Author Archive

Schaduw over KoningsdagOOSTZAAN – Gemeente Oostzaan wil samen met Wecycle burgers stimuleren om na Koningsdag elektrische apparaten in te leveren bij de milieustraat. Daarom krijgen de eerste honderd inleveraars van een elektrisch apparaat het spannende jeugdboek ‘Schaduw over Koningsdag’ cadeau bij Milieustraat Skoon. Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld met kans op een leuk uitje voor het hele gezin.

Op Koningsdag verkopen veel kinderen oude spullen op de Vrijmarkt. Wecycle en Oostzaan wensen alle kinderen natuurlijk heel goede zaken! Na afloop verdwijnen onverkochte elektrische apparaten helaas ook in de vuilnisbak. Dat is jammer, want dan kunnen ze niet gerecycled worden. Wecycle zorgt ervoor dat elektrische apparaten en spaarlampen die ingeleverd worden op de milieustraat Skoon optimaal worden gerecycled. Dat is belangrijk, want door recycling behouden we de grondstoffen voor de toekomst. Ook komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. Elektrische apparaten worden via Wecycle voor meer dan 75% tot 90% gerecycled. Spaarlampen zelfs voor meer dan 90%. Kunststof, ijzer, glas en koper: het worden na recycling allemaal weer nieuwe grondstoffen. Dat is de basis van nieuwe producten. Om te kunnen recyclen moeten de apparaten en spaarlampen wel apart worden ingeleverd. Per jaar verdwijnt ruim 2 kilo per persoon in de vuilnisbak. Zonde, want zo gaat 35 miljoen kilo verloren voor recycling. Samen met Wecycle wil Oostzaan dit tegengaan.

De actie
De eerste honderd inwoners die vanaf 28 april oude elektrische apparaten en/of spaarlampen inleveren bij de milieustraat Skoon, krijgen gratis het spannende jeugdboek ‘Schaduw over Koningsdag’ cadeau. Dit boek is speciaal voor de actie geschreven en niet te koop in de winkel. Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld met kans op een leuk uitje voor het hele gezin.

Over Wecycle
Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) in Nederland organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste en werkt samen met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van 1.600 producenten en importeurs.
Kijk voor meer informatie op: wecycle.nl.

 

REGIO – Net als in februari is het totaal aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio’s Noord-Holland Noord, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland in maart gedaald. Terwijl vorig jaar in maart het aantal WW-uitkeringen nog met 1,2% toenam, daalde het aantal in de afgelopen maand met 1%. Het aantal WW-uitkeringen ligt nog wel ruim 20% hoger dan een jaar geleden.

Seizoensinvloeden
Zaanstreek-Waterland is de enige regio waar het aantal WW-uitkeringen iets toenam (0,5%). Een verklaring hiervoor is dat seizoensgebonden sectoren (horeca en agrarische sector) in deze regio minder vertegenwoordigd zijn. De grootste daling van het aantal WW-uitkeringen is te zien in de uitzendbranche met 3,3% (99 uitkeringen). Dit beeld komt overeen met berichten uit de branche, dat het aantal uitzenduren is gestegen. Dat wordt gezien als vroege indicatie voor een mogelijk aantrekkende arbeidsmarkt.

Schilders
Opvallend is de afname in het aantal WW-uitkeringen in de schildersbranche met bijna 19% (60 uitkeringen). Deze branche is voor opdrachten deels afhankelijk van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. Juist dit onderdeel van de bouw toont de laatste maanden tekenen van herstel. Daarnaast kan de schildersbranche profiteren van de langzaam aantrekkende huizenmarkt.

Werkloosheidcijfers Zaanstreek/Waterland (Bron: UWV)
Werkloosheidcijfers UWV

Kleine daling in Oostzaan
De daling van het aantal WW-uitkeringen in Oostzaan is slechts 1,5%. Ten opzichte van februari 2013 was er in het dorp een toename met 59 WW-uitkeringen, totaal in februari dit jaar 197 WW-uitkeringen. Uit recente cijfers van het UWV blijkt dat het aantal WW-uitkering in absolute zin met slechts 3 is gedaald. Het is op basis van een dergelijk geringe afname niet goed mogelijk te concluderen dat er sprake is van een trend.


OOSTZAAN – Op 28 april aanstaande organiseert Stichting Oudheidkamer Oostzaan een avond voor haar donateurs. Er worden op deze avond vooral films gedraaid. Om te beginnen een film in twee delen over Oostzaners in de jaren ’50. We krijgen veel dorpelingen in beeld, al dan niet in hun dagelijkse beslommeringen, het verenigingsleven, de toen schoolgaande jeugd.
De Oudheidkamer is er van overtuigd dat de film veel herinneringen uit een voor veel donateurs recent verleden zal oproepen.
De film wordt in een deel voor en een deel na de pauze vertoond.

In verband met Dodenherdenking op 4 mei aanstaande worden van de Stichting Monumenten Spreken twee films vertoond. De eerste film gaat over de Februaristaking 1941. De tweede film gaat over de Zaanse Roosje Drilsma die samen met haar familie kort na de Februaristaking slachtoffer werd van de Jodenvervolging. Burgemeester Paul Möhlmann zal tussen beide films een korte toespraak geven over de betekenis van herdenken door de jaren heen.

Tijdens de pauze en na afloop van de avond is er volop gelegenheid om herinneringen op te halen en oude foto’s te bekijken.

De donateursavond van 28 april wordt gehouden bij Muziekvereniging Excelsior aan de Twiskeweg 103 in Oostzaan en begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).
Ook niet-donateurs zijn welkom. Donateurs hebben gratis toegang. Aan niet-donateurs vraagt de Oudheidkamer een kleine toegangsprijs van € 3,-.

U kunt gebruik maken van de Belbus Oostzaan om naar de donateuravond te gaan. U moet wel zelf bellen: 075 -684 56 60.

Meer informatie over Stichting Oudheidkamer Oostzaan? Dinsdagen is er vanaf 14.00 uur inloopmiddag op de Leliestraat 1 in Oostzaan (telefoon: 075 – 614 1532). Kijk ook eens op www.oudheidkameroostzaan.nl.


NATIONAAL – Truus Menger-Oversteegen (90) en Freddie Oversteegen (88) hebben het Mobilisatie-Oorlogskruis uitgereikt gekregen. In de Tweede Wereldoorlog waren de zusjes koeriers van het verzet. Ze waren bij gewapende acties in Haarlem betrokken en stalen persoonsbewijzen. De versierselen werden door premier Mark Rutte opgespeld. Ook dat was bijzonder, omdat meestal een burgemeester dit soort onderscheidingen uitreikt.
Met het opspelden van het Oorlogskruis is er na 70 jaar officiële erkenning voor het verzetswerk van de zusjes Oversteegen.

Het gezin van Truus en Freddie ving al voor de oorlog uit Duitsland gevluchte Joden op. Dat ze tijdens de oorlog in het verzet terechtkwamen was voor hen logisch. In 1943 kwamen ze in contact met Hannie Schaft, waarmee ze vanaf dat moment zouden samenwerken. Hannie Schaft – het meisje met het rode haar – werd kort voor het eind van de oorlog opgepakt en gefusilleerd.

In de jaren negentig richtte Truus Menger de Stichting Nationale Hannie Schaft-herdenking op. Doel van de stichting is het overdragen van de idealen van Hannie Schaft en de zussen Oversteegen aan volgende generaties. Volgens de zusjes maakt de onderscheiding duidelijk hoe belangrijk het is om voor vrijheid op te komen en hoe moeilijk het is om onder moeilijke omstandigheden de juiste keuzes te maken.
“Ik vind wel dat ze ons grote eer hebben gedaan”, zegt Truus Menger- Oversteegen in een eerste reactie op de radio. Premier Rutte noemde de zusjes heldinnen die onvoorstelbare heldenmoed aan de dag hebben gelegd. Freddie Oversteegen: “Dat zal je nooit van jezelf zeggen.” Op de vraag wat de dames met het Oorlogskruis gaan doen zegt Truus heel nuchter: “Met de herdenking op 4 mei zal ik het dragen, maar verder gaat het de kast in.”

‘Historische rechtvaardigheid’
Het Mobilisatie-Oorlogskruis is bedoeld voor mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog (militaire) werkzaamheden verrichtten in het belang van het Koninkrijk. De medaille wordt tegenwoordig bijna niet meer toegekend. Premier Rutte noemde de uitreiking van de onderscheiding ‘niet minder dan een daad van historische rechtvaardigheid’ en ‘symbool voor de dankbaarheid van de natie’.Truus Menger-Oversteegen is kunstenares. Ze heeft een aantal oorlogsmonumenten gemaakt, waaronder dat ter herdenking van de Februaristaking 1941 op de Wilhelminasluis in Zaandam, en de Hannie Schaftplaquette in Oostzaan.

Fotobron: De foto bij dit artikel werd gemaakt door Dré Prijs bij de opening van de overzichtsexpositie in het Atrium van de KunstGreep (23 juli 2011) van het werk van Truus Menger


PROVINCIE – De komende maanden organiseren de provincie Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland en Oneindig Noord-Holland een groot aantal activiteiten rond het thema archeologie als proloog op de feestelijke opening van Huis van Hilde. Het oude depot in Wormer (in de Mercurius) voldoet niet meer aan de eisen van de Monumentenwet, te klein, klimatologisch ongeschikt voor het behoud van vondsten en onvoldoende mogelijkheden om bezoek te ontvangen.

In Castricum wordt nu een nieuw depot – Huis van Hilde – gebouwd (ontworpen door de firma VVKH uit Leiden) dat aan de moderne eisen voldoet. In Huis van Hilde wordt het mogelijk om archeologische vondsten te exposeren. Cultuurhistorie moet voor iedereen toegankelijk zijn vindt de provinciale overheid, een voorname reden voor de bouw van het nieuwe depot. Daarnaast is cultuureducatie een belangrijk uitgangspunt, want de geschiedenis van onze provincie is lang niet bij iedereen bekend. “Het nieuwe Archeologiecentrum provincie Noord-Holland biedt interessante informatie voor archeologen, maar ook voor een breed publiek. Schoolklassen zijn straks van harte welkom”, schrijft de Provincie Noord-Holland.
Het centrum zal straks vondsten tonen van de Steentijd tot de Tweede Wereldoorlog, waaronder reconstructies op ware grootte van een aantal historische mensen (Hilde en de Steentijdman).

Huis van Hilde wordt op een bijzondere locatie gebouwd, namelijk tussen het Oer-IJ en het duingebied, en is op een bijzondere manier in de omgeving ingepast. Een deel van het pand ‘verdwijnt’ onder een laag duinzand. Bij het verder ontwerp is rekening gehouden met de 9e-eeuwse woonstalhuizen.

Activiteiten
Cultuurcompagnie organiseert in opdracht van de provincie allerlei activiteiten voor professionals en publiek. Zo staan er lezingen, netwerkbijeenkomsten, een veldexpeditie voor terreinbeheerders en een symposium op de agenda. Daarnaast kan iedereen een #archeoselfie insturen en kans maken op een leuke prijs. Naast informatie over de functie van het Huis van Hilde, staat het belang van archeologie centraal.

Archeologische routes
In een achttal regio’s ontwikkelt Cultuurcompagnie voor het brede publiek archeologieroutes die te fiets, wandelend of per kano af te leggen zijn. Elke regio heeft een eigen thema, laat topvondsten stralen en betrekt regionale partners bij het vertellen van de verhalen over archeologie. De regio Alkmaar bijt op 1 juni het spits af met het thema Heilige putten. In de maanden daarna volgen:

 • Wieringen (juli): Vikingen
 • Texel (augustus) Scheepvaart
 • Oostelijk Waterland (september): Pompen of verzuipen
 • Oostelijk West-Friesland (oktober): Bronstijd
 • Gooi en Vechtstreek (november): Ritueel Landschap
 • Haarlem en de zuidelijke duinen (december): Vestingen
 • Oer-IJ (januari): Oer-IJ

Dag van de Bouw (24 mei)
Tijdens de Dag van de Bouw op 24 mei aanstaande kan het bouwterrein van Huis van Hilde bezocht worden. Daarna is het terrein tot aan de opening niet voor publiek meer toegankelijk. Een mooie kans om even de stand van zaken te gaan bewonderen. Huis van Hilde ligt op loopafstand van NS Station Castricum.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de volgende websites: www.huisvanhilde.nl, www.cultuurcompagnie.nl, www.noord-holland.nl

#Archeoselfie – ontdek archeologie in Noord-Holland
Soms overkomt het je. Bij een wandeling in het bos of het werken in de tuin vind je een vreemd voorwerp in of op de grond. Is het bot, een scherf of een pijpenkopje? Of je stuit op een archeologische plek met een oude muur of een donker grondspoor.

Als je geïnteresseerd bent in wat het is, en het verhaal erachter wilt horen dan kun je er een archeoloog naar laten kijken. In het Huis van Hilde werken archeologen die kunnen helpen met het antwoord. Vanaf nu kun je de vondst met hen en de wereld delen.

Twitter een #Archeoselfie, een foto van jezelf met vondst, naar @huisvanhilde of plaats de #Archeoselfie op facebook.com/huisvanhilde. Zo maak je kans op een Huis van Hilde prijs.

Hoe werkt de #Archeoselfie?

 • De #Archeoselfie-actie loopt tot 1 januari 2015.
 • Alle #Archeoselfie -inzendingen die via facebook.com/huisvanhilde en @huisvanhilde worden ingestuurd doen mee aan de actie.
 • Elke laatste dag van de maand wordt uit de inzendingen van die maand een prijswinnaar geloot die aan het begin van de volgende maand bekend wordt gemaakt via www.huisvanhilde.nl
 • Op de eerste van de nieuwe maand start de volgende periode voor inzending waarbij iedereen weer evenveel kans maakt.
 • Er kunnen meerdere #Archeoselfie per persoon ingezonden worden.
 • Heb je een prijs gewonnen? Neem dan contact op met info@huisvanhilde.nl en je krijgt de Huis van Hilde prijs toegestuurd.
 • De #Archeoselfie kunnen gebruikt worden voor de promotie van Huis van Hilde.
 • Alle inzendingen worden geplaatst op www.huisvanhilde.nl.


Animatie van het gebouw (bron: VVKH architecten)

Bron afbeelding: website Cultuurcompagnie


OOSTZAAN – De Jol, het halfjaarlijks magazine van Stichting Oudheidkamer Oostzaan, is net gepubliceerd. In dit 44 pagina’s tellend magazine is er dit jaar aandacht voor beroemde, maar ook minder beroemde dorpsgenoten.

Een beroemde Oostzaner staat op dit moment volop in de schijnwerpers: Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Deze kunstenaar uit de zestiende eeuw was in zijn tijd al wereldberoemd en dat is hij nog altijd. Op dit moment gaan veel mensen naar musea in Amsterdam en Alkmaar om in speciale tentoonstellingen een overzicht te krijgen van zijn werk. Er is zelfs een toeristische route en de aandacht in de media is enorm. Omdat Jacob Cornelisz. ook in Oostzaan in de schijnwerpers staat besteedt De Jol ruim aandacht aan zijn leven en zijn werk in een prachtig verhaal van Barbara van Wijk.

Maar ook minder beroemde dorpsgenoten komen aan bod. Zo is er een artikel over het winkeltje van Hille in de Kerkbuurt geschreven door G. Porsius-Hille. Oudere dorpelingen zullen zich de winkel van de familie Hille zeker herinneren.

Ivo de Jong schreef een artikel met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. In februari en maart dit jaar kon u bij de NTR kijken naar de serie Na de Bevrijding. Op 7 februari kwam in de aflevering ‘De Afrekening’ ook het verhaal van oud-Oostzaner Dirk van Berge aan de orde. Reden voor de redactie van De Jol om een artikel aan dit bijzondere verhaal te wijden.

Siem Meijn beschrijft zijn jeugdherinneringen aan de familie Koeman, Ger Muijs duikt in de familiegeschiedenis. Diederik Aten beschrijft de geschiedenis van de Hanenpadsluis.

Kortom, een zeer informatieve en afwisselende De Jol. Donateurs van de Oudheidkamer hebben De Jol inmiddels ontvangen. De Jol is in een beperkte oplage ook verkrijgbaar bij de firma Top-1-Toys aan het Zuideinde 77 in Oostzaan. De kosten zijn € 3,95 per stuk.

Meer informatie
Meer informatie over Stichting Oudheidkamer Oostzaan? Dinsdagen is er vanaf 14.00 uur inloopmiddag op de Leliestraat 1 in Oostzaan (telefoon: 075 – 614 1532). Kijk ook eens op www.oudheidkameroostzaan.nl.

Bron afbeelding
De afbeelding bij dit artikel staat in De Jol. Het gaat om de maaltijd van de voetboogschutters. Jacob Cornelisz. maakte dit schilderij in 1533. Het is te zien in het Amsterdam Museum.


OOSTZAAN – Afgelopen maandag is het nieuwe College van B. en W. officieel geïnstalleerd. Dat gebeurde tijdens een druk bezochte vergadering van de gemeenteraad. De installatie vloeit voort uit het coalitieakkoord tussen VVD, GroenLinks en D66. Het college bestaat de komende vier jaar uit drie wethouders, te weten: Joop Klinkhamer (GroenLinks), Marco Olij (D66) en Tine Schaafsma (VVD).

Maandag werd ook bekend hoe de verdeling de portefeuilles is geregeld in het college. Burgemeester Paul Möhlmann is verantwoordelijk voor het bestuur, de klantgerichte dienstverlening, de veiligheid en de hoogspanningsproblematiek.
Joop Klinkhamer is 1e loco-burgemeester en verantwoordelijk voor de portefeuilles Wonen, Leefomgeving, Mobiliteit, Woningbouwprojecten (Wakerstraat en Klein Twiske), Twiske en Oostzanerveld.

Marco Olij is 2e loco-burgemeester en krijgt verantwoordelijkheid voor de portefeuilles Financiën, Onderwijs, Dierenwelzijn, Buurt- en wijkgericht werken, Cultuur, De KunstGreep, Inkomensvoorziening en Participatiewet en Werkgelegenheid en bedrijvigheid.
Aanvankelijk werd verwacht dat de post financiën bij de VVD terecht zou komen. GroenLinks en VVD hebben in het verleden allebei wethouders van Financiën geleverd. D66 neemt nu de verantwoordelijkheid voor deze zware post. Dit zegt iets over de manier waarop de partijen in de onderhandelingen met elkaar zijn omgegaan. D66 als grootste winnaar van deze verkiezingen beloond met de zwaarste post? Of twee partijen (VVD en GroenLinks) die indachtig het verleden een keuze hebben gemaakt voor politieke rust in deze nieuwe periode. Voorlopig denken wij dat het eerste argument de doorslag gaf.

Tine Schaafsma is 3e loco-burgemeester en heeft ook een stevige portefeuille. Zij is de komende vier jaar verantwoordelijk voor de WMO, het Jeugdbeleid, de Gezondheid, Sport, Bedrijventerrein Skoon en Bombraak en ook voor het Toerisme. De decentralisatie van Rijkstaken komen dus op haar bordje terecht en dat beloofd de komende maanden een flinke klus te worden. Opvallend in haar portefeuille is de verantwoordelijkheid voor de bedrijventerreinen. Dat roept in elk geval de spannende vraag op wat dit college gaat doen aan de vestiging van bijvoorbeeld de Aldi op Skoon. Toch een aangelegenheid waarbij VVD en GroenLinks een flink robbertje over hebben gevochten.

Fotobron: De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Jan ter Wisscha


OOSTZAAN- Concordia is de ‘enige muziekvereniging in Oostzaan die bij het maken van muziek hout-, koper- en slagwerkinstrumenten inzet’, schrijft de muziekvereniging in haar persbericht om aandacht te vragen voor de ‘Open Avond’ op 23 april. Naar aanleiding van dit bericht ontving de redactie van Beeld van een Dorp een aantal reacties, waaronder een verzoek om rectificatie omdat de mededeling van Concordia op dit punt ‘pertinent onjuist is’.

Zelfde aanbod
De irritatie is te begrijpen, omdat de muziekverenigingen Crescendo en Excelsior hetzelfde aanbod aan muziekinstrumenten hebben. Zo schrijft een lid van Excelsior op persoonlijke titel: “Houtinstrumenten (zoals Klarinetten en Saxofoons), koperinstrumenten (bijvoorbeeld een trompet) en slagwerkinstrumenten (drumstel/pauken) zijn instrumentgroepen die in elke harmonie (Concordia) en elke fanfare (Crescendo en Excelsior) terugkomen.” Kortom, dorpelingen die graag muziek willen maken kunnen dus ook terecht bij Crescendo en Excelsior. Dat wisten de meeste Oostzaners natuurlijk allang. En waarschijnlijk is het instrumentenaanbod van de verschillende verenigingen ook wel bekend. Daarom is de mededeling in het bericht van Concordia ook opvallend.

Tactiek
Waarom Concordia deze wervingstactiek kiest is niet helemaal duidelijk. Mogelijk zit de organisatie knijp wat het ledental betreft. Een probleem dat ook bij andere muziekverenigingen speelt. In een steeds kleiner wordende vijver is het moeilijk vissen en valt de vangst eerder tegen dan mee. Vooral als er drie dobbers in hangen (die van Belcanto nog niet eens meegerekend). Een succesvolle vangst hangt dan vooral van het aas af. Het aas dat Concordia gebruikt leidt dus tot ergernissen. “Dat Concordia dit zo aanlevert (aan de redactie) vindt ik buitengewoon ongepast”, schrijft een boze muzikant van Excelsior die het een duidelijke poging noemt van Concordia “om zieltjes voor zichzelf te willen in een tijd waarin alle verenigingen last hebben van een teruglopend ledental.”

Noot
Misschien was het helemaal de bedoeling niet van Concordia om op zere tenen van andere muziekverenigingen te gaan staan en ging het meer om een wat uit de rails gelopen enthousiasme om aandacht te generen voor de vereniging. Enthousiasme is altijd belangrijk, maar misschien is het dan wel handig om zuiver te blijven spelen. Een valse noot horen Oostzaners direct en al helemaal als ze lid zijn van een muziekvereniging.

Agenda
Concordia heeft dus haar open avond op 23 april. Muziekvereniging Excelsior berichtte op 9 april dat de vereniging weer met muzieklessen begint (Muzieklessen voor jong en oud bij Excelsior) en om het verhaal compleet te maken: kijk ook nog even op de website van Crescendo (www.crescendo-oostzaan.nl


OOSTZAAN – Concordia is de enige muziekvereniging in Oostzaan die bij het muziek maken hout-, koper- en slagwerkinstrumenten inzet. Een aantal van die instrumenten is op dit moment onderbezet in ons orkest, waardoor wij op zoek zijn naar nieuwe muzikanten. Met name voor instrumenten zoals de hobo, baritonsaxofoon en slagwerk/percussie kunnen we versterking gebruiken. Ook zijn klarinetspelers altijd welkom.

We nodigen geïnteresseerden bij deze dan ook graag uit, om op woensdag 23 april naar de Open avond te komen in ons verenigingsgebouw (Jacob Corneliszstraat 22 in Oostzaan).
Vanaf 19.30 uur wordt door de docenten uitleg gegeven over de instrumenten, de lessen en gratis proeflessen, het orkest etc. Natuurlijk kunnen de instrumenten op deze avond ook bespeeld worden om te bepalen wat je leuk vindt. Als je na deze open avond verder wilt krijg je een muziekinstrument in bruikleen. Je hoeft dus niet zelf een instrument te kopen.

In totaal zijn er 5 docenten die wekelijks muzieklessen geven in het verenigingsgebouw van Concordia. Indien je weinig of geen enkele ervaring hebt met het bespelen van een instrument, dan zijn zij de aangewezen persoon om je als beginnende muzikant op weg te helpen.
Speel je al wel een instrument en lijkt het je leuk om samen te musiceren, dan ben je uiteraard ook van harte welkom!

Naast een leuke vrijetijdsbesteding bevordert muziek de leerprestaties, verbetert sociaal gedrag, stimuleert intelligentie en vermindert concentratieproblemen. Ook niet muzikale activiteiten krijgen de aandacht binnen Concordia. Kortom een veelzijdige vereniging die graag kennis met je maakt.

Voor meer informatie bel: 06-33594675 of bezoek onze site www.concordia-oostzaan.nl

Open Raadsagenda

OOSTZAAN - De nieuwe coalitie zal de komende periode werken met een open raadsagenda. De partijen hebben afgelopen donderdagavond over deze raadsagenda een akkoord gesloten. “De open raadsagenda heeft in het verleden goed gewerkt om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren bij de besluitvorming,” zei Rosemarijn Dral (VVD) vrijdag. Beeld van een Dorp drukt de open raadsagenda hieronder integraal af.


1. Oostzaan blijft zelfstandig

 1. Door samenwerking met meerdere gemeenten in een efficiënter georganiseerd OVER-gemeenten      moet binnen 2 jaar een 10% efficiencykorting, zonder kwaliteitsverlies, op de begroting                        van OVER-gemeenten gerealiseerd worden. Bij mogelijkheden om dit te realiseren kan gedacht        worden aan de reeds ingezette leanmethodiek.
 2. Uitbreiding van OVER-gemeenten is binnen twee jaar noodzakelijk.

2. Een begroting die sluitend en transparant is op korte en lange termijn

 1. Een greep uit de AR en het vervroegd afschrijven van investeringen die later terug komen zijn            geen middelen om een begroting sluitend te krijgen.
 2. De coalitie streeft naar het verder verbeteren van de leningenpositie.
 3. De kadernota moet de raad richting geven in de mogelijke bezuinigingen, overeenkomstig de              kadernota voor de begroting van 2013 het geval was.

3. Geen lastenverhoging voor de Oostzaanse burger

 1. De OZB wordt niet als sluitpost voor de begroting gebruikt.
 2. Het onderzoek naar een vaarbelasting wordt stopgezet en omgezet naar een onderzoek naar            bescherming van oevers en handhaving van vaarsnelheid.

4. Inwoners vroegtijdig betrekken

 1. Gemeente en inwoners werken samen aan leefbare wijken. Ambtenaren gaan dus meer de wijk in      en komen in contact met inwoners.
 2. Inwoners worden zoals beschreven in de nota burgerparticipatie beter en vroegtijdig betrokken bij      ruimtelijke ordeningsprojecten in hun omgeving.

5. De nieuwbouw van de Noorderschool moet zo snel mogelijk starten

 1. De bouw van de Noorderschool moet zo snel mogelijk starten volgens het met SPOOR                      overeengekomen scenario van parkeren op eigen terrein.
 2. Ter bevordering van een veilige schoolzone moet een deel van perceel Gans gebruikt worden als      aanvullende parkeergelegenheid. Deze oplossing moet budgetneutraal gerealiseerd worden en          de buurt moet vroegtijdig bij de ontwikkeling van perceel Gans betrokken worden.

6. Een flexibel ruimtelijk ordeningsbeleid met aandacht voor behoud van groen

 1. Oostzaan blijft een groene buffer tussen Amsterdam en Zaanstad, ook tussen de bebouwing moet      groen behouden blijven.
 2. Binnen de structuurvisie, die aansluit op de huidige bestemmingsplannen, moet aandacht zijn            voor bescherming van de karakteristieke kenmerken van de Oostzaanse lintbebouwing en het            belang van starters op de woningmarkt.
 3. Meer starterswoningen en betaalbare koopwoningen, met aandacht voor woningen waarin ook          zorg geleverd kan worden, zijn nodig voor het in beweging krijgen van de Oostzaanse                        woningmarkt. Hierbij kan ook gedacht worden aan tijdelijke bewoning bij leegstand of                          woningsplitsing.
 4. De komende vier jaar zal het welstandsbeleid in de gemeente Oostzaan beperkt worden.
 5. De gemeente stimuleert bewoners om duurzaam om te gaan met energie. Daarnaast is het                streven gericht op een energie neutrale exploitatie van de gemeentelijke gebouwen.
 6. De gemeente stimuleert vormen van duurzaam bouwen.

7. Zorg en maatschappelijke participatie

 1. De decentralisaties zijn een grote uitdaging voor gemeenten in het hele land. De coalitie wil in het      kader van de kanteling zorgen dat juist laagdrempelige ondersteuning, zoals die voor                          mantelzorgers, overeind blijft.
 2. In de zorg moet het gezin en hun omgeving centraal staan. Integraal werken en zoveel mogelijk          ontschotting tussen budgetten van de drie decentralisaties moet leiden tot efficiëntere en meer          klantgerichte zorg.
 3. De tegenprestatie is een kans voor mensen met een uitkering om via passende vrijwillige klussen      te re-integreren in de samenleving.
 4. Re-integratie is er op gericht dat mensen blijvend weer aan het werk gaan. Systemen van                   gesubsidieerde arbeid en/of loonkostensubsidies moeten daarop zijn ingericht.
 5. De coalitie heeft als doel mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde          baan te brengen.
 6. De ruimte voor huisartsen in De Kolk is veel te beperkt om goed uitvoering te geven aan de                decentralisaties. Op korte termijn moet een onderzoek gestart worden voor meer medische                huisvesting in Oostzaan voor de korte en lange termijn.
 7. Deze coalitie staat voor behoud van een kwalitatief goede bibliotheekvoorziening, de sporthal en        het Oostzaanse verenigingsleven.
 8. De coalitie blijft zich de komende vier jaar inzetten om de fijnstofproblematiek en de                            hoogspanningsproblematiek aan te pakken.

8. Goed onderwijs en preventief jongerenbeleid

 1. De coalitie wil het beste onderwijs in Oostzaan. De coalitie streeft naar meer coördinatie tussen          de verschillende zaken die te maken hebben met het (jonge) kind. Ontschotting tussen het                  aanbod van kinderdagopvang, Voorschoolse en Vroegschoolse educatie (VVE), peuterspeelzaal,      basisschool, naschoolse opvang, brede school en het aanbod van zorgprofessionals is nodig om        de doorlopende leerlijn van kinderen te verbeteren. Bij het coördineren wordt ook gezocht naar          passende oplossingen voor vervoer van en naar de verschillende aanbieders.
 2. Het stimuleren van het bedrijfsleven om actief deel te nemen in de educatie van onze kinderen.
 3. Het door de raad vastgestelde jongerenbeleid wordt verder uitgevoerd en strak geëvalueerd. Het        wordt aangevuld door het streven naar de instelling van een jeugdraad.
 4. Bij het realiseren van een ontmoetingsplek moeten alle jongeren aan bod kunnen komen en niet        slechts een enkele groep.
 5. De gemeente moet het gebruik van het Hi-Five project stimuleren, waarbij ook de noodzakelijk            gelden weer vrijgemaakt zullen worden.

9. Stimulering van het bedrijfsleven

 1. Minder regels en een goede dienstverlening vanuit de gemeente zijn cruciaal voor de Oostzaanse      economie.
 2. Regelmatig contact met de Contact Bedrijvengroep Oostzaan (CBO).
 3. Bedrijven ondersteunen in de zoektocht naar geschikt personeel, ook onder                                         arbeidsgehandicapten, door goede communicatie vanuit de werkpleinen van Sociale Dienst en          UWV.

10. (Verkeers)Veiligheid

 1. Inzet voor meer en betere handhaving op het terrein van verkeersveiligheid en leefomgeving.
 2. In deze periode wordt waar mogelijk de begaanbaarheid van de stoepen voor met name ouderen      en mensen met kinderwagens verbeterd. In het bijzonder denken we aan het Zuideinde tussen de      Kolkslootbrug en de Kerkbuurt.
 3. Op termijn afschaffen van de Blauwe zone op het Hannie Schaftplein.
 4. Veilig Verkeer Nederland betrekken bij het advies over het snelheidsregime op de dorpslinten en        bij het creëren van veilige schoolzones.
 5. Het ontwikkelen van een Fietsbeleid met als doel verkeersveiligheid en het stimuleren van het            gebruik van de fiets door aanpassingen van de bestaande weginfrastructuur ten gunste van                fietsgebruik.

11. Flora en Fauna

 1. Het Oostzanerveld moet behouden blijven. De overheid en de gemeente moeten boeren actief            ondersteunen om het Oostzanerveld te onderhouden. De werkgroep Oostzanerveld wordt                  voortvarend ondersteund bij de uitvoering van het actieprogramma.
 2. Recreatie in het Oostzanerveld alleen op zeer beperkte schaal.
 3. In het Twiske een goede balans tussen recreatie en natuurwaarden.
 4. Onderzoek naar het op termijn afschaffen van het betaald parkeren in het Twiske. Wel moeten de      slagbomen behouden blijven in het kader van de veiligheid.
 5. De gemeente moet iets terug doen voor de hondenbelasting die wordt geheven. Daarom is een          goed hondenbeleid met poepbakken in elke wijk noodzakelijk.
 6. De uitvoeringsparagraaf van de nota dierenwelzijn wordt volgens plan uitgevoerd. Hierin wordt            kritisch gekeken naar de grondslag voor de vergoedingen van dierenopvangcentra.

12. Open raadsagenda

 1. Het realiseren van een Open Raadsagenda waarbij wisselende meerderheden het democratisch        proces kunnen versterken en verlevendigen.Laatste Nieuws
Agenda
Nieuwscategorieën
Archief