ZAANDAM - Afgelopen vrijdag, 19 december, werd in het clubhuis van DTS de opheffingsvergadering van de Toerclub gehouden. Na 38 jaar houdt de Toerclub het voor gezien. De 'vergrijzing' van het ledenbestand, jeugdige aanwas bleef al een paar jaar uit, was de hoofdoorzaak.
Door die vergrijzing werd het ledenaantal allengs kleiner en was er steeds minder animo voor de georganiseerde tochten. Vorig jaar werd op de Algemene Ledenvergadering besloten om het seizoen 2014 als slotseizoen te gebruiken. Dit hele jaar door heeft de Toerclub de nog resterende leden de mogelijkheid geboden om gratis aan de tochten deel te komen nemen.
Gerrie Hulsing had op tijd deel 4 van de kroniek over DTS af, om op deze avond te kunnen presenteren. Dit vierde deel gaat geheel over de Toerclub van DTS. Hoogtepunten en memorabele momenten en natuurlijk de nodige foto's die de herinneringen in leven zullen houden.

Gerrie reikte het eerste deel officieel uit aan Maarten Kroon, de zoon de oprichter van de Toerclub Henk Kroon (†), aan wie dit deel is opgedragen. Na de vergadering, Toerclub DTS was toen dus officieel 'ter zielen' gegaan, hadden de aanwezig leden nog een aantal geanimeerde uurtjes en kregen allen namens het 'vroegere' bestuur een boek in bezit.


OOSTZAAN – Beeld van een Dorp is de afgelopen 4 dagen geconfronteerd met een plotselinge fatale storing in de belangrijkste database. Het merendeel van de 1200 artikeltjes die de redactie en een aantal correspondenten hebben geschreven zijn gelukkig niet verloren gegaan. Er zal enige tijd nodig zijn om alles te herstellen.
Waardoor de storing is ontstaan is volstrekt onduidelijk. Totdat de nieuwe layout klaar is zullen we ons even moeten behelpen met een tijdelijke opzet.