD de grootste werd bij de verkiezingen op 3 maart komt de VVD in alle opties voor. Maar dan wordt het interessant. De optie waar de grootste voorkeur naar uit gaat is een coalitie van VVD-PvdA en Gemeentebelangen. Als tweede optie prijkt op het lijstje van Tine Schaafsma: VVD-PvdA en het CDA (eventueel CDA plus D66). Als derde optie resteert een coalitie van VVD, CDA en GroenLinks. Andere coalities ziet de VVD niet echt zitten. Het is wel duidelijk dat de VVD niet in een coalitie zullen kruipen waar naast de PvdA ook GroenLinks in zit: een te groot links blok.

De VVD is vervolgens na 10 maart vooral gaan onderzoeken of er draagvlak is voor deze opties. Dan valt op dat het zeer waarschijnlijk is dat de PvdA samen met de VVD in een nieuwe coalitie zit. Beide partijen zijn het op hoofdlijnen met elkaar eens lezen wij in de verslagen. Er zijn wel een aantal punten waar verschillen van mening zijn met de sociaal democraten. Zo wil de VVD graag van de welstandscommissie af en noemt de PvdA dit een pijnpunt. Een pijnpunt is nog géén breekpunt. De PvdA stelt voor er een vrije kwestie van te maken. Dan beslist de gemeenteraad. Ook interessant is dat VVD en PvdA wat het belangrijke ‘kerndoel’ financien betreft het met elkaar eens zijn. De PvdA merkt in de bespreking van 10 maart ten aanzien van de financiele positie op dat de kost voor de baat uitgaat en dat de inkomsten nog moeten komen. Verder vinden de sociaal democraten dat met betrekking tot de belastingen de kostendekkendheid moet worden gehanteerd en dat de inflatiecorrectie aan de orde moet blijven. Verder refereren ze aan het plan van aanpak dat nu van kracht is ten aanzien van de bezuinigingen. “De VVD is het eens met de opmerkingen die de PvdA maakt…” lezen we in het verslag.

Kortom, er gloort iets van paars? Hoewel we dan natuurlijk niet helemaal weten wat de kleur van Gemeentebelangen is. Wil de club van Peter Visser wel in een coalitie met VVD en PvdA? Nou,… dat is nog maar de vraag. Peter Visser vroeg zich namelijk op 5 maart in zijn zienswijze af waarom niet ook een optie als VVD, Gemeentebelangen en GroenLinks niet als werkbare optie wordt onderzocht. En op de vraag van de VVD-onderhandelaars of Gemeentebelangen te porren is voor een coalitie met VVD en PvdA  reageert de club van Peter Visser dat daarover eerst intern overleg moet volgen. Schaafsma wil al voor de Pasen rond zijn en Visser wil niet dat ‘snelheid ten koste gaat van de inhoud’.

Op het punt van de financien komen VVD en Gemeentebelangen er nog niet uit lezen we in het verslag van het gesprek tussen beide partijen. Zo heeft Gemeentebelangen moeite met de wijze waarop de VVD zich opstelt ten aanzien van de verbetering van de financiele positie. Volgens Visser ziet het, als je doorkijkt naar 2015, er nog niet zo slecht uit. Als de VVD geen water bij de wijn doet op dit punt wordt dit voor Gemeentebelangen een breekpunt.  Terwijl Gemeentebelangen ten aanzien van veel andere kerndoelen elkaar op hoofdlijnen wel vinden, is er toch een bommetje onder de totstandkoming van een coalitie van VVD-PvdA en Gemeentebelangen gelegd. Misschien is er toch nog enige sprake van hunkering naar een voortzetting van de coalitie met GroenLinks en de PvdA, maar dat lijkt niet erg realistisch op dit moment. Of de VVD water bij de wijn doet is zeer de vraag. De liberalen hebben van de financiele positie van Oostzaan een groot verkiezingsitem gemaakt. Daarmee lijkt op dit moment een coalitie met Gemeentebelangen problematisch.

Het alternatief is dan dat het CDA toetreedt tot de coalitie. Dat wordt dan wel apart, twee verliezers en één grote winnaar en iets minder stabiliteit (in plaats van acht, zeven zetels). Op 17 maart heeft de VVD ook het CDA gepolst. Dat levert ook al een beeld op dat er weinig strijdpunten lijken te zijn tussen beide partijen. Het CDA lijkt dus een ‘redelijk alternatief’ te zijn voor Gemeentebelangen. Wel geeft het CDA aan met de VVD verder van gedachte te willen wisselen over flexibele bestemmingsplannen en al ziet het CDA een afschaffing van de welstandscommissie wel zitten, de revenuen ziet de partij van Flens niet direct. Het CDA wil verder overleg over sociale aspecten, zoals het minimabeleid, bezuinigingen, WMO en dergelijke thema’s. Zaken die de VVD in een nota armoedebeleid wil opnemen. 

Wil het CDA wel in een coalitie? Daarover lezen we: “Het CDA geeft aan dat zij de hoop hadden niet nodig te zijn bij de vorming van een coalitie en geeft het advies toch te kijken of er met Gemeentebelangen uit gekomen kan worden.” Dus hieruit blijkt dat de problemen met Gemeentebelangen kennelijk toch redelijk onoverkomelijk blijken te zijn en dat het CDA een beetje met tegenzin toch zal toetreden tot de coalitie. De tegenzin lijkt ook veroorzaakt door de wethouderskandidaat die de VVD wil inbrengen. Die lijkt het CDA niet zo te zien zitten.

Misschien met D66, maar dat lijkt niet echt een optie te worden omdat hier en daar te lezen is dat er vragen zijn over de stabiliteit van een dergelijk – qua aantal partijen – brede coalitie.

Kortom…  een gokje: het wordt VVD – PvdA – CDA. Deze week gaat de kogel door de kerk en zullen we weten welke partijen de formatie ingaan van de nieuwe coalitie.

greep-voor-gre

Burgemeester Paul Möhlmann heeft vanmiddag de Gouden Greep uitgereikt aan Gré Boom-Kopper. Ze kreeg deze gemeentelijke onderscheiding vanwege haar grote betrokkenheid bij de Oostzaanse samenleving. Zo was ze jarenlang voor de PvdA actief in de politiek. Enige jaren was zij fractievoorzitter voor haar partij in de gemeenteraad. Daarnaast was ze voorzitter van de raadscommissie financien. Boom is in het begin van haar raadscarrière ook actief geweest als  fraktieassistent.

Enkele dagen geleden nam ze afscheid van de raad.

Maar Gré Boom zullen veel inwoners van Oostzaan ook vooral kennen als een bevlogen vrijwilliger. Zo is ze de grote motor achter de Dag voor de Ouderen en dat al twaalf jaar lang. Dat niet alleen ze is ook actief voor de Stichting Hulpdienst Oostzaan en ze komt bij veel Oostzaners aan de deur met maaltijden van Tafeltje-Dekje.

Namens de patientenraad zat Gré Boom in het bestuur van Zorgcentrum De Kolk.

De foto is afkomstig van de gemeentelijke website

Vanochtend heeft Burgemeester Paul Möhlmann van Oostzaan de definitieve uitslag van de raadsverkiezingen bekend gemaakt. Möhlmann : “We hebben woensdagnacht nog tot een uur of twee zitten tellen en hertellen, maar uiteindelijk kunnen vaststellen. De einduitslag is conform de uitslag die we tijdens de verkiezingsavond naar buiten hebben gebracht. De VVD won een zetel en kwam op vier, D66 kreeg ook een zetel. GroenLinks en Gemeentebelangen bleven beide gelijk. GroenLinks met drie zetels en Gemeentebelangen met twee. De PvdA gaat van 3 naar twee zetels terug en het CDA van 2 naar 1 zetel”.

Er waren een aantal hertellingen nodig. Wat klopte er niet dat hertellingen nodig waren? Möhlmann: “Simpel. Op een van de lijsten kwam twee keer dezelfde naam voor. Dat leverde een dubbeltelling op waardoor er twaalf stemmen te veel waren geteld. Je merkt dat niet als je niet tot op kandidaatsniveau gaat controleren. Dat hebben wij dus moeten doen om het probleem vast te stellen en op te lossen.”

Voorkeurstemmen zijn er ook uitgebracht, maar niet genoeg om andere kandidaten te passeren op de verschillende kieslijsten van de politieke partijen. Dus zo komen de beoogde kandidaten op grond van de volgorde van de eigen lijsten in de nieuwe raad.

Er zijn twee bezwaarschriften in gediend, vertelt de burgemeester van Oostzaan. Eén bij een stembureau waar iemand bezwaar maakte tegen de legitimatieplicht. Maar deze kiezer heeft wel zijn stem uitgebracht, dus maakte dat voor de einduitslag geen verschil.  “Het andere bezwaarschrift had te maken met de bereikbaarheid van De Lishof. De toegankelijkheid heeft geleden onder het feit dat de hoofdingang afgesloten was. Een van de partijen hier aanleiding in gezien om een bezwaarschrift in te dienen. Dat is echter weer ingetrokken toen bekend werd dat het stembureau zelf heeft geconstateerd dat het niet nodig was om een aantekening te maken op het procesverbaal. Het probleem is vrij snel verholpen en het heeft waarschijnlijk geen invloed gehad op de opkomst op dit bureau. Die lag vrijwel op het niveau van vier jaar geleden”, aldus Paul Möhlmann.

Aanstaande maandag wordt afscheid genomen van de oude gemeenteraad. Op 11 maart wordt de nieuwe gemeenteraad van Oostzaan geïnstalleerd.

Collegevorming

De VVD is vrijdagmiddag rond 16.00 uur gestart met de consultatierondes met de verschillende partijen. Dit allemaal in verband met de vorming van de nieuwe coalitie. “Dat is dit keer wel wat ingewikkelder dan vier jaar geleden”, zegt burgemeester Paul Möhlmann. “Er zijn nu meerdere mogelijkheden voor coalitievorming ontstaan. We moeten natuurlijk even afwachten wat er uitkomt.”

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief