Archive for the ‘Nieuws’ Category

OOSTZAAN – Vandaag (woensdag 23 juli 2014) Dag van nationale rouwis een dag van nationale rouw vanwege de vliegtuigramp in Oekraïne. Veel Nederlanders zijn omgekomen en ook in de gemeente Oostzaan wordt daarbij stilgestaan.

De vlag hangt halfstok en de kerkklokken zullen luiden in de vijf minuten voordat het vliegtuig met stoffelijke overschotten van slachtoffers landt op vliegveld Eindhoven.

Verder wordt na landing van het vliegtuig een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers, de gemeente Oostzaan roept haar inwoners op daaraan mee te doen. Dit is naar verwachting rond 16.00 uur en wordt onder meer live op televisie uitgezonden.


OOSTZAAN- Een groep enthousiastelingen van Duikvereniging Down Under en stichting Hart voor het Twiske namen zondag 13 juli samen met Milieufederatie Noord-Holland een duik in de Haven van recreatiegebied het Twiske. Met de duik wilde men aandacht vragen voor het belang van schoon water.

Zwerfvuil is een doorn in het oog van mensen. Dat blijkt ook uit een enquête van de Milieufederatie en het Nationale Watersportonderzoek. Zwerfvuil bestaat voor een groot deel uit plastic. Door verwering en zonlicht valt het plastic in kleine stukjes uit elkaar, tot de deeltjes plastic zo klein worden dat allerhande waterleven ze in kan slikken. Dieren die in of van het water leven zien plastic afval en microplastics voor voedsel aan. Zo ontdekten onderzoekers dat watervlooien in het Gardameer de kleine korrels plastic opeten. Zo kan het plastic al vanaf de onderkant van de voedselketen invloed uitoefenen op het waterleven.

Plastic Soep
Het probleem van de Plastic Soep krijgt tot nu toe vooral de aandacht in relatie tot oceanen en zeeën, maar ook binnenwateren hebben met dit probleem te maken. De Milieufederatie vindt daarom dat dit probleem meer aandacht moet krijgen. Er moet vooral worden voorkomen dat plastic afval in het milieu belandt.
Het probleem lijkt in het Twiske nog niet zo groot te zijn. Het zwemwater is gelukkig schoon, stelt de stichting Hart voor Twiske. Maar dat moet wel zo blijven en mening die ze deelt met de Duikvereniging Down Under en de Milieufederatie. De organisaties vinden het belangrijk dat bezoekers van het recreatiegebied zich realiseren dat achtergelaten plastic afval in het water kan komen. Dat draagt bij aan de plastic soep. “Als iedereen zijn eigen troep opruimt houd je schoon zwemwater en krijg je geen plastic soep!”

Om deze boodschap kracht bij te zetten doken drie organisaties zondag 13 juli om klokslag 15 uur in het water vanaf de steiger in de Haven in het Twiske.

Opvolger gezocht voor burgemeester Möhlmann
HAARLEM – Er zijn maarliefst 37 personen die graag burgemeester Paul Möhlmann willen opvolgen. Twaalf vrouwen en 25 mannen. Commissaris van de Koning, Johan Remkes, heeft dat vandaag aan de Gemeenteraad van Oostzaan kenbaar gemaakt.

Van de kandidaten hebben 26 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 8 personen hebben een functie daarbuiten, de rest is zonder functie.
Interessant is ook de politieke achtergrond. Er zijn 8 Pvda-kandidaten, evenveel VVD-kandidaten, 7 personen hebben een CDA-achtergrond. Uit de hoek van GroenLinks en D66 hebben zich elk 3 personen kandidaat gesteld. Een kandidaat is lid van de ChristenUnie. Van zeven kandidaten is de politieke achtergrond onbekend of niet van toepassing.

Burgemeester Paul Möhlmann treedt per 1 oktober aanstaande af. De nieuwe burgemeester zal waarschijnlijk in december worden benoemd.


OOSTZAAN – Compaen komt het volgend seizoen uit in de landelijke Topdivisie. In de afgelopen competitie grepen de Zaanse volleyballers naast het kampioenschap, maar zij gaan toch op hoger niveau spelen.

De promotie dankt de herenploeg aan de terugtrekking van Haaglanden uit Voorburg, dat met een sponsor- en spelersprobleem kampt.

Voor Compaen betekent het spelen in de Topdivisie dat het team na acht jaar weer terugkeer in de een na hoogste klasse van Nederland. In het seizoen voor de vorming van de B-league – de huidige Topdivisie – moesten de Oostzaners zich noodgedwongen terugtrekken uit de eerste divisie. Compaen viel daarmee terug naar de derde divisie, waarin het tweede team uitkwam.

De promotie van Compaen betekent dat de dorpsploeg komend seizoen de strijd mag aangaan met US en Zaanstad, de grote buren uit Amsterdam en Zaandam. De competitie wordt daarmee gelijk ook een veredeld Noord-Hollands kampioenschap

Ondanks het nog ontbreken van een hoofdsponsor besloot het bestuur van Compaen toch in te gaan op het verzoek van de bond om de opengevallen plek in te nemen. De leden van de grootste jeugdafdeling uit de regio krijgen een belangrijke rol in de organisatie bij thuiswedstrijden.

Trainer-coach Sandor Rieuwers kan in de Topdivisie in ieder geval rekenen op dezelfde spelers als de afgelopen competitie. Om een optimale situatie te scheppen, hoopt hij de komende weken nog op verdere versterking van de selectie.


OOSTZAAN – Het smeedijzeren Wapen van Oostzaan is vanmiddag geheel gerenoveerd teruggeplaatst in het plantsoen aan de Dr. Keijzerstraat. Een paar maanden hiervoor was het beeld ineens spoorloos verdwenen. Dat was ook de lokale media niet ontgaan. Niets aan de hand! Het beeld dat al vanaf 1954 op deze plek staat, was in deerniswekkende staat. Dat was Peter Vet van de buitendienst opgevallen. Enkele omwonenden hadden er ook wat opmerkingen over geplaatst. Hoog tijd voor een opfrisbeurtje. Nou dat werd een grondige renovatie niet alleen van het beeld, maar ook van het plantsoen waar het in staat.

José Goddard van OVER-gemeenten kijkt trots toe hoe het beeld op zijn vernieuwde sokkel wordt gemonteerd. De kleuren zijn iets anders dan op het origineel. “Aangepast aan de moderne tijd. De kleuren zijn aangepast aan het logo. Het is nu een wapen a la 2014. De firma Horstman heeft het beeld opgekalefaterd en gecoat en de firma Onrust heeft de sokkel gerenoveerd. Peter (Vet) en ik hebben hem samen geschilderd”, vertelt Goddard.

Nu staat het beeld niet meer midden tussen de struiken, maar redelijk vrij en komt daardoor veel mooier tot zijn recht. Een mevrouw die aan de Dr. Boomstraat tegenover het beeld woont zwaait het raam open en roept Goddard. In haar hand een kalender met een foto van de oude situatie. Ze laat meteen weten dat het ook wel tijd werd en dat het beeld mooi is opgeknapt.
Nog even overleggen Peter Vet, Ed Hulsing (beide van de buitendienst) en José Goddard of het beeld wel schuin genoeg staat, zoals het bedoeld was. Dat is het geval.

Het Wapen van Oostzaan werd ooit ontworpen door gemeentearchitect Dirk Reinnersen door de smid Jan Rep gemaakt.

Foto’s
Dré Prijs van Beeld van een Dorp maakte een paar foto’s van de (terug)plaatsing van het beeld.


AUDIO
Gesprek met José Goddard:

José Goddard

Commissaris van de Koning, Johan Remkes

OOSTZAAN – Afgelopen donderdag (12 juni) bracht Johan Remkes, Commissaris van de Koning een bezoek aan de Raad van Oostzaan. Zijn bezoek had alles te maken met het profiel voor een nieuwe burgemeester.

De werkcommissie bestaande uit raadsleden van iedere politieke partij hebben een profiel gemaakt waarin staat aangegeven wat voor kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. Ook de inwoners hadden inspraak in de opmaak van het profiel. “Vooral makkelijk benaderbaar” sprong eruit. De wethouders en de gemeentesecretaris gaven advies over de voorliggende conceptprofielschets.

Advies Remkes geen formaliteit
De heer Remkes had het profiel bekeken en gaf advies. Dat lijkt een formaliteit, maar is het niet. De CvdK stelde een aantal vragen aan de raadsleden, die hout sneden. “Kunt u drie eigenschappen noemen van de nieuwe burgemeester, die kenmerkend zijn voor het gehele profiel? “Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat het profiel in feite aangeeft dat de burgemeester een duizendpoot moet zijn. Toch kwam een duidelijk antwoord.

  • De burgemeester moet een gezaghebbende coach zijn voor gemeenteraad, college en organisatie.
  • Hij/zij moet een netwerker zijn: Oostzaan op de kaart houden, promoten.
  • De burgemeester moet makkelijk benaderbaar zijn: een mensenmens.

“U geeft in uw profiel aan dat de burgemeester zich moet inzetten om de ambtelijke organisatie uit te breiden met meer gemeenten, maar de kans daarop is minimaal. Hoe kan de burgemeester de uitbreiding dan toch als opdracht krijgen?”
Het antwoord daarop is eenvoudig. Landsmeer en Waterland bij Overgemeenten, maakt dat er ‘groene long’-gemeenten zijn, die door ambtelijke samenwerking krachtig alles wat op gemeenten afkomen aankunnen. Denk hierbij aan de nieuwe taken jeugdbeleid, werkgelegenheid en zorg. De burgemeester kan het natuurlijk niet alleen, maar in samenwerking.

“U noemt in het profiel niet dat de burgemeester ervaring moet hebben in het openbaar bestuur?” Het antwoord is dat het niet perse nodig is. Iemand zonder die ervaring kan misschien nog wel meer kwaliteiten hebben.

Tenslotte gaf de CvdK nog als advies mee aan de vertrouwenscommissie io om de gemeentesecretaris of een wethouder als adviseur in de vertrouwenscommissie op te nemen.

Direct na de unanieme instemming van de raad met de profielschets en met de wens dat Oostzaan een goede nieuwe burgemeester krijgt, nam de heer Remkes afscheid en verliet de vergadering.

Na wat discussie over wie als adviseur in de vertrouwenscommissie zitting zou nemen, werd besloten dat wethouder Tine Schaafsma de adviseur wordt. De vertrouwenscommissie werd door de raad benoemd.
Tenslotte wenste ons CDA raadslid Jan Ras de vertrouwenscommissie heel veel succes.

Namens CDA Oostzaan

Teun Flens – fractievoorzitter


OOSTZAAN – De Provincie Noord-Holland is van plan de vaarlandvergoeding voor boeren in 2015 af te schaffen. Deze maatregel is opgenomen in het ontwerp natuurbeheerplan voor 2015 dat door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland onlangs is vastgesteld. Er is nog geen man overboord, want het ontwerp natuurbeheerplan ligt nog tot en met 9 juni ter inzage bij de provincie.

In het natuurbeheerplan is opgenomen welke soort natuur en beheer gewenst is en voor welke locaties natuur beherende organisaties, agrariërs en andere grondeigenaren subsidie kunnen aanvragen. In september 2014 neemt het College van Gedeputeerde Staten een definitief besluit.

Vaarlandvergoeding verdwijnt
Vanaf 2015 is de vaarlandvergoeding niet meer beschikbaar, blijkt uit het ontwerp natuurbeheerplan. Deze subsidie was bedoeld voor boeren en natuurbeheer-organisaties die hun te beheren percelen alleen over water kunnen bereiken. “Omdat de uitvoeringskosten van de vaarvergoeding hoog zijn en de vergoeding niet gekoppeld is aan kwaliteit van het beheer, willen GS de beschikbare middelen op alternatieve wijze in gaan zetten voor natuurbeheer”, schrijft de provincie in een toelichting. Er zijn al diverse andere subsidies beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer menen Gedeputeerde Staten.

De vaarlandvergoeding wordt vooral aangevraagd in veenweidegebieden vlak boven Amsterdam. Door de afschaffing worden deze gebieden onevenredig getroffen. De vaarvergoeding is cruciaal voor een reële bedrijfsvoering door boeren met vaarland. VVD, D66 en GroenLinks in Oostzaan maken zich dan ook grote zorgen over de voornemens van de provincie. Het is al lastig om agrariërs in het Oostzanerveld te behouden, of om nieuwe initiatieven te realiseren. “Zonder agrarische ondernemers kan de openheid van het Oostzanerveld niet gehandhaafd blijven”, stellen de coalitiepartijen. Het College moet snel in contact treden met de provincie Noord-Holland om te bewerkstelligen dat de vaarvergoeding niet wordt afgeschaft.

VIDEO
De video bij dit artikel betreft een reportage van de Regionale Omroep RTVNH uit 2010 en gaat over Eldert Koeman, één van de laatste vaarboeren van ons land, die over zijn leven en werk in het Oostzanerveld vertelt.

drie-logos-klein
OOSTZAAN – De coalitiepartijen (VVD, D66 en GroenLinks) willen een andere werkwijze voor de Gemeenteraad en hebben daarvoor een initiatiefvoorstel ingediend. Volgens de coalitiepartijen is er te weinig verdieping in de informatieronde, is er sprake van een te lange doorlooptijd van onderwerpen en vindt er nauwelijks tot geen politiek debat plaats in de Raad.

De drie partijen denken dat door het weer in het leven roepen van commissievergaderingen er een mogelijkheid ontstaat om dieper op zaken in te gaan. Een kleinere groep raadsleden kan dan de politieke besluitvorming in de Raad voorbereiden. Aan de andere kant wil de coalitie het politiek debat terugbrengen op de plek waar die hoort, in de Raad.

De coalitie wil dat het besluitvormingsproces gaat bestaan uit een Commissie-avond en een Raadsavond. Verschillende commissies vergaderen op de Commissie-avond. De Raadsavond moet gaan bestaan uit een meningvormend en een besluitvormend deel.

In eerste aanleg wordt gedacht aan het opzetten van vier raadscommissies: Algemene zaken, Bestuur en Veiligheid (Portefeuille burgemeester); Wonen, Leven en Mobiliteit (wethouder Joop Klinkhamer); Financiën, Cultuur en Werkgelegenheid (wethouder Marco Olij); Decentralisaties, Sport en Toerisme (wethouder Tine Schaafsma).

De spelregels voor de aangepaste vergaderwijze wil de coalitie deze maand door de Raad laten vaststellen. In augustus moet de nieuwe werkwijze ingaan.

Aldi Markt naar Oostzaan?
OOSTZAAN – Het College van B. en W. wil de vestiging van een ALDI-supermarkt op Bedrijventerrein Skoon mogelijk maken. Dat blijkt uit een ontwerpbesluit waarover de Gemeenteraad binnenkort moet oordelen. B. en W. willen een principe uitspraak van de Gemeenteraad. De vestiging van een ALDI op Skoon is in strijd met het gemeentelijke en provinciaal beleid. Ondanks dat heeft het college kennelijk argumenten om de vestiging van de supermarkt door te zetten. B. en W. stellen de Gemeenteraad voor te besluiten om een planologische procedure te starten. Maandag 2 juni staat het voorstel op de agenda van de informatieve ronde.

Het voorstel is opvallend. In het gemeentelijk beleid ten aanzien van het bedrijventerrein is namelijk niets veranderd. In een memo dat B. en W. meesturen staat zelfs letterlijk: ‘De vraag is of deze vorm van detailhandel op een bedrijventerrein wenselijk is’. Het Rijk gaat er vanuit dat grootschalige detailhandel op een bedrijventerrein ongewenst is. Dat zou ‘niet duurzaam’ zijn en ‘op den duur leiden tot overbewinkeling en verzadiging van de markt’. Naar aanleiding hiervan kregen provinciebesturen de taak dergelijke ontwikkelingen in het ruimtelijk beleid tegen te gaan. Zo kwamen er bijvoorbeeld regels met beperkingen voor bepaalde branches zich te vestigen op bedrijventerreinen aan de randen van een gemeente (zoals Skoon). Onlangs heeft de Provincie Noord-Holland haar verordening die dateert uit juni 2010 opnieuw vastgesteld. B. en W. van Oostzaan constateren in het eerder genoemde memo dat de nieuwe ‘verordening geen nieuw beleid bevat’ en dat de nieuwe verordening detailhandel op bedrijventerreinen ook tot 1500 vierkante meter uitsluit. B. en W. in het memo: “Een vestiging van een supermarkt op Skoon is daarmee in strijd met de PVRS” (red.: Provinciale Verordening Structuurvisie).

Het eigen gemeentelijk beleid staat detailhandel ook niet toe op een bedrijventerrein. Als B. en W. dit toch mogelijk willen maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dan moet worden onderbouwd dat een supermarkt in planologisch opzicht kan. Daarvoor is een zogenaamd Distributie Planologisch Onderzoek verricht. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen beletselen zijn.
Als voordelen noemt het College dat er door een supermarkt ook andere bezoekers naar Skoon gaan. Daar zouden, menen B. en W., andere bedrijven weer van kunnen profiteren. Verkeersproblemen lijken zich niet te gaan voordoen. Uit het Distributie Planologisch Onderzoek blijkt dat ‘de bestaande infrastructuur het grotere aanbod kan verwerken’.

Ontstemd
“De PvdA Oostzaan is ontstemd over de draai die het College heeft gemaakt inzake de vestiging van ALDI op Skoon en de overhaaste besluitvorming waarmee VVD-wethouder Schaafsma ALDI op Skoon probeert te krijgen”, lezen we in een FACEBOOK-bericht van Eelco Taams. De PvdA noemt de onderbouwing van de wens af te willen wijken van bestaand beleid ‘dubieus’. “Die wens om het destijds weloverwogen beleid om te gooien komt niet uit de Oostzaanse gemeenschap, maar van een supermarktketen die een Distributie Planologisch Onderzoek heeft laten uitvoeren waaruit blijkt dat er kansen liggen voor een ALDI in Oostzaan. Daarbij beweert men dat er nauwelijks effect is op de bestaande supermarkten en overige detailhandel in het dorp. Iets dat vervolgens in de memo van het College wordt betwijfeld. Daarin staat klip en klaar dat onzeker is welke effecten het zal hebben op de bestaande detailhandel in het dorp.”
Taams wijst ook op de precedentwerking van een vestiging van ALDI op Skoon: “De kans is groot dat hierdoor een cluster van detailhandel op Skoon ontstaat die de levensvatbaarheid van het centrum direct bedreigt.”

Veel vragen
De PvdA stelt in haar reactie met veel vragen te zitten over de gang van zaken. Zo vraagt de fractie zich af waar die grote haast voor nodig is. “De Raad heeft niet voor niets besloten € 15.000 ter beschikking te stellen om onderzoek te doen naar de gang van zaken rond de intentieovereenkomst die toenmalig VVD-wethouder Buskens overhaast en onbevoegd is aangegaan met ALDI. Het is verstandiger om de resultaten van dat onderzoek af te wachten…”, schrijft de PvdA.
Verder vraagt de PvdA-fractie zich af of “…niet eerst met de Provincie is gesproken over het voornemen van de nieuwe coalitie om af te wijken van het bestaande ruimtelijk beleid. Volgens de PvdA slaat het college een doodlopende weg in als er geen overeenstemming met de provincie tot stand komt.”


KROMMENIE – OKV 1 speelde de laatste uitwedstrijd tegen Furore in Krommenie. Zowel in de zaal als op het veld zijn het spannende wedstrijden geweest dit seizoen en ook nu hield het publiek tot het einde van de wedstrijd de adem in

Furore begon veel beter dan OKV aan de wedstrijd en dat betekende dat er binnen een kwartier een 5-1 achterstand op het bord stond. Door de warmte werd er een aantal keren een drinkpauze ingelast en pas na de eerste drinkpauze kwam OKV eindelijk tot scoren. Van een 5-3 achterstand halverwege de eerste helft, liep de score naar 7-5 bij rust.

Na de rust begon OKV fanatiek, maar het was weer het team van Furore dat 8-5 op het bord liet aantekenen. Gelukkig ging toen het knopje om en werden de mooie kansen ook echt benut. Na 10-10 werd het zenuwslopend spannend en waren er kansen aan beide kanten. Het sterkere OKV, met enkele fantastische invallers, kreeg tot slot toch wat het verdiende; een 10-11 overwinning!

Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen. Dan speelt OKV om 14.30 thuis met aansluitend een gezellige eind seizoen barbecue.

Foto’s
De foto’s van de wedstrijd zijn gemaakt door Ton van Ingen:Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief