Archive for February, 2010

Woonzorg Nederland heeft in een gesprek met wethouder Taams (PvdA, volkshuisvesting) te kennen gegeven dat binnenkort een verzoek aan de gemeente zal worden gedaan ruim 20 sociale huurwoningen te mogen bouwen. Het gaat om fase 2 van de nieuwbouwplannen voor De Lishof. De PvdA is zeer ingenomen met dit resultaat van de gesprekken tussen de wethouder en Gert Beerda van Woonzorg. Hierdoor wordt de sloop van de 16 oude aanleunwoningen ruimschoots gecompenseerd.

In eerdere voorstellen werd gedacht aan de bouw van koopappartementen in verband met de exploitatiekosten van het totale project. De Raad en het College van Oostzaan hadden daar echter grote moeite mee vanwege de sloop van de oude, betaalbare aanleunwoningen. Woonzorg toonde begrip voor het Oostzaanse standpunt en zal naar verwachting binnenkort komen met een plan voor ruim 20 huurwoningen die geschikt zijn om als zorgwoning te benutten.

Volgens onderzoek moeten in Oostzaan de komende jaren minstens 50 zorgwoningen worden gebouwd om aan de lokale vraag te kunnen voldoen. Zorgwoningen zijn aangepaste woningen voor mensen die met extra zorg zelfstandig kunnen blijven wonen. Naast het plan voor de Lishof wil de PvdA ook zorgwoningen realiseren op de plek van de huidige Gemeentewerf en van de Kerkbuurtschool.

Om tot het gewenste resultaat te komen heeft wethouder Taams ook voorgesteld om op de locatie van de oude bibliotheek zorgwoningen te bouwen. De haalbaarheid daarvan wordt belemmerd door de ruimtelijke beperkingen die een meerderheid van VVD, CDA en GroenLinks in het bestemmingsplan heeft vastgelegd. De maximale bouwhoogte mag 9 meter zijn terwijl een extern stedenbouwkundig advies heeft aangetoond dat op die plek ook op verantwoorde wijze een wat hoger gebouw kan worden ingepast. PvdA en Gemeentebelangen vonden dat in het belang van de volkshuisvesting ruimte voor zorgwoningen kan worden geboden, mits het ontwerp passend is. De PvdA zal opnieuw proberen op de plek van de oude bibliotheek voor betaalbare zorgwoningen te zorgen. De partij wil oudere zorgbehoevende Oostzaners niet in de kou laten staan.

Nog niet zo lang geleden vroeg iemand mij: ‘Waarom ga jij niet de politiek in?” Ik heb op die vraag met ‘neen’ geantwoord. Weet u waarom? Omdat als je in de politiek gaat je moet liegen tegen de kiezer en dat is wel het laatste wat ik wil. Ik wil best politiek bedrijven, maar dan op een open en eerlijke manier. Logisch toch, dan hoef je niet zoveel te onthouden. Zo in de zin van: “Goh, wat zei ik toen ook weer en loopt dat wel helemaal in de pas met wat ik gister beweerde?”  Overdrijf ik nu? Echt niet hoor, ik heb dit al van vele politici meegemaakt.

Alle partijen die in het dorp mee doen aan de verkiezingen hebben de mond vol over ‘eerlijkheid, betrouwbaarheid en vertrouwen’. Maar in mijn ogen jokken ze allemaal en is de eerlijkheid soms ver te zoeken.

Zo weet ik wel een paar dingen die alles te maken hebben met een gebrek aan eerlijkheid. Politici dit het lezen zullen meteen weten wat ik bedoel. Tenminste daar ga ik vanuit.

Laat ik eens een klein stukje historie uit het dorp nemen, dat doe ik graag. Neemt u van mijn aan dat ik veel weet uit het dorp. Toen ik nog op het Spoorpad nummer zes woonde (heet nu Stationstraat) hadden we daar een geweldig tochtig huis. Als het sneeuwde lag het zo op mijn bed, vooral als het stuifsneeuw was. Eigenlijk pure romantiek, zo beleefde je de winter ook een beetje binnen, niet dan?

Na enige tijd verhuisden we naar de Dr. Boomstraat 21 op het moment dat wij in die straat kwamen te wonen was er nog niet gestraat. Er was slechts een stukkie stoep. Er was verder nog niets gebouwd. De kiepwagens kwamen van de Kerkbuurt,  de Loeffstraat in, en zo de Dr. Boomstraat in, om achter ons huis hun vracht te dumpen. Ongeveer een meter of 20 achter huis ons was er toen nog weiland.

Nou mensen, ik heb daar ‘mooie dingen’ zien dumpen, alle kleuren van de regenboog. Ik heb daar wel eens een stukje over geschreven (red.: column Siem Meijn, www.zaanstreekactueel.com).  De tegels bij ons achter gaven licht. In die troep speelden wij als kinderen. Als ik daar ingespeeld had moest ik mijn handen wassen. Ik kreeg dat spul er bijna niet van af.  Ik heb ook gezien dat daar vaten werden gedumpt. Ik kan de plek zelfs nog aanwijzen als u interesse hebt.  Dat waren van die voorraad vaten met zo’n dikke band er om heen. Of zoals men het noemt ‘een krachtig vat’. Het mocht namelijk niet stuk gaan. Toen begreep ik het nog niet, maar nu des te beter. Als de kiepauto kwam lagen de vaten onder het spul wat gekiept werd. Dit gebeurde als er veel bagger lag zoals bij de sloot die daar toen was. Ik heb met mijn eigen ogen gezien dat er zeker 20 vaten zijn gedumpt. Het zullen er vast ook wel meer zijn.

Omdat ik nog jong was dacht ik dat dit zo hoorde. Ik dacht dat het ook zo hoorde dat de grond daar vele kleuren had. Kijk ik was zo’n 10 jaar en dan weet je niet beter. Als ik in bed lag werd ik ook wel eens wakker, en ging kijken door het slaapkamer raam wat er gebeurde. Dan waren daar mensen aan het werk om de vracht van een kiepauto direct vlak te strijken. Ik heb het echt zelf gezien en kreeg toen op mijn donder. Ik moest gaan slapen omdat ik de volgende dag weer naar school moest.

De volgende dag was de grond of hoe je het ook wil noemen dat daar werd gedumpt afgedekt met een laagje zand en daar weer een laag aarde overheen. Fraai hoor om deze rommel zo af te dekken. Waarom werden die vaten bij de sloot gedumpt? Daar heb ik maar één verklaring voor: ze zakten dan dieper de bagger in.

Jaren later heb ik me verdiept in deze materie. Ik heb zelfs nog een studie in milieutechiek gedaan. Ik weet nu helaas wel beter. Oh mijn god wat een narigheid ligt daar. Wat daar in de grond zit. Men heeft het er over gehad, maar er verder  niets aan gedaan. Alhoewel ik geloof dat er een bronbemaling is. Er is echter geen stukje grond weggehaald terwijl elders in ons land in verschillende steden hele wijken zijn ontgrond, waarna een schone grondlaag werd aangebracht. Wat ik me nu afvraag is of de mensen in Oostzaan wel weten wat er allemaal onder hun huizen in de grond zit.

Welke stoffen die rode, gele, blauwe en groene kleur veroorzaakten weet ik inmiddels. Alleen wat er in die vaten zat is mij onbekend. Ik weet in elk geval zeker dat ze nooit zijn weggehaald. Het zijn de zelfde vaten die op de foto bij dit stukje staan. Ik weet wel waar ze liggen. Heb men de dorpsgenoten burgers wel eerlijk geïnformeerd met wat er ligt.

Misschien een beetje relativerend voeg ik hier nog aan toe dat je om heel Oostzaan natuurlijk beter een damwandprofiel kunt slaan. Want wie had er vroeger geen sintels op zijn erf liggen?

Afijn, ik weet wel datde  heren vroeger wel donders goed wisten wat er aan de gang was. Ol betwijfel echter of ze ook van de risico’s afwisten. De bedrijven die deze troep kwamen dumpen wisten dat natuurlijk wel!. Nou, het spul kwam wel van bedrijven als Ketje, Philips Duphar, Hoogovens. Men wist toen ook al wat men daar deed. 

Zo kreeg ik te horen wat er achter de Kerkbuurtschool is gedumpt. Daar lag vroeger ook een geweldige sloot om wat rotzooi te dumpen. Dit ging volgens de bewoners die daar in de buurt wonen ook op zo’n sneaky manier. Hier kwamen ook de vrachtwagen als het donker was hun vrachtje afleveren. Tijdens het te vernieuwen riool daar is zelfs het werk stil gelegd. De grond was zwaar vervuild. Er is toen een beetje smerigheid weggegraven en er is een zandlaag overheen aangebracht. Ik ben hier niet bij geweest maar het is me wel zo verteld.  

Het probleem is echter dat de leeflaag op een stuk speciaal plastic kwam te liggen. Hop probleem opgelost. Even daarna werd een nieuw riool aangelegd. Dat werd op heipalen gefundeerd. Nou, u snapt het natuurlijk meteen: Die heipalen gingen dwars door het plastic heen. Welk nu heeft die folie dan nog? Ik weet het niet hoor! Je had dan net zo goed die troep er ook wel kunnen laten liggen.

Kijk beste mensen,  ik weet dit allemaal. Als ik nu politiek had moeten bedrijven had ik  voor me moeten houden dat er onder uw woning een hoop narigheid ligt. Dat kan ik niet. Want als ik met u praat moet ik u recht in de ogen kunnen kijken. En als ik dan een fout heb gemaakt moet ik dat ook tegen u kunnen zeggen. Dit is nu iets wat ik mis in het dorp.

Dit verhaal hiervoor is niet nieuw. Ik heb dat al eens verteld op Radio9. Veel mensen hebben dat toen gehoord. Vreemd genoeg is er nooit iemand geweest die aan mij heeft gevraagd: “Kun je nu eens precies aangeven waar die troep ligt?” Liever wordt een duur bedrijf ingeschakeld om de mensen rustig te houden. Zo in de trant van ‘we doen er alles aan…’   Intussen gebeurt er niks.

Siem Meijn.

calimero

Lokale partijen worden door het Rijk achtergesteld. In tegenstelling tot landelijke politieke partijen krijgen ze geen geld op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen.

Om deze reden dagvaardt de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) het Rijk. De VPPG is de belangenvereniging voor lokale partijen. Volgens de vereniging voeren lokale partijen hun campagnes uit eigen middelen, terwijl de afdelingen van landelijke partijen geld uit Den Haag krijgen.

Rechter
‘De ongelijke kansen op lokaal niveau worden hierdoor verscherpt’, aldus de VPPG zondag. De belangenvereniging strijdt al jaren voor gelijke behandeling, maar krijgt volgens voorzitter Fons Zinken geen voet aan de grond. ‘Daarom rest ons nu slechts een gang naar de rechter.’

Studie
Een studie van de Maastrichtse professor Twan Tak vormt de basis voor de procedure. Tak concludeert dat de subsidieregeling in strijd is met een aantal grondrechten. Een calimero-gevoel is de lokale partijen niet vreemd. Al jaren is de overvleugeling van landelijke thema’s over de lokale politiek een doorn in het oog van de lokalen.

Val kabinet
Als klap op de vuurpijl viel het kabinet afgelopen weekend, anderhalve week voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Waren de lokalen al in geen lijsttrekkersdebat vertegenwoordigd – ‘Schandalig’, vindt Zinken – sinds zaterdag gaat de publieke discussie alleen nog over de val van het kabinet en wie daar de schuld van draagt.

Optimistisch
Secretaris Hans van Agteren is optimistischer. Als lijsttrekker van Burgerbelangen in Enschede stond hij zaterdag de hele dag campagne te voeren op de markt in zijn stad. ‘De mensen zijn het gekrakeel aan het Binnenhof zat. Als lokale partij krijgen wij juist nu veel steun.’

Lokaal
De VPPG vertegenwoordigt ongeveer 200 lokale politieke partijen in Nederland. Het gaat om partijen die actief zijn in een gemeente en geen afdeling zijn van een landelijke partij. De partijen staan zich er op voor als geen andere partij de lokale belangen van hun gemeente te behartigen.

Bron artikel: www.gemeente.nu

Peter Visser van Gemeentebelangen Oostzaan baalt van de val kabinet. Het vertrouwen wat de afgelopen periode enigszins is opgebouwd verdwijnt in 2 weken bij de kiezer. De uitstraling die de regering en 2e kamer aan de politiek hebben gegeven is ronduit beschamend. Een dramatisch debat, de val van het kabinet en vingerwijzingen over en weer geven een compleet verkeerd beeld. Maar ook verkiezingsretoriek is aan de orde van de dag in Den Haag. De kiezers weten niet meer waar ze aan toe zijn en dat doet geen goed aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart.

Ook alle aandacht gaat uit naar de perikelen in de regeringstad Den Haag. Het gaat bij ons over lokale zaken zoals de moeilijke financiële tijden die er aankomen, hoe gaan we om met het subsidiebeleid voor verenigingen en instellingen, maar ook hoe kunnen we bewerkstelligen dat de inwoners zich nog veiliger gaan voelen in hun leefomgeving. Het geeft wel aan dat het bij ons als lokale partij gewoon goed zit. Gemeentebelangen Oostzaan is niet gebonden aan een landelijk partijprogramma. Onze partij handelt vanuit een plaatselijk belang en uitsluitend voor Oostzaan.

Vanaf de allereerste keer dat Gemeentebelangen meedeed aan de verkiezingen in onze mooie gemeenschap, heeft zij een grote rol gespeeld in het politieke bestuur in ons dorp. Gemeentebelangen heeft bewezen uitstekend oppositie te kunnen voeren, maar ook bestuursverantwoordelijkheid te kunnen dragen. Met andere woorden Gemeentebelangen gewoon goed.


Tijdens de politieke avond van de VVD op woensdag 17 februari jl. heeft VVD Tweede Kamerlid Fred Teeven Oostzaan de steun van de landelijke VVD toegezegd bij het oplossen van de Hoogspanningsproblematiek!

Minstens 37 huizen staan in Oostzaan in de risico zone. Straling is bij deze huizen zodanig dat op die plekken nieuwbouw verboden zou zijn.

Demissionair Minister van der Hoeven noemde Oostzaan bij haar bezoek in maart 2009 haar zorgenkindje. Voor dat zorgenkindje heeft zij nog steeds geen oplossing gevonden.

Teeven noemde het schandelijk dat er nog steeds niets gebeurd is. Hij zegde de aanwezigen een Hoorzitting in de Tweede Kamer toe over dit onderwerp en beloofde bij deelname aan de volgende regering (en hoe snel is dat nu actueel?) een oplossing te bieden aan de bewoners.

Deze oplossing moet gevonden worden in hetzij de omlegging van het tracé langs het Noordzeekanaal, hetzij door de kabels ondergronds te leggen, hetzij door tot uitkoop over te gaan.

De VVD in Oostzaan heeft als speerpunt voor de gemeenteraadsverkiezingen opgenomen blijvende steun te bieden aan de problematiek van de Hoogspanningsmasten.

De bovenstaande toezeggingen zijn niet alleen een steun in de rug voor het comite380kV, maar ook voor de plaatselijke politiek.

Lijsttrekker en fractievoorzitter Tine Schaafsma is heel blij met deze steun en zal het lijntje met Den Haag onder spanning houden!

Over zijn bezoek aan Oostzaan schrijft Teeven het volgende bericht op zijn website:

Oostzaan op de banken

Door: Fred Teeven
In de avond ben ik in een van de kleinste gemeenten van Nederland, Oostzaan onder de rook van Amsterdam en Zaanstad.
Deze plaats heeft 9000 (!) inwoners en is een sterk VVD-bolwerk. Het was te merken ook. Meer dan 100 personen hadden de moeite genomen om met de lokale lijsttrekker Tine Schaafsma en ondergetekende in discussie te gaan over veiligheid en hoogspanningskabels die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.
Een groot aantal huizen in Oostzaan staan recht onder die kabels en dat levert aanzienlijke risico’s op voor de volksgezondheid. Minister van der Hoeven van het CDA reageert, zoals altijd, laks en langzaam, en dat betekent dat inwoners van Oostzaan slecht worden geïnformeerd door de overheid.
De VVD wil daar verandering inbrengen en in ieder geval een hoorzitting in de Kamer organiseren over dit onderwerp.


Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen staat Marja van der Pol op nummer één bij GroenLinks Oostzaan. Wat zijn nu haar drijfveren? Waarom bedrijft ze nu al jaren met zoveel passie politiek in Oostzaan? Wij zijn het haar gaan vragen:

Marja, hoe zou jij politiek bedrijven in Oostzaan beschrijven?

“Politiek gaat om werken, politiek gaat niet om het houden van loze praatjes. Politiek is aanwezig zijn in het dorp en je niet opsluiten op het gemeentehuis. Je moet met beide benen in de Oostzaanse samenleving staan, luisteren naar wat mensen zeggen. Luisteren is niet klakkeloos alles overnemen, maar laten zien waar je voor staat. Mensen kunnen altijd alles aan mij vragen, ik zal naar ze luisteren en samen kijken we hoe we problemen kunnen oplossen. Maar altijd doe ik dit vanuit mijn groene en linkse overtuiging.

Politiek gaat voor mij ook om doen waar je voor staat. Als je zegt groen te zijn dan werk je ook mee in het Oostzanerveld. Dan steek je de handen uit de mouwen. Ik hou er niet van om in de politiek het ene te zeggen en daarbuiten iets anders te doen. Je moet gewoon eerlijk zijn. Als je politiek gezien regels wilt handhaven dan kan je het niet maken om dat privé niet te doen. Dan geef je geen goed voorbeeld.”

Ok, dat zijn de je persoonlijke motieven. Hoe vind je die terug in GroenLinks Oostzaan?

“GroenLinks probeert dit ook in haar werk telkens te doen. Wij zitten niet op het gemeentehuis maar zijn te vinden in het dorp, langs de weg en langs de lijn. Ook zijn we altijd bezig om uit te leggen wat we doen. We geven al meer dan 14 jaar onze eigen ‘linkerkrant’ uit. Geen enkele andere partij kan dit zeggen, we steken er veel tijd, energie en geld in. En we doen dit graag.”

Wat wil je de komende vier jaar voor de Oostzaners bereiken?

“De komende vier jaar zullen jaren worden waarin de gemeente met flinke bezuinigingen te maken krijgt. Wij hebben de laatste jaren met onze wethouder van financiën Rob Monen Oostzaan financieel op orde gemaakt. We kunnen dus tegen een stootje, maar die bezuinigingen zullen we zo doorvoeren dat de meest kwetsbare mensen er zo min mogelijk last van zullen krijgen.

Daarnaast blijven we doorvechten voor een leefbaar dorp. Op dit moment hebben we al te maken met de overlast van overvliegende vliegtuigen, van de fijnstof van de Coentunnelweg, van de hoogspanningsmasten. Dat alles bij elkaar opgeteld is veel voor een dorp. Ik wil dat Oostzaan een gezond leefklimaat heeft. Oostzaan moet gezond, groen en sociaal blijven. Dus voor ons betekent dat handen af van het Oostzanerveld en handen af van de verengingen.

Wij gaan geen grote verhalen vertellen, wij gaan voor een haalbare en betaalbare oplossingen.”

En hoe wil je dit alles dan gaan doen?

“Nou gewoon, door keihard te werken. Hard werken zoals GroenLinks dat altijd heeft gedaan.”


Raadsverkiezingen staan onder druk van Haagse mores. Lokale politieke partijen klagen steen en been over al die Tweede Kamerleden die een rol krijgen in de raadscampagnes van de afdelingen van hun partijen. Doen de dames en heren het goed in het Haagse dan trekken ze hun lokale afdelingen mee omhoog. ‘Oneerlijke concurrentie’ zeggen lokalo’s die niet even een Haagse coryfee naar hier kunnen halen. ‘Het gaat niet meer over lokale politiek”, is het andere argument. Er zit wat in. Nu het kabinet is gestruikeld over Uruzgan zal het de laatste dagen voor de verkiezingen mogelijk alleen nog maar over dit fenomeen gaan en vooral ook over hoe het zo gekomen is. ‘Tis allemaal de schuld van het CDA, van die Verhagen!”, zegt de een. “Die Bos liegt de boel aan elkaar”, zegt iemand die tegenwoordig voor TROTS gaat (en waarschijnlijk ook trots is op de normen- en waardenoverschrijdende toon die ze koos in het kamerdebat dat aan de val voorafging).
De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is namelijk vandaag begonnen. Die win je niet met lokale politiek. Het maakt dus niet zoveel meer uit wat je doet of zegt in die lokale campagnes. Stop er maar mee en ga lekker wandelen langs de Noord-Hollandse kust, of kijken hoe laag het IJsselmeer staat, ga Schotse Hooglanders vangen in het Vijfhoekpark nu het nog kan, of een biertje drinken op een overdekt of CO2-neutraal verwarmd Dam-terras.
Misschien, heel misschien is het ook nog mogelijk, hoewel beslist ondenkbaar, dat de kiezer denkt “barst daar nou eens even lekker daar in Den Haag. Ik stem ROSA! En ik ZOG! Nou doe toch maar Democratisch Zaanstad! Tuurlijk stem ik niet op die IJsbaanman, poeh in het voorjaar…haha ben je mal?! Ehm.. ik heb er eens over nagedacht, maar die jonge vent van GroenLinks met die ballonnen van de week, die mag ook wel. Da’s een toffe peer, gaf mijn dochtertje van drie een ballon, liet er een schieten die zo maar over de Zienagoog heliumde, en ja mijn zoontje van 1 jaar mocht ook een groene. Waar hij verder mee bezig was weet ik niet, is dat belangrijk?”
Het wordt helemaal niets met die raadsverkiezingen, zwaar verkloot door de val van het kabinet. Met de wetenschap dat volgens een recent onderzoek ook nog eens de opkomst voor de raadsverkiezingen historisch laag zal uitvallen (onder de 50 procent) is misschien de enige juiste conclusie: ‘politiek,… we hebben er geen zin meer in; we zijn er klaar mee!” Over vier jaar is de chaos naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid helemaal niet meer te overzien. Dank u Den Haag.

(Jeroen Cohen is boos!)
Overname artikel Beeld van een Stad

Gemeentebelangen is een lokale politieke partij en heeft in de loop van de afgelopen decennia een plek veroverd in onze gemeenschap. Gemeentebelangen Oostzaan is niet gebonden aan een landelijk partijprogramma. Onze partij handelt vanuit een plaatselijk belang en uitsluitend voor Oostzaan.

Vanaf de allereerste keer dat Gemeentebelangen meedeed aan de verkiezingen in onze mooie gemeenschap, heeft zij een grote rol gespeeld in het  politieke bestuur in ons dorp. Gemeentebelangen heeft bewezen uitstekend oppositie te kunnen voeren, maar ook bestuursverantwoordelijkheid te kunnen dragen. Met andere woorden Gemeentebelangen: gewoon goed.

Onze speerpunten voor de komende periode:

* Subsidie en accommodatie beleid voor verenigingen en stichtingen

* Bouw van betaalbare woningen voor starters, jonge doorstromende gezinnen en ouderen hebben hoge prioriteit

*Een financieel beleid dat past bij Oostzaan met heldere en transparante besluitvorming in deze moeilijke tijden

* Het maken van een compacte en strakke planning, om tot voltooiing van het centrumplan te komen

* Eventueel vrij komende woningbouw locaties moeten zo optimaal mogelijk benut worden

* Een adequate dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen

* Het aantrekken van een BOA voor ondersteuning van politietaken

 *Het landelijke karakter moet behouden blijven, stimulering en ondersteuning van het boerenbedrijf is van levensbelang

 * Zelfstandig Oostzaan, geen bestuurlijke fusie met andere gemeente(s)

Uw mening telt gewoon mee. Niet alleen vanuit democratisch oogpunt, maar ook omdat u als inwoner van onze mooie gemeente, diegene bent voor wie wij het allemaal graag willen doen.

Gemeentebelangen wordt gevormd door de volgende betrokken inwoners van Oostzaan;

1. Peter Visser

2. Mary Zondervan

3. Klaas Buis 

4. Eric Bloem

5. Anke Keijzer

6. Jaco Buis 

7. Jolanda Boeijen

8. Joop Flens 

9. Klaas Taams

Gemeentebelangen op Hyyes  

Gemeentebelangen Oostzaan heeft een eigen hyves pagina geopend. Kijk op stemlijst4.hyves.nl.  Alle informatie over de verkiezingen en onze partij zijn daar te vinden.

 

“Met Gemeentebelangen blijft u de baas” Lijst 4            

De Oostzaanse PvdA fractie ergert zich – net als vele inwoners – aan de graffiti

en andere bekladdingen in het dorp op gebouwen, informatieborden, verkeersborden, kabelhuisjes, etc.

Het is ontsierend en verloederend en past beslist niet bij een veilige woonomgeving, die iedere partij hoog in het vaandel heeft.

In de laatste raadsvergadering op 15 februari jl. heeft de PvdA-fractie haar zorg over deze verloedering van het dorp uitgesproken en er bij burgemeester en wethouders in een – unaniem aangenomen – motie op aangedrongen om beleid te ontwikkelen voor het schoonmaken van de bekladdingen.

Veel gemeenten in het land hebben al een zogenaamd graffitibeleid, waarin zaken als preventie, voorlichting en verwijdering – ook op niet-gemeentelijke eigendommen – is geregeld. Die kunnen als voorbeeld dienen. De PvdA hoopt dat er in Oostzaan snel actie wordt genomen, opdat bepaalde plekken er niet meer zo armoedig uitzien en verdere verloedering wordt tegengegaan.

Markt en GroenLinks zijn niet twee woorden die vaak samenvallen. GroenLinks is vaak niet voor marktwerking. GroenLinks Oostzaan is echter een groot pleitbezorger voor meer markt. Meer markt op de vrijdagochtend in het centrum van Oostzaan dan welteverstaan.

Het centrum van Oostzaan begint steeds levendiger te worden, de restaurantjes, de kroegjes en het theater zijn een groot succes. GroenLinks Oostzaan is altijd voorstander geweest van een levendig centrum en heeft dan ook aan de wieg gestaan van het huidige centrum. Het centrum is nog niet af, nog lang niet. Het terrein aan de oude Kerkbuurtschool moet nog aangepakt worden en de bestrating moet ook worden opgeknapt.

Markt

Daarnaast vindt GroenLinks Oostzaan dat er een groter aanbod moet komen van kraampjes op de vrijdagochtend markt. “Een snoepkraam, een visboer en een bloemenstal zouden een mooie aanvulling zijn op de huidige markt” aldus Marja van der Pol “maar ook een kraampje waar je knopen en naaispulletjes kunt halen. Met een markt met zo’n aanbod kun je dan bijna alles in het dorp kopen.”

In de komende raadsperiode zal GroenLinks zich keihard inzetten om het centrum steeds mooier te maken en ervoor te zorgen dat er een uitgebreidere markt komt op vrijdagochtend in Oostzaan.

Fotobron: Steve Smit

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief