Archive for the ‘Cultuur’ Category

dancing-days
OOSTZAAN – Het begon allemaal met een kleine advertentie in de Kompas, zo’n 10 jaar geleden waaruit onwaarschijnlijk veel aanmeldingen kwamen. Destijds, gelokaliseerd in gebouw de Bres in Oostzaan, werd er een open-dans-dag georganiseerd voor kinderen. Door dit succes besloot Mireille Feddema, oprichtster van de dansschool, haar “Passie voor Dans” door te willen geven aan kinderen. Inmiddels, 10 jaar later, staat er een professionele dansschool met 10 verschillende dansvormen, verdeeld over 21 lesuren per week. Dancing Days geeft onder andere Break-Dance, HipHop, Klassiek Ballet, Musical, Peuterdans, Modern Ballet, Demo Teams, Techniek lessen en meer.

De dansschool biedt al danslessen voor kinderen vanaf 1,5 jaar. Door de enorme groei is Dancing Days drie jaar geleden verhuisd naar de Begoniastraat 2a in Oostzaan. In de afgelopen 10 jaar is Dancing Days haar dansseizoen altijd geëindigd met een eindvoorstelling in Theater de KunstGreep, waar de zaal elk jaar zo’n drie keer werd uitverkocht.


Dancing Days Got Talent
In het kader van het 10 jarige jubileum heeft Dancing Days ervoor gekozen dit jaar een voorstelling te geven aan de start van het seizoen en deze een feestelijk tintje te geven. Door de jaarlijkse opkomst wordt er dit jaar uitgeweken naar het Zaantheater te Zaandam. In de grote zaal van het Zaantheater wordt op 27 september dit jaar de voorstelling “Dancing Days Got Talent” neergezet door alle leerlingen van de dansschool.

Audities
Aanvullend op 5 oktober is er een auditiedag voor kinderen van 6 tot 21 jaar, waarbij audities gedaan worden voor de demoteams. Iedereen tot 21 is welkom om deel te nemen aan de auditie-danslessen op 5 oktober en mogelijk aan te sluiten bij de verschillende demoteams, om zo mee te kunnen dansen tijdens onze danswedstrijden.
Dancing Days is altijd op zoek naar nieuw talent en nodigt iedereen van harte uit op deze dag.

Gratis proeflessen
In de week van 6 tot en met 12 oktober zal Dancing Days haar deuren openen voor gratis proeflessen. Kinderen die een affiniteit met dans en zang hebben zijn dan welkom om dit te komen proeven bij de dansschool.

Meer informatie
Voor meer informatie over alle activiteiten en het opvragen van het nieuwe rooster – die 6 oktober zal ingaan met maar liefst 30 lesuren!- van dit jubilerende Dancing Days kunt u kijken op de website www.dancingdays.nl of een mailtje sturen naar Mireille Feddema, mireille@dancingdays.nl.

Dancing Days is klaar voor de volgende 10 jaar DANS!

Cabaretier Viggo Waas

OOSTZAAN – Een meer dan geslaagde Open Dag afgelopen zondag in Theater de KunstGreep te Oostzaan. Een vrijwel volle zaal kreeg een voorproefje van het programma dat het komende seizoen op de vlakke vloer te genieten zal zijn.
In deze voorbeschouwing kregen we stukjes te zien uit het programma ‘Minder is meer’ van Fred Delfgaauw (13 december te zien), ‘Op Recept’ van cabarettrio Piepschuim (31 oktober) en ‘VUUR’ het dubbelconcert van Margriet Eshuijs en Maarten Peters (20 maart). Cabaretier Viggo Waas had tijdens de Open Dag de rol van presentator. Hij staat op 4 april met zijn programma ‘Cruijff en Pipo’ in de KunstGreep. Gelukkig liet hij een klein stukje uit het programma horen.

Met de korte voorstellingen kreeg het publiek een beeld van de verscheidenheid in het programma dit jaar.

AUDIO (met dank aan Schot op Dreef)
Voor Schot op Dreef heeft Dré Prijs na afloop interviews afgenomen.


Fred Delfgaauw – Minder is MeerPIEPSCHUIM – interview met Cor BurgerMargriet Eshuijs & Maarten Peters (interview met Margriet Eshuijs)Viggo Waas – Cruijff en Pipo
OOSTZAAN – Burgemeester Paul Möhlmann opent op zondag 7 september aanstaande om 13.00 uur de expositie ‘Geplukt voor u…’, een tentoonstelling over de pluimveehouderij en meer in het bijzonder de betekenis van de slacht. De expositie is ingericht in het atrium van de KunstGreep/Gemeentehuis (Kerkbuurt 4, Oostzaan) en blijft 3 maanden staan.

Enige tijd geleden verscheen in onze reeks Historische Uitgaven Oostzaan het boekje ‘Vervlogen Tijden’ (Over de handel en wandel van de Oostzaanse eenden- en kippenhouders). Een jaar geleden kwamen Piet Roels (oud-voorzitter) en Siem Meijn (medewerker) met het idee om naar aanleiding van Vervlogen Tijden een tentoonstelling te maken rondom de pluimveehouderij/slacht in Oostzaan. Het heeft door bestuurlijke wisselingen wat langer geduurd om een en ander te realiseren.
Mede dankzij het Nederlandse Pluimveemuseum in Barneveld, de firma Meyn Foodprocessing Technology, de firma Ruig Wild en Gevogelte en een aantal inwoners uit Oostzaan die spullen beschikbaar stelden, kon de Oudheidkamer voldoende materiaal bijeen brengen om een tentoonstelling in te richten.

Eeuwenlang heeft men in Oostzaan op kleine schaal eenden en kippen gehouden. Maar aan het eind van de negentiende eeuw, als het slecht gaat in de landbouw en de binnenvisserij, schakelen vele ondernemers over op het bedrijfsmatig houden van eenden en kippen. De eieren worden geleverd aan de Zaanse beschuit- en koekfabrieken, maar worden ook via de groothandel verkocht naar het buitenland. Het kippenvlees en de eendenbouten vinden hun weg naar de consumenten in Amsterdam en tot ver daarbuiten. Zo bloeit in korte tijd een levendige bedrijfstak op, met honderden eenden- en kippenhouders. Maar ook allerlei afgeleide bedrijven: slachterijen, handelsbedrijven in eieren, veren en dons, poeliers en machinefabrieken voor de vele slachterijen.
De watersnood van 1916, de Tweede Wereldoorlog hebben de bedrijfstak in Oostzaan bijna geheel weggevaagd. Toch werken nog heel veel Oostzaners in de kippen en eenden: bij Meyn Foodprocessing Technology (nummer één in de wereld van de kippenslachtmachines) of bij Ruig Wild en Gevogelte (meer dan 20 vestigingen in het hele land).

Kunstmoeder
In de expositie ‘Geplukt voor u…’ wordt een overzicht gegeven van de pluimveehouderij, meer in het bijzonder de slacht. Veel gebruikte materialen zijn in Oostzaan niet meer te vinden. Met dank aan het Nederlands Pluimveemuseum kunnen we veel laten zien, zoals een kunstmoeder, slacht- en eierkisten, broedmachines en ook veel kleinere, voor de kippenslacht onontbeerlijke, gebruiksvoorwerpen, zoals plukvingers in allerlei vormen en maten.

De firma’s Meyn Foodprocessing Technology en Ruig Wild en Gevogelte laten met behulp van een fotopresentatie de ontwikkelingen van de bedrijven zien in de vorige eeuw tot heden. Daarnaast konden van de firma Ruig ook nog het nodige aan kisten lenen.

De expositie “Geplukt voor u…” van de Oudheidkamer Oostzaan is te zien van 7 september tot en met 30 november 2014, tijdens de openingstijden van theater de Kunstgreep/Gemeentehuis.

FOTOBRON
De foto is beschikbaar gesteld door de Stichting Oudheidkamer Oostzaan.

Meer informatie
Interesse in het werk van de Oudheidkamer? Heeft u nog oude foto’s, films, bijzondere andere zaken, die van belang zijn voor de cultuurhistorie van het dorp, neem dan contact op met de Oudheidkamer Oostzaan (075 – 614 15 32), kijk op www.oudheidkameroostzaan.nl (website wordt de komende maanden vernieuwd). De Oudheidkamer Oostzaan is ook te vinden op Facebook: www.facebook.com/oudheidkamer.oostzaan.

Expositie Oudheidkamer


OOSTZAAN – Het smeedijzeren Wapen van Oostzaan is vanmiddag geheel gerenoveerd teruggeplaatst in het plantsoen aan de Dr. Keijzerstraat. Een paar maanden hiervoor was het beeld ineens spoorloos verdwenen. Dat was ook de lokale media niet ontgaan. Niets aan de hand! Het beeld dat al vanaf 1954 op deze plek staat, was in deerniswekkende staat. Dat was Peter Vet van de buitendienst opgevallen. Enkele omwonenden hadden er ook wat opmerkingen over geplaatst. Hoog tijd voor een opfrisbeurtje. Nou dat werd een grondige renovatie niet alleen van het beeld, maar ook van het plantsoen waar het in staat.

José Goddard van OVER-gemeenten kijkt trots toe hoe het beeld op zijn vernieuwde sokkel wordt gemonteerd. De kleuren zijn iets anders dan op het origineel. “Aangepast aan de moderne tijd. De kleuren zijn aangepast aan het logo. Het is nu een wapen a la 2014. De firma Horstman heeft het beeld opgekalefaterd en gecoat en de firma Onrust heeft de sokkel gerenoveerd. Peter (Vet) en ik hebben hem samen geschilderd”, vertelt Goddard.

Nu staat het beeld niet meer midden tussen de struiken, maar redelijk vrij en komt daardoor veel mooier tot zijn recht. Een mevrouw die aan de Dr. Boomstraat tegenover het beeld woont zwaait het raam open en roept Goddard. In haar hand een kalender met een foto van de oude situatie. Ze laat meteen weten dat het ook wel tijd werd en dat het beeld mooi is opgeknapt.
Nog even overleggen Peter Vet, Ed Hulsing (beide van de buitendienst) en José Goddard of het beeld wel schuin genoeg staat, zoals het bedoeld was. Dat is het geval.

Het Wapen van Oostzaan werd ooit ontworpen door gemeentearchitect Dirk Reinnersen door de smid Jan Rep gemaakt.

Foto’s
Dré Prijs van Beeld van een Dorp maakte een paar foto’s van de (terug)plaatsing van het beeld.


AUDIO
Gesprek met José Goddard:

José Goddard


PROVINCIE – De komende maanden organiseren de provincie Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland en Oneindig Noord-Holland een groot aantal activiteiten rond het thema archeologie als proloog op de feestelijke opening van Huis van Hilde. Het oude depot in Wormer (in de Mercurius) voldoet niet meer aan de eisen van de Monumentenwet, te klein, klimatologisch ongeschikt voor het behoud van vondsten en onvoldoende mogelijkheden om bezoek te ontvangen.

In Castricum wordt nu een nieuw depot – Huis van Hilde – gebouwd (ontworpen door de firma VVKH uit Leiden) dat aan de moderne eisen voldoet. In Huis van Hilde wordt het mogelijk om archeologische vondsten te exposeren. Cultuurhistorie moet voor iedereen toegankelijk zijn vindt de provinciale overheid, een voorname reden voor de bouw van het nieuwe depot. Daarnaast is cultuureducatie een belangrijk uitgangspunt, want de geschiedenis van onze provincie is lang niet bij iedereen bekend. “Het nieuwe Archeologiecentrum provincie Noord-Holland biedt interessante informatie voor archeologen, maar ook voor een breed publiek. Schoolklassen zijn straks van harte welkom”, schrijft de Provincie Noord-Holland.
Het centrum zal straks vondsten tonen van de Steentijd tot de Tweede Wereldoorlog, waaronder reconstructies op ware grootte van een aantal historische mensen (Hilde en de Steentijdman).

Huis van Hilde wordt op een bijzondere locatie gebouwd, namelijk tussen het Oer-IJ en het duingebied, en is op een bijzondere manier in de omgeving ingepast. Een deel van het pand ‘verdwijnt’ onder een laag duinzand. Bij het verder ontwerp is rekening gehouden met de 9e-eeuwse woonstalhuizen.

Activiteiten
Cultuurcompagnie organiseert in opdracht van de provincie allerlei activiteiten voor professionals en publiek. Zo staan er lezingen, netwerkbijeenkomsten, een veldexpeditie voor terreinbeheerders en een symposium op de agenda. Daarnaast kan iedereen een #archeoselfie insturen en kans maken op een leuke prijs. Naast informatie over de functie van het Huis van Hilde, staat het belang van archeologie centraal.

Archeologische routes
In een achttal regio’s ontwikkelt Cultuurcompagnie voor het brede publiek archeologieroutes die te fiets, wandelend of per kano af te leggen zijn. Elke regio heeft een eigen thema, laat topvondsten stralen en betrekt regionale partners bij het vertellen van de verhalen over archeologie. De regio Alkmaar bijt op 1 juni het spits af met het thema Heilige putten. In de maanden daarna volgen:

 • Wieringen (juli): Vikingen
 • Texel (augustus) Scheepvaart
 • Oostelijk Waterland (september): Pompen of verzuipen
 • Oostelijk West-Friesland (oktober): Bronstijd
 • Gooi en Vechtstreek (november): Ritueel Landschap
 • Haarlem en de zuidelijke duinen (december): Vestingen
 • Oer-IJ (januari): Oer-IJ

Dag van de Bouw (24 mei)
Tijdens de Dag van de Bouw op 24 mei aanstaande kan het bouwterrein van Huis van Hilde bezocht worden. Daarna is het terrein tot aan de opening niet voor publiek meer toegankelijk. Een mooie kans om even de stand van zaken te gaan bewonderen. Huis van Hilde ligt op loopafstand van NS Station Castricum.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de volgende websites: www.huisvanhilde.nl, www.cultuurcompagnie.nl, www.noord-holland.nl

#Archeoselfie – ontdek archeologie in Noord-Holland
Soms overkomt het je. Bij een wandeling in het bos of het werken in de tuin vind je een vreemd voorwerp in of op de grond. Is het bot, een scherf of een pijpenkopje? Of je stuit op een archeologische plek met een oude muur of een donker grondspoor.

Als je geïnteresseerd bent in wat het is, en het verhaal erachter wilt horen dan kun je er een archeoloog naar laten kijken. In het Huis van Hilde werken archeologen die kunnen helpen met het antwoord. Vanaf nu kun je de vondst met hen en de wereld delen.

Twitter een #Archeoselfie, een foto van jezelf met vondst, naar @huisvanhilde of plaats de #Archeoselfie op facebook.com/huisvanhilde. Zo maak je kans op een Huis van Hilde prijs.

Hoe werkt de #Archeoselfie?

 • De #Archeoselfie-actie loopt tot 1 januari 2015.
 • Alle #Archeoselfie -inzendingen die via facebook.com/huisvanhilde en @huisvanhilde worden ingestuurd doen mee aan de actie.
 • Elke laatste dag van de maand wordt uit de inzendingen van die maand een prijswinnaar geloot die aan het begin van de volgende maand bekend wordt gemaakt via www.huisvanhilde.nl
 • Op de eerste van de nieuwe maand start de volgende periode voor inzending waarbij iedereen weer evenveel kans maakt.
 • Er kunnen meerdere #Archeoselfie per persoon ingezonden worden.
 • Heb je een prijs gewonnen? Neem dan contact op met info@huisvanhilde.nl en je krijgt de Huis van Hilde prijs toegestuurd.
 • De #Archeoselfie kunnen gebruikt worden voor de promotie van Huis van Hilde.
 • Alle inzendingen worden geplaatst op www.huisvanhilde.nl.


Animatie van het gebouw (bron: VVKH architecten)

Bron afbeelding: website Cultuurcompagnie


OOSTZAAN – Concordia is de enige muziekvereniging in Oostzaan die bij het muziek maken hout-, koper- en slagwerkinstrumenten inzet. Een aantal van die instrumenten is op dit moment onderbezet in ons orkest, waardoor wij op zoek zijn naar nieuwe muzikanten. Met name voor instrumenten zoals de hobo, baritonsaxofoon en slagwerk/percussie kunnen we versterking gebruiken. Ook zijn klarinetspelers altijd welkom.

We nodigen geïnteresseerden bij deze dan ook graag uit, om op woensdag 23 april naar de Open avond te komen in ons verenigingsgebouw (Jacob Corneliszstraat 22 in Oostzaan).
Vanaf 19.30 uur wordt door de docenten uitleg gegeven over de instrumenten, de lessen en gratis proeflessen, het orkest etc. Natuurlijk kunnen de instrumenten op deze avond ook bespeeld worden om te bepalen wat je leuk vindt. Als je na deze open avond verder wilt krijg je een muziekinstrument in bruikleen. Je hoeft dus niet zelf een instrument te kopen.

In totaal zijn er 5 docenten die wekelijks muzieklessen geven in het verenigingsgebouw van Concordia. Indien je weinig of geen enkele ervaring hebt met het bespelen van een instrument, dan zijn zij de aangewezen persoon om je als beginnende muzikant op weg te helpen.
Speel je al wel een instrument en lijkt het je leuk om samen te musiceren, dan ben je uiteraard ook van harte welkom!

Naast een leuke vrijetijdsbesteding bevordert muziek de leerprestaties, verbetert sociaal gedrag, stimuleert intelligentie en vermindert concentratieproblemen. Ook niet muzikale activiteiten krijgen de aandacht binnen Concordia. Kortom een veelzijdige vereniging die graag kennis met je maakt.

Voor meer informatie bel: 06-33594675 of bezoek onze site www.concordia-oostzaan.nl


“Muziek is vrij geboren…
….en het is haar lotsbestemming die vrijheid te hervinden.” (Beethoven)

OOSTZAAN – Op zaterdag 12 april beleven we alweer het laatste kaarslichtconcert van dit seizoen bij KIOZK. Dit keer een concert van De Bezetting Speelt met werken van Brahms, Beethoven en Busoni. Op het programma staat van Ludwig van Beethoven het Septet Opus 20, een septet voor klarinet, fagot, hoorn, viool, altviool, cello en contrabas. Van Ferruccio Busoni koos het ensemble voor ‘Concert voor klarinet en strijkkwartet’. Johannes Brahms’ Serenade opus 11 staat ook op het programma. Het ensemble heeft deze serenade bewerkt voor vijf strijkers en vijf blazers.

Van de website van De Bezetting Speelt:
“Busoni, pianist, estheticus en componist, is moeilijk in een bepaalde stijl te plaatsen, en zou dat volgens zijn eigen esthetiek verwelkomen. Hij geloofde niet in een strikt onderscheid tussen moderne en niet-moderne muziek: alles staat organisch met elkaar in verbinding. Zijn interesse was heel breed, varieerde van Gregoriaans gezang tot Amerikaans-Indiaanse muziek, microtonaliteit en nieuwe toonladders en verkende nieuwe mogelijkheden voor het theater. Hij inspireerde hiermee een hele schare aan componisten waaronder Varèse en Kurt Weill.”

Het Kamermuziek ensemble De Bezetting Speelt bestaat uit vijf strijkers en vijf blazers. De musici zijn werkzaam bij onder anderen het Rotterdams Philharmonisch en het Royal Liverpool Philharmonic.

Kaartverkoop
De kaartverkoop loopt via de website van KIOZK: www.kiozk.nl. Het concert vindt plaats in de Grote Kerk Oostzaan, Kerkbuurt 12 te Oostzaan en begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Er was er eens...
OOSTZAAN – “Er was eens …”, is het begin een muzikaal sprookje in het pittoreske Oostzaan. Dit sprookje zal worden verteld door professioneel verhalenverteller Frans Limburg, ondersteund door de muzikanten van Excelsior. Alsof dat nog niet alles is, zullen er dit jaar bovendien twee voorstellingen verzorgd worden: ’s middags in de vorm van een kinderconcert en ’s avonds een voorstelling voor de ‘grote kinderen’.

Gratis kinderconcert
Het sprookje van Excelsior begint zaterdagmiddag 29 maart om 15:30 uur. Dan zijn alle kinderen van 4 t/m 13 jaar (evt. met begeleiding) van harte welkom in de KunstGreep bij het gratis concert, wat in feite een kortere versie van het avondprogramma is. In circa een uur tijd worden de kinderen meegenomen langs herkenbare melodieën uit de Efteling, Rapunzel en de Klokkenluider van de Notre Dame. Je herkent ze gelijk! Behalve een spannend verhaal zal de verteller ook uitleg geven over de instrumenten die te horen zijn. En wie durft mag na afloop zelf proberen om geluid uit de instrumenten te krijgen.

Avondvoorstelling
’s Avonds zal er geen uitleg gegeven worden over de instrumenten en hoeft u niets te proberen, vanaf 20:00 uur mag u gewoon genieten van de muziek en het verhaal. In deze volledige versie van het sprookje neemt Frans Limburg u naast de eerder genoemde muziek uit de Efteling, Rapunzel en de Klokkenluider van de Notre Dame ook mee langs klassiekere, minder bekende muziekstukken. Echter niets dan beeldende muziekstukken wordt ingezet om het verhaal compleet te maken. En met een gastoptreden door het popkoor van Belcanto is de avond voorbij voordat u er erg in hebt.

Ruime ervaring
Verhalenverteller Frans Limburg heeft een ruime ervaring in de samenwerking met orkesten, zowel in de amateurwereld als in dinnershows en theaterproducties van bijvoorbeeld Joop van den Ende. Naast verteller en presentator is Frans ook een bedreven zanger, acteur en stemacteur. Verder schrijft hij teksten, muziek en songteksten. Zijn passie voor muziek begon al op jonge leeftijd, want op achtjarige leeftijd speelde Frans op een cornet bij de plaatselijke muziekvereniging.

Kaarten
Kaarten voor de avondvoorstelling om 20:00 uur kosten € 12 (inclusief pauzedrankje) en zijn te bestellen bij Hedwig van der Jagt (T 075 684 2408) of via voorzitter@excelsior-oostzaan.nl. Wie bij het kinderconcert om 15:30 uur zeker wil zijn van een zitplaats wordt ook geadviseerd vooraf kaarten te reserveren, dit kan via dezelfde kanalen.

Bert Jongert Lijsttrekker GroenLinks Oostzaan
Wij geven u de Top 10
GroenLinks werk(t) voor Oostzaan

1. Oostzaan moet zelfstandig blijven.
Dit betekent voor Oostzaners een eigen bibliotheek, andere culturele en sport voorzieningen en een eigen gemeentehuis. Daardoor blijft de politiek dichtbij en van de Oostzaners.

2. Oostzaan moet groen blijven en een ontsluitingsweg moet voorkomen worden.
Het Oostzanerveld is een uniek cultuurhistorisch natuurgebied in Europa. Het bepaalt voor een groot deel het groene en open karakter van Oostzaan. GroenLinks vecht al tientallen jaren voor het openhouden, en daardoor behouden, van het Oostzanerveld. Een ontsluitingsweg door de Oostzaanse natuur staat daar dan ook haaks op. De tijdwinst van hooguit anderhalve minuut die dit zou kunnen opleveren voor automobilisten in de ochtendspits rechtvaardigt geen miljoeneninvestering en sloop van de Oostzaanse natuur.

3. Het Twiske mag geen pretpark worden.
GroenLinks voert al jaren campagne onder de leus ‘Het Twiske geen pretpark’. Wij zijn voor recreatie en sportactiviteiten in Het Twiske, maar dan wel met behoud van de prachtige én kwetsbare natuur.

4. Behoud van het verenigingsleven.
Oostzaan kent een bloeiend verenigingsleven met goede voorzieningen op het gebied van cultuur en sport. Daar blijven wij voor vechten, want het verenigingsleven is het cement van onze samenleving.

5. Voor betaalbare en energiezuinige woningen.
Het bouwen voor starters en senioren heeft onze prioriteit. Energiezuinige (huur)woningen betekent een directe besparing voor de bewoners. Wij staan echt voor het dorpse karakter van Oostzaan en zijn dus tegen hoogbouw en voor het behoud van het historische lint.

6. Voor een actief jeugdbeleid.
GroenLinks wil een kindvriendelijke openbare ruimte met voldoende speelplaatsen. Waar overlast door jongeren wordt ervaren helpt negeren net zo weinig als louter hard aanpakken. Duidelijkheid is ons parool. Preventie speelt hierbij een belangrijke rol.

7. Voor betere luchtkwaliteit en hoogspanning ondergronds of verplaatst.
De aantasting van de luchtkwaliteit en de gevaren van de hoogspanningsmasten zijn een grote bron van zorg. GroenLinks wil de hoogspanningskabels onder de grond of dat ze verplaatst worden. De Haagse uitkoopregeling is geen oplossing voor de gezondheidsdreiging, maar een fopspeen om het verzet af te kopen.

8. Een goed basisonderwijs in Oostzaan.
Elke leerling en leerkracht verdient optimale huisvesting. Wij waren tegen nieuwbouw van de Noorderschool. Wij realiseren ons zeer dat ons standpunt niet bij iedereen goed valt, maar wij staan – ook bij moeilijke keuzes – voor haalbare, betaalbare en ook rechtvaardige oplossingen voor iedereen.

9. Een sociaal Oostzaan.
Het verschuiven van rijkstaken naar gemeenten kan GroenLinks ondersteunen. Maar door de draconische bezuinigingen van het PvdA/VVD-kabinet, worden gemeenten voor een onmogelijke taak gesteld. GroenLinks blijft kiezen voor de menselijke maat, want zorg is mensenwerk. Bureaucratie en regeldrift past daar niet in. Wij kiezen voor zorg op maat en steun aan professionals en mantelzorger.

10. Een financieel en economisch gezond Oostzaan.
GroenLinks zorgt al tientallen jaren (mede) voor een sluitende begroting en een gezonde financiële situatie. Dit zal altijd het uitgangspunt voor ons in Oostzaan blijven. Economische winst en ruimte is gehaald door bedrijfsverplaatsingen, waarmee niet alleen de bedrijven en de bewoners worden geholpen, maar ook de financiële positie van Oostzaan wordt verbeterd. Een echte Win, Win, Win-situatie.

VOOR ONS COMPLETE PROGRAMMA ZIE: WWW.GROENLINKSOOSTZAAN.NL
HOUD OOSTZAAN GROEN, SOCIAAL EN ZELFSTANDIG.
STEM GROENLINKS. LIJST 2. BERT JONGERT
OOSTZAAN – Stichting Oudheidkamer Oostzaan verzorgt al jaren op diverse locaties in het dorp en in de regio de inrichting van cultuurhistorische vitrines. Na enige tijd wordt de inhoud weer ververst. Zo zijn er nu vier vitrines in Oostzaan en Zaandam van een nieuwe inhoud voorzien.

Olympische Spelen
In het Erasmushuis te Zaandam heeft de Oudheidkamer vier vitrines ingericht. Op de begane grond is een vitrine ingericht rond het thema ‘Olympische Spelen’. Te zien zijn oude schaatsen en bijvoorbeeld een ‘trekstok’. De trekstok was voor vele dames een uitkomst, vooral als ze vanuit Zaandam of Oostzaan op de schaats naar Marken gingen. Puur zo’n tochie. Dan reed de man voorop en de vrouw er achteraan – er tussen in die trekstok. Op die manier kwam men dan in Marken aan. Daar deden de schaatsers zich tegoed aan de Koek en Zopie, meestal een gevulde koek en een kop warme chocolademelk. Even goed doorwarmen en het ging weer huiswaarts. In de hal van het Erasmushuis staat ook nog een heuse oude slee.

Op de eerste verdieping (oost) van het Erasmushuis heeft de Oudheidkamer dit keer vele oude beroepen in de vitrines gezet, beroepen die echt iets met vroeger te maken hebben, zoals een stoelenmatter. Op twee hoog (oost) heeft de vitrine als thema ‘boodschappen doen’. Daarin zijn artikelen neergezet die vroeger in de kruidenierswinkeltjes werden verkocht. Veel aandacht in de vitrines van de Oudheidkamer is er ook voor de Oostzaanse jollen. Zo is er een vitrine waarin fraaie door Henk Bierdrager gemaakt schaalmodellen van een jol en een boerenplat worden tentoongesteld. Niet alleen de schaalmodellen, maar ook de gereedschappen waar deze boten mee gemaakt werden zijn te zien. Ook de gereedschappen werden door Henk Bierdrager aan de Oudheidkamer geleend.

De dames van de textielwerkgroep hebben weer mooi werk geleverd. Zo is op de derde verdieping van het Erasmushuis een fraaie vitrine te bewonderen met allerlei huishoudelijke artikelen. En ze laten zien hoe in het verleden de schoorsteenmantel boven de kachel werd ‘bekleed’.

Lishof
De textielwerkgroep heeft ook de vitrine in De Lishof ingericht. Hier is het thema ‘winter’. Zo ligt er een paar breipennen en een knot wol om een trui of een paar sokken te breien. Maar natuurlijk ook wanten en een muts. Er ligt in de vitrine bijvoorbeeld ook een ouwe dirktwar, die werd gedragen als het koud was en nog veel meer artikelen die je destijds in de winter echt nodig had.

De Kolk
In De Kolk komt een vitrine met schoonmaakartikelen die vroeger werden gebruikt om het huis schoon te maken. Misschien zult u zeggen: schoon maken? Ja, vroeger werden de families bij elkaar geroepen onder het genot van een bakje koffie. Het gesprek ging dan over waar men zou beginnen met de schoonmaak. Moeder en dochter bespraken bijvoorbeeld welk huis eerst werd schoon gemaakt. De volgorde was meestal eerst bij de moeder, dan bij de oudste dochter en zo verder. Het huis werd dan helemaal schoongemaakt. Alles ging in die tijd naar buiten tot het bed aan toe. Zo zei de opa van Siem Meijn wel eens: “Zeun je opie begint weer raar te prate.’ Hij bedoelde dat ze ging schoonmaken. Daar was hij ‘niet bleit mee’.

Informatie
Meer informatie over Stichting Oudheidkamer Oostzaan: www.oudheidkameroostzaan.nl

Fotobron:
De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Siem Meijn


Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief