REGIO – Net als in februari is het totaal aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio’s Noord-Holland Noord, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland in maart gedaald. Terwijl vorig jaar in maart het aantal WW-uitkeringen nog met 1,2% toenam, daalde het aantal in de afgelopen maand met 1%. Het aantal WW-uitkeringen ligt nog wel ruim 20% hoger dan een jaar geleden.

Seizoensinvloeden
Zaanstreek-Waterland is de enige regio waar het aantal WW-uitkeringen iets toenam (0,5%). Een verklaring hiervoor is dat seizoensgebonden sectoren (horeca en agrarische sector) in deze regio minder vertegenwoordigd zijn. De grootste daling van het aantal WW-uitkeringen is te zien in de uitzendbranche met 3,3% (99 uitkeringen). Dit beeld komt overeen met berichten uit de branche, dat het aantal uitzenduren is gestegen. Dat wordt gezien als vroege indicatie voor een mogelijk aantrekkende arbeidsmarkt.

Schilders
Opvallend is de afname in het aantal WW-uitkeringen in de schildersbranche met bijna 19% (60 uitkeringen). Deze branche is voor opdrachten deels afhankelijk van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. Juist dit onderdeel van de bouw toont de laatste maanden tekenen van herstel. Daarnaast kan de schildersbranche profiteren van de langzaam aantrekkende huizenmarkt.

Werkloosheidcijfers Zaanstreek/Waterland (Bron: UWV)
Werkloosheidcijfers UWV

Kleine daling in Oostzaan
De daling van het aantal WW-uitkeringen in Oostzaan is slechts 1,5%. Ten opzichte van februari 2013 was er in het dorp een toename met 59 WW-uitkeringen, totaal in februari dit jaar 197 WW-uitkeringen. Uit recente cijfers van het UWV blijkt dat het aantal WW-uitkering in absolute zin met slechts 3 is gedaald. Het is op basis van een dergelijk geringe afname niet goed mogelijk te concluderen dat er sprake is van een trend.

Sandor Rieuwers, trainer Heren 1

OOSTZAAN – De herenselectie van Compaen wordt ook komend seizoen begeleid door trainer/coach Sandor Rieuwers. De 52-jarige Zaandammer is al vele jaren als speler en trainer verbonden aan de Oostzaanse volleybalvereniging.

Het bestuur van de club heeft er vertrouwen in dat Rieuwers de ploeg binnen afzienbare tijd kan laten uitgroeien tot een stabiele topdivisionist.

De trainer, die in zijn oefenstof ALO-theorie combineert met zijn eigen ervaring als volleyballer, ziet voldoende mogelijkheden bij Compaen. Met enkele aanvullingen op de bestaande spelersgroep denkt hij met het jeugdige team volgend seizoen het kampioenschap in de eerste divisie of handhaving in de topdivisie te kunnen bereiken.

Compaen eindigde afgelopen seizoen voor de tweede achtereenvolgende keer als tweede. Die plaats geeft recht op het spelen van opvullingswedstrijden tegen SVS uit Schalkhaar, voor een eventueel vrij te komen plek in de topdivisie. Het is nog niet bekend of de nummer twee uit de eerste divisie A van deze mogelijkheid gebruikmaakt. Compaen heeft al eerder aangegeven de stap hogerop graag te willen maken.


OOSTZAAN – Op 28 april aanstaande organiseert Stichting Oudheidkamer Oostzaan een avond voor haar donateurs. Er worden op deze avond vooral films gedraaid. Om te beginnen een film in twee delen over Oostzaners in de jaren ’50. We krijgen veel dorpelingen in beeld, al dan niet in hun dagelijkse beslommeringen, het verenigingsleven, de toen schoolgaande jeugd.
De Oudheidkamer is er van overtuigd dat de film veel herinneringen uit een voor veel donateurs recent verleden zal oproepen.
De film wordt in een deel voor en een deel na de pauze vertoond.

In verband met Dodenherdenking op 4 mei aanstaande worden van de Stichting Monumenten Spreken twee films vertoond. De eerste film gaat over de Februaristaking 1941. De tweede film gaat over de Zaanse Roosje Drilsma die samen met haar familie kort na de Februaristaking slachtoffer werd van de Jodenvervolging. Burgemeester Paul Möhlmann zal tussen beide films een korte toespraak geven over de betekenis van herdenken door de jaren heen.

Tijdens de pauze en na afloop van de avond is er volop gelegenheid om herinneringen op te halen en oude foto’s te bekijken.

De donateursavond van 28 april wordt gehouden bij Muziekvereniging Excelsior aan de Twiskeweg 103 in Oostzaan en begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).
Ook niet-donateurs zijn welkom. Donateurs hebben gratis toegang. Aan niet-donateurs vraagt de Oudheidkamer een kleine toegangsprijs van € 3,-.

U kunt gebruik maken van de Belbus Oostzaan om naar de donateuravond te gaan. U moet wel zelf bellen: 075 -684 56 60.

Meer informatie over Stichting Oudheidkamer Oostzaan? Dinsdagen is er vanaf 14.00 uur inloopmiddag op de Leliestraat 1 in Oostzaan (telefoon: 075 – 614 1532). Kijk ook eens op www.oudheidkameroostzaan.nl.


NATIONAAL – Truus Menger-Oversteegen (90) en Freddie Oversteegen (88) hebben het Mobilisatie-Oorlogskruis uitgereikt gekregen. In de Tweede Wereldoorlog waren de zusjes koeriers van het verzet. Ze waren bij gewapende acties in Haarlem betrokken en stalen persoonsbewijzen. De versierselen werden door premier Mark Rutte opgespeld. Ook dat was bijzonder, omdat meestal een burgemeester dit soort onderscheidingen uitreikt.
Met het opspelden van het Oorlogskruis is er na 70 jaar officiële erkenning voor het verzetswerk van de zusjes Oversteegen.

Het gezin van Truus en Freddie ving al voor de oorlog uit Duitsland gevluchte Joden op. Dat ze tijdens de oorlog in het verzet terechtkwamen was voor hen logisch. In 1943 kwamen ze in contact met Hannie Schaft, waarmee ze vanaf dat moment zouden samenwerken. Hannie Schaft – het meisje met het rode haar – werd kort voor het eind van de oorlog opgepakt en gefusilleerd.

In de jaren negentig richtte Truus Menger de Stichting Nationale Hannie Schaft-herdenking op. Doel van de stichting is het overdragen van de idealen van Hannie Schaft en de zussen Oversteegen aan volgende generaties. Volgens de zusjes maakt de onderscheiding duidelijk hoe belangrijk het is om voor vrijheid op te komen en hoe moeilijk het is om onder moeilijke omstandigheden de juiste keuzes te maken.
“Ik vind wel dat ze ons grote eer hebben gedaan”, zegt Truus Menger- Oversteegen in een eerste reactie op de radio. Premier Rutte noemde de zusjes heldinnen die onvoorstelbare heldenmoed aan de dag hebben gelegd. Freddie Oversteegen: “Dat zal je nooit van jezelf zeggen.” Op de vraag wat de dames met het Oorlogskruis gaan doen zegt Truus heel nuchter: “Met de herdenking op 4 mei zal ik het dragen, maar verder gaat het de kast in.”

‘Historische rechtvaardigheid’
Het Mobilisatie-Oorlogskruis is bedoeld voor mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog (militaire) werkzaamheden verrichtten in het belang van het Koninkrijk. De medaille wordt tegenwoordig bijna niet meer toegekend. Premier Rutte noemde de uitreiking van de onderscheiding ‘niet minder dan een daad van historische rechtvaardigheid’ en ‘symbool voor de dankbaarheid van de natie’.Truus Menger-Oversteegen is kunstenares. Ze heeft een aantal oorlogsmonumenten gemaakt, waaronder dat ter herdenking van de Februaristaking 1941 op de Wilhelminasluis in Zaandam, en de Hannie Schaftplaquette in Oostzaan.

Fotobron: De foto bij dit artikel werd gemaakt door Dré Prijs bij de opening van de overzichtsexpositie in het Atrium van de KunstGreep (23 juli 2011) van het werk van Truus Menger


PROVINCIE – De komende maanden organiseren de provincie Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland en Oneindig Noord-Holland een groot aantal activiteiten rond het thema archeologie als proloog op de feestelijke opening van Huis van Hilde. Het oude depot in Wormer (in de Mercurius) voldoet niet meer aan de eisen van de Monumentenwet, te klein, klimatologisch ongeschikt voor het behoud van vondsten en onvoldoende mogelijkheden om bezoek te ontvangen.

In Castricum wordt nu een nieuw depot – Huis van Hilde – gebouwd (ontworpen door de firma VVKH uit Leiden) dat aan de moderne eisen voldoet. In Huis van Hilde wordt het mogelijk om archeologische vondsten te exposeren. Cultuurhistorie moet voor iedereen toegankelijk zijn vindt de provinciale overheid, een voorname reden voor de bouw van het nieuwe depot. Daarnaast is cultuureducatie een belangrijk uitgangspunt, want de geschiedenis van onze provincie is lang niet bij iedereen bekend. “Het nieuwe Archeologiecentrum provincie Noord-Holland biedt interessante informatie voor archeologen, maar ook voor een breed publiek. Schoolklassen zijn straks van harte welkom”, schrijft de Provincie Noord-Holland.
Het centrum zal straks vondsten tonen van de Steentijd tot de Tweede Wereldoorlog, waaronder reconstructies op ware grootte van een aantal historische mensen (Hilde en de Steentijdman).

Huis van Hilde wordt op een bijzondere locatie gebouwd, namelijk tussen het Oer-IJ en het duingebied, en is op een bijzondere manier in de omgeving ingepast. Een deel van het pand ‘verdwijnt’ onder een laag duinzand. Bij het verder ontwerp is rekening gehouden met de 9e-eeuwse woonstalhuizen.

Activiteiten
Cultuurcompagnie organiseert in opdracht van de provincie allerlei activiteiten voor professionals en publiek. Zo staan er lezingen, netwerkbijeenkomsten, een veldexpeditie voor terreinbeheerders en een symposium op de agenda. Daarnaast kan iedereen een #archeoselfie insturen en kans maken op een leuke prijs. Naast informatie over de functie van het Huis van Hilde, staat het belang van archeologie centraal.

Archeologische routes
In een achttal regio’s ontwikkelt Cultuurcompagnie voor het brede publiek archeologieroutes die te fiets, wandelend of per kano af te leggen zijn. Elke regio heeft een eigen thema, laat topvondsten stralen en betrekt regionale partners bij het vertellen van de verhalen over archeologie. De regio Alkmaar bijt op 1 juni het spits af met het thema Heilige putten. In de maanden daarna volgen:

 • Wieringen (juli): Vikingen
 • Texel (augustus) Scheepvaart
 • Oostelijk Waterland (september): Pompen of verzuipen
 • Oostelijk West-Friesland (oktober): Bronstijd
 • Gooi en Vechtstreek (november): Ritueel Landschap
 • Haarlem en de zuidelijke duinen (december): Vestingen
 • Oer-IJ (januari): Oer-IJ

Dag van de Bouw (24 mei)
Tijdens de Dag van de Bouw op 24 mei aanstaande kan het bouwterrein van Huis van Hilde bezocht worden. Daarna is het terrein tot aan de opening niet voor publiek meer toegankelijk. Een mooie kans om even de stand van zaken te gaan bewonderen. Huis van Hilde ligt op loopafstand van NS Station Castricum.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de volgende websites: www.huisvanhilde.nl, www.cultuurcompagnie.nl, www.noord-holland.nl

#Archeoselfie – ontdek archeologie in Noord-Holland
Soms overkomt het je. Bij een wandeling in het bos of het werken in de tuin vind je een vreemd voorwerp in of op de grond. Is het bot, een scherf of een pijpenkopje? Of je stuit op een archeologische plek met een oude muur of een donker grondspoor.

Als je geïnteresseerd bent in wat het is, en het verhaal erachter wilt horen dan kun je er een archeoloog naar laten kijken. In het Huis van Hilde werken archeologen die kunnen helpen met het antwoord. Vanaf nu kun je de vondst met hen en de wereld delen.

Twitter een #Archeoselfie, een foto van jezelf met vondst, naar @huisvanhilde of plaats de #Archeoselfie op facebook.com/huisvanhilde. Zo maak je kans op een Huis van Hilde prijs.

Hoe werkt de #Archeoselfie?

 • De #Archeoselfie-actie loopt tot 1 januari 2015.
 • Alle #Archeoselfie -inzendingen die via facebook.com/huisvanhilde en @huisvanhilde worden ingestuurd doen mee aan de actie.
 • Elke laatste dag van de maand wordt uit de inzendingen van die maand een prijswinnaar geloot die aan het begin van de volgende maand bekend wordt gemaakt via www.huisvanhilde.nl
 • Op de eerste van de nieuwe maand start de volgende periode voor inzending waarbij iedereen weer evenveel kans maakt.
 • Er kunnen meerdere #Archeoselfie per persoon ingezonden worden.
 • Heb je een prijs gewonnen? Neem dan contact op met info@huisvanhilde.nl en je krijgt de Huis van Hilde prijs toegestuurd.
 • De #Archeoselfie kunnen gebruikt worden voor de promotie van Huis van Hilde.
 • Alle inzendingen worden geplaatst op www.huisvanhilde.nl.


Animatie van het gebouw (bron: VVKH architecten)

Bron afbeelding: website Cultuurcompagnie


OOSTZAAN – De Jol, het halfjaarlijks magazine van Stichting Oudheidkamer Oostzaan, is net gepubliceerd. In dit 44 pagina’s tellend magazine is er dit jaar aandacht voor beroemde, maar ook minder beroemde dorpsgenoten.

Een beroemde Oostzaner staat op dit moment volop in de schijnwerpers: Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Deze kunstenaar uit de zestiende eeuw was in zijn tijd al wereldberoemd en dat is hij nog altijd. Op dit moment gaan veel mensen naar musea in Amsterdam en Alkmaar om in speciale tentoonstellingen een overzicht te krijgen van zijn werk. Er is zelfs een toeristische route en de aandacht in de media is enorm. Omdat Jacob Cornelisz. ook in Oostzaan in de schijnwerpers staat besteedt De Jol ruim aandacht aan zijn leven en zijn werk in een prachtig verhaal van Barbara van Wijk.

Maar ook minder beroemde dorpsgenoten komen aan bod. Zo is er een artikel over het winkeltje van Hille in de Kerkbuurt geschreven door G. Porsius-Hille. Oudere dorpelingen zullen zich de winkel van de familie Hille zeker herinneren.

Ivo de Jong schreef een artikel met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. In februari en maart dit jaar kon u bij de NTR kijken naar de serie Na de Bevrijding. Op 7 februari kwam in de aflevering ‘De Afrekening’ ook het verhaal van oud-Oostzaner Dirk van Berge aan de orde. Reden voor de redactie van De Jol om een artikel aan dit bijzondere verhaal te wijden.

Siem Meijn beschrijft zijn jeugdherinneringen aan de familie Koeman, Ger Muijs duikt in de familiegeschiedenis. Diederik Aten beschrijft de geschiedenis van de Hanenpadsluis.

Kortom, een zeer informatieve en afwisselende De Jol. Donateurs van de Oudheidkamer hebben De Jol inmiddels ontvangen. De Jol is in een beperkte oplage ook verkrijgbaar bij de firma Top-1-Toys aan het Zuideinde 77 in Oostzaan. De kosten zijn € 3,95 per stuk.

Meer informatie
Meer informatie over Stichting Oudheidkamer Oostzaan? Dinsdagen is er vanaf 14.00 uur inloopmiddag op de Leliestraat 1 in Oostzaan (telefoon: 075 – 614 1532). Kijk ook eens op www.oudheidkameroostzaan.nl.

Bron afbeelding
De afbeelding bij dit artikel staat in De Jol. Het gaat om de maaltijd van de voetboogschutters. Jacob Cornelisz. maakte dit schilderij in 1533. Het is te zien in het Amsterdam Museum.


OOSTZAAN – Afgelopen maandag is het nieuwe College van B. en W. officieel geïnstalleerd. Dat gebeurde tijdens een druk bezochte vergadering van de gemeenteraad. De installatie vloeit voort uit het coalitieakkoord tussen VVD, GroenLinks en D66. Het college bestaat de komende vier jaar uit drie wethouders, te weten: Joop Klinkhamer (GroenLinks), Marco Olij (D66) en Tine Schaafsma (VVD).

Maandag werd ook bekend hoe de verdeling de portefeuilles is geregeld in het college. Burgemeester Paul Möhlmann is verantwoordelijk voor het bestuur, de klantgerichte dienstverlening, de veiligheid en de hoogspanningsproblematiek.
Joop Klinkhamer is 1e loco-burgemeester en verantwoordelijk voor de portefeuilles Wonen, Leefomgeving, Mobiliteit, Woningbouwprojecten (Wakerstraat en Klein Twiske), Twiske en Oostzanerveld.

Marco Olij is 2e loco-burgemeester en krijgt verantwoordelijkheid voor de portefeuilles Financiën, Onderwijs, Dierenwelzijn, Buurt- en wijkgericht werken, Cultuur, De KunstGreep, Inkomensvoorziening en Participatiewet en Werkgelegenheid en bedrijvigheid.
Aanvankelijk werd verwacht dat de post financiën bij de VVD terecht zou komen. GroenLinks en VVD hebben in het verleden allebei wethouders van Financiën geleverd. D66 neemt nu de verantwoordelijkheid voor deze zware post. Dit zegt iets over de manier waarop de partijen in de onderhandelingen met elkaar zijn omgegaan. D66 als grootste winnaar van deze verkiezingen beloond met de zwaarste post? Of twee partijen (VVD en GroenLinks) die indachtig het verleden een keuze hebben gemaakt voor politieke rust in deze nieuwe periode. Voorlopig denken wij dat het eerste argument de doorslag gaf.

Tine Schaafsma is 3e loco-burgemeester en heeft ook een stevige portefeuille. Zij is de komende vier jaar verantwoordelijk voor de WMO, het Jeugdbeleid, de Gezondheid, Sport, Bedrijventerrein Skoon en Bombraak en ook voor het Toerisme. De decentralisatie van Rijkstaken komen dus op haar bordje terecht en dat beloofd de komende maanden een flinke klus te worden. Opvallend in haar portefeuille is de verantwoordelijkheid voor de bedrijventerreinen. Dat roept in elk geval de spannende vraag op wat dit college gaat doen aan de vestiging van bijvoorbeeld de Aldi op Skoon. Toch een aangelegenheid waarbij VVD en GroenLinks een flink robbertje over hebben gevochten.

Fotobron: De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Jan ter Wisscha

Zorg
Meer taken van rijksoverheid naar gemeente. Prima zaak, gemeenten staan dichter bij hun inwoners en komen ook sneller aan de weet welke problemen er in een huishouden zijn, waar hulp nodig is.
Het is goed, dat huishoudens niet automatisch hulp krijgen, maar moeten laten zien wat ze kunnen.
Maatwerk. Het is goed dat misbruik maken van financiële ondersteuning bestraft wordt.

Natuurlijk moet de zorg betaalbaar blijven, maar de nadruk moet liggen op sterke vermindering van geldverslindende tussenlagen en overbodige regelgeving en niet minder handen op de werkvloer.

Als hulp echt nodig is? Wat het voor gemeenten moeilijk maakt, is dat er 15 tot 40% bezuinigd wordt door het Rijk op de zorg. Nog steeds is niet duidelijk wat ook Oostzaan voor 2015 en de jaren daarna aan budget van het Rijk ontvangt. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog besluiten. Het is zo 2015!

Tegelijkertijd moeten ouderen met zogenaamde lichte beperkingen thuis blijven wonen, terwijl er op huishoudelijke hulp flink bezuinigd wordt.
Steeds meer wordt een beroep gedaan op mantelzorg en/of vrijwilligers, terwijl deze vaak zelf een baan hebben. De wet bijzondere ziektekosten wordt afgeslankt. Ouderen moeten ernstige beperkingen hebben, willen ze, vanaf 2015, nog in aanmerking komen voor een plaats in een verzorgingstehuis.

De persoonlijke verzorging blijft in handen van de zorginstellingen.
Hopelijk gaat het niet ten koste van de kwaliteit. Toch moet ook Oostzaan er vanaf 2015 voor zorgen dat er kwalitatieve hulp blijft. Of het nu gaat om huishoudelijke hulp, werklozen weer aan het werk helpen, armoedebestrijding, geestelijke en/of lichamelijke zorgverlening.

Oostzaan kan het niet alleen, het is te klein, dus overleg met andere gemeenten is al geruime tijd aan de gang. Maar er is tijdnood door onduidelijkheid!
Wat Oostzaan wel moet, is er bovenop zitten, eruit halen wat eruit te halen is.
Uiteindelijk blijft de vraag over: waar geeft de gemeenteraad voorrang aan?

Het CDA wil dat niemand tussen wal en schip valt. Er moet gekeken worden naar wat heeft een huishouden netto te besteden. Hoe groot is de financiële ruimte. Maar in de eerste plaats naar de maatschappelijke zorgproblematiek.

Het CDA heeft er geen moeite mee, dat huishoudens met een ruim netto besteedbaar inkomen meer moeten bijdragen dan huishoudens, die de touwtjes aan elkaar moeten knopen.

Teun Flens, fractievoorzitter CDA


OOSTZAAN- Concordia is de ‘enige muziekvereniging in Oostzaan die bij het maken van muziek hout-, koper- en slagwerkinstrumenten inzet’, schrijft de muziekvereniging in haar persbericht om aandacht te vragen voor de ‘Open Avond’ op 23 april. Naar aanleiding van dit bericht ontving de redactie van Beeld van een Dorp een aantal reacties, waaronder een verzoek om rectificatie omdat de mededeling van Concordia op dit punt ‘pertinent onjuist is’.

Zelfde aanbod
De irritatie is te begrijpen, omdat de muziekverenigingen Crescendo en Excelsior hetzelfde aanbod aan muziekinstrumenten hebben. Zo schrijft een lid van Excelsior op persoonlijke titel: “Houtinstrumenten (zoals Klarinetten en Saxofoons), koperinstrumenten (bijvoorbeeld een trompet) en slagwerkinstrumenten (drumstel/pauken) zijn instrumentgroepen die in elke harmonie (Concordia) en elke fanfare (Crescendo en Excelsior) terugkomen.” Kortom, dorpelingen die graag muziek willen maken kunnen dus ook terecht bij Crescendo en Excelsior. Dat wisten de meeste Oostzaners natuurlijk allang. En waarschijnlijk is het instrumentenaanbod van de verschillende verenigingen ook wel bekend. Daarom is de mededeling in het bericht van Concordia ook opvallend.

Tactiek
Waarom Concordia deze wervingstactiek kiest is niet helemaal duidelijk. Mogelijk zit de organisatie knijp wat het ledental betreft. Een probleem dat ook bij andere muziekverenigingen speelt. In een steeds kleiner wordende vijver is het moeilijk vissen en valt de vangst eerder tegen dan mee. Vooral als er drie dobbers in hangen (die van Belcanto nog niet eens meegerekend). Een succesvolle vangst hangt dan vooral van het aas af. Het aas dat Concordia gebruikt leidt dus tot ergernissen. “Dat Concordia dit zo aanlevert (aan de redactie) vindt ik buitengewoon ongepast”, schrijft een boze muzikant van Excelsior die het een duidelijke poging noemt van Concordia “om zieltjes voor zichzelf te willen in een tijd waarin alle verenigingen last hebben van een teruglopend ledental.”

Noot
Misschien was het helemaal de bedoeling niet van Concordia om op zere tenen van andere muziekverenigingen te gaan staan en ging het meer om een wat uit de rails gelopen enthousiasme om aandacht te generen voor de vereniging. Enthousiasme is altijd belangrijk, maar misschien is het dan wel handig om zuiver te blijven spelen. Een valse noot horen Oostzaners direct en al helemaal als ze lid zijn van een muziekvereniging.

Agenda
Concordia heeft dus haar open avond op 23 april. Muziekvereniging Excelsior berichtte op 9 april dat de vereniging weer met muzieklessen begint (Muzieklessen voor jong en oud bij Excelsior) en om het verhaal compleet te maken: kijk ook nog even op de website van Crescendo (www.crescendo-oostzaan.nl


OOSTZAAN – Compaen ontving zaterdag in de laatste wedstrijd van het seizoen in de Oostzaanse sporthal Gemini/Kangeroes uit Voorschoten. Bij aanvang van de wedstrijd stond Compaen met een punt voorsprong op de andere degradatiekandidaten, Nesselande en Utrecht, boven de gevarenzone. Een ruime overwinning zou dus voldoende zijn, om aan rechtstreekse degradatie naar de derde divisie te ontkomen zonder afhankelijk te zijn van de uitslagen van voornoemde teams. Met deze geruststellende gedachte werd de tegenstander in de openingsset volledig weggespeeld (25-19).

De tweede set gaf tot ontsteltenis van het talrijk aanwezige publiek een geheel ander spelbeeld te zien. In deze fase van de wedstrijd was duidelijk te zien, bij welk team de grootste belangen op het spel stonden. Bij Compaen stapelden de fouten zich op, waar de bezoekers gretig gebruik van maakten. De spelerswissels van coach Veikko Hansen konden hier geen verandering in brengen, waardoor deze set met ruim verschil naar de tegenstander gaat (16-25).

Voor Gemini/K. staat er duidelijk niets meer op het spel in deze laatste wedstrijd. Terwijl bij Compaen het spel steeds krampachtiger wordt en de fouten zich opstapelen, voelen de bezoekers zich als een vis in het water in de luidruchtige entourage van de Oostzaanse sporthal. In deze derde set wordt de thuisploeg vanaf het eerste fluitsignaal aanvallend onder druk gezet. Blokkerend heeft Compaen totaal geen vat op de lange aanvalsters van Gemini/K., waardoor er verdedigend in het achterveld te veel misverstanden ontstaan. De 17-25 setstand laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Het pleit voor de instelling van Compaen, dat in een alles of niets poging de vierde set nog de meest spannende van deze wedstrijd wordt. Na een 8-12 achterstand wordt bij 16-16 de stand gelijk getrokken, waarna in een spannende slotfase Compaen met minimaal verschil (25-23) deze belangrijke setwinst binnen weet te halen.
In de beslissende vijfde set loopt Compaen steeds enkele punten achter de bezoekers aan (12-15), waardoor de wedstrijd met 2-3 verloren gaat.

PMD-duels moeten beslissing brengen
Als later op de avond de andere uitslagen binnen komen, blijkt dat ook Nesselande en Utrecht met 2-3 hebben verloren, waardoor deze teams rechtstreeks degraderen.
Voor Compaen betekent deze uitslag, dat de competitie in de eerste week van mei nog een vervolg krijgt. Dan worden er nog twee wedstrijden tegen twee nummers twee uit de derde divisies (Croonenburg uit Castricum en N.V.C. uit Nieuwegein) gespeeld voor één plaats in de tweede divisie!

Laatste Nieuws
Agenda
Nieuwscategorieën
Archief