REGIO – De provincie Noord-Holland wil haar jaarlijkse bijdrage van ruim € 1,5 miljoen aan Landschap Noord-Holland vanaf 2015 afbouwen tot € 0 per 2018. Dat heeft grote gevolgen voor natuur én recreatie in Noord-Holland. Landschap Noord-Holland wil de politiek en het publiek in Noord-Holland duidelijk maken dat dat niet kan en voert actie met de leuze “Houd de natuur open. Stop de bezuinigingen”. De natuurorganisatie vraagt steun voor haar acties van iedereen die graag buiten komt en wil blijven genieten van de natuur in Noord-Holland. Want als de bezuinigingen door gaan, moet de natuurorganisatie misschien natuurgebieden sluiten.

Oproep – Teken de petitie
Voor acties tegen de bezuinigingen is een speciale actiesite geopend www.landschapnoordholland.nl/actie. Iedereen wordt opgeroepen de actie van Landschap Noord-Holland te steunen en de petitie op de website te tekenen. Hier vindt men nog meer mogelijkheden om de actie te steunen. Op 27 oktober a.s. vergadert de Statencommissie Ruimte & Milieu. Tijdens deze vergadering worden de bezuinigingen op het werk van Landschap Noord-Holland behandeld. Voorafgaand aan deze vergadering wil Landschap Noord-Holland handtekeningen overhandigen aan de Statenleden.

Bezuinigingen
Landschap Noord-Holland beheert 96 eigen natuurgebieden. Het beheer voor die gebieden wordt deels vergoed vanuit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Naast het SNL ontvangt Landschap Noord-Holland een bijdrage van € 1,2 miljoen per jaar voor taken die bij natuurbeheer horen. Én € 300.000 voor ondersteuning van natuurbeheer door vrijwilligers. Ook deze bijdrage wil de provincie schrappen. Dat betekent een totale bezuiniging van € 1,5 miljoen.

Gevolgen
Zonder provinciale vergoeding kan Landschap Noord-Holland haar natuurgebieden niet meer goed beheren en neemt de kwaliteit van natuur af. Bijzondere plant- en diersoorten zullen verdwijnen, gedumpt vuil blijft liggen, de organisatie kan de duizenden natuurvrijwilligers niet meer ondersteunen met gereedschap en opleiding. En excursies en educatieve activiteiten behoren tot het verleden. Ook voor het onderhoud van fiets- en wandelpaden is geen geld meer.

Meer informatie
Meer informatie over de bezuinigingen, de gevolgen van de bezuinigingen en de acties van Landschap Noord-Holland is te vinden op de website www.landschapnoordholland.nl/acties.

halloween-poster
OOSTZAAN – 31 oktober is het weer Halloween, de engste feestdag van het jaar. En dit jaar heeft muziekvereniging Excelsior twee bijzondere evenementen gepland. Dus kom vooral, als je durft!

Spannende speurtocht
Op vrijdagavond 24 oktober wordt een spannende speurtocht voor alle kinderen georganiseerd, iedereen is welkom. Dus neem je vriendjes en vriendinnetjes mee. De speurtocht begint bij het clubgebouw van Excelsior (Twiskeweg 103) waar een spannend verhaal wordt verteld en daarna gaan jullie in groepjes op zoek. Kom zo eng mogelijk verkleed, want daar valt een leuke prijs mee te winnen. Om 18.30 worden jullie verwacht en om 20.30 eindigt de speurtocht weer bij het clubgebouw. Deelname is gratis en opgeven kan door een mailtje te sturen naar Halloween@excelsior-oostzaan.nl. Zo weten we hoeveel heksenbloed en drakensnot we moeten klaarzetten.

Halloweenconcert
Ben je na de speurtocht nog niet uitgegriezeld, dan geeft Excelsior op zaterdag 25 oktober een Halloweenconcert. Het begint om 20.00 en vindt plaats in het aan Halloween aangepaste clubgebouw. Herkent u het orkest op het eerste gezicht niet, dat kan komen omdat zij ook in de ban zijn van Halloween net als hun muziek. Wie rustige ballades of zoetsappige riedeltjes verwacht kan beter thuis blijven, want dit concert zal eng worden. Met als hoogtepunt gast-violiste Freya Renaert die met haar prachtige tonen de haren op je armen overeind laat staan. Dit positief bedoelt natuurlijk. Daarnaast wordt het orkest muzikaal bijgestaan door toetsenist Patrick Kamps. Gerda Flens zal de presentatie van deze avond (op gepaste wijze) op zich nemen. Dus als u niet te bang bent gemaakt, kom gezellig of moet ik zeggen griezelig naar dit concert toe en laat je meeslepen in de wereld van horror en enge dingen. In verband met een beperkt aantal plaatsen kunt u zich van tevoren opgeven via voorzitter@excelsior-oostzaan.nl. Voor €2,50 krijgt u een kopje koffie/thee en een griezelig gezellige avond. Ook deze avond mogen de bezoekers verkleed komen, de engst verklede bezoeker krijg een leuke prijs.


OOSTZAAN – Afgelopen zaterdag organiseerde Gymnastiekvereniging DEV het ‘Grote Gymfeest’ in de sporthal van Oostzaan. Het was niet alleen groot, maar ook bijzonder druk.
De eerste kinderen mochten om 11 uur naar binnen. Het duurde niet lang of de sporthal was gevuld met enthousiaste kinderen. Ze konden zich uitleven op het grote aantal toestellen dat was opgesteld.

Gratis gymlessen
Er waren twee grote trampolines, een air-tumbling, acro matten, klimtoestellen, ringen, circus attributen en nog veel meer leuke onderdelen.
De entree was gratis en er was ook geen tijdlimiet waarop de kids weer naar huis moesten.
Bij binnenkomst kregen alle kinderen een stempelkaart en als die vol was konden de deelnemers drie gratis gymlessen bij DEV winnen.

Enkele kinderen waren zo enthousiast dat ze de hele dag zijn gebleven. Om 16.00 uur was het ‘Grote Gymfeest’ echter afgelopen. Met een gevoel van grote tevredenheid kijkt de organisatie van Gymnastiekvereniging DEV terug op een meer dan geslaagde dag. Dit was een prachtige promotie voor de club.

Meer informatie over DEV vind je op: www.dev-oostzaan.nl.

Foto’s zijn aangeleverd door DEV. Dit artikel is bewerkt op grond van informatie van DEV-bestuurslid Connie Roco


OOSTZAAN – Op maandag 3 november 2014 organiseert Stichting Oudheidkamer Oostzaan een donateuravond in Theater De KunstGreep (Kerkbuurt 4, te Oostzaan). De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Het belooft een mooie avond te worden. We hebben Piet Kleij uitgenodigd. Hij is sinds 2000 gemeentearcheoloog en in dienst van Zaanstad en Oostzaan (sinds 2008 ook van Wormerland) . De heer Kleij schreef een boek over zijn werk in Oostzaan met de titel ‘Het land van de zeerover en de kruidenier’. Dit bijzonder interessante boek schetst aan de hand van vondsten, opgravingen en oude slotenpatronen een beeld over de geschiedenis van Oostzaan en van de soms opmerkelijke bewoners. Op 3 november zal hij hierover een presentatie geven.

Tijdens de pauze kunnen bezoekers de tentoonstelling ‘Geplukt voor u…’ bekijken. Deze tentoonstelling komt voort uit de wens van de Oudheidkamer Oostzaan om een wat grotere expositie te organiseren en sluit aan op het boekje ‘Vervlogen Tijden’ (uit onze reeks Historische Uitgaven Oostzaan). Het is dus een tentoonstelling over de pluimveehouderij, meer in het bijzonder de kippenslacht.
De expositie staat in het Atrium van het gemeentehuis.

Film
De Werkgroep Film van de Oudheidkamer heeft uit historische beelden een film samengesteld over de kippenslacht. Na de pauze wordt de film vertoond. Daar blijft het niet bij, want de werkgroep is ook al enige tijd bezig om een fotofilm te produceren over de (verdwenen) winkeltjes in Oostzaan. Een eerste resultaat is inmiddels beschikbaar en dat willen we graag laten zien. Het geheel wordt toegelicht door Kees de Groot, die samen met Henk Mooy en Goos Vonk het materiaal heeft verzameld en bewerkt.

Donateurs hebben gratis toegang. Ook niet-donateurs zijn van harte welkom. Aan niet-donateurs vraagt de Oudheidkamer een kleine toegangsprijs van € 3,-.

Belangstellenden kunnen gebruik maken van de Belbus Oostzaan om naar de donateuravond te gaan. Men moet wel zelf bellen: 075 – 684 56 60.

Informatie
Meer informatie over Stichting Oudheidkamer Oostzaan? Op dinsdag en donderdag is er vanaf 14.00 uur altijd een inloopmiddag op de Leliestraat 1 in Oostzaan (telefoon: 075 – 614 1532). Kijk ook eens op www.oudheidkameroostzaan.nl, of op www.facebook.com/oudheidkamer.oostzaan.

UWV werkloosheidscijfers
REGIO – In september is het aantal WW-uitkeringen verder gedaald. In de arbeidsmarktregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland was de daling afgelopen maand minder sterk dan landelijk. In Nederland werden 2,4% minder WW-uitkeringen verstrekt dan een maand eerder. In Zaanstreek-Waterland nam het aantal WW-uitkeringen af met 2,1% en in Noord-Holland Noord met 1,8%. In Zuid-Kennemerland was de afname het laagst met 1,6%.

In september bedroeg het totaal aantal WW-uitkeringen in de drie regio’s 27.805, een daling van 1,8% ten opzichte van augustus (28.319 uitkeringen). Vergeleken met vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen nog wel hoger. Toen bedroeg het aantal WW-uitkeringen 27.117.

Grotere gemeenten
Opvallend is dat vrijwel alle grotere gemeenten in de regio een daling laten zien van het aantal WW-uitkeringen. Alleen in Den Helder was het aantal WW-uitkeringen onveranderd. De belangrijkste oorzaak dat de WW in Den Helder niet daalde is het einde van het zomerseizoen. Vooral het aantal WW-uitkeringen in de horeca is toegenomen. Het aantal WW-uitkeringen in de horeca is ten opzichte van 2013 bijna verdubbeld.

Kleine aantallen
In de overige grotere gemeenten daalde het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand. Hoorn en Zaanstad waren de uitschieters. In Hoorn daalde het aantal WW-uitkeringen met 4,3% (-74 uitkeringen). In Zaanstad was de daling 2,2% (-84 uitkeringen). Voor beide gemeenten is de daling over de verschillende sectoren evenwichtig verdeeld. In een aantal gemeenten is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van augustus gestegen. Het gaat hier zonder uitzondering om kleine aantallen in de kleinere gemeenten.

Oostzaan
De WW-aantallen voor de gemeente Oostzaan liggen op hetzelfde niveau als in augustus. Er zijn 183 WW-uitkeringen in het dorp geregistreerd. Ruim 46% van de uitkeringen gaat naar mensen tussen 27 en 50 jaar, terwijl 49% van de uitkeringsgerechtigden ouder is dan 50 jaar. Volgens het UWV krijgt in Oostzaan 4,2% van de beroepsbevolking een WW-uitkering.
In Wormerland krijgen 341 mensen een WW-uitkering, dat is 5.4% van de beroepsbevolking. Landelijk krijgt 5,3% van de beroepsbevolking een WW-uitkering. In Noord-Holland is dat 4,6%.


BORNE – Het werd uiteindelijk een Twentse lente voor Compaen in Borne. De overwinning van 1-3 van zaterdagavond op Apollo zou wel eens een voorteken voor mooie tijden in de topdivisie kunnen zijn.

De overtuigende zege was een signaal dat de Oostzaanse volleyballers ook op dit niveau een tegenstander hun wil kunnen opleggen. Bij die onverwachte stap naar boven was er de afgelopen zomer toch de vraag of het team kwalitatief gezien wel klaar was voor die promotie. Die twijfels waren er ook omdat de gehoopte versterkingen uitbleven en Compaen met de de zelfde smalle selectie uit de eerste divisie doorging.

Onzekerheden waren er zeker ook afgelopen zaterdag. De sleutelspelers Rick van Baar (ziekte en schouderblessure), Lars de Boer (armblessure) en Marvin Andringa (kuitblessure) hadden de voorafgaande week immers niet of nauwelijks getraind. Vlak voor de wedstrijd kwam er bovendien de tegenvaller dat het spandoek met de zeeroversdoodskop om religieuze redenen van de muur van sporthal ‘t Wooldrik moest.

Van de twijfelgevallen was er alleen een reserverol voor sterspeler De Boer. Andringa ging tegen Apollo door waar hij tot zijn uitvallen vorige week mee bezig was: onophoudelijk scoren op linksvoor en bij het serveren bommetjes neerleggen. Van Baar leek alleen bij de opslag last van zijn kwetsuur te hebben.

Twee facetten waren zaterdag cruciaal voor het resultaat. Op de eerste plaats had de tegenstander moeite om hun hoogte en kracht op de juiste wijze te kanaliseren. Legio smashes en services belandden buiten de lijnen of in het net.

Compaen stelde daar een strak spelletje tegenover. De ploeg nam in de eerste set (20-25)na 14-14 en in de tweede set (18-25) al na 7-6 afstand van de tegenstander. De derde set modderden de Oostzaners met de ontvangst van de service en de eigen opslag (25-18).

De vierde set, met De Boer in de basis en daardoor Andringa als diagonaal en Nils Augustijn als spelverdeler, liet tot 13-14 spanning zien. Hierna was een lange opslagserie van Michiel Majoor doorslaggevend (16-25).

Wat verder bepalend was voor de uitslag waren de ingrepen van coach Sandor Rieuwers. Compaen mag dan geen brede bank hebben, maar de invallers wisten wel telkens kwaliteit aan het team toe te voegen.

Met de eerste driepunter van het seizoen stijgt de debutant naar een middenmootpositie. Volgende week is er geen wedstrijd en daarna is er in de eigen sporthal de ontmoeting met Nesselande, dat voor Compaen eigenlijk ook winst moet kunnen opleveren.

Foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Tjerk Laan

Rob Monen treedt terug als raadslid
OOSTZAAN – Rob Monen, raadslid voor GroenLinks, treedt per 16 december terug als raadslid. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. Met zijn terugtreden komt een eind aan een politieke carrière van 20 jaar, waarin Monen naast raadslid ook een aantal jaren wethouder is geweest voor zijn partij.

Goed moment
Monen schrijft aan de gemeenteraad dat het een goed moment is om te stoppen. “Naast persoonlijke overwegingen (tijdsinvestering, nieuwe uitdagingen) speelt vernieuwing in onze partij ook een rol.” Het vernieuwingsproces startte met het aantreden van een nieuwe lijsttrekker (Bert Jongert). Een vernieuwingsproces is alleen mogelijk, schrijft Monen, “…als er opvolging beschikbaar is.” Die opvolging is er. Monen wordt opgevolgd door Cindy de Boer. “Recent hebben wij goede afspraken kunnen maken over het inwerken”, stelt Monen.

Monen blijft in de Raad tot 16 december. Op 15 december zal hij tijdens zijn laatste raadsvergadering afscheid nemen.

Aanvaringen
Rob Monen speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de coalitie van GroenLinks-D66-Gemeentebelangen-Pvda in de vorige raadsperiode toen bleek dat de VVD-PvdA-CDA-coalitie geen meerderheid meer had in de gemeenteraad. In het slot van de vorige periode kreeg Monen het flink te verduren in de Aldi-affaire (zie elders op Beeld). De GroenLinks-politicus had regelmatig, ook in eerdere perioden, aanvaringen met de VVD-fractie. De stap van Monen om géén lijsttrekker te zijn bij de vorige verkiezingen is van belang geweest bij de vorming van de huidige coalitie, waarin (naast D66) zowel VVD als GroenLinks zitting hebben.

20141006 wereld cafe 01
OOSTZAAN – Uitgenodigd door de Grote Kerk ging ik vanmorgen de kerk binnen. Er klonk prachtige pianomuziek van wie anders dan Jan de Waal. Werd welkom geheten, werd getracteerd op een heerlijke vruchtenvlaai en een kopje koffie, mengde me in het gezelschap van heel veel bekenden en een enkele onbekenden.

Het was 10.30 uur en de mensen verspreidden zich naar de tafels. Iedere tafel had een thema. Je kon kiezen uit maximaal vier tafels ivm de tijd.

Het fascinerende is, vind ik, dat mensen uit welke richting dan ook met elkaar ideeën deelden, overlegden en naar elkaar luisterden. Zolang we praten met respect voor elkaar is agressie ver weg.

Tegen eenzaamheid
‘Oostzaan tegen eenzaamheid’ was een thema. Er is meer eenzaamheid dan je denkt. We leven nog steeds in ons eigen wereldje en nemen niet de tijd, ook al is het een kwartier in de week, om iemand te bezoeken bv. in de Lishof. De meeste bewoners daar, maar ook nog thuis wonend, stellen het echt op prijs. Zij wachten erop.
Ik mag iedere week die gastvrijheid en dankbaarheid mee maken. Je wordt er zo blij van!
God eren door om te zien naar anderen is een opdracht. Dat is ook de taak van de kerk: naar buiten treden en helpen. Niet veilig tussen de kerkmuren blijven zitten.

‘Daar zit groei in’ was het thema jeugd
Er is zo heel veel veranderd. De jeugd heeft weinig op met de kerkgang, maar als je bv. kijkt naar de EO jongeren dag, dan gaan er duizenden heen. Niet naar de kerk gaan, zegt niets over of je gelooft of niet. De eeuwenoude traditie van kerkdiensten spreekt niet meer aan.
Hoe kom je er nu achter wat de jeugd echt wil? Ga met hen in gesprek. Eerst vertrouwen krijgen door te luisteren en open te staan voor hun eventuele problemen. Overstelp hen niet met opvoedtips. Niet jezelf opdringen. Geef ze het gevoel dat je er voor hen bent.

‘Dorp en kerk’ een ander thema
Prachtig idee: de kerk ook doordeweeks open. Een stilteplek voor bezoekers. Het moet tegelijkertijd een aanspreekpunt zijn. Gelegenheid om iets op te schrijven wat je kwijt wil. Wellicht een kaars aansteken als eerbetoon aan overledenen. Misschien, net als op monumentendag, orgelspel of het bespelen van andere instrumenten.
Het grote probleem is: hoe kom je aan vrijwilligers?

Thema: ‘Zingeving en geloof’
Confronterend als ik van een tafelgenoot hoor dat het geloof hem niets meer doet. Dat de bijbel vaak een gewelddadige uitwerking had en heeft.
Daar mocht ik tegen inbrengen dat de bijbel Gods Woord is en liefde naar God en naar mensen centraal moet staan. Er waren ook meningen tussen geloof en ongeloof. Het schrikbeeld van de strenge leer van vroeger, die veel mensen de kerk uitjoegen werd besproken.
We raakten niet uitgepraat, maar een kwartier per thema is zo om.

Verbondenheid
Mijn conclusie: het was leerzaam, er was verbondenheid, maar het was ook heel gezellig. De finale van de ongedwongen bijeenkomst was het zingen van een tekst van de bekende Oostzaner Frits Wattjes over Oostzaan in de jaren 1950/60 olv Simon Hottentot de accordeonist.

Organisatie hartelijk dank
Ik wens alle aanwezigen Gods zegen toe bij het omzien naar andere Oostzaners en niet-Oostzaners.

Hartelijke groeten,

Teun Flens, medebewoner/raadslid


OOSTZAAN – De Dames 1 van Compaen hebben voor dit jaar een duidelijke ambitie: Na degradatie naar de “regio” divisie vorig jaar onmiddellijk terug promoveren naar de nationale 2e divisie. Spaarnestad Dames 2 daarentegen kon zich vorig seizoen ternauwernood handhaven en had P/D wedstrijden nodig om haar verblijf in de 3e divisie veilig te stellen.

De eerste set leek die verhouding aardig weer te geven. Compaen wist de bezoekers na 7-7 van zich af te schudden, vooral door een prima opslagserie van Wendy Porsius. Spaarnestad ging over op plan B: Alles van de grond rapen en rustig wachten op fouten van Oostzaan. Dat bracht ze nog even in de buurt (18-17) maar de thuisploeg kon de eerste set met 25-20 relatief eenvoudig binnenhalen.

De Haarlemse tactiek werd naar de tweede set doorgetrokken. Van de Oostzaanse buitenaanval hadden ze helemaal niets te vrezen en het midden van Compaen (Wendy Porsius en Dorien Conijn) werd met steeds meer succes onschadelijk gemaakt. Vanaf 13-13 namen de bezoekers het heft in handen en gaven dat de rest van de wedstrijd ook niet meer weg.

Bij Compaen ging het vervolgens van kwaad tot erger. Door het foutenfestival groeide het Haarlemse zelfvertrouwen en daarmee ook hun eigen scorend vermogen. Halverwege de derde set keek de thuisploeg tegen een achterstand van zo’n acht punten aan, uiteindelijk werd het 19-25.

De vierde set werd een ontluisterend schouwspel. Spaarnestad serveerde naar 0-12 (!) en het was tekenend dat Compaen pas op het scorebord kwam door een foute opslag in plaats van een eigen punt. Uiteindelijk verloste Haarlem de thuisploeg met een loepzuivere ace op 13-24 uit haar lijden.

Foto: John van Geenen, johnpictures.nl


OOSTZAAN – Tot 6-5 in de vierde set en met een voorsprong van 2-1 in sets leek er zaterdagavond niets aan de hand voor Compaen in de wedstrijd tegen US. Op die stand sloeg het noodlot toe voor de Oostzaners. Uitblinker Marvin Andringa moest met een blessure naar de kant en dat betekende de kentering in de wedstrijd (2-3).

De linkshandige buitenaanvaller uit Wormer was met zijn opslag en smashes een doorlopende kwelgeest voor de Amsterdammers. De man, die als enige van zijn team ooit eerder op dit niveau uitkwam, traint dit seizoen weer twee keer in de week en dat betaalt zich uit.

Andringa nam de rol van puntenverzamelaar Lars de Boer met verve in. De steraanvaller moest in de derby noodgedwongen min of meer anoniem figureren. Een dikke laag verband om zijn rechterarm vertelde zijn verhaal. Hij kon hierdoor niet zijn krachtige aanvalsarm aanspreken.

Compaen leek weg te komen met die geduchte verzwakking. Totdat Andringa met kramp in de kuit naar de kant moest. Over deze tegenslag kwam de debutant in de topdivisie niet heen. Anders dan bij veel opponenten moet het bij de Oostzaners van een select gezelschap komen. De smalle bank bij Compaen werd in de wedstrijd tegen US doorslaggevend.

Invaller Michiel Majoor kon Andringa niet doen vergeten, terwijl zijn uitvallen het team ook mentaal een optater leek te geven. De andere spelers gingen fouten maken die ze in de fase hiervoor niet maakte.

Compaen-US was een beladen wedstrijd, want hier stonden de nummer twee en een van de eerste divisie B van vorig seizoen in het veld. Toen werden het twee vijfsetszeges voor de Amsterdammers en dat werd het zaterdag dus weer.

De derby liet slechts bij tijd en wijle goed volleybal zien. Vaak waren het duidelijke missers die de tegenstanders punten bezorgden.

Matig spel van Compaen zorgde in de eerste set voor een tussenstand van 14-21. Mede door de opslag van De Boer en saves van Mike Kruizinga kwam de malaise bij US terecht, waardoor het bij 21-23 nog spannend werd. Een slim geslagen aanval, US liet soms zien een universitair team te zijn, betekende 23-25.

Met Koen Baas als spelverdeler namen de Oostzaners in de tweede en derde set het initiatief. US kon onvoldoende blokkering tegen de aanval van met name Andringa neerzetten. Via 25-21 en 25-22 werd het 2-1 in sets.

Na de eerder gememoreerde tussenstand van 6-5 in de vierde set ging het dus helemaal fout voor Compaen. De ploeg zakte weg naar een dramatisch niveau en via 18-25 en 8-15 kon US de eerste competitiezege begroeten.

De formatie van trainer/coach Sandor Rieuwers wacht zaterdag in het verre Borne de confrontatie met Apollo, bepaald geen hoogvlieger in de topdivisie. Het herstel van de Boer en Andringa zal cruciaal zijn voor deze ontmoeting.

Foto’s: John van Geenen – johnspictures.nl

Laatste Nieuws
Nieuwscategorieën
Archief