Archive for the ‘Nieuws’ Category

clusterkaart

OOSTZAAN – 4 september 2014 is Bewonersplatform Oostzaan aangemeld als deelnemende organisatie bij de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Alleen als het platform op 15 oktober 100 meerderjarige leden/sympathisanten als achterban heeft kunnen we meedoen aan de verkiezingen van de formele vertegenwoordiger van onze regio (ORS Cluster Zwanenburgbaan). Op 1 januari 2015 start de Omgevingsraad Schiphol. Dit is een orgaan waarin overheden, luchtvaartpartijen en bewonersorganisaties met elkaar van gedachten gaan wisselen over de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol. Bewonersorganisaties kunnen deel uitmaken van deze Omgevingsraad, mits zij minimaal 100 unieke leden, sympathisanten of donateurs hebben van 18 jaar en ouder. In de gemeente Oostzaan is er al een bewonersorganisatie (dat valt onder de cluster Zwanenburglaan) waar u zich bij aan kunt sluiten. Het Platform streeft naar het verminderen van de overlast en het beschermen van het milieu. Het Platform is niet tegen vliegen op zich, maar vindt wel dat er grenzen zijn aan de overlast en de risico’s die aan vliegen verbonden zijn.

Waarom deelnemen?
Tot 2020 wordt voor onze regio een verdubbeling van de hinder voorzien, afspraken voor de periode daarna moeten nog gemaakt worden. De ORS is het enige wettelijke orgaan waar deze zaken met omwonenden worden besproken en onderhandeld, een platform met 100 leden uit onze regio is uw enige kans op inbreng.
Aanmelden kan door een e-mail met uw naam, adres en postcode te sturen naar bewonersplatformoostzaan@outlook.com.

Om mee te tellen moet u meerderjarig zijn en wonen in o.a: Oostzaan, Oostzanerwerf, Tuindorp Oostzaan, Amsterdam-Kadoelen, Zijkanaal H of Banne-Buiksloot zie ook:
www.omgevingsraadschiphol.nl/clusterkaartbewonersplatform-oostzaan

Privacy en verplichtingen
Uw aanmeldingsgegevens worden alleen gebruikt door het bestuur van de ORS om steekproefgewijs te controleren of het platform een gedegen achterban heeft. Als lid heeft u geen verplichtingen, het geeft u wel de mogelijkheid om informatie in te winnen en uw standpunten in te brengen.

Wie kunnen u wegwijs maken
De eerste formele leden van het platform zijn ruim 12 jaar nauw betrokken bij het overleg rond Schiphol (CROS) en de hinderbeperkende maatregelen. Via mail en of facebook houden we leden en aspirant leden op de hoogte,hieronder het persbericht dat binnenkort in de media komt: PRAAT MEE OVER SCHIPHOL

Informatie
Contactpersoon voor Oostzaan de heer Rob van der Pol te bereiken via bewonersplatformoostzaan@outlook.com. Meer informatie kunt u ook vinden op www.omgevingsraadschiphol.nl


OOSTZAAN – Nog een paar dagen en Paul Möhlmann is eerste burger af. Het feit dat Oostzaan binnen enkele maanden een andere burgemeester heeft is bij menig inwoners van het dorp nog niet echt aangekomen. Er zijn maar weinig mensen die opgelucht zijn dat ‘onze Meul’ er mee stopt. Wie je er ook over spreekt, de commentaren op zijn burgemeesterschap zijn lovend. Ik schuif graag bij die positieve commentatoren aan.

Hij was geknipt voor het burgemeesterschap en samen met echtgenote Eelkje wortelde hij snel in de Oostzaanse gemeenschap. Zeer veel dorpelingen hebben hem de afgelopen jaren in allerlei situaties meegemaakt. Paul en niet in de laatste plaats zijn echtgenote Eelkje, waren makkelijk benaderbaar en aanspreekbaar, zowel formeel als informeel. Diepgang in de contacten over tal van onderwerpen. Maar ook relativering. Zo was ik afgelopen zaterdag bij het fantastische openingsconcert van KIOZK in de Grote Kerk. De organisatie had Paul en Eelkje uitgenodigd als speciale gast. Kees Voogel, voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om Paul te bedanken voor de geweldige jaren onder zijn burgemeesterschap. Daar reageerde Paul op door KIOZK een groot compliment te geven voor de gedrevenheid waarmee de organisatie nu al 20 jaar concerten organiseert en hij vroeg het publiek om een groot applaus. Helemaal terecht natuurlijk, maar zo mooi hoe de aandacht hier werd verlegd van een aftredende burgemeester naar een jubilerende organisatie. Paul ten voeten uit!

Niet weer The Eagles
Er zijn allerlei momenten geweest de afgelopen jaren dat ik de burrie meegemaakt heb voor Radio9 en Beeld van een Dorp, soms ging dat samen. Bij de omroep was dat toch wel heel apart. Zo was hij één keer per maand aanwezig om de Mystery Tour op te nemen. Hoeveel lokale omroepen hebben een burgemeester onder hun vrijwilligers? Toen Chris Daemen daar de techniek voor deed, werd er op woensdag aan het eind van de middag opgenomen. Meestal in het laatste uurtje van het actualiteitenprogramma stapte Paul de studio in. Chris had dan vaak een zak kippenpoten en onder het genot van een glaasje rood werd er alleen als de muziek speelde flink gekletst. “Nu even stil”, was dan mijn commando als ik iets moest presenteren, aan- of afkondigen, en dan kon ik het vaak niet laten om iets over de pootjes van Ruig te zeggen (meestal wel over de geur). Dat leidde dan weer tot hilariteit, precies de sfeer die bij de omroep hoorde. Zijn programma draaide ook door, nadat Chris het door zijn ziekte niet meer kon doen. Ik deed de techniek, om het unieke geluid op de zender te handhaven. Ik mocht hem graag plagen. “Wat gaan we doen? Toch niet weer The Eagles?” Zo af en toe waren er in zijn programma experimenten. Zo’n gaaf experiment was het optreden van Mr. Steel, maar ook de opening van het seizoen 2013-2014 met twee burgemeesters (Tange en Möhlmann) was zo’n geslaagd experiment.

Indirect was Paul de oorzaak van een stukje Beeld van een Dorp-fotojournalistiek. Terwijl we in studio 2 de opnamen voor de Mystery Tour deden, stond Paul tijdens de muziek steeds op, om naar buiten te kijken. “Nee, ze zijn er nog niet uit, geloof ik.” Studio 2 kijkt uit op de vergaderzaal van de politieke partijen (fractievergaderingen e.d. ). Het was in de periode dat er gedonder was in de coalitie. VVD/PvdA/CDA hadden geen meerderheid meer. De andere partijen waren aan het overleggen over een nieuwe coalitie. Tijdens de opnamen voor Paul’s programma vond een belangrijke besluitvormende vergadering plaats. Toen we klaar waren en Paul naar huis ging bedacht ik me geen moment en maakte een foto van de vergaderende politici (GL/D66/Gemeentebelangen/PvdA). De foto bewaarde ik tot het moment dat officieel bekend werd gemaakt dat de dames en heren eruit waren.

Het gelazer in de coalitie moet voor Paul ook behoorlijk heftig geweest zijn. Hij liet zich er niet over uit. Maar het kan haast niet anders of het moet hem – zacht gezegd – niet lekker hebben gezeten dat er tijdens zijn burgemeesterschap 8 wethouders opstapten, of moesten aftreden. Als burgemeester kun je daar volgens mij verder niet zoveel aan doen. Het was in elk geval niet best voor Oostzaan, waarschijnlijk voelde Möhlmann dat ook zo.

Ingeluist
Ik schreef het hiervoor al. De Möhlmannen stonden midden in de Oostzaanse samenleving. Als er kermis was gingen ze altijd wel even de kramen langs, soms met kleinkinderen. Ik kan me herinneren dat ik op de Begoniastraat de X-factory-attractie aan het fotograferen was voor Beeld. De X-factory is een attractie met een gondel, waarin 18 mensen naast elkaar kunnen zitten. Dat dingt draait rap rond en geeft het gevoel dat je gaat zweven. Afijn, ik zag Paul en Eelkje Möhlmann met hun kleinkinderen. Ik wees naar de attractie met de opmerking van: “Is dat niet iets voor jou?” Waarop Paul siste: “Stil straks horen mijn jongens het!” Te laat! “Opa, mogen wij ook in dat ding?” Möhlmann met een ernstige blik in mijn richting: “Nou heb je me er ingeluist!” Hij kocht vier kaartjes en hij ging het zweefgevoel beleven met vrouw en kleinkinderen. Leverde een leuke set foto’s op.

Ga je het missen?
En zo zijn er diverse momenten: voorlezen tijdens de Zaanse Kinderboekenmarkt, de jeugdige wielrennertjes wegschieten tijdens de Rabo Dikke Bandenrace, op de boerenkar mee door het dorp om het kampioenschap van OFC te vieren, aanwezig zijn bij de intocht van Sinterklaas, mee met bezorgde bewoners naar de hoorzitting rond de hoogspanningslijnen in het Tweede Kamergebouw, recent de opening van de expositie van Oudheidkamer Oostzaan.

“Ga je het niet missen”, vroeg ik Paul na afloop van het KIOZK-concert. “Ja absoluut, heel erg missen waarschijnlijk”, zei hij. Maar hij voegde er ook aan toe dat hij het natuurlijk al tijdens zijn speech op de nieuwjaarreceptie had aangekondigd en dat hij er dus ook naar toe heeft kunnen leven.

So, if you see me walking all alone
Don’t look back, I’m just on my way back home
And there’s a train leaves here this morning
And I don’t know, what I might be on

Afscheidsreceptie
De afscheidsreceptie is op vrijdag 26 september van 15:00 tot 18:00 uur in de KunstGreep Oostzaan.

Diverse foto’s
Hieronder kun je diverse foto’s zien die verschenen op Beeld van een Dorp waarop Paul Möhlmann een hoofdrol vervuld. Foto’s zijn gemaakt door Dré Prijs (tenzij anders vermeld).
OOSTZAAN - Compaen heeft het avonturenboek van de Topdivisie zaterdagavond succesvol geopend. Gelijk in het eerste hoofdstuk – met als tegenspeler Sliedrecht Sport – werd het een thriller, die met 16-14 in de vijfde set zijn beslag kreeg.

Maandenlang was er uitgekeken naar de 20ste september 2014. De club uit het dorpje tussen Amsterdam en Zaandam zou op deze dag zijn debuut maken op het één na hoogste niveau van volleyballend Nederland.

Om dit mogelijk te maken, ging de afgelopen tijd een groep enthousiastelingen de boer op om voldoende hulptroepen te strikken. De vereniging onderkende de door de terugtrekking van Haaglanden geboden kans en besloot deze aan te grijpen.

Om het financieel mogelijk te maken ging de club, met net iets meer dan tweehonderd leden, de boer op. De pet ging rond door de Oostzaanse straten Haal, Heul en Kerkbuurt en er ontstond voldoende budget om de hoge kosten te kunnen dekken.

Daarbij moest Compaen het ook hebben van buitenkansjes. De noodzakelijke ballenstandaard en quickmops kwamen uit de overbodige boedel van Abcoude. Luttele uren voor de wedstrijd lukte het om tot overeenstemming te komen met die vereniging. Wachten is nu nog op de aanschaf van een speciale scheidsrechterstoel. Compaen hoopt deze via een in verval geraakte topploeg te betrekken, zodat er niet opnieuw een collecte moet komen.

Bijna dreigde er nog een grote financiële tegenvaller toen tijdens het inspelen voor de wedstrijd een gloednieuwe bal door de geopende deur in de sloot achter de sporthal belandde. Om Compaen voor zo’n klap te behoeden, wisten Rick van Baar en Wouter Schoonenberg deze luttele minuten voor aanvang van het duel uit het water te vissen.

Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat Compaen als underdog begon in het duel met Sliedrecht, dat in de breedte misschien wel de beste vereniging van Nederland is. De Oostzaners moeten het doen met dezelfde spelers als vorig seizoen – tweede in de eerste divisie B -, terwijl de tegenstander net als veel andere teams in de topdivisie zich geducht wist te versterken.

De gespiegelde krachtsverhouding werd in de eerste set in de bloedhete sporthal ook werkelijkheid. Compaen stapelde fout op fout en zeker de helft van de 25 punten van Sliedrecht ontstonden door eigen toedoen. Het ronde rood-wit-blauw ketste te vaak van de onderarmen van de passers of belandde bij de opslagen buiten de lijnen.

De thuisploeg was daarna over de zenuwen heen. De tweede set liet een ongekende spanning zien. De moppers moesten bijna ook het angstzweet van de toeschouwers opdweilen. Compaen morste verschillende setpoints om uiteindelijk via een blokkering van Lars de Boer en Rick van Baar via 30-28 te winnen.

Die spanning was er in de derde set tot 19-18. Hierna liep het solide passende Sliedrecht, met middenspeler Michael van Leeuwe als uitblinker, uit naar 21-25.

In de vierde set besloot Compaen-coach Sandor Rieuwers tot een dubbele wissel. Benjamin Koen Baas mocht spelverdelen en nestor Marvin Andringa kwam in de plaats van Michiel Majoor. Het bleek achteraf een succesvolle ingreep.

Beiden wisten met hun service druk op de tegenstander te leggen, terwijl Andringa ook meer kracht in de aanval van Compaen bracht. Verder bleven Lars de Boer en Daniël Homburg op een hoog niveau presteren. Ondertussen ging Sliedrecht ook meer foutjes maken.

Dat laatste werd het team uiteindelijk ook noodlottig. De Zuid-Hollanders hadden de wedstrijdwinst in de vijfde set voor het grijpen, maar verloren door eigen falen in de slotfase. Die missers leidde tot dolle vreugde in het Oostzaanse kamp. Er is immers het besef dat voor Compaen elk gewonnen punt meegenomen is.

Volgende week mag de oud-papierclub uit Oostzaan het opnemen tegen de leaseauto’s van Alterno. Op voorhand lijkt het opnieuw een ongelijke strijd te worden.


Met dank aan Schot op Dreef
OOSTZAAN – Op 5 oktober wordt er bij Café Borrelz vanaf 14.00 uur een benefiet artiestengala georganiseerd in het kader van de Oostzaanse ALS Challenge. Via www.alsacties.nl/oostzaan kunnen donatiekaarten worden besteld. De organisatie rekent op zo’n 500 bezoekers. Meer kaartjes kunnen er niet verkocht worden. De hoop is zo’n € 12.500.- op te halen voor het goede doel.

Snel geboren
“Ik was uitgedaagd tijdens de Ice Bucket Challenge door John Lukken”, vertelt de Oostzaanse zanger-entertainer Eddy Walsh, “maar ik vond een emmer ijswater eigenlijk niet genoeg.” Want na zo’n ijsemmertje is het nog niet gezegd dat mensen ook een bedrag doneren aan de Stichting ALS Nederland. Zo waren er deelnemers die een anderen dorpelingen uitdaagden, maar bij het uitblijven van een ijsdouche als tegenprestatie om een fles whisky vroegen. “Bij mij borrelde het idee op om het wat groter aan te pakken.” Walsh ging met John Lukken (uitbater van Café Borrelz) overleggen en het idee om een benefiet evenement te organiseren was snel geboren. Bij beide heren is de afgelopen jaren de nodige ervaring opgebouwd als het gaat om het organiseren van kleine en grote evenementen. Walsh ging artiesten benaderen met de vraag of ze aan zo’n benefiet gala mee willen doen. Dat liep vrijwel meteen storm. “Het plan was eerst om het binnen te doen. Optredens in de hoek van het café”, zegt John Lukken. Maar de aanloop werd ineens zo groot dat het gekozen is voor de ‘kermis-opstelling’, Dat wil zeggen dat een tent wordt neergezet voor Borrelz, waarin de optredens plaatsvinden.

Mooie line up
Eddy Walsh is spinnend tevreden over de medewerking van een aantal bekende artiesten. Zelf zal hij het evenement openen en afsluiten. Maarliefst 17 artiesten zullen een optreden verzorgen tijdens de Oostzaanse ALS Challenge. En het is een mooie line up met Peter Loree, Armand Fuchs, Danny Nicolay, Eddy Walsh, Dave Miller, Ben Sproet, Ronald Engel, Johan Kettenburg, Sandra Swart, Robbie Grand, DJ Cor, Tom Haver, Frans Halsema, Arno Kolenbrander, Ronnie Derlagen en Dennis Burger. De promotie is net gestart, maar er is al veel belangstelling voor het evenement. “Het Artiestengala is uitsluitend voor donateurs van ALS Oostzaan. Zij kunnen een donatiekaart (minimale donatie 5 euro) kopen. Als je geen kaartje hebt kom je er niet in”, stelt John Lukken. Hij zit aan een maximum van 500 bezoekers en hij rekent er op dat de kaartjes de deur uitvliegen. Het doneren (reserveren van de kaarten) gaat via www.alsacties.nl/oostzaan. De minimum donatie is € 5.-. “Maar meer mag natuurlijk ook”, zeggen Lukken en Walsh in koor. De kaarten zijn ook verkrijgbaar bij Borrelz. Lukken: “We hebben eenmalige incasso’s achter de bar klaar liggen. Je kunt dan zelf het donatiebedrag invullen en wij zorgen ervoor dat dit geld bij de Stichting ALS Nederland terecht komt.”

Het evenementen-terrein is goed afgebakend. Aan alles is gedacht – van vergunningen tot beveiliging. Walsh en Lukken zijn ook blij met de medewerking van een aantal sponsoren. Zonder Shantomar Evenementen, Rodi Media, Roy Groeneveld, Borrelz, MVN Service en beveiliging, Sikkelerus.nl, Gielen Sloopwerken, Roskam verkoop & verhuur, Schurer Automaten Service, Eetcafé Oostzaan, Amstel, Verhuur Compagnie, Met & Co, Eurolimo, Bloemisterij v.d. Pol, ‘t Kompas en Rimaxx Reclame was het lastiger geweest om het evenement te kunnen neerzetten.

Over ALS
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment rond de 1500 patiënten: elk jaar overlijden er 500 en komen er 500 bij. Weliswaar wordt er veel onderzoek gedaan naar ALS, maar een oorzaak is nog altijd onbekend. Geneesmiddelen zijn er niet. Hoop op een toekomst met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar na de diagnose is er voor de patiënten nog niet. Er is kortom veel meer onderzoek nodig en vooral ook geld om dit onderzoek te kunnen opzetten en uitvoeren. De Stichting ALS Nederland werft fondsen voor wetenschappelijk onderzoek en focust op de kwaliteit van leven en zorg van en voor de ALS-patiënt.

Interview
Hieronder kun je een gesprek beluisteren van Carla Schot met Eddy Walsh en John Lukken over de Oostzaanse ALS Challenge.

Foto’s
Tijdens het interview maakte Dré Prijs een paar foto’s


John LukkenHAARLEM (update) – Peter Leeghwater (65) is door Johan Remkes, Commissaris van de Koning, benoemd tot waarnemend-burgemeester van Oostzaan voor de periode van 1 oktober tot 17 december 2014. Dat is vanavond bekend gemaakt. Peter Leeghwater was van begin 2007 tot 1 januari 2012 burgemeester van de gemeente Wieringermeer. In januari ging Wieringermeer op in de nieuwe gemeente Hollands Kroon. In de periode tussen 1991 – 1998 en 2002 – 2006 was Leeghwater wethouder/loco-burgemeester van Schermer. Verder voerde hij de directie van een agrarisch bedrijf. Leeghwater is lid van het CDA.

De provincie schrijft in haar persbericht dat het beleid is om een waarnemend burgemeester te benoemen in gemeenten waar het op voorhand vaststaat dat de periode waarin er geen burgemeester is, langer dan drie maanden gaat duren. Naar het zich laat aanzien zal de vacature binnen deze periode ingevuld kunnen worden. Het is ook beleid dat binnen deze periode op verzoek van de gemeenteraad een waarnemend burgemeester benoemd kan worden. Zo’n verzoek is door de gemeenteraad van Oostzaan gedaan.

De benoeming is voor een korte periode, omdat Oostzaan hoopt per 17 december een definitieve opvolger te kunnen benoemen voor Paul Möhlmann die op 1 oktober van zijn pensioen gaat genieten.

Fotobron – De foto bij dit artikel is gemaakt door Tine Schaafsma.

NHD hoofdsponsor Compaen
ALKMAAR – Het Noordhollands Dagblad is de komende drie jaar hoofdsponsor van de herenselectie van Compaen. Het logo van het bedrijf zal vanaf dit seizoen het shirt van de spelers en begeleiding sieren. Zij komen deze competitie voor het eerst uit in de topdivisie en horen daarmee globaal tot de beste twintig ploegen van ons land.

Het Noordhollands Dagblad omvat acht edities die elk in een regio in de provincie Noord-Holland uitkomen. De gezamenlijke oplage ligt rond de 120.000 abonnees. Daarnaast bekijken dagelijks honderdduizenden personen de digitale producten van het bedrijf. Het Noordhollands Dagblad is onderdeel van Holland Media Combinatie, waartoe ook de uitgaven Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en Gooi- en Eemlander behoren.

Het Noordhollands Dagblad kijkt er naar uit om de volleybalvereniging te ondersteunen. Aan de andere kant is  Compaen ook blij met deze aansprekende sponsor. Het bestuur van de Oostzaanse vereniging hoopt dat deze verbintenis andere bedrijven op het spoor zet om ook via Compaen reclame te maken.

De Oostzaanse volleyballers beginnen het seizoen zaterdag om 18 uur met een thuiswedstrijd tegen Sliedrecht Sport. Compaen zal dat doen met dezelfde selectie als vorig seizoen.

Compaen, dat is vernoemd naar de middeleeuwse zeerover, is in 1961 opgericht. In tegenstelling tot de landelijke trend kent de dorpsvereniging een stijgend ledental. Aan het huidige seizoen doet Compaen met tien senioren- en vijftien jeugdploegen mee.

Cabaretier Viggo Waas

OOSTZAAN – Een meer dan geslaagde Open Dag afgelopen zondag in Theater de KunstGreep te Oostzaan. Een vrijwel volle zaal kreeg een voorproefje van het programma dat het komende seizoen op de vlakke vloer te genieten zal zijn.
In deze voorbeschouwing kregen we stukjes te zien uit het programma ‘Minder is meer’ van Fred Delfgaauw (13 december te zien), ‘Op Recept’ van cabarettrio Piepschuim (31 oktober) en ‘VUUR’ het dubbelconcert van Margriet Eshuijs en Maarten Peters (20 maart). Cabaretier Viggo Waas had tijdens de Open Dag de rol van presentator. Hij staat op 4 april met zijn programma ‘Cruijff en Pipo’ in de KunstGreep. Gelukkig liet hij een klein stukje uit het programma horen.

Met de korte voorstellingen kreeg het publiek een beeld van de verscheidenheid in het programma dit jaar.

AUDIO (met dank aan Schot op Dreef)
Voor Schot op Dreef heeft Dré Prijs na afloop interviews afgenomen.


Fred Delfgaauw – Minder is MeerPIEPSCHUIM – interview met Cor BurgerMargriet Eshuijs & Maarten Peters (interview met Margriet Eshuijs)Viggo Waas – Cruijff en Pipo
Door: Yvonne Langeberg
OKV heeft in het verleden niet altijd de gelukkigste wedstrijden gepeeld tegen de Zaanse tegenstander Furore en ook in deze wedstrijd moest alles uit de kast gehaald worden om de overwinning veilig te stellen. Maar in de outfit van de nieuwe hoofdsponsors werd de derde overwinning op rij toch binnengesleept.

Op een zonnig OKV terrein werd onder grote publieke belangstelling de wedstrijd OKV-Furore gespeeld. De tegenstander waartegen in het afgelopen zaalseizoen een belangrijke wedstrijd werd verloren. In de nieuwe outfit dat gesponsord is door Wals installatiebedrijf, TryOut theatercafé en Adverion administarties begon OKV sterk. Er werd goed gespeeld en dat leidde tot een riante 9-4 ruststand.

Helaas was het voor het team lastig om in de tweede helft hetzelfde niveau te halen en daardoor kon Furore weer in de wedstrijd komen. Met enkele goede schoten van afstand kwam de ploeg uit Krommenie steeds dichterbij en ze kregen ook nog twee strafworpen te nemen. Gelukkig was de schutter niet trefzeker en dat gaf het team van OKV weer moed. Na 11-9 en zelfs 12-11 werd het uiteindelijk een afgetekende overwinning van 14-11. Dus na de foto’s met de nieuwe sponsors konden de spelers en het publiek op het terras heerlijk genieten van het mooie nazomerweer. OKV ligt met het behalen van deze overwinning nog steeds goed op schema voor de zo begeerde promotie.

Expositie Geplukt voor u
OOSTZAAN – De tentoonstelling  “Geplukt voor u…” in het atrium van de Kunstgreep wordt, net als buiten de old-timers, goed bezocht. Bij de panelen van Meyn en Ruig staan twee dames. Ik hoor een van hen zeggen: “Die was groot, hoor.” Ze wendt zich tot mij en vertelt zo maar “Er was een kuiken van een auto met kippen gevallen. Ze leefde nog en had zich verstopt in de struiken. Ik pakte haar op en stopte haar in het hok bij mijn andere kippen. Eén zo’n kippetje mist Van Schaik, ik ken hem goed, niet, dacht ik. Binnen 3 á 4 weken was ze gegroeid tot zo”. En haar armen gaan 80 cm uit elkaar. “Het beestje zat natuurlijk vol met hormonen. Sindsdien eet ik nooit meer kip. En ik voel  me gezond met mijn 88 jaren. Vindt u ook niet?” Ik moet dat beamen: ze ziet  er super uit. “Eerlijk waar, ik eet nooit meer kip, hè Maartje” keert ze zich tot haar metgezel. En dan kijkt ze om zich heen. “Wat is het hier mooi. Zo’n mooie ruimte en buiten die leuke terrasjes. Dat hebben we in Landsmeer niet. Ja we hadden Robinson, maar die is al lang verdwenen. Nu worden daar woningen gebouwd. Nee, zo’n gezelligheid als hier vind je niet bij ons.”


GOES – Het Scotel-OOstzaan Team deed zondag mee aan de Ride for the Roses. De wielertocht ten bate van KWF Kankerbestrijding werd dit jaar in Zeeland gereden. Ook dit jaar waren er weer duizenden deelnemers. Wekenlang zijn er acties geweest in het hele land om zoveel mogelijk sponsorgelden binnen te slepen voor het goede doel. Het voorlopige eindresultaat is mooi. Gistermiddag werd bekend gemaakt dat er zo’n 1,2 miljoen euro is opgehaald. Het Scotel-OOstzaan Team haalde ruim 6324 euro op. Een voorlopig resultaat om dat er nog steeds geld binnenkomt.

Om 14.00 uur werden de eerste deelnemers binnengehaald en werden de Ride-rozen uitgedeeld. Na deze bijzondere tocht was het tijd om te ontspannen. De slotmanifestatie bood een feestelijk programma met de Zeeuwse bands Marjon van Iwaarden & Band en Jam-Pact. Veel indrukwekkende cheques werden aangeboden: onder andere van enkele hoofdsponsors waaronder Hertek en Alfa Accountants, maar ook van het team van de freshriders en verschillende Zeeuwse initiatieven, zoals van de Ride BEFORE the Roses en van scholengroepen Pontes en Scalda. De PreRide, vanuit de sierteeltsector, overhandigde ook dit jaar weer een mooie cheque ter waarde van 220.000 euro. Samen met alle andere donaties en sponsorbedragen werd het prachtige bedrag van bijna 1,2 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen kanker.

Geweldige opbrengst Scotel-OOstzaan Team
Carla Schot van het Scotel-OOstzaan Team spreekt van een geweldige opbrengst. “Dirk haalde zelf zo’n 4036 euro op. Daarmee staat hij op de tweede plaats van de individuele sponsoren. Hij mocht opnieuw het prominentenshirt in ontvangst nemen.” Het Scotel-OOstzaan Team was dit jaar iets kleiner door vakanties, maar ook omdat Goes redelijk ver is. In 2015 komt de Ride for the Roses weer in de buurt. “Gistermiddag is bekend gemaakt dat de Ride for The Roses in 2015 start in Aalsmeer. Dat is dichtbij huis. We hopen dan weer met een veel groter team mee te kunnen doen. Het wordt dan ons jubileumjaar, omdat we dan voor de vijfde keer meedoen.” Ze hoopt dan dat ook het Oostzaan-gehalte in het team weer wat groter zal zijn. “Dit jaar was Dirk de enige Oostzaner in een team van 8. Door een blessure van een van onze deelnemers konden we maar met 7 de tocht fietsen.”

Emotioneel
“Het was een grote happening, maar ook erg emotioneel. Zeker de start als er 11.000 fietsers stil staan en The Rose van Bette Midler wordt gezongen.” Emotioneel ook omdat al die fietsers allemaal wel iemand in hun omgeving hebben, of hebben gehad, die een extra motivatie oplevert om voor dit goede doel te gaan. “Dat doet je goed”, zegt Carla. “In vier jaar hebben we nu met z’n allen (ze doelt dan op haar team) 25.000 euro bij elkaar gebracht. Veel dank aan al die donateurs. We hopen volgend jaar weer op jullie steun te mogen rekenen en misschien fietsen jullie dan wel mee in ons team, ter nagedachtenis aan Remon.”

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief