Archive for January, 2010

schone-lucht-gloz-2

Zorgen om schone lucht

Oostzaan – GroenLinks Oostzaan is haar verkiezingscampagne gestart met een actie waarin aandacht wordt gevraagd voor de fijnstofproblematiek. Er bestaat grote ongerustheid over de vraag wat de Tweede Coentunnel met de gezondheid van de omwonenden gaat doen. Die ongerustheid lijkt terecht, omdat Oostzaan in de top 3 staat met het meeste fijnstof. Fijnstof wordt uitgestoten door het verkeer. Het zijn hele kleine (roet)deeltjes die ingeademd worden. Op den duur kan iemand problemen krijgen met ademhalen.
GroenLinks Oostzaan vindt dat adequate maatregelen getroffen moeten worden om het probleem aan te pakken.

“Er zijn hele simpele maatregelen en daar pleiten we al jaren voor”, zegt GroenLinks lijsttrekker Marja van der Pol-Gase. “Een van die dingen is bijvoorbeeld de aanleg van een filter in de afzuiginstallatie van de Coentunnel.” Ze noemt het waanzin dat zoiets nog niet is gebeurd. Vooral omdat het ook niet zo duur is.
“Een ander voorbeeld is het plaatsen van luchtschermen. Dat zijn schermen die zowel geluid als fijnstof absorberen. Hierdoor verbetert de situatie heel veel. Dan is er nog de mogelijkheid om een 80 km-traject in te voeren. Ook dat geeft een veel schonere lucht.” Volgens Van der Pol stuk voor stuk simpele maatregelen die door Rijkswaterstaat snel en eenvoudig zijn uit te voeren. Ze vindt het tegen die achtergrond wel vreemd dat Rijkswaterstaat er nog altijd niet aan wil. Dus waarschijnlijk is er nog een lange adem nodig om het uiteindelijk toch voor elkaar te krijgen. Marja van der Pol-Gase: “Wij hebben een hele lange adem, dat is in het verleden ook al gebleken. Wij houden gewoon vol.”

Top drie
“Oostzaan staat op de derde plaats in Nederland qua fijnstofvervuiling. Je ziet het niet of voelt het niet, maar het is er natuurlijk wel. En natuurlijk is dat niet zo vreemd. Vliegtuigen vliegen over ons hoofd. We hebben de Achtersluispolder, het Westelijk Havengebied en dan ook nog eens een verbreding van de Coentunnel.”
Het levert extra fijnstof op en dat is een flinke aanslag op de volksgezondheid stelt de lijsttrekker van GroenLinks Oostzaan. “Het heeft ernstige gevolgen voor de longcapaciteit vooral bij kinderen”, vult GL-fractievoorzitter Arjen Ronner aan. “Er is berekend dat die capaciteit met 5 procent per jaar verminderd”, stelt hij. Dat zou betekenen dat een kind tot aan zijn twintigste levensjaar, als de problemen niet worden bestreden, nauwelijks nog longcapaciteit over heeft. Ronner schrikt zichtbaar van zijn eigen conclusie en zet snel z’n mondkapje weer op.

GroenLinks Oostzaan en GroenLinks Zaanstad trekken wat de fijnstofproblematiek betreft gezamenlijk op. “In Poelenburg hebben ze met fijnstof dezelfde problemen”, stelt Marja van der Pol-Gase. “Lokale samenwerking is natuurlijk super belangrijk. De komst van de Tweede Coen staat los daarvan. De gevolgen ervan kun je gezamenlijk beperken!”
De samenwerking met de provincie is ook cruciaal. Daarom was ook Klaas Breunissen, statenlid voor GroenLinks, aanwezig bij de actie in Oostzaan. “Het gaat natuurlijk om de gezondheid van de Noord-Hollanders. Wij als provincie voelen ons daar dan ook zeer bij betrokken”, zegt Breunissen. Hij wijst erop dat de provincie een programma heeft om de luchtkwaliteit te verbeteren. “Maar daar kan wat ons betreft wel wat meer ambitie achter zitten. Dat is niet altijd makkelijk omdat je het probleem bij de bron moet aanpakken.” En dat is het autoverkeer. Volgens Breunissen moet je daarom willen maatregelen echt zoden aan de dijk zetten het autoverkeer verminderen en de snelheden omlaag brengen. Hij stelt dat het niet makkelijk is om dat politiek te realiseren al vindt hij het wel uitstekend dat Oostzaan en Zaanstad er bij het Rijk op aandringen dat de normen worden nageleefd.
GroenLinks heeft een brief gestuurd aan de ministers Cramer (Milieu), Eurlings (Verkeer) en Klink (Volksgezondheid),waarin aangedrongen wordt op maatregelen. Betaalbare voorstellen ter verbetering van het tracé. Op de website van GroenLinks Oostzaan is de brief te lezen. Op die brief is nog geen antwoord gegeven. Daarom roept GroenLinks Oostzaan inwoners op zelf een brief aan Rijkswaterstaat te sturen. Een voorbeeldbrief is opgenomen.

INFO
www.groenlinksoostzaan.nl

Kijk voor meer foto’s op: GroenLinks Oostzaan maakt zich grote zorgen om fijnstof

het-twiske
Op 26 januari 2008 stuurde oud-Oostzaner Dirk van Berge het gemeentebestuur van Oostzaan een brief waarin hij suggesties deed om de toekomst van het Recreatiegebied ‘t Twiske veilig te stellen. Op 19 januari jongstleden was Dirk van Berge te gast in Oostzaans Accent, een programma over cultureel erfgoed dat wekelijks door Radio9 wordt uitgezonden. In het programma stelde Van Berge dat hij nooit antwoord heeft gehad op zijn voorstellen. Dat bevreemd hem zeer, omdat zijn plannen financieel goed onderbouwd zijn en volgens hem juist van groot belang kunnen zijn voor de toekomst van het recreatiegebied. Juist omdat er een flink tekort bestaat op de exploitatie van ‘t Twiske.

Het wordt misschien wel tijd voor een antwoord, aangezien de gemeente Oostzaan er inmiddels een jaar op heeft kunnen broeden. Misschien, zo suggereerde Van Berge, is de brief zoekgeraakt. Dat zou natuurlijk erg jammer zijn. Daarom heeft de redactie van Beeld van een Dorp hem gekregen met het verzoek hem als open brief te publiceren.

Open Brief van Dirk van Berge:

Geachte lezer(es),

Als we goed zijn ingelicht, is het tekort aanzienlijk hoger dan de vermelde € 300.000,- met enige uitloop naar € 450.000. Er zal veel moeten gebeuren om dit bedrag terug te laten lopen, want op welk bedrag komen we anders uit? Daarom geven we de volgende suggesties in overweging. Laten we beginnen met de Jachthaven en het Paviljoen. Welke verplichtingen lopen hier? Geen reorganisaties aangaan, alvorens er na bezichtiging een weloverwogen plan is gemaakt. Er kan gedacht worden aan een restaurant en conferentiezaal. Je kunt het laten opnemen in de toeristische route van de touringcarondernemers (Bakker, Hooyberg, Hellingman). Je kunt in de jachthaven starten met georganiseerde (electrische) rondvaarttochten, met een picknick naar een eilandje, een natuur/vogeltocht en dergelijke. Alles in een vriendelijke sfeer, wat ook door de bebouwing moet worden uitgestraald. Warm en kleurrijk, “Zaans” aandoend. Tevens moet alles er goed verzorgd uitzien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schone steigers. Het personeel zorgt er voor dat je je welkom voelt zowel in het restaurant als in de jachthaven.

Vrienden van ‘t Twiske

Het werven van donateurs voor “Vrienden van ‘t Twiske”. Het beheer kan in de vorm van een stichting. indien nodig willen wij de notariskosten dragen voor de oprichting van een stichting. Het valt te overwegen om in de donateursprijs een tegemoetkoming in de parkeerkosten op te nemen. Eventueel zou je donateurs ook een parkeerjaarkaart met korting kunnen aanbieden.

De zorgboerderij/kinderboerderij

De zorgboerderij zou op een ouderwetse manier moeten worden ingericht, met aandacht voor de allang vergeten tijd. Bijvoorbeeld een op ouderwetse wijze gebouwde eenden- of kippenbedrijfje meet ruime uitloop. De eieren hiervan zijn te verkopen als vrije natuur-scharreleieren. Zorg ervoor dat er oud brood of voer in een zakje te koop wordt aangeboden. De bezoekers kunnen dit dan aan de dieren voeren. De verzorging van de dieren onder deskundige leiding kan door mensen met een verstandelijke beperking gebeuren.

Mogelijk valt te overwegen om dieren aan te schaffen in het voorjaar, deze te laten grazen en ze grotendeels voor de winter weer te verkopen. Wij denken hier aan ‘uitgemolken’ koeien welke anders in de worst verdwijnen en nu na een rustige oude dag (zomer) als vleesdieren kunnen worden verkocht. Afgezien van de noodzakelijke commercie dienen we ook het dierenwelzijn. Ook een gedeeltelijke geitenboerderij zou overwogen kunnen worden en ook de zogenaamde ‘huifkartocht’ zou weer in ere hersteld kunnen worden. Op die manier kunnen de tekorten die de boerderij veroorzaakt worden aangepakt.

Viskwekerij

Het valt te overwegen een watergedeelte (sloten) met netten af te sluiten, zodagt ze gebruikt kunnen worden als natuur-viskwekerij voor bijvoorbeeld snoekbaars. Dit geeft geen verstoring van het landschap, is natuurvriendelijk en geeft rendement en daar gaat het om. Het begrotingstekort moet worden teruggedrongen en wel zoveel mogelijk zonder ingrijpende verstoring.

Bezoekers

Om bezoekers aan te trekken kan worden gedacht aan een tegemoetkoming in de parkeerkosten. Bijvoorbeeld als je een kop koffie gaat drinken in het restaurant krijg je € 1.- retour voor het parkeren, of wanneer je meegaat met de huifkartocht, ook € 1.- retour.

Zeilwedstrijden

Vroeger werden er in ‘t Twiske zeilwedstrijden gehouden vanuit de Starttoren. Ook op de Kerkebreek was dit het geval. Deze Starttoren is in 1944 via het haksel (verpulverd) verdwenen. Er zou eens geinformeerd kunnen worden of de zeilwedstrijden in ‘t Twiske te realiseren zijn. hierdoor zouden ook de ligplaatsen wat meer in gebruik kunnen worden. Met enige bootverkoopactiviteiten bijvoorbeeld (bijvoorbeeld in Roemenie een paar Roemeense sloepen en zeilboten bouwen). Natuurbehoudende activiteiten daar gaat het om. Of de activiteiten in de buurt van het zwembad gehouden kunnen worden valt te bezien.

Vissen

De visserij in de polder kan veranderd en/of verbeterd worden. Vroeger was het oostelijk deel van ‘t Twiske voor de beroepsvissers uit Den Ilp. Het resterende voor de beroepsvissers uit Oostzaan. Nu schijnt er één visser te zijn in Den Ilp. Welke mogelijke oplossingen zijn hier te vinden, waardoor uit de visserij rendement is te behalen? Hoe is de visstand? Wie geeft de hengelaars een vergunning?

En zo liggen er nog meer suggesties in onze gedachten. Laten we niet teveel dingen tegelijk naar voren brengen, waardoor we door de bomebn het bos niet meer zien. Voor alle suggesties of andere activiteiten geldt een wel overwogen beslissing waarbij cultuur en natuur met elkaar zijn te verenigen. Waarbij in het achterhoofd gehouden moeet worden dat de omgeving ook gebruik moet kunnen maken van de voorzieningen (bijvoorbeeld een basisschool).

Mogelijk is er voor de vermelde suggesties een subsidie te verkrijgen in Den Haag of bij de EG in Brussel. Het is bekend dat hier veel geld ligt te wachten op exploitatie. Waarom dan niet voor onze zinnige zaak?

D/G van Berge

pvda-logo

Gezamenlijke start verkiezingscampagne

Streek – De Zaanse afdelingen van de Partij van de Arbeid starten 6 februari gezamenlijk met hun verkiezingscampagne voor de gemeenteraad. De hele zaterdag maakt een rode PvdA-dubbeldekker een bustour door Oostzaan, Wormerland en Zaanstad.

De lijsttrekkers Eelco Taams (Oostzaan), Arthur van Haarlem (Wormerland) en Jeroen Olthof (Zaanstad) zullen op drukke plekken in de regio de belangrijkste punten uit hun verkiezingsprogramma’s presenteren. Andere kandidaten op de kieslijsten zullen rode rozen uitdelen aan het publiek en zullen als de voorbijganger dat wenst in discussie gaan over zaken die in de verschillende gemeenten spelen.

Na de gezamenlijke start pakken de Zaanse PvdA-afdelingen hun campagne op in hun eigen gemeenten. De kandidatenlijsten zijn te vinden op de volgende websites:
PvdA-Oostzaan
PvdA-Wormerland
PvdA-Zaanstad De tour start om 10.00 uur in Oostzaan op het Kerkplein aldaar en gaat verder alsvolgt: 11.30 uur – Vertrek naar Zaandam
12.00 uur – Aankomst bij de Gedempte Gracht
12.30 uur – Vertrek naar Wormerveer
13.15 uur – Aankomst bij Marktplein Wormerveer
14.30 uur – Vertrek naar winkelcentrum Dorpsstraat Wormer
15.00 uur – Aankomst in Wormer
16.00 uur – Einde Rode Bustour

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief